Συνοπτικός Οδηγός Προσφερομένων Προγραμμάτων GLOSSOLAND

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ GLOSSOLAND
• Σύγχρονα Προγράμματα
Ξένων Γλωσσών
Σχεδιασμένα από Ειδική
Επιστημονική Ομάδα.
• Ειδικά προσαρμοσμένα
για Διδασκαλία με
Σύγχρονα Εκπαιδευτικά
Μέσα.
• Ειδικά Προγράμματα για
Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση
Συνοπτικός Οδηγός
Προσφερομένων
Προγραμμάτων για:
• Αγγλικά
• Γερμανικά
• Γαλλικά
• Ιταλικά
• Ισπανικά
• Ρωσικά
• Ελληνικά Για Ξένους
Στη GLOSSOLAND
Διδάσκονται 20 και Πλέον
Ξένες Γλώσσες:
• Σε Παιδιά
• Σε Εφήβους
• Σε Ενήλικες
• Στην Έδρα μας
• Στην Έδρα Επιχείρησης
• Εξ Αποστάσεως (e-
Learning)
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Όλους
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Τα σημεία αναφέρονται στους πίνακες):
Cl : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται σε Αίθουσα / Τμήμα στο Φροντιστήριο
Ho: Το Πρόγραμμα Προσφέρεται στην Έδρα του Σπουδαστή ή Επιχείρησης
Pr : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται με Ατομικά (Ιδιαίτερα) Μαθήματα
e- : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται με Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως (e-learning)
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΑΓΓΛΙΚΑ
Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
Τάξεις JUNIORS
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων
Σε παιδιά:
Τάξη Pre-Junior ( - )
Τάξη Super Junior (Α1)
(9 μήνες)
Prejunior 1 φορά/εβδ Χ 2ωρ
( η 1 ώρα/εβδ με Η/Υ)Α΄, Β΄ Δημ.(Pre-Jun)
Cl , Ho , Pr Sup. Junior 2 φορές/εβδ Χ
2ωρ ( η 1 ώρα/εβδ με Η/Υ)B΄, Γ΄ Δημ. (Junior)
ΑΓΓΛΙΚΑ
Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ.
Τάξεις SENIORS
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων
Σε παιδιά: Τάξη Asen (Α1)
(9 μήνες)
(2 φορές/εβδ Χ 2ωρ δια
ζώσης)
(1 project/15ημ. EDMODO)
Γ΄, Δ΄ Δημοτ. (Asen)
Τάξη Bsen (Α2)
Δ΄, Ε΄ Δημοτ. (Bsen)
Cl , Ho , Pr Τάξη Csen (Α2+)Ε΄, Στ΄Δημοτ. (Csen)
ΑΓΓΛΙΚΑ
Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ.
Τάξεις TEENS
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων
Σε παιδιά: Τάξη D teens (Β1) (9 μήνες)
2 φορές/εβδ Χ 2 ώρες δια
ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για 9
μήνες από το σπίτι.
Στ΄Δημ- A΄Γυμν(Dsen) Τάξη E teens (Β1+) ή
Fast Pre-Lower (Β1+)
Cl , Ho , Pr Α΄ , B΄ Γυμν. (Esen)
ΑΓΓΛΙΚΑ
Εφηβικό Ετήσιο Πρόγρ.
«GLOSSO-LOWER
ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ»
[Πτυχία Michigan, ESB, κλπ]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
μαθημάτων Σε εφήβους
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
Lower (B2)
(9 μήνες)
2 φορές/εβδ δια ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για 9
μήνες από το σπίτι.
Συνολικά 5 ώρες/εβδCl , Ho , Pr
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΑΙΔΙΚΑ) - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
[Πτυχίο T.I.E.]
LOWER-PROFICIENCY
«ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»
(Επιδοτούμενο)
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων
Σε ενήλικες ανέργους
και μέλη άλλων
ευπαθών κοινωνικών
ομάδων πληθυσμού
Basic (B1)
Lower (B2)
Advanced (C1)
Proficiency (C2)
(5 μήνες)
(1 φορά εβδ Χ 3ωρ)
60 ώρες δια ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για
5 μήνες από το σπίτι.Cl
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
[Πτυχίο T.I.E.]
LOWER –
PROFICIENCY
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡ.»*
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων
Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά.
* (Χωρίς Επιδότηση αλλά
Ειδική τιμή για Φοιτητές &
Δημόσιους Υπαλλήλους)
Basic (B1)
Lower (B2)
Advanced (C1)
Proficiency (C2)
(5 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
60 ώρες δια ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για
5 μήνες από το σπίτι.Cl
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
[Πτυχίο TOEIC B2-C1]
(Ειδική Χαμηλή Τιμή)
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων
Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά.
Basic (B1)
Lower (B2)
Advanced (C1)
(3 μήνες)
(2 φορές/εβδ Χ 2ωρ)
40 ώρες δια ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για 3
μήνες από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Κανονικό ή Ταχύρρυθμο
[Πτυχίο IELTS ή
TOEFL]
Δείτε εδώ το κόστος
και άλλες
πληροφορίες
Σε φοιτητές για
σπουδές σε
αγγλόφωνες χώρες
Lower (B2)
Advanced (C1)
Proficiency (C2)
Ατομικά ή ημιατομικά
μαθήματα κατόπιν
συνεννόησης
Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ) - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΓΙΑ LOWER»
«Let’s Learn English»
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων
Σε ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ &
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
εφήβους & ενήλικες
γενικά
(Β1-Β2)
(4 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
50 ώρες δια ζώσης και
χρήση τηλεκατάρτισης για
4 μήνες από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Κανονικό Πρόγραμμα
«GLOSSO-LOWER
ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ»
[Πτυχία Michigan, ESB, κλπ]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων
Σε ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Α2+ , Β1
εφήβους & ενήλικες
γενικά
Lower (B2)
(9 μήνες)
(2 φορές/εβδ δια ζώσης)
Συνολικά 5 ώρες/εβδ
Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
«GLOSSO-PROF
1-YEAR
ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ»
[Πτυχία Michigan,ESB,MSU]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
τμημάτων Σε ΚΑΤΟΧΟΥΣ LOWER
(Β2), εφήβους &
ενήλικες γενικά
Advanced (C1)
Proficiency (C2)
(9 μήνες)
(2 φορές/εβδ Χ 3ωρ)
δια ζώσης και χρήση
τηλεκατάρτισης για 9 μήνες
από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Διάφορες Ειδικότητες
[Πτυχίο ESP University
Greenwich]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη
μαθημάτων
Σε ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ
A2+ , B1 , B2 ,
ενήλικες γενικά
English for Specific
Purposes (ESP)
(επίπ. Β1-Β2)
(3μήνες)
(2φορές/εβδ Χ 2ωρ)
40 ώρες δια ζώσης
Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΑΓΓΛΙΚΑ
Coffee Break
English1
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων
Σε ενήλικες γενικά,
φοιτητές, ιδιωτ. & δημ.
υπαλλήλους,
επαγγελματίες, κλπ
Βελτίωση Προφορικού Λόγου
επίπεδα A2-B1-B2
Συχνότητα μαθημάτων:
(κάθε φορά Χ 2ωρ)
Συνεχόμενη
παρακολούθηση κατά
βούλησηCl , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Coffee Break
English2
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων
Σε ενήλικες γενικά,
φοιτητές, ιδιωτ. & δημ.
υπαλλήλους,
επαγγελματίες, κλπ
Βελτίωση Προφορικού Λόγου
επίπεδα B2-C1-C2
Συχνότητα μαθημάτων:
(κάθε φορά Χ 2ωρ)
Συνεχόμενη
παρακολούθηση κατά
βούλησηCl , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Για τον τουρισμό &
την μετανάστευση
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το
κόστος και έναρξη
τμημάτων Σε αρχάριους (Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της γλώσσας
για επικοινωνία
σε επίπεδο Α2
(2 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
Συνολικά 24 ώρες δια ζώσης
Cl , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζόμενους -
επιχειρήσεις
Δείτε εδώ
λεπτομέρειες Σε ενήλικες γενικά
όλων των επιπέδων
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Cl , Ho , Pr , e-
ΑΓΓΛΙΚΑ
Θερινά τμήματα
Δείτε εδώ
λεπτομέρειες Σε όλες τις παιδικές
ηλικίες, όλων των
επιπέδων
Ανάλογα με το γνωστικό
επίπεδο
(2 μήνες)
4 ώρες/ημέρα
Cl , Ho , Pr
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
[Για πτυχία GOETHE]
Δείτε εδώ αναλυτικά
τα προγράμματα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , Ho , Pr , e-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
Α΄ Τάξη - (Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά
το πρόγραμμα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1 , Α2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , e-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Παιδικά Τμήματα
[Για πτυχία GOETHE]
Δείτε εδώ αναλυτικά
τα προγράμματα Σε παιδιά
Από Δ΄ Δημοτικού
Α1, Α2, Β1, Β2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , Ho , Pr
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Παιδικό - Α΄ Τάξη
(Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά το
πρόγραμμα
Σε παιδιά
Δ΄ , Ε΄ Δημοτικού Α1
8 μήνες
1 φορά/εβδ Χ 2ωρ
Cl
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζ/νους – επιχ/σεις
Δείτε εδώ λεπτομέρειες
Σε ενήλικες γενικά
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένωνCl , Ho , Pr , e-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Για τον τουρισμό &
την μετανάστευση
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους
(Α1-Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της γλώσσας
για επικοινωνία
επίπεδο Α2
(2 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
Συνολικά 24 ώρες δια
ζώσηςCl , e-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΓΑΛΛΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
[Για πτυχία DELF-DALF]
Δείτε εδώ αναλυτικά τα
προγράμματα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , Ho , Pr , e-
ΓΑΛΛΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
Α΄ Τάξη - (Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά
το πρόγραμμα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1 , Α2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , e-
ΓΑΛΛΙΚΑ
Παιδικά Τμήματα
[Για πτυχία Delf-Dalf]
Δείτε εδώ αναλυτικά τα
προγράμματα Σε παιδιά
Από Δ΄ Δημοτικού
Α1, Α2, Β1, Β2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , Ho , Pr
ΓΑΛΛΙΚΑ
Παιδικό - Α΄ Τάξη
(Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά το
πρόγραμμα
Σε παιδιά
Δ΄ , Ε΄ Δημοτικού Α1
8 μήνες
1 φορά/εβδ Χ 2ωρ
Cl
ΓΑΛΛΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζ/νους – επιχ/σεις
Δείτε εδώ λεπτομέρειες
Σε ενήλικες γενικά
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένωνCl , Ho , Pr , e-
ΓΑΛΛΙΚΑ
Για τον τουρισμό & την
μετανάστευση
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος
και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους
(Α1-Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της
γλώσσας για επικοινωνία
επίπεδο Α2
(2 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
Συνολικά 24 ώρες δια
ζώσηςCl , e-
ΓΑΛΛΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
[Για πτυχία DELE]
Δείτε εδώ αναλυτικά τα
προγράμματα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
8 μήνες
2 φορές/εβδ
5ωρ/εβδ
Cl , Ho , Pr , e-
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
Α΄ Τάξη
(Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά το
πρόγραμμα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1 , Α2 , Β1
8 μήνες
2 φορές/εβδ
5ωρ/εβδ
Cl , e-
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζόμενους -
επιχειρήσεις
Δείτε εδώ λεπτομέρειες
για τα προγράμματα
Σε ενήλικες γενικά
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Cl , Ho , Pr , e-
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Για τα τουριστικά
επαγγέλματα
[Βεβαίωση
Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος και
έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους
(Α1-Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της
γλώσσας για επικοινωνία
επίπεδο Α2
(2 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
Συνολικά 24 ώρες δια
ζώσης
Cl , e-
ΙΣΠΑΝΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΙΤΑΛΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
[Για πτυχία CELI-DIPLOMA]
Δείτε εδώ αναλυτικά τα
προγράμματα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
8 μήνες
2 φορές/εβδ
5ωρ/εβδ
Cl , Ho , Pr , e-
ΙΤΑΛΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
Α΄ Τάξη
(Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά το
πρόγραμμα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1 , Α2 , Β1
8 μήνες
2 φορές/εβδ
5ωρ/εβδ
Cl , e-
ΙΤΑΛΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζόμενους -
επιχειρήσεις
Δείτε εδώ λεπτομέρειες
για τα προγράμματα
Σε ενήλικες γενικά
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Cl , Ho , Pr , e-
ΙΤΑΛΙΚΑ
Για τα τουριστικά
επαγγέλματα
[Βεβαίωση
Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος και
έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους
(Α1-Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της
γλώσσας για επικοινωνία
επίπεδο Α2
(2 μήνες)
(1 φορά/εβδ Χ 3ωρ)
Συνολικά 24 ώρες δια
ζώσης
Cl , e-
ΙΤΑΛΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΡΩΣΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
[Για πτυχία LEMONOSOV]
Δείτε εδώ αναλυτικά τα
προγράμματα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , Ho , Pr , e-
ΡΩΣΙΚΑ
Εφήβων-Ενηλίκων
Α΄ Τάξη
(Προσφορά)
Δείτε εδώ αναλυτικά το
πρόγραμμα Σε εφήβους &
ενήλικες γενικά
Α1 , Α2
8 μήνες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
Cl , e-
ΡΩΣΙΚΑ
Προγράμματα για
εργαζόμενους -
επιχειρήσεις
Δείτε εδώ λεπτομέρειες
για τα προγράμματα
Σε ενήλικες γενικά
Κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Σχεδιασμένο πρόγραμμα
κατά απαίτηση των
ενδιαφερομένων
Cl , Ho , Pr , e-
ΡΩΣΙΚΑ
Για τα τουριστικά
επαγγέλματα
[Βεβαίωση
Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ το κόστος και
έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους
(Α1-Α2)
ενήλικες γενικά
Πρώτες γνώσεις της
γλώσσας για επικοινωνία
επίπεδο Α2
(3 μήνες)
(2 φορές/εβδ)
(5ωρ/εβδ)
Συνολικά 60 ώρες δια
ζώσηςCl , e-
ΡΩΣΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ολοκληρωμένα
Προγράμματα για
Εκμάθηση Ελληνικής
Γλώσσας για Ξένους
[Για πτυχία ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ]
Δείτε εδώ αναλυτικά
τα προγράμματα
Σε παιδιά,
εφήβους &
ενήλικες γενικά
Πτυχία Ελληνομάθειας
επιπέδων Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1
8 μήνες/πρόγραμμα
2 φορές/εβδ Χ 2ωρ
(Α1+Α2) 96 ώρες
(Β1+Β2) 112 ώρες
(Γ1) 130 ώρες
Cl , Ho , Pr , e-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επιχειρηματικά
Προγράμματα
Ελληνικών για Ξένους
(Σεμιναριακά Μαθήματα)
[Ειδικό Πτυχίο Ελληνομάθειας]
Δείτε εδώ
λεπτομέρειες για τα
προγράμματα
Σε εμπορικούς
επισκέπτες,
στελέχη
επιχειρήσεων
γενικά επιπέδου
τουλάχιστον (Β1)
Πτυχίο Ελληνομάθειας με
Εξετάσεις για Ειδικούς
Επαγγελματικούς Σκοπούς
3-4 μήνες
52 ώρες
13 εβδομάδες
2 φορές/εβδ Χ 2ωρCl , Ho , Pr , e-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ειδικά Προγράμματα
Ελληνικών για Ξένους
(Σεμιναριακά Μαθήματα)
[Βεβαίωση Παρακολούθησης
Glossoland]
Δείτε εδώ
λεπτομέρειες για τα
προγράμματα
Σε ενήλικες ή
παιδιά διαφόρων
γνωστικών
επιπέδων
(Α1-Γ1)
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΦΟΡΜΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ 2
28 ή 52 ώρες
2φορές/εβδ Χ 2ωρ
(Ανάλογα με το
επιλεγόμενο πρόγραμμα)Cl , Ho , Pr , e-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
1 of 13

Recommended

επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσεις by
επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσειςεπίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσεις
επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσειςPETROS MANZIERIS
1.3K views57 slides
β2 πινακες δεξιοτητων και αξιολογησεων εξετασεων αγγλικης γλωσσας by
β2 πινακες δεξιοτητων και αξιολογησεων εξετασεων αγγλικης γλωσσαςβ2 πινακες δεξιοτητων και αξιολογησεων εξετασεων αγγλικης γλωσσας
β2 πινακες δεξιοτητων και αξιολογησεων εξετασεων αγγλικης γλωσσαςPETROS MANZIERIS
2.3K views7 slides
οι αναγνωρισμενοι απο ΑΣΕΠ τιτλοι αγγλικης γλωσσας στην ελλαδα by
οι αναγνωρισμενοι απο ΑΣΕΠ τιτλοι αγγλικης γλωσσας στην ελλαδαοι αναγνωρισμενοι απο ΑΣΕΠ τιτλοι αγγλικης γλωσσας στην ελλαδα
οι αναγνωρισμενοι απο ΑΣΕΠ τιτλοι αγγλικης γλωσσας στην ελλαδαPetros Manzieris
539 views7 slides
σεμινάριο τα επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσεις by
σεμινάριο τα επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσειςσεμινάριο τα επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσεις
σεμινάριο τα επίπεδα γλωσσομάθειας-διπλώματα-εξετάσειςPetros Manzieris
377 views57 slides
What Makes Great Infographics by
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
1.1M views1 slide
Masters of SlideShare by
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShareKapost
979.8K views30 slides

More Related Content

Recently uploaded

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
10 views18 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
62 views65 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
32 views3 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
944 views1 slide
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
10 views37 slides
ATT00004.pdf by
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
109 views3 slides

Recently uploaded(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c10 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c10 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram13 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c16 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212550 views

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
25.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.5K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.2K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.4K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd25.3K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.5K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Συνοπτικός Οδηγός Προσφερομένων Προγραμμάτων GLOSSOLAND

 • 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ GLOSSOLAND • Σύγχρονα Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Σχεδιασμένα από Ειδική Επιστημονική Ομάδα. • Ειδικά προσαρμοσμένα για Διδασκαλία με Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Μέσα. • Ειδικά Προγράμματα για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • 2. Συνοπτικός Οδηγός Προσφερομένων Προγραμμάτων για: • Αγγλικά • Γερμανικά • Γαλλικά • Ιταλικά • Ισπανικά • Ρωσικά • Ελληνικά Για Ξένους Στη GLOSSOLAND Διδάσκονται 20 και Πλέον Ξένες Γλώσσες: • Σε Παιδιά • Σε Εφήβους • Σε Ενήλικες • Στην Έδρα μας • Στην Έδρα Επιχείρησης • Εξ Αποστάσεως (e- Learning)
 • 3. Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Όλους ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Τα σημεία αναφέρονται στους πίνακες): Cl : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται σε Αίθουσα / Τμήμα στο Φροντιστήριο Ho: Το Πρόγραμμα Προσφέρεται στην Έδρα του Σπουδαστή ή Επιχείρησης Pr : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται με Ατομικά (Ιδιαίτερα) Μαθήματα e- : Το Πρόγραμμα Προσφέρεται με Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως (e-learning)
 • 4. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΑΓΓΛΙΚΑ Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Τάξεις JUNIORS Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε παιδιά: Τάξη Pre-Junior ( - ) Τάξη Super Junior (Α1) (9 μήνες) Prejunior 1 φορά/εβδ Χ 2ωρ ( η 1 ώρα/εβδ με Η/Υ)Α΄, Β΄ Δημ.(Pre-Jun) Cl , Ho , Pr Sup. Junior 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ ( η 1 ώρα/εβδ με Η/Υ)B΄, Γ΄ Δημ. (Junior) ΑΓΓΛΙΚΑ Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ. Τάξεις SENIORS Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε παιδιά: Τάξη Asen (Α1) (9 μήνες) (2 φορές/εβδ Χ 2ωρ δια ζώσης) (1 project/15ημ. EDMODO) Γ΄, Δ΄ Δημοτ. (Asen) Τάξη Bsen (Α2) Δ΄, Ε΄ Δημοτ. (Bsen) Cl , Ho , Pr Τάξη Csen (Α2+)Ε΄, Στ΄Δημοτ. (Csen) ΑΓΓΛΙΚΑ Παιδικό Ετήσιο Πρόγρ. Τάξεις TEENS Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε παιδιά: Τάξη D teens (Β1) (9 μήνες) 2 φορές/εβδ Χ 2 ώρες δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 9 μήνες από το σπίτι. Στ΄Δημ- A΄Γυμν(Dsen) Τάξη E teens (Β1+) ή Fast Pre-Lower (Β1+) Cl , Ho , Pr Α΄ , B΄ Γυμν. (Esen) ΑΓΓΛΙΚΑ Εφηβικό Ετήσιο Πρόγρ. «GLOSSO-LOWER ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ» [Πτυχία Michigan, ESB, κλπ] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη μαθημάτων Σε εφήβους Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου Lower (B2) (9 μήνες) 2 φορές/εβδ δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 9 μήνες από το σπίτι. Συνολικά 5 ώρες/εβδCl , Ho , Pr ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΑΙΔΙΚΑ) - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 5. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΑΓΓΛΙΚΑ Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα [Πτυχίο T.I.E.] LOWER-PROFICIENCY «ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» (Επιδοτούμενο) Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ενήλικες ανέργους και μέλη άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού Basic (B1) Lower (B2) Advanced (C1) Proficiency (C2) (5 μήνες) (1 φορά εβδ Χ 3ωρ) 60 ώρες δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 5 μήνες από το σπίτι.Cl ΑΓΓΛΙΚΑ Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα [Πτυχίο T.I.E.] LOWER – PROFICIENCY «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡ.»* Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε εφήβους & ενήλικες γενικά. * (Χωρίς Επιδότηση αλλά Ειδική τιμή για Φοιτητές & Δημόσιους Υπαλλήλους) Basic (B1) Lower (B2) Advanced (C1) Proficiency (C2) (5 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) 60 ώρες δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 5 μήνες από το σπίτι.Cl ΑΓΓΛΙΚΑ Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα [Πτυχίο TOEIC B2-C1] (Ειδική Χαμηλή Τιμή) Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε εφήβους & ενήλικες γενικά. Basic (B1) Lower (B2) Advanced (C1) (3 μήνες) (2 φορές/εβδ Χ 2ωρ) 40 ώρες δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 3 μήνες από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Κανονικό ή Ταχύρρυθμο [Πτυχίο IELTS ή TOEFL] Δείτε εδώ το κόστος και άλλες πληροφορίες Σε φοιτητές για σπουδές σε αγγλόφωνες χώρες Lower (B2) Advanced (C1) Proficiency (C2) Ατομικά ή ημιατομικά μαθήματα κατόπιν συνεννόησης Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ (ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ) - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 6. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΑΓΓΛΙΚΑ Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΓΙΑ LOWER» «Let’s Learn English» [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ εφήβους & ενήλικες γενικά (Β1-Β2) (4 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) 50 ώρες δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 4 μήνες από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Κανονικό Πρόγραμμα «GLOSSO-LOWER ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ» [Πτυχία Michigan, ESB, κλπ] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Α2+ , Β1 εφήβους & ενήλικες γενικά Lower (B2) (9 μήνες) (2 φορές/εβδ δια ζώσης) Συνολικά 5 ώρες/εβδ Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα «GLOSSO-PROF 1-YEAR ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ» [Πτυχία Michigan,ESB,MSU] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ΚΑΤΟΧΟΥΣ LOWER (Β2), εφήβους & ενήλικες γενικά Advanced (C1) Proficiency (C2) (9 μήνες) (2 φορές/εβδ Χ 3ωρ) δια ζώσης και χρήση τηλεκατάρτισης για 9 μήνες από το σπίτι.Cl , Ho , Pr , e- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Διάφορες Ειδικότητες [Πτυχίο ESP University Greenwich] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη μαθημάτων Σε ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A2+ , B1 , B2 , ενήλικες γενικά English for Specific Purposes (ESP) (επίπ. Β1-Β2) (3μήνες) (2φορές/εβδ Χ 2ωρ) 40 ώρες δια ζώσης Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 7. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΑΓΓΛΙΚΑ Coffee Break English1 [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ενήλικες γενικά, φοιτητές, ιδιωτ. & δημ. υπαλλήλους, επαγγελματίες, κλπ Βελτίωση Προφορικού Λόγου επίπεδα A2-B1-B2 Συχνότητα μαθημάτων: (κάθε φορά Χ 2ωρ) Συνεχόμενη παρακολούθηση κατά βούλησηCl , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Coffee Break English2 [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε ενήλικες γενικά, φοιτητές, ιδιωτ. & δημ. υπαλλήλους, επαγγελματίες, κλπ Βελτίωση Προφορικού Λόγου επίπεδα B2-C1-C2 Συχνότητα μαθημάτων: (κάθε φορά Χ 2ωρ) Συνεχόμενη παρακολούθηση κατά βούλησηCl , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Για τον τουρισμό & την μετανάστευση [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία σε επίπεδο Α2 (2 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) Συνολικά 24 ώρες δια ζώσης Cl , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Προγράμματα για εργαζόμενους - επιχειρήσεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες Σε ενήλικες γενικά όλων των επιπέδων Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Cl , Ho , Pr , e- ΑΓΓΛΙΚΑ Θερινά τμήματα Δείτε εδώ λεπτομέρειες Σε όλες τις παιδικές ηλικίες, όλων των επιπέδων Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο (2 μήνες) 4 ώρες/ημέρα Cl , Ho , Pr ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 8. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων [Για πτυχία GOETHE] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , Ho , Pr , e- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων Α΄ Τάξη - (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1 , Α2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , e- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Παιδικά Τμήματα [Για πτυχία GOETHE] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε παιδιά Από Δ΄ Δημοτικού Α1, Α2, Β1, Β2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , Ho , Pr ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Παιδικό - Α΄ Τάξη (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε παιδιά Δ΄ , Ε΄ Δημοτικού Α1 8 μήνες 1 φορά/εβδ Χ 2ωρ Cl ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Προγράμματα για εργαζ/νους – επιχ/σεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες Σε ενήλικες γενικά Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένωνCl , Ho , Pr , e- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Για τον τουρισμό & την μετανάστευση [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α1-Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία επίπεδο Α2 (2 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) Συνολικά 24 ώρες δια ζώσηςCl , e- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 9. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΓΑΛΛΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων [Για πτυχία DELF-DALF] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , Ho , Pr , e- ΓΑΛΛΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων Α΄ Τάξη - (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1 , Α2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , e- ΓΑΛΛΙΚΑ Παιδικά Τμήματα [Για πτυχία Delf-Dalf] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε παιδιά Από Δ΄ Δημοτικού Α1, Α2, Β1, Β2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , Ho , Pr ΓΑΛΛΙΚΑ Παιδικό - Α΄ Τάξη (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε παιδιά Δ΄ , Ε΄ Δημοτικού Α1 8 μήνες 1 φορά/εβδ Χ 2ωρ Cl ΓΑΛΛΙΚΑ Προγράμματα για εργαζ/νους – επιχ/σεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες Σε ενήλικες γενικά Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένωνCl , Ho , Pr , e- ΓΑΛΛΙΚΑ Για τον τουρισμό & την μετανάστευση [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α1-Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία επίπεδο Α2 (2 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) Συνολικά 24 ώρες δια ζώσηςCl , e- ΓΑΛΛΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 10. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΙΣΠΑΝΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων [Για πτυχία DELE] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 8 μήνες 2 φορές/εβδ 5ωρ/εβδ Cl , Ho , Pr , e- ΙΣΠΑΝΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων Α΄ Τάξη (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1 , Α2 , Β1 8 μήνες 2 φορές/εβδ 5ωρ/εβδ Cl , e- ΙΣΠΑΝΙΚΑ Προγράμματα για εργαζόμενους - επιχειρήσεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τα προγράμματα Σε ενήλικες γενικά Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Cl , Ho , Pr , e- ΙΣΠΑΝΙΚΑ Για τα τουριστικά επαγγέλματα [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α1-Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία επίπεδο Α2 (2 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) Συνολικά 24 ώρες δια ζώσης Cl , e- ΙΣΠΑΝΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 11. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΙΤΑΛΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων [Για πτυχία CELI-DIPLOMA] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 8 μήνες 2 φορές/εβδ 5ωρ/εβδ Cl , Ho , Pr , e- ΙΤΑΛΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων Α΄ Τάξη (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1 , Α2 , Β1 8 μήνες 2 φορές/εβδ 5ωρ/εβδ Cl , e- ΙΤΑΛΙΚΑ Προγράμματα για εργαζόμενους - επιχειρήσεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τα προγράμματα Σε ενήλικες γενικά Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Cl , Ho , Pr , e- ΙΤΑΛΙΚΑ Για τα τουριστικά επαγγέλματα [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α1-Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία επίπεδο Α2 (2 μήνες) (1 φορά/εβδ Χ 3ωρ) Συνολικά 24 ώρες δια ζώσης Cl , e- ΙΤΑΛΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 12. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΡΩΣΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων [Για πτυχία LEMONOSOV] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , Ho , Pr , e- ΡΩΣΙΚΑ Εφήβων-Ενηλίκων Α΄ Τάξη (Προσφορά) Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα Σε εφήβους & ενήλικες γενικά Α1 , Α2 8 μήνες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ Cl , e- ΡΩΣΙΚΑ Προγράμματα για εργαζόμενους - επιχειρήσεις Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τα προγράμματα Σε ενήλικες γενικά Κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Σχεδιασμένο πρόγραμμα κατά απαίτηση των ενδιαφερομένων Cl , Ho , Pr , e- ΡΩΣΙΚΑ Για τα τουριστικά επαγγέλματα [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ το κόστος και έναρξη τμημάτων Σε αρχάριους (Α1-Α2) ενήλικες γενικά Πρώτες γνώσεις της γλώσσας για επικοινωνία επίπεδο Α2 (3 μήνες) (2 φορές/εβδ) (5ωρ/εβδ) Συνολικά 60 ώρες δια ζώσηςCl , e- ΡΩΣΙΚΑ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων
 • 13. Πρόγραμμα Υπόμνημα Απευθύνεται Προσδοκ. Επίπεδο/Πτυχίο Διάρκεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ολοκληρωμένα Προγράμματα για Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας για Ξένους [Για πτυχία ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ] Δείτε εδώ αναλυτικά τα προγράμματα Σε παιδιά, εφήβους & ενήλικες γενικά Πτυχία Ελληνομάθειας επιπέδων Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1 8 μήνες/πρόγραμμα 2 φορές/εβδ Χ 2ωρ (Α1+Α2) 96 ώρες (Β1+Β2) 112 ώρες (Γ1) 130 ώρες Cl , Ho , Pr , e- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επιχειρηματικά Προγράμματα Ελληνικών για Ξένους (Σεμιναριακά Μαθήματα) [Ειδικό Πτυχίο Ελληνομάθειας] Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τα προγράμματα Σε εμπορικούς επισκέπτες, στελέχη επιχειρήσεων γενικά επιπέδου τουλάχιστον (Β1) Πτυχίο Ελληνομάθειας με Εξετάσεις για Ειδικούς Επαγγελματικούς Σκοπούς 3-4 μήνες 52 ώρες 13 εβδομάδες 2 φορές/εβδ Χ 2ωρCl , Ho , Pr , e- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ειδικά Προγράμματα Ελληνικών για Ξένους (Σεμιναριακά Μαθήματα) [Βεβαίωση Παρακολούθησης Glossoland] Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τα προγράμματα Σε ενήλικες ή παιδιά διαφόρων γνωστικών επιπέδων (Α1-Γ1) ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΦΟΡΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2 28 ή 52 ώρες 2φορές/εβδ Χ 2ωρ (Ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα)Cl , Ho , Pr , e- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ - Συνοπτικός Οδηγός Προσφερόμενων Προγραμμάτων