Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Bu Plan Presentatie 2008

1,401 views

Published on

Business plan for a new ICT Business Intelligence BU

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New Bu Plan Presentatie 2008

 1. 1. Peter Reij ( [email_address] ) mei 2008 From ‘Nice to Know vs. Need to Know’ to Better Business Decisions Business Plan voor de nieuwe Business Unit BI-VISION
 2. 2. <ul><li>Visie Business Intelligence </li></ul><ul><li>Markt: omvang & trends </li></ul><ul><li>Afnemers & segmentatie </li></ul><ul><li>Concurrentie </li></ul><ul><li>SWOT – AMIS </li></ul><ul><li>Nieuwe Business Unit – BI-VISION </li></ul><ul><li>Concept AMIS Business Intelligence </li></ul><ul><li>Financiële verantwoording </li></ul><ul><li>Plan van aanpak: taakverdeling, sales & marketing, planning </li></ul><ul><li>Evaluatie & bijsturen </li></ul><ul><li>Discussie & volgende stappen </li></ul>Business Plan voor nieuwe AMIS Business Unit: BI-VISION BI-VISION
 3. 3. VISIE ( 1 ) <ul><li>Complexiteiten van huidige ERP-omgeving maakt beschikbaarheid en toegankelijkheid van data voor business decision making steeds belangrijker. </li></ul><ul><li>Business Intelligence vormt komende jaren essentieel onderdeel van bedrijfstrategie: ‘competitive advantage’ door slimmer om te gaan met informatie (zie CRM, Supply Chain Management, Key-Account-Management, Outsourcing, Business Process Management, e-Business…). </li></ul><ul><li>Grote ERP-aanbieders maken strategische keuze voor BI (verticale integratie): SAP+BO, IBM+Cognos+Applix, ORACLE+Siebel en Hyperion, Microsoft+Proclarity… Drie grootste BI-spelers (Oracle, SAP, IBM): ± 70% aandeel van BI-markt. </li></ul>TECHNIEK BI-CONSULTANCY & SALES PROJECT MANAGEMENT €
 4. 4. VISIE ( 2 ) <ul><li>IDC verwacht dat de markt van business intelligence-oplossingen vanaf 2009 een nog grotere vlucht zal nemen. De onderzoekers baseren dit op een marktcyclus die begon in 2005 en na vier jaar maximale groei laat zien.“ In our surveys, we find that [business analytics] is either the No. 1 or No. 2 priority for most organizations, along with security software.&quot; </li></ul><ul><li>“ De Nederlandse markt is één van de belangrijkste markten voor bi-software de komende jaren. Nederland staat op een vierde plaats als gekeken wordt naar de verkoop van bi-software in 2009. Dat komt vanwege het aantal grote financiële bedrijven:ongeveer 40% van de bi-investeringen komt van deze bedrijven. Ook is het beleid van de Nederlandse overheid stimulerend voor it-investeringen.” (Gartner) </li></ul><ul><li>“ De belangrijkste sleutel voor de toekomst van business intelligence is innovatie. De technologie werkt goed, nu gaat het erom die technologie op een nieuwe manier te gebruiken. Zie de nieuwste trend: context intelligence.” (Bloor Research) </li></ul>
 5. 5. MARKT ( 1 ) <ul><li>Trends: </li></ul><ul><ul><li>Tot 2011 groeit ERP markt (mondiaal) jaarlijks: 5.5 – 7.4% (IDC, Forrester) </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarde mondiale BI markt (Business Analystics software) is $ 19.3 mrd (IDC): daarvan is - Performance Management Tools & Applications $ 13.6 - Data Warehouse platform $ 5.7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rond 2012 zal deze markt belang hebben verloren aan performance management en context intelligence (IDC); met BI-tools wordt steeds meer vooruit gekeken, BI krijgt een voorspellende waarde (vanuit historie vooruit blikken, scenarioplanning, simulaties...) </li></ul></ul><ul><ul><li>EMEA BI-markt groeit ca. 6.1 % per jaar naar € 4.61 mld in 2009: in Nederland zal deze groei tot 2009 ± 5.5% zijn (Gartner) </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidatie van Nederlandse business intelligence-markt (MarketCap-SAS): druk op kleinere gespecialiseerde BI-leveranciers wordt groter: deze BI-spelers moeten een nieuwe rol vinden of worden overgenomen door grotere leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>BI-markt (Nederland) ontwikkelt zich sterk: de licentieopbrengsten stijgen aanzienlijk (marktgroei in 2004 was 3.2 %, in 2007 groeide licentieopbrengsten met 11.0 %) </li></ul></ul>
 6. 6. MARKT ( 2 ) <ul><li>Bron: IDC 2007 </li></ul>
 7. 7. MARKT ( 3 ) <ul><li>Nederland: ontwikkeling BBP en omzet IT per segment 2001 - 2007 ( € mld. ) </li></ul><ul><li>Bron: ICT MarktMonitor-Heliview 2007 </li></ul>
 8. 8. AFNEMERS ( 1 ) <ul><li>ONDERZOEK IN NEDERLAND </li></ul><ul><li>(MarketCap-SAS 2007, MarketCap-Computable 2008): </li></ul><ul><li>Business Intelli g ence is als term bekend, Cor p orate Performance Mana g ement is dat minder: eenduidig beeld van beide ontbreekt nog </li></ul><ul><li>Van de beschikbare bedrijfsinformatie is de voorspellende waarde ondermaats: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van informatie is het eerst genoemde verbeterpunt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verruiming van de analytische mogelijkheden (37%), beheersbaarheid (16 %) </li></ul></ul><ul><li>Zestig procent van de ondernemingen heeft behoefte aan een branchegerichte BI standaardoplossing </li></ul><ul><li>Tweederde van de ondernemingen geeft aan BI en CPM te gaan gebruiken voor strategisch management </li></ul><ul><li>De meeste ondernemingen blijken slechts algemene doelen te hebben: 25% heeft meetbare en verifieerbare doelen die direct voortkomen uit de strategie </li></ul><ul><li>Investeringsintenties in BI zijn het hoogst in sector Manufacturing (Industrie, Bouw, IT en Telecom bedrijven). Investeringsplannen zijn het laagst in sector Zakelijke Dienstverlening </li></ul>
 9. 9. AFNEMERS ( 2 ) <ul><li>GEDRAG: </li></ul><ul><li>DMU (Decision Making Unit): BI beslissingen op executive/senior niveau, met grote invloed van CIO, ICT-Director/Manager </li></ul><ul><li>Aanzienlijke invloed van ‘BI supporters’ (Business Sponsor) op BI beslissingen en op succesvolle implementaties </li></ul><ul><li>Gebruikersacceptatie hangt sterk af van verandercultuur en mate van automatisering-moeheid bij klant </li></ul><ul><li>“ You can bring a horse to the water, you can’t make it drink…” </li></ul><ul><li>SEGMENTATIE: </li></ul><ul><li>Huidige relaties (vanuit AMIS) in finance, logistiek, overheid en telecom </li></ul><ul><li>Bestaande en nieuwe leads: via verkooporganisatie, Oracle e.a. </li></ul><ul><li>Prospects: nieuwe contacten via… </li></ul>
 10. 10. AFNEMERS ( 3 )
 11. 11. BI CONCURRENTIE ( 1 ) <ul><li>Medewerkers: Totaal/ICT Consultancy/‘BI-afdeling’ in Nederland: </li></ul><ul><li>Atos-Origin: 9.000/950/… </li></ul><ul><li>CAP Gemini: 4.500/.../... </li></ul><ul><li>Centric: 5.200/.../... </li></ul><ul><li>CIM Solutions: 200/…/... </li></ul><ul><li>CSC: 750/.../… </li></ul><ul><li>CTAC: 382/.../14 * </li></ul><ul><li>Desyde: 42/15/2 </li></ul><ul><li>Dimensys: 50/20/0 </li></ul><ul><li>Ensior: 10/…/... </li></ul><ul><li>Exact: 650/…/... </li></ul><ul><li>I3: 45/.../... </li></ul><ul><li>ICT Adv.Thinking: 907/27/... * </li></ul><ul><li>1 – BI in veel gevallen in de startblokken: niet in separate BU </li></ul><ul><li>2 – Variaties in BI-omvang/focus binnen totale ICT-diensten of consultancy </li></ul><ul><li>3 – Concurrenten hebben duidelijke sector/industrie/markt ICT-focus: (semi)overheid, zorg, bouw, industrie, financiele sector, logistiek, retail… </li></ul><ul><li>4 – Verschillen in samenwerking met ERP-leverancier: SAP, Oracle, IBM, Microsoft of ‘generalist’/mix </li></ul><ul><li>Imtech-Eniac: 800/150/… </li></ul><ul><li>Intenzz: 30/27/5 </li></ul><ul><li>InfoAxis: …/…/… </li></ul><ul><li>Inter Access: 1.000/…/... </li></ul><ul><li>KVL: 35/20/5 </li></ul><ul><li>Logica CMG: 6.000/500/... </li></ul><ul><li>MyBrand: 150/100/10 </li></ul><ul><li>NCIM Group: 150/…/... </li></ul><ul><li>Ordina: 5.388/130/15 * </li></ul><ul><li>Pecoma: 310/85/… </li></ul><ul><li>PWC: 4.341/.../… </li></ul><ul><li>QNH: 300/…/... </li></ul><ul><li>Rubicom: …/…/… </li></ul><ul><li>SAS: 100/…/... </li></ul><ul><li>SIMAC: 830/.../... </li></ul><ul><li>Sogeti: 2.800/.../... </li></ul><ul><li>Solipsis: 250/…/... </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 12. 12. BI CONCURRENTIE ( 2 )
 13. 13. SWOT – AMIS <ul><li>S TERKTES </li></ul><ul><li>Hoog kwaliteitsniveau: specialisten </li></ul><ul><li>Slagvaardig, ambitieus bedrijf </li></ul><ul><li>Informele, open bedrijfscultuur </li></ul><ul><li>Ambities om imago van deskundigheid te versterken </li></ul><ul><li>Focus op klant: maatwerkoplossingen </li></ul><ul><li>B EDREIGINGEN </li></ul><ul><li>Strategisch effecten van recente, mondiale ‘BI-overnames’ </li></ul><ul><li>Nederlandse concurrenten starten BI- groepen/BU’s </li></ul><ul><li>Toenemende slagkracht en consolidatie van grote concurrenten </li></ul><ul><li>Beperkte beschikbaarheid BI-staf in turbulente ICT-personeelsmarkt </li></ul><ul><li>Z WAKTES </li></ul><ul><li>Product- en ICT-technisch georienteerd </li></ul><ul><li>Relatief kleiner speler op BI-gebied </li></ul><ul><li>Beperkte BI-activiteiten binnen AMIS </li></ul><ul><li>Marketingexpertise kan verder worden ontwikkeld </li></ul><ul><li>K ANSEN </li></ul><ul><li>Forse groei van Nederlandse BI markt </li></ul><ul><li>BI-behoeften via huidige klantrelaties </li></ul><ul><li>Behoefte aan branchegerichte standaardoplossingen </li></ul><ul><li>BI-investeringsintenties zijn het hoogst in Manufacturing (Industrie, Bouw, IT en Telecom bedrijven) </li></ul>
 14. 14. NIEUWE BUSINESS UNIT: BI-VISION <ul><li>Startpunt van nieuwe Business Unit: </li></ul><ul><ul><li>Doelstellingen en verwachtingen van nieuwe BU </li></ul></ul><ul><ul><li>Managementstructuur en ‘spelregels’ binnen AMIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslissingen over juridische, financiële en organisatorische vorm binnen AMIS </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Lessons Learned’ van eerder BU-start (Oracle e-Business Suite) </li></ul></ul><ul><li>Vereisten op technisch, vakinhoudelijk vlak: </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe BI-tools & techniques (focus op Oracle) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling van kennis en ervaringen binnen AMIS (knowledge transfer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgen van technische ontwikkelingen in deze markt (benchmarking) </li></ul></ul><ul><li>HRM van nieuwe BI team (volgens AMIS filosofie): </li></ul><ul><ul><li>Staffingplan: definiëren van functies, opleidingsniveau, werving & selectie </li></ul></ul><ul><ul><li>Taakverdeling: Consultancy & Sales, Project Management en Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Beloning voor succes van BU én voor totale AMIS resultaat </li></ul></ul><ul><li>Missie van AMIS BI-VISION: Het vermarkten van een innovatief BI-concept dat succesvolle bedrijven onderscheidende managementgereedschappen biedt voor relevante, adequate business beslissingen. </li></ul>BI-VISION
 15. 15. CONCEPT ( 1 ) <ul><li>Van ‘Nice To Know vs. Need to Know’ naar betere business beslisingen </li></ul><ul><li>Concept van AMIS–BUSINESS INTELLIGENCE omvat: </li></ul><ul><ul><li>Advies over de business case, over de keuze van de BI-componenten en over het beschikbaar stellen van strategische, tactische en operationele bedrijfsinformatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Project management om BI-tools te implementeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische en functioneel ontwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwen en testen van Data Warehouse componenten en BI-applicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie/training van BI-tools </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheer en onderhoud </li></ul></ul><ul><li>Als project aan te bieden naast bestaande ICT-applicaties van AMIS </li></ul><ul><li>Standaard BI-modules (OBI) en maatwerk BI-modules </li></ul><ul><li>‘ Success can travel’: </li></ul><ul><ul><li>Via AMIS of AMIS partners: mogelijkheden voor </li></ul></ul><ul><ul><li>internationale klanten met hoofdkantoor in Nederland </li></ul></ul>
 16. 16. CONCEPT ( 2 ) <ul><li>BENEFITS VOOR DE KLANT: </li></ul><ul><li>Accuraatheid en functionaliteit van Management Informatie Systeem: </li></ul><ul><ul><li>Relevante, actuele data op het juiste moment op de juiste plaats </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van data </li></ul></ul><ul><li>Concurrentievoordeel: </li></ul><ul><ul><li>Verruiming van analytsche mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Planning & budgetinformatie toevoegen aan actuele cijfers, voor projecties en nalopen van what-if scenario's </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit en snelheid van strategische en operationele beslissingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoger serviceniveau voor afnemers van klant (hogere klanttevredenheid) </li></ul></ul><ul><li>Financieel voordeel: </li></ul><ul><ul><li>Snelle terugverdientijd van ICT-investering </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder kosten door inefficiënte, ‘onjuiste’ rapportage </li></ul></ul><ul><ul><li>Snellere, efficientere rapportages, key-performance indicators en scorecards </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder afhankelijk van ‘Excel Ridders’ en handmatige rapportage </li></ul></ul>
 17. 17. FINANCIËLE VERANTWOORDING ( 1 ) <ul><li>Nieuwe BU - relatief laag investeringsniveau: </li></ul><ul><ul><li>Bestaande klantrelaties maken opstart ‘laagdrempelig’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis (over klanten, ICT, project management…) is aanwezig </li></ul></ul><ul><ul><li>Geringe kapitaalinvestering; bestaande organisatiestructuur benutten </li></ul></ul><ul><li>Projectie voor nieuwe BU: </li></ul><ul><ul><li>Aannames op basis van huidige resultaten van AMIS (2006-2005) </li></ul></ul><ul><ul><li>Werving & selectie van nieuwe consultants is cruciaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Marktcijfers & benchmarking </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectie van resultaten over 36 maanden </li></ul></ul><ul><li>Benchmarking voor monitoring van eigen prestaties, markt en ambities: </li></ul><ul><ul><li>Strategische overeenkomsten met AMIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Data is algemeen bekend (beursgenoteerd) </li></ul></ul><ul><ul><li>CTAC BI-Grip </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT Advanced Thinking </li></ul></ul><ul><ul><li>ORDINA VisionWorks </li></ul></ul>BI-VISION
 18. 18. FINANCIËLE VERANTWOORDING ( 2 )
 19. 19. FINANCIËLE VERANTWOORDING ( 3 )
 20. 20. <ul><li>TAAKVERDELING BINNEN BI-VISION TEAM: </li></ul><ul><li>Teamleider / BU-leider </li></ul><ul><li>Projectleider / Consultant </li></ul><ul><li>BI-specialist / BI-ontwikkelaar </li></ul><ul><li>Datawarehouse specialist </li></ul><ul><li>Primaire taak (BU-leider): </li></ul><ul><ul><li>Sales & Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Acquisities en klantenrelaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwen van high performance team... </li></ul></ul><ul><ul><li>Project planning en verantwoording voor executie van BU Business Plan </li></ul></ul><ul><li>Secundaire taak (Experts): </li></ul><ul><ul><li>Sales! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van ‘skills’ + implementaties: in-depth BI&BW/Oracle BI/Informatica platform tools, ERP(Hyperion, Siebel CRM, FI)... </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen branchekennis: financiële administratie en accounting (general ledgers, account groups, receivables, payables) inkoop, voorraadbeheer, logistiek, HRM, sales, marketing... </li></ul></ul><ul><ul><li>Essentie van KPI's, scorecards e.d. voor verschillende bedrijfsfuncties: Finance, HR, Sales Management, Senior Management, Supply Chain... </li></ul></ul>PLAN VAN AANPAK ( 1 )
 21. 21. PLAN VAN AANPAK ( 2 ) <ul><li>SALES & MARKETING PLAN: </li></ul><ul><ul><li>AMIS BI-Vision profileert zich als een onafhankelijk (Oracle) specialist voor </li></ul></ul><ul><ul><li>project management, advisering, begeleiding en implementatie van </li></ul></ul><ul><ul><li>Business Intelligence oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>PROMOTIE: </li></ul></ul><ul><ul><li>AMIS Website: BI Success Stories, BI-voorbeelden, demo’s en presentaties (relevante voorbeelden uit sectoren/industrie), blogs… </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicaties: vakbladen (ICT) en branchegerelateerd (Key Accounts) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lezingen/congressen: brancheorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacten met wetenschappers, universiteiten en MBA opleidingen over Decision Making process, bedrijfskunde/bedrijfseconomie en gebruik van BI </li></ul></ul><ul><ul><li>ROL VAN SALES TEAM: </li></ul></ul><ul><ul><li>Synergie met bestaande AMIS activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Klantensegmentatie: omzet/groei-potentie e.d. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkoopplan & doelstellingen (bestaande klanten, nieuwe klanten, prospects) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol binnen driehoek: BI-Consultancy & Sales, Project Management en Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststellen van ‘critical issues’ en ‘milestones’ </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 22. 22. PLAN VAN AANPAK ( 3 ) <ul><li>TIJDSLIJN – PLANNING: </li></ul><ul><li>Beslissingen AMIS directie over start van nieuwe Business Unit </li></ul><ul><li>Acceptatie Business Plan (met mogelijke aanpassingen), tijdslijn/planning en stappenplan </li></ul><ul><li>Beslissingen over juridische, financiële en organisatorische vorm </li></ul><ul><li>Vastleggen van doelstellingen voor BI-VISION: </li></ul><ul><ul><li>omzet, marge en EBIT </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdshorizon </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdstippen voor evaluaties, beslismomenten en aanpassingen </li></ul></ul><ul><ul><li>indien gedefinieerd: marktaandeel </li></ul></ul><ul><li>Interne aankondiging en ‘change management’ binnen AMIS </li></ul><ul><li>Startpunt van stappenplan </li></ul>
 23. 23. EVALUATIE & BIJSTUREN <ul><li>Haalbaarheid – Oordeel van Directie en Raad van Commissarissen </li></ul><ul><li>Succes van nieuwe BU: veranderingscultuur is een must! </li></ul><ul><li>BI Tools ook intern toepassen binnen AMIS </li></ul><ul><li>Evaluatie noodzakelijk: succes bewaken én risico’s beperken </li></ul><ul><li>Mogelijke ‘bijstuurmomenten’: </li></ul><ul><li>Minder acceptaties dan gepland van nieuwe concept bij klanten </li></ul><ul><li>Groeivertraging van personele bezetting binnen BU </li></ul><ul><li>Schaarste van specifiek ICT-talent voor deze BU </li></ul><ul><li>Onvoorziene interne hindernissen </li></ul><ul><li>Reacties van concurrenten... </li></ul><ul><li>Marktgroeivertraging (vermindering ICT-en BI-uitgaven) </li></ul><ul><li>Plan B (?) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 24. 24. FINANCIËLE VERANTWOORDING
 25. 25. FINANCIEEL OVERZICHT
 26. 26. TIJDSLIJN – PLANNING <ul><li>STAPPENPLAN: </li></ul><ul><ul><li>Introductie & kennismaking. Rol/taakverdeling. Start nieuwe BU </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkttrainingen en AMIS Academy. Interne presentatie business plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisoverdracht en evaluatie van eerdere nieuwe BU start (e-Busines suite) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslissingen werving & selectie van team leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Input huidige BI-activiteiten en ervaringen. Beslissing over Pilot programma </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerproces voor Project Management en BI-technologie in nieuw BU </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassingen van business plan met actuele AMIS data </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenstellen van presentaties voor BI-concept, samen met Sales Team </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie van Key Accounts en aanpassingen van klantenmatrix </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelnemers in Pilot programma: kennismaking/presentaties bij deze klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentaties bij Key Accounts </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie Pilot projecten: feedback, project plan aanpassingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisuitwisseling binnen AMIS: project planning en BI-concept </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortgang werving & selectie van teamleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie AMIS BU voortgang: beslissing aanpassingen BU plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Offertes en voorstellen voor Pilot projecten en Key Accounts </li></ul></ul><ul><ul><li>Start Pilot programma en start Key Account BI programma </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 27. 27. CONTACT <ul><li>Please contact [email_address] Mobile phone: 06 15 46 99 17 </li></ul>

×