Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metastorm Enterprise Suite

408 views

Published on

 • Be the first to comment

Metastorm Enterprise Suite

 1. 1. BPA Sprawdź WPŁYWna strategię i cele, aby sprostad wyzwaniom przyszłości Zidentyfikuj KLUCZOWE obszary dla polepszenia efektywności Dokonaj WŁAŚCIWEJ zmiany
 2. 2. Enterprise architecture Stan obecny Stan obecny Kadra zarządcza Planowanie Architekci Cele, problemy, szanse, reguły, Identyfikacja zmian w organizacji, procesach, Modelowanie organizacji, procesów, potrzeb otoczenie potrzeb informacyjnych, sposobów komunikacji i informacyjnych, sposobów komunikacji i technologii technologii www.opentextbps.com
 3. 3. Enterprise architecture Modelowanie firmy Stan obecny Kadra zarządcza Planowanie Architekci Cele, problemy, szanse, reguły, Identyfikacja zmian w organizacji, procesach, Modelowanie organizacji, procesów, potrzeb otoczenie potrzeb informacyjnych, sposobów komunikacji i informacyjnych, sposobów komunikacji i technologii technologii www.opentextbps.com
 4. 4. Enterprise architecture Relacje i zależności Stan obecny Kadra zarządcza Planowanie Architekci Cele, problemy, szanse, reguły, Identyfikacja zmian w organizacji, procesach, Modelowanie organizacji, procesów, potrzeb otoczenie potrzeb informacyjnych, sposobów komunikacji i informacyjnych, sposobów komunikacji i technologii technologii www.opentextbps.com
 5. 5. Enterprise architecture Analiza wpływu Stan obecny X Kadra zarządcza Planowanie Architekci Cele, problemy, szanse, reguły, Identyfikacja zmian w organizacji, procesach, Modelowanie organizacji, procesów, potrzeb otoczenie potrzeb informacyjnych, sposobów komunikacji i informacyjnych, sposobów komunikacji i technologii technologii www.opentextbps.com
 6. 6. Enterprise architecture Dokumentowanie zmian Stan docelowy Kadra zarządcza Planowanie Architekci Cele, problemy, szanse, reguły, Identyfikacja zmian w organizacji, procesach, Modelowanie organizacji, procesów, potrzeb otoczenie potrzeb informacyjnych, sposobów komunikacji i informacyjnych, sposobów komunikacji i technologii technologii www.opentextbps.com
 7. 7. Business process analysis BPA Modelowanie procesów Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 8. 8. Business process analysis BPA Zbieranie danych Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 9. 9. Business process analysis BPA Praca grupowa Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 10. 10. Business process analysis BPA Symulacja zmian Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 11. 11. Business process analysis BPA Analiza wpływu Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 12. 12. Business process analysis BPA Dokumentowanie Modelowanie procesów usprawnień original process Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 13. 13. Business process analysis BPA Modelowanie procesów Kierownictwo jednostek organizacyjnych, działy Architekci i analitycy procesów wsparcia zarządzania procesami, właściciele procesów Odkrywanie, unifikacja, współdzielenie, zbieranie Ocena zmian, określenie zakresu usprawnieo, ich wpływu, priorytetyzacja danych, symulacja i analiza www.opentextbps.com
 14. 14. Business process management Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 15. 15. Business process management Integracja Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 16. 16. Business process management Automatyzacja i Projektowanie procesu wdrożenie Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 17. 17. Business process management Zarządzanie Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 18. 18. Business process management Monitorowanie Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 19. 19. Business process management Raporty Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 20. 20. Business process management Usprawnienia Projektowanie procesu Dyrektorzy funkcyjny, Architekci Właściciele procesów Dyrektorzy IT i analitycy procesów Uczestnicy procesówDoskonalenie, ocena zmian Wskazanie inicjatyw, Symulacje i analiza zmian, Uczestnictwo w procesach ii zgodnośd z przepisami prawa wsparcie dla funkcji współpraca i doskonalenie wykonywanie zadao w sposób biznesowych, integracja, procesów efektywny wdrożenie i zarządzanie www.opentextbps.com
 21. 21. model process Monitor IMPACT on strategy and goals to guide future change simulate change Identify FOCUS areas for optimal document change improvement model enterprise design processassessimpact define relationships Make the RIGHT change www.opentextbps.com

×