Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wprowadzenie do Zarządzania Sprawami   Case Management – OpenText Case360         Waldemar Kot         ...
Zarządzanie Sprawami (Case Management)• Jedno z podejśd do zarządzania procesami biznesowymi• Obejmuje automatyzację proce...
Przykłady procesów/spraw• Wprowadzanie nowych produktów i usług• Przypadki medyczne• Badania naukowe, analizy• Obsługa syt...
Porównanie do „klasycznego” BPM• Bardzo trudno (lub wręcz jest to niemożliwe) zamodelowad takie procesy przed ich impleme...
Porównanie Case Management i BPM            Dane                    Proces        ...
Case Management i BPM razem• Nie są to wykluczające się podejścia !• Procesy mogą „uruchamiad” sprawy  – np. obsługa sytu...
Case Management – czy warto ?• Co zyskujemy ? – możliwośd kontroli, widoczności i pomiaru oraz chodby  częściowej autom...
Technologia: OpenText Case360• wspiera budowę aplikacji typu Case Management• Określanie: – Folderów i ich hierarchii  ...
Ergonomically designed   interfaces             9
10
11
Take Paper to Process            12
13
14
15
16
Podsumowanie• Wprowadzenie do Zarządzania Sprawami (Case Management) – Czym jest Zarządzanie Sprawami – Podobieostwa i r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bps live 2012-warszawa-open-text_casemanagement

235 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bps live 2012-warszawa-open-text_casemanagement

 1. 1. Wprowadzenie do Zarządzania Sprawami Case Management – OpenText Case360 Waldemar Kot OpenText Poland wkot@opentext.com 1
 2. 2. Zarządzanie Sprawami (Case Management)• Jedno z podejśd do zarządzania procesami biznesowymi• Obejmuje automatyzację procesów: – nieprzewidywalnych (lub trudno przewidywalnych) – bez wyraźnej struktury/sekwencji – o małym poziomie powtarzalności • proces dzieje się w dużym stopniu ad-hoc – o dużym poziomie zmienności • „inwestycja” w modelowanie procesu zbyt czasochłonna lub proces niepowtarzalny – wymagających dużego poziomu komunikacji z innymi ludźmi • głównie w celu określenia następnych akcji do podjęcia – zorientowanych raczej na przetwarzanie informacji i zbieranie danych niż wykonaniu sekwencji operacji • Dane to często różnego rodzaju dokumenty• Badania pokazują, że jest to większośd procesów w nowoczesnych organizacjach 2
 3. 3. Przykłady procesów/spraw• Wprowadzanie nowych produktów i usług• Przypadki medyczne• Badania naukowe, analizy• Obsługa sytuacji spornych, wyjątkowych, incydentów• Śledztwa i inne sprawy sądowe, prawne, czy też badanie nadużyd• Obsługa niektórych (zwykle skomplikowanych) ubezpieczeo, gwarancji, windykacji należności, czy faktoringu• Kompleksowa obsługa klientów i obywateli 3
 4. 4. Porównanie do „klasycznego” BPM• Bardzo trudno (lub wręcz jest to niemożliwe) zamodelowad takie procesy przed ich implementacją – Trudno określid dostępne etapy i akcje – zbyt dużo wariantów – Analiza jest zbyt długotrwała – Analiza i ewentualne określenie struktury procesu są w zasadzie możliwe jedynie ex-post • np. w postaci przygotowanych wstępnie szablonów procesów, szablonów zadao i ich zestawów, przygotowanych wzorów dokumentów• Proces jest „konfigurowany” przez użytkowników biznesowych – zamiast przez analityków / modelerów – często odbywa się to w trakcie (ad-hoc) zamiast na etapie modelowania – brak możliwości utrzymania cyklu stopniowych usprawnieo• W BPM ważna jest sekwencja kroków, w Case Management ważniejsze są dane tworzone i konsumowane w trakcie przebiegu procesu 4
 5. 5. Porównanie Case Management i BPM Dane Proces Proces Dane Case Management BPM Kluczowy element: Model procesu (sekwencja kroków) Kluczowy element: folder (struktura danych) 5
 6. 6. Case Management i BPM razem• Nie są to wykluczające się podejścia !• Procesy mogą „uruchamiad” sprawy – np. obsługa sytuacji wyjątkowej we wcześniej zdefiniowanej sekwencji kroków w procesie• Sprawy mogą „uruchamiad” strukturalne procesy – np. pewne operacje w ramach obsługi sprawy mogą byd realizowane jako klasyczne procesy – sprawa staje się meta-procesem 6
 7. 7. Case Management – czy warto ?• Co zyskujemy ? – możliwośd kontroli, widoczności i pomiaru oraz chodby częściowej automatyzacji dużego obszaru (większości ?) procesów zachodzących w organizacji – centralny wgląd do informacji, dokumentów i operacji dotyczących wybranego zagadnienia (np. profil klienta) – większą produktywnośd pracowników • szczególnie w pracy innowacyjnej, o niskim poziomie rutyny, unikalnej• Case Management może byd atrakcyjny dla organizacji o niskim poziomie dojrzałości procesowej• Najbardziej powszechna dzisiaj alternatywa ? – Email, ze wszystkimi jego wadami 7
 8. 8. Technologia: OpenText Case360• wspiera budowę aplikacji typu Case Management• Określanie: – Folderów i ich hierarchii • Pola danych, metadane, dokumenty, zadania, statusy, relacje do innych folderów – Procesów – Reguł – Sposobu zarządzanie dokumentami • pozyskiwanie (np. skanowanie), przechowywanie, archiwizacja – Widoczności i kontroli dostępu – Sposobu prezentacji 8
 9. 9. Ergonomically designed interfaces 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Take Paper to Process 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Podsumowanie• Wprowadzenie do Zarządzania Sprawami (Case Management) – Czym jest Zarządzanie Sprawami – Podobieostwa i różnice w stosunku do klasycznego BPM – Przykłady procesów/spraw – Technologia: OpenText Case360 17

×