Výzkum seminář partsip - virtuální svět

509 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výzkum seminář partsip - virtuální svět

  1. 1. Prezentace závěrů výzkumu týkajícího se zájmu o bezplatný seminář PARTSIP Informační pracovník a Virtuální svět.<br />Výzkum, který jsme realizovali v průběhu ledna a února 2011, si kladl za cíl zmapovat povědomí pracovníků vysokoškolských knihoven a akademických pracovníků o možnosti realizace vzdělávacích aktivit ve virtuálním světě. Druhým cílem bylo zmapovat zájem o bezplatný seminář PARTSIP, který se této problematiky týká.<br />V rámci výzkumy bylo osloveno dvě stě padesát zástupců cílové skupiny pomocí on-line dotazníků, který obsahoval třináct uzavřených i polootevřených otázek. Cílová skupina byla oslovena prostřednictvím elektronické pošty, která obsahovala odkaz na on-line dotazník a průvodní dopis (viz příloha č. 1).<br />Návratnost dotazníku činí 38 % (95 respondentů). Pro dané účely nám toto číslo postačí. <br /> Dotazník by bylo možné rozdělit na dvě části. První mapuje obecné povědomí o možnosti vzdělávání ve virtuálním světě, druhá část se týká zájmu o bezplatný seminář PARTSIP Informační pracovník a virtuální svět. V následujících odstavcích prezentujeme výsledky jednotlivých otázek v pořadí, v jakém byly uveřejněny v dotazníku.<br />Šetření povědomí cílové skupiny o možnosti realizace vzdělávacích aktivit ve virtuálním světě.<br />Na otázku č. 1: Slyšeli jste o možnosti realizace vzdělávacích aktivit v prostředí virtuálního světa? odpovědělo 73 respondentů kladně, 17 respondentů o této možnosti doposud neslyšelo (viz graf č. 1). Pouze 4 respondenti uvedli, že se o tuto problematiku nezajímají. Lze vyvozovat, že povědomí o možnosti využití virtuálního světa je mezi respondenty relativně rozšířené. <br />Graf č. 1<br />Na otázku č. 2: Slyšeli jste o projektu VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví), který je realizován pod Centrem PARTSIP (Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU)? odpovědělo 48 respondentů záporně. Dohromady 46 respondentů o projektu VIAKISK slyšelo, avšak pouze 11 z nich již VIAKISK navštívilo, případně participovalo na některých vzdělávacích aktivitách (viz grafy č. 2). Jeden z respondentů mimo tuto otázku později uvádí, že VIAKISK navštívil, ale aktivit se neúčastni. Lze konstatovat, že poměr respondentů, kteří o VIAKISKu slyšelo a těch, kteří o VIAKISKu neslyšelo je do značné míry shodný. <br />Graf č. 2<br />Odpovědi na otázku č. 3: Znáte některý z uvedených virtuálních světů? naznačují, že mezi respondenty je nejznámější virtuální svět Second Life ( 67 respondentů). Pouze nepatrný zlomek respondentů zná virtuální svět s otevřený zdrojovým kódem OpenSimulator (4 respondenti), virtuální svět Blue Mars (3 respondenti) nebo Active Worlds (2 respondenti) (graf č. 3). Jeden respondent uvedl také virtuální svět Open Wonderland.<br />Graf č. 3<br />Šetření zájmu cílové skupiny o bezplatný seminář PARTSIP týkající se vzdělávání ve virtuálních světech.<br />Na otázku č. 4: Měl(a) byste zájem prohloubit si znalosti v oblasti problematiky virtuálních světů a jejich využití pro vzdělávání? odpovědělo kladně 55 respondentů. Z toho 17 respondentů odpovědělo ano a 38 respondentů uvedlo spíše ano. O prohlubování znalostí v oblasti virtuálních světů nemá zájem 36 respondentů. Z toho spíše ne 29 a vůbec 7 respondentů. Pouze 4 respondenti se vyjádřili neutrálně (viz graf č. 4). Z koláčového grafu je zřejmé, že téměř 58 % respondentů se o možnost vzdělávání v oblasti virtuálních světů zajímá. <br />Graf č. 4<br />Na otázku č. 5: Měl(a) byste zájem o účast na bezplatných semináři/ích týkajících se vzdělávání a využívání virtuálních světů? odpovědělo kladně téměř 60 % respondentů. Z toho ano vyjádřilo 18 respondentů a 38 spíše ano. Na otázku odpovědělo záporně 36 respondentů. Z toho 29 odpovědělo spíše ne a 7 ne. Pouze dva respondenti nebyli rozhodnuti (viz graf č. 5). Za zajímavé můžeme považovat nárůst kladných odpovědí oproti otázce č. 4. <br />Graf č. 5<br />Otázka č. 6 se týkala důvodů, které respondenty vedly k vyjádření negativní odpovědi na předcházející otázku. Na otázku odpovědělo 39 respondentů. 18 z nich uvedlo důvod, že virtuální svět nevidí jako perspektivní nástroj pro komunikaci a vzdělávání. 7 respondentů uvedlo, že by virtuální svět nevyužili z důvodů nedostatečného technického zajištění. 14 respondentů uvádělo také jiné důvody (viz graf č. 6). Někteří respondenti využili polootevřenou otázku ke sdělení dalších důvodů, na základě kterých nemají zájem o účast na bezplatných semináři/ích týkajících se vzdělávání a využívání virtuálních světů (viz tabulka č. 1).<br />Graf č. 6<br />Nemám čas.Nevidím příliš velký přínos případné implementace VS do našich vzdělávacích aktivit.Pokud budou kurzy v Brně,je to pro me daleko :-oPřijde mi to až moc bláznivé.V dnešní době elearningů a facebooků je přímý kontakt se studentem velmi důležitým prvkem v rozvoji nejen kognitivních, ale i afektivních složek jeho osobnosti a určitým nezastupitelným prvkem v jeho socializaci.Základy mám, dál už jsem pro konkrétní akce a aktivity, další vzdělávání ve využívání SL&spol. zatím nepotřebuji :).existující nátroje pro vzdělávání jsou pro mě dostatečující - virtuální svět vidím jen jako zajímavý doplněk, který významně nic nového nepřináší. Nevidím, v čem by pro mohl být přínosné (navíc při nutnosti být u počítače).momentálně mám jiné prioritynevím, k čemu by to mohlo být užitečnénezajíma mě totato problematika doposud nespadala do sféry mých zájmů a činností, kterým se věnujivzdelavani by melo zustat v lidske rovine, kazdou jeho virtualizaci , myslim, snizujeme jeho kvalitu...<br />Tabulka č. 1<br />Rozhodli jsme se uvézt dva komentáře respondentů, které do značné míry sumarizují ostatní předcházející odpovědi. <br />„Komunikace ve virtuálním světě je podle mě časově náročnější a komplikovanější, než jiná elektronická komunikace.“<br />Další z respondentů později uvádí hlubší důvody, proč na otázku č. 5 odpověděl záporně: <br />„SecondLife považuji za módní záležitost, která je zvláště pro českého uživatele neatraktivní už jen z důvodu vysokých požadavků na systém počítače. Co jsem měl možnost číst v zahraničních odborných časopisech a hovořit s kolegy ze zahraničních knihoven, zaujímají nejen k SL, ale i e-learningu rezervovanější postoj. Jejich postoj pochopitelně souvisí s odlišnými podmínkami, v nichž realizují svou výuku (mají své učebny, mají peníze na placení lidí, kteří se IV plně věnují apod.), a proto preferují kontaktní výuku. Nabízí se tento fakt interpretovat jako argument pro SL a e-learning, ale to by bylo z poloviny relevantní. V Česku se e-learning uchytil a v některých ohledech má své opodstatnění, ale pokud jde o SL, zajímalo by mne, kdo bude utrácet za paměť, nový procesor apod. kvůli pár chvilkám v SL. Na virtuálních prostředích mi vadí jejich podstata - virtualita. Možná jsem konzervativní, ale pořád raději zajdu na pivo do hospody, než abych doma pocucával lahváč a povídal si s někým přes internet a to ještě jako uměle vytvořená figurka. Než SL, tak raději nástroje pracující s webkamerou a sluchátky s mikrofonem, protože ač je to opět virtuálnjí komunikace, alespoň vidím tvář toho, s kým hovořím, nikoli nějakou bizarní postavu s liščí hlavou a koňským ohonem na zadku. Virtuální svět odmítám i proto, že prohlubuje už tak propastné odcizení lidské společnosti, na čemž se nechci podílet. To, že jsem výše uvedl Spíše ne a nikoli Ne , pramení jen z mého profesního zájmu vědět, jak se tyto nástroje vyvíjejí a případné informace bych možná uvítal“.<br />Otázka č. 7: Jaká témata byste na semináři uvítal(a)? přispěla k lepšímu pochopení požadavků potenciálních návštěvníků semináře. Respondenti by nejvíce ocenili teoretické základy problematiky virtuálních světů (40 respondentů), dovednosti potřebné k organizaci a přípravě seminářů a dalších setkání ve virtuálním světě (40 respondentů). 29 respondentů uvedlo, že by rádi získali základní znalosti pohybu, manipulace s kamerou a komunikace. Stejný počet respondentů by se rád věnoval úvodu do nástrojů pro projektový management. 25 respondentů má zájem o pokročilejší dovednosti, jako je teleport, hlasová komunikace nebo stavba objektů (viz graf č. 7). Dva respondenti uvedli další požadované znalosti, které by na semináři uvítali (viz tabulka č. 2).<br /> <br />Graf č. 7<br />Pedagogické možnosti v prostředí virtuálních světů (jak správně využívat v.světy k výuce)Přehled praktického využívání MUVE v zahraničních firmách a praktické příklady užití v akademické sféře mimo ČR + výzkumy.<br />Tabulka č. 2<br />Na otázku č. 8: Máte zájem o zasílání informací ohledně bezplatných seminářů PARTSIP, které se týkají problematiky vzdělávání ve virtuálních světech? Odpovědělo 56 (62 %) respondentů kladně a 34 (38 %) respondentů záporně (viz graf č. 8). <br />Graf č. 8<br />Závěr<br />Projektový tým Centra PARTSIP se s výsledky výzkumu podrobně seznámil. Hlubší studium výsledků nám umožnilo lépe nastavit obsah i formu semináře, který se týká vzdělávání ve virtuálních prostředích a který proběhne na jaře 2011. <br />Všem respondentům velice děkujeme a těšíme se na případné setkání na semináři nebo jinde. Pokud máte jakýkoli komentář, dotaz nebo poznámku, prosím neváhejte kontaktovat manažerku projektu PARTSIP Mgr. Ladislavu Suchou (sucha[zavináč]partsip.cz) nebo odborného garanta projektu Mgr. Tomáše Bouda (bouda[zavináč]partsip.cz). <br />Příloha č. 1: Průvodní dopis<br />Pěkný den, <br />rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na této adrese: http://goo.gl/WBtQa. <br />Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit zájem akademických pracovníků a pracovníků vysokoškolských knihoven o možnostech vzdělávání v 3D virtuálním prostředí.<br />Věříme, že by Vás toto téma mohlo zajímat. Dotazník je možné vyplnit anonymně. S daty bude pracovat pouze odpovědný člen projektu PARTSIP a výsledné zjištění bude využito výhradně pro účely plánování budoucích seminářů. <br />Projekt PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a funguje pod Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno. Více informací o projektu naleznete na našich stránkách www.partsip.cz. Pokud byste měl(a) zájem o další informace, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Mgr. Ladislavu Suchou (sucha[zavináč]partsip.cz) nebo odborného garanta projektu (bouda[zavináč]partsip.cz). <br />Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v Novém roce se případně těšíme na bližší spolupráci. <br />

×