Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Semináře PARTSIP: naši lektoři

1,596 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Semináře PARTSIP: naši lektoři

 1. 1. Naši lektořiSemináře PARTSIP probíhají v období podzim 2010 - jaro 2012. Online registrace probíhá na http://www.partsip.cz.
 2. 2. Olga Biernátová Marketing pro knihovnyOlga Biernátová vystudovala ISK na FF MU a pracuje v Knihovně Univerzity TomášeBati ve Zlíně (PR, marketing, lektor IV, terénní knihovník, pracovník ve službách,projekt Tomasbata.com atd.) Mimo jiné je aktivní také v rámci skupiny GuerrillaReaders (Kalendář "Knihovna je sexy" Čtenářské placky, komerčně: f-marketing, ,grafika). Zajímá se zejména o online marketing a PR, využití sociálních médiív knihovnách, hodně přednáší a konference jsou jejím velkým hobby.
 3. 3. Tomáš Bouda Informační pracovník ve virtuálním světěJe odborným garantem projektu PARTSIP pracuje také v Úniverzitní knihovně FSS MU ,a je garantem projektu VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií aknihovnictví). Tomáš je absolvoval na KISK FF MU s magisterskou diplomovou pracíVzdělávací aktivity v 3D virtuálním vzdělávacím prostředí (MUVE) se zaměřením naprojekt VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví) vsociálním virtuálním světě Second Life.
 4. 4. Daniel Franc Technologie a týmová spolupráce, Technologie a komunityZabývá se propojováním lidí a technologií, této problematice se dlouhodobě věnuje jakolektor. Považujeme ho za "guru" této problematiky v ČR. V současnosti je manažeremUnisona Studio, působí jako externí lektor a školitel (Expertis Praha, Shine consulting),je zapojen do několika dalších projektů (nejvýznamnější pravděpodobně Gug.cz: CzechGoogle User Group). Vystudoval sociologii a sociální politiku na UK Praha, magisterskýtitul získal na West Chester University v USA. Vzdělává se však neustále (např.certifikáty European Net Tutor, Asociace Mediátorů ČR – absolvent „CommercialMediation“, Profiles: psychologické testy a 360° zpětná vazba, Západočeská Univerzitav Plzni – certifikovaný Net Trainer a řada dalších). Přeložil knihu Wikinomie, autorskyse podílel na knihách v oblasti zážitkové pedagogy - Outdoor and Experiential Learning,Učení zážitkem a hrou.
 5. 5. Adam Hazdra Design služeb a inovace v knihovnáchAdam se tématu inovací věnuje několik let. Působil jako produktový manažer ve firměNewton Media a v současné době vyvíjí nové informační produkty ve výzkumné aporadenské společnosti IDC. Působil také jako konzultant několika start-up firem a vsoučasné době je členem expertního týmu CERMAT, který připravuje státní maturitnízkoušku z informatiky. Adam publikoval několik článků o o inovacích v českýchodoborných médiích a přednášel na VŠE ve spoluprácí s Institutem pro technologickýa inovační management. Adam Hazdra získal bakalářský titul v oboru informační akomunikační management na Hochschule v německém Görlitz. Inženýrské vzdělání voboru managementu inovací získalna Manchester Business School ve Velké Británii.Více informací na AdamHazdra.com a na blogu Drzá cihla věnovanému inovacím.
 6. 6. Libor Friedel Informační služby v evropském kontextu , Strategický managementAbsolvoval Vysoké učení technické v Brně (1987), titul MBA získal na Sheffield HallamUniversity (2000). 15 let pracoval jako moderátor, konzultant, poradce, trenér a lektor,mj. v oblasti strategického řízení, benchmarkingu, řízení výkonnosti, projektového řízeníi tzv. “měkkých dovedností. Od března 2008 pracuje jako ředitel Centra aplikovanéhoekonomického výzkumu na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Ve svévědecko-výzkumné práci se soustřeďuje na problematiku intelektuálního kapitálu,klastrů, inovací a regionálního rozvoje ve vztahu ke znalostem a výkonnosti. Rozvíjínapř. koncepci znalostních klastrů. V rámci studijních pobytů navštívil mj. Japonsko,USA, Švédsko, Velkou Británii. Přednáší na domácích a zahraničních konferencích(Itálie, Francie, Finsko, Jižní Afrika…).
 7. 7. Martin Krčál Elektronické knihy a akademické knihovnyPatří do pedagogického týmu Kabinetu informačních studií a knihovnictví (FF MUBrno). Své znalosti a zkušenosti nabízí v předmětech, které se točí kolemelektronických informační zdrojů, informační a počítačové gramotnosti. Jesupervizorem projektu Právo.knihovna.cz. Můžete ho potkávat již osmým rokem také vÚstřední knihovně Fakulty sociálních studií FSS MU Brno v oddělení automatizace, jehlavním tvůrcem projektu Citace.com (generátor bibliografických citací) či Scholert.com(služba založená na technologii RSS. Slouží ke sledování nových článků vycházejících vodborných a vědeckých časopisech).
 8. 8. Jan Kříž Elektronické knihy a akademické knihovnyPracuje v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií FF MU Brno v oddělení automatizace.Elektronické knihy a jejich zapojení do služeb knihovny jsou jeho osobním i profesním zájmem a tojak po stránce technické a technologické, tak i z hlediska autorského práva v České Republice.Honza Kžíž byl společně s kolegou Martinem Krčálem jedním z akademických knihovníků, kteří vroce 2010 začali upozorňovat na možné kritické body v chystané novelizaci autorského zákona aaktivně se věnovat lobinggu a osvětové činnosti v této oblasti. Jedním z výstupů byl i tematickýmagazín "Proč se nám nelíbí připravovaná novela autorského zákona".
 9. 9. Antonín Pokorný Elektronické knihy a akademické knihovnyPracuje v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci v oddělení akvizice, mám na starosti nákupzahraničních časopisů pro celou univerzitu. V našem oboru ho baví hlavně novétechnologie využitelné v knihovnách. Dlouhodobě se zajímá o fenomén elektronických knih a topředevším o jejich vliv na kulturu čtení. Tématu se věnuje i jako bloger (Tondův blog). Působí takév týmu projektu Výzkumy.knihovna.cz.
 10. 10. Petr Škyřík Metody a techniky pro spolupráciVystudoval Vědecké informace a knihovnictví a nyní působí jako vedoucí pracoviště naKabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně. Zde mj. realizujezážitkový kurz Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností, Techniky osobnostněsociálního výcviku, Kreativní workshop, garantuje aplikační semináře a terénní projektyapod. Je akreditovaným učitelem zážitkové pedagogiky, má řadu lektorských osvědčenía certifikátů pro kurzy tohoto typu (Motivace účastníků a her, Reflexe a zpětná vazba,člen Hnutí GO!). Mezi jeho odborné zájmy patří vzdělávací technologie, informačnífondy a služby, projektový management a behaviorální ekonomie.V životě se snaží řídit tímto: "Kdo toužil a dotoužil, šíří nákazu. Chtít, ale nejednat, to jemor." (W.Blake)
 11. 11. Jakub Štogr Informační pracovník ve virtuálním světěPracuje jako projektový manažer, informační specialista, evaluátor a analytik.Aktuálně působí na pozici ředitele konzultantské společnosti Navreme Boheme, s.r.o,která se zabývá hodnocením dopadů, hospodárnosti a úspěšnosti programůfinancovaných s veřejných prostředků. Jakub působil také na Státním fondu životníhoprostředí a podílel se na hodnocení Operačních programů pro Ministerstvo dopravy aMinisterstvo práce a sociálních věcí. Jakub působí jako lektor na Institutukomunikačních studií a žurnalistiky a Ústavu informačních studií a knihovnictví (Studianových médií). Profesně se specializuje na oblast mediální a informační gramotnosti,sociální aspekty online prostředí, online hry a multiuživatelské virtuální prostředí,virtuální světy komunity a sociální sítě.
 12. 12. Naše semináře 16. 3. Informační služby v evropském kontextu 21. 3. Technologie a týmová spolupráce 30. 3. Marketing pro knihovny 6. 4. Elektronické knihy a akademické knihovny 13.4. Technologie a komunity 20. 4. Informační pracovník ve virtuálním světě 27. 4. Prezentační a komunikační dovednosti 4. 5. Strategický management 18. 5. Design služeb a inovace v knihovnách 23. 6. - 25. 6. Metody a techniky pro spolupráci Květen / červen: Úvod do projektového managementu pro knihovnyKvěten / červen: Projektový management: specifické oblasti PM a aplikace jeho metod Květen / červen: Výzkumy v knihovnách a monitoring uživatelských potřeb

×