Prazova vyzkumy

1,067 views

Published on

Prezentace ze semináře Výzkumy v knihovnách 16. května 2011

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prazova vyzkumy

 1. 1. Výzkumy v knihovnách
 2. 2. Pro dělat výzkumy <ul><li>Zlepšování kvality knihovních služeb </li></ul><ul><li>Nástroj marketingu a interních změn </li></ul><ul><li>Potvrdit si to, co tušíme </li></ul><ul><li>Zjistit nové info </li></ul><ul><li>Určit si priority v řešení </li></ul><ul><li>Znát přesná čísla </li></ul><ul><li>Zjisti reakce na stávající či nové služby </li></ul>
 3. 3. výzkumy <ul><li>Výzkumy čtenářství </li></ul><ul><li>Výzkumy vysokých škol </li></ul><ul><li>Výzkumy v knihovnách </li></ul><ul><li>liší se zaměřením a rozsahem knihovny </li></ul><ul><li>Výzkumy spokojenosti </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Projekty na podporu čtenářství </li></ul><ul><li>Průzkumy četby: </li></ul><ul><li>Výzkumy čtenářské gramotnosti </li></ul><ul><li>Výzkumy čtenářství </li></ul><ul><li>Jiné např. dětské čtenářství </li></ul>
 5. 5. Problémy výzkumů v knihovnách <ul><li>Nesystematičnost </li></ul><ul><li>Oborová roztříštěnost </li></ul><ul><li>Nereprezentativnost </li></ul><ul><li>Malá znalost metodologie výzkumů </li></ul><ul><li>Nedostatek financí,organizace,spolupráce… </li></ul><ul><li>Výzkumy knihoven x výzkumy čtenářství </li></ul>
 6. 6. Realizované výzkumy <ul><li>Výzkum Národní knihovny v Praze </li></ul><ul><li>Anketa Městské knihovny v Praze </li></ul><ul><li>Výzkum uživatelské spokojenosti v MZK </li></ul><ul><li>Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně Univerzitního Kampusu v Brně </li></ul><ul><li>Výzkum čtenářství 2007 a 2010 (AV ČR a NK) </li></ul>
 7. 7. Starší výzkumy <ul><li>Knihovna UP Olomouc (2008) </li></ul><ul><li>Knihovna FF Masarykovy Univerzity </li></ul><ul><li>Anketa Knihovny ZČU Plzeň (2008) </li></ul><ul><li>Národní knihovna (2006/2007) </li></ul>
 8. 8. Benchmarking <ul><li>Nástroj na měření kvality </li></ul><ul><li>Nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. </li></ul><ul><li>VŠ knihovny – Knihovna Univerzitního Kampusu v Brně </li></ul><ul><li>Veřejné knihovny – NK – Knihovnický institut Praha </li></ul>
 9. 9. Benchmarking - základní postup: <ul><li>Identifikace oblastí činností, které budou hodnoceny </li></ul><ul><li>Stanovení indikátorů popisujících činnosti </li></ul><ul><li>Sběr dat </li></ul><ul><li>Sdílení dat a výměna informací s partnery </li></ul><ul><li>Mapování procesů a jejich analýza </li></ul><ul><li>Identifikace &quot;nejlepšího&quot; procesu v knihovně </li></ul><ul><li>Změna sledovaných procesů </li></ul><ul><li>Monitorování a porovnávání </li></ul>
 10. 10. Výzkum čtenářské spokojenosti v MZK <ul><li>Říjen-listopad 2010 </li></ul><ul><li>Vyhodnocení prosinec/leden 2011 </li></ul><ul><li>Dotazníkové šetření tištěnou i online formou (nástroj Likeex) </li></ul><ul><li>1190 respondentů </li></ul><ul><li>šetření, které mělo za cíl zjistit spokojenost uživatelů  se službami, fondy a dispozicemi  MZK a přinést podněty pro další rozvoj knihovny. </li></ul>
 11. 11. Sběr dat <ul><li>Metodou výběru respondentů (u tištěné i online formy sběru dat) byl náhodný výběr. </li></ul><ul><li>Sběr dat pomocí tištěných dotazníků probíhal tak, že stejné počty dotazníků byly umístěny na stěžejních místech pro veřejnost tj. v půjčovně, na kontrolním bodě v přístupu do knihovny, na informacích a ve třech velkých studovnách. Online dotazník byl umístěn na webové stránky knihovny, do online katalogu a na facebook. </li></ul><ul><li>Byl zde zřejmý nepoměr v konečném počtu sebraných online (cca 800) a tištěných (cca 320) dotazníků. </li></ul>
 12. 12. Hlavní okruhy zkoumání <ul><li>dispozice a knihovní prostory </li></ul><ul><li>knihovní fondy </li></ul><ul><li>stávající i nové knihovní služby </li></ul><ul><li>spokojenost se změnami v září 2010 </li></ul><ul><li>Dotazník zde: </li></ul><ul><li>http://www.mzk.cz//sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/uzivatelsky_vyzkum.pdf </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Podle výsledků šetření bylo osloveno 62% žen a 32% mužů. </li></ul><ul><li>Více než polovina (55%) jsou respondenti ve věku 20-26 let, 20% respondenti ve věku 27-35 let, 10% ve věku 36-49% a stejnou měrou byly zastoupeni (u obou skupin 6%) respondenti ve věku 15-19 let a 50-65 let. </li></ul><ul><li>Profesní zaměření respondentů - nejvíce byli zastoupeni studenti (60%), poté zaměstnanci (28%), a nakonec osoby výdělečně činné či podnikatelé (5%) a nezaměstnaní (2%). </li></ul><ul><li>Profesní zaměření respondentů - nejvíce byli zastoupeni studenti (60%), poté zaměstnanci (28%), a nakonec osoby výdělečně činné či podnikatelé (5%) a nezaměstnaní (2%). </li></ul>
 14. 14. Knihovní služby <ul><li>V této části se otázky zaměřovaly zejména na využívanost a spokojenost se stávajícími službami. </li></ul><ul><li>Při hodnocení úrovně těchto základních knihovních služeb bylo zjištěno, že nejvíce respondentů je spokojeno s výpůjčními službami (87%), dále s přístupem na internet (59%), na třetím místě se umístili informační a rešeršní služby (46%), kulturní akce atd. (37%). Čtvrtina uživatelů v MZK využívá meziknihovní výpůjční služby (30%) </li></ul><ul><li>Názory na spokojenost s dílčími aspekty v knihovně byly doplněny otevřenými otázkami, které se zaměřovaly např. na spokojenost s webovými stránkami, s kavárnou, knihkupectvím v prostorách knihovny a nakonec na celkovou spokojenost (co se vám v knihovně nelíbí a za co byste knihovnu pochválili). </li></ul>
 15. 15. Nejvyužívanějšími jsou klasicky výpůjční služby (94%) a objednávky ze skladu (79%). Nejméně využívanou službou je tisk (3%) a kopírování (7%). Nízké procento může souviset se zaváděním nových kopírovacích strojů v době sběru dat.
 16. 16. Elektronické databáze <ul><li>U elektronických databází byla potvrzena malá využívanost elektronických odborných databází, což je problém, se kterým se potýká většina veřejných, ale i odborných knihoven. </li></ul><ul><li>Z výzkumu vyplynulo, že přes čtvrtinu respondentů elektronické databáze nepoužívá (38%), občasné používání potvrdilo 24% respondentů a 35% vůbec neví, co databáze jsou. </li></ul><ul><li>Uživatelé stále s odbornými databázemi příliš nepracují, proto je zde možnost pro kurzy informačního vzdělávání, které knihovny sice poskytují, ale často např. z kapacitních důvodů v omezené míře. </li></ul><ul><li>Velké procento dotázaných (44%) tvrdí, že by uvítalo školení pořádané knihovnou, které by je přesvědčilo pracovat s databázemi. </li></ul><ul><li>Respondenti se rovněž vyjadřovali i k dalším typům školení, z nichž největší zájem byl o školení, které učí jak pracovat s databázemi, na druhé pozici se umístili kurzy o tom, jak vyhledávat informace a na třetím místě byli kurzy o používání citací </li></ul>
 17. 17. Preference nových služeb <ul><li>1. přístroj na automatické půjčování knih (ano - 49%, ne - 20%) </li></ul><ul><li>2. přesun výdeje prezenčních výpůjček (ano - 31 %, ne - 41%) </li></ul><ul><li>3. speciální samostatná učebna s PC (ano - 25%, ne - 33%) </li></ul><ul><li>V otázce na zavedení nových služeb v knihovně je zřejmé, že necelá polovina respondentů by uvítala selfcheck . </li></ul>
 18. 18. Zajímavý je ovšem podobný, téměř čtvrtinový podíl těch respondentů, kteří se nedovedli vyjádřit k přesunu prezenčních výpůjček a k selfchecku. U samostatné počítačové učebny to bylo dokonce 43%. Znamená to, že je tato oblast vůbec nezajímá, či ji nepovažují za podstatnou.
 19. 19. Hodnocení změn v září 2010 <ul><li>Poslední baterie otázek byla věnována změnám uskutečněným na podzim v roce 2010. </li></ul><ul><li>Jednalo se tedy o zjištění, zda jsou uživatelé se změnami spokojeni a do jaké míry. </li></ul><ul><li>Nejvíce spokojeni byly uživatelé s volným pohybem po budově (byl přesunut tzv. kontrolní bod z 2. patra do přízemí). Polovina všech respondentů chválila registraci zdarma pro studenty od 15 do 19 let a třetina byla spokojena s novými čtenářskými průkazy. </li></ul><ul><li>Nejvíce nespokojeni byli respondenti s používáním nových kopírovacích strojů, které nabízí více uživatelských možností, ale jsou ve srovnání s původními složitější </li></ul>
 20. 20. Hodnocení změn v září 2010 <ul><li>1. volný pohyb po budově (výborné 68%, chvalitebné 13%) </li></ul><ul><li>2. registrace zdarma od 15 do 19 let (výborné 50%, chvalitebné 7%) </li></ul><ul><li>3. nové čtenářské průkazy (výborné 34%, chvalitebné 18% ) </li></ul><ul><li>4. zahraniční knihovny v budově (výborné 31%, chvalitebné 11%) </li></ul><ul><li>5. nový volný výběr (výborné 30%, chvalitebné 19%) </li></ul><ul><li>6. nové kopírovací stroje (výborné 22%, chvalitebné 12%) </li></ul>
 21. 21. Nespokojenost <ul><li>absenční výpůjčky (více), prezenční výpůjčky (pouze) </li></ul><ul><li>personál – ochota, přístup, informace </li></ul><ul><li>nový volný výběr – počet titulů, řazení </li></ul><ul><li>více beletrie </li></ul>
 22. 22. Spokojenost <ul><li>vstřícnost a ochota personálu </li></ul><ul><li>klidné prostředí </li></ul><ul><li>prostor a budova obecně (včetně příjemného prostředí a atmosféry) </li></ul><ul><li>volný pohyb po budově </li></ul>
 23. 23. Za co byste knihovnu pochválili <ul><li>„ Značení (nové) - přístup zaměstnanců - značnou ochotu a mimořádnou trpělivost pracovnic v přízemní půjčovně - zvýšenou starost o zvýšení kvality služeb a celkové příjemnosti prostředí - čisté záchody.“ </li></ul><ul><li>Všechno...hlavně ochota některých zaměstanců mně až přivádí k slzám - není myšleno ironicky:-).“ </li></ul>
 24. 24. Co vám v knihovně chybí <ul><li>„ Chybí pořádná šatna, kde by byly kromě malých skříněk také takové, kde si lze pověsit kabát. Takto jsou častější návštěvníci knihovny odsouzeni buď k tomu, aby chodili ve zmačkaných kabátech, nebo k tomu, aby platili za pověšení kabátu u šatnáře 5 Kč za každou návštěvu! Národní knihovna v Praze řeší nedostatek vysokých skříněk tím, že hlídaná šatna na kabáty je zdarma. Kopírovací centrum s dostatečným množstvím přístrojů, které bezproblémově fungují. Dřívější kopírovací centrum mi vyhovovalo, také staré kopírky ve studovnách byly dobré, nové se bohužel často zasekávají, oproti předchozímu stavu došlo tedy jednoznačně k zhoršení.“ </li></ul>
 25. 25. Závěry <ul><li>Šetření potvrdilo standardní chování uživatelů knihoven Řada respondentů oceňovala samotný výzkum, a reflektování čtenářských potřeb. </li></ul><ul><li>Dílčí změny byly již provedeny (posunutí otevírací doby, fond beletrie ve volném výběru), další se chystají… </li></ul>
 26. 26. Požadavky na MZK <ul><li>Absenční půjčování beletrie </li></ul><ul><li>Více absenčních výpůjček </li></ul><ul><li>Prodloužená otevírací doba </li></ul><ul><li>Otevřeno i v neděli </li></ul><ul><li>Prostory pro relaxaci (více klidových míst) </li></ul>
 27. 27. Úskalí <ul><li>Srozumitelnost otázek </li></ul><ul><li>Rozsah dotazníku </li></ul><ul><li>Vhodný sběr dat </li></ul><ul><li>Náročnost vyhodnocování výzkumu </li></ul><ul><li>Vyhodnocování otevřených otázek </li></ul><ul><li>Vhodná interpretace dat </li></ul>
 28. 28. Anketa ZČU Plzeň <ul><li>Termín: 1.5. – 31.5.2008 </li></ul><ul><li>Hodnoceno 1 931 dotazníků </li></ul><ul><ul><li>1852 vyplněno pomocí webového formuláře </li></ul></ul><ul><ul><li>79 vyplněno v tištěné podobě </li></ul></ul><ul><li>Uživatelé osloveni s žádostí o vyplnění emailem – celkem 6 604 emailů </li></ul><ul><ul><li>5 532 studenti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 238 denní studium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>205 doktorandi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>75 distanční studenti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14 celoživotní vzdělávání </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>917 zaměstanci ZČU </li></ul></ul><ul><ul><li>155 veřejnost </li></ul></ul><ul><li>Papírové dotazníky přepisovány do databáze </li></ul><ul><li>Webový dotazník – easyresearch.biz </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Zjištění základních informací o respondentovi </li></ul><ul><ul><li>Skupina uživatelů ( student, akademický/neakademický pracovník ZČU, mimo ZČU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Druh a délka studia (magistr/bakalář/doktorand, denní/kombinované, ročník studia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Působiště respondenta na ZČU (fakulta, jiná pracoviště ZČU) </li></ul></ul><ul><li>Hodnocení služeb jednotlivých provozů UK ZČU </li></ul><ul><ul><li>Výběr nejnavštěvovanějšího provozu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení provozů z hlediska: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Otevírací doby </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívanosti služeb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hodnocení služeb jako ve škole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hodnocení pracovníků </li></ul></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>Hodnocení služeb UK ZČU celkové </li></ul><ul><ul><li>Využívanost a hodnocení Elektronických informačních zdrojů </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení elektronických katalogů knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>Využívanost kopírek </li></ul></ul><ul><ul><li>Přání uživatelů v oblasti knihovních a informačních služeb UK ZČU </li></ul></ul><ul><li>Prostor pro slovní hodnocení uživatelů </li></ul><ul><ul><li>Co Vás v knihovně potěšilo </li></ul></ul><ul><ul><li>Co vás v knihovně nepotěšilo </li></ul></ul><ul><ul><li>Libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritika </li></ul></ul>
 31. 31. Hodnocení jednotlivých služeb - hodnoceno jako ve škole - uváděna průměrná známka za celou UK <ul><li>aktuálnost a úplnost fondů (nové tituly, dostatečný počet výtisků…) 2,7 </li></ul><ul><li>dostupnost tištěných odborných časopisů 2,3 </li></ul><ul><li>studijní prostředí (prostor, světla, studijní místa…) 1,9 </li></ul><ul><li>technické vybavení (PC, tiskárny, kopírky…) 2,1 </li></ul><ul><li>přístup k internetu v knihovně 1,9 </li></ul><ul><li>informační materiály vydávané knihovnou (tištěné nápovědy, letáky, nástěnky…) 2,2 </li></ul><ul><li>celkové hodnocení 2,2 </li></ul>
 32. 32. Přání uživatelů v oblasti služeb UK - uvedeno pořadí (od nejčastějšího po nejméně časté) <ul><li>větší možnost půjčování knih domů 1. </li></ul><ul><li>kvalitnější a úplnější fond (nové tituly, dostatečný počet výtisků…) 2. </li></ul><ul><li>zlepšení technického vybavení (PC, kopírky, tiskárny…) 3. </li></ul><ul><li>zlepšení studijních podmínek (více studijních míst, lepší prostory…) 4. </li></ul><ul><li>možnost samoobslužných výpůjček a vracení dokumentů 5. </li></ul><ul><li>větší možnost půjčování časopisů domů 6. </li></ul><ul><li>širší nabídku EIZ 7. </li></ul><ul><li>školení pro seznámení se službami UK ZČU i knihoven dalších 8. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Pozitivní hodnocení Negativní hodnocení </li></ul><ul><li>Zaměstnanci   607 193 </li></ul><ul><li>Služby 183 457 </li></ul><ul><li>Fond 154 500 </li></ul><ul><li>Prostředí 390 318 </li></ul><ul><li>PC 88 237 </li></ul><ul><li>Kopírky 61 107 </li></ul><ul><li>Otevírací doba 14 143 </li></ul><ul><li>EIZ 5 18 </li></ul><ul><li>Aleph 5 26 </li></ul><ul><li>Průzkum 24 6 </li></ul><ul><li>Vše - celkové hodnocení 40   </li></ul><ul><li>Bez konkrétní specifikace 44 7 </li></ul><ul><li>Celkem 1615 2012 </li></ul>
 34. 34. Výzkum UK FF Brno <ul><li>Důvodem toho, že se Ústřední knihovna rozhodla provést průzkum spokojenosti svých uživatelů, byla především snaha o trvalé zkvalitňování jejích služeb a otevírání se akademické </li></ul><ul><li>komunitě. </li></ul><ul><li>Anketa proběhla v době od 27.2.2007 (18:00) do 11.3.2007. </li></ul><ul><li>Žádost o vyplnění ankety byla zaslána e-mailem všem studentům FF MU (cca 7400). </li></ul><ul><li>Získali jsme 1656 využitelných odpovědí, což odpovídá návratnosti 22 %. 85 % odpovědí bylo vyplněno během prvních tří </li></ul><ul><li>dní (a nocí). </li></ul><ul><li>Respondenty byly ze 77 % ženy, z 60 % studenti bakalářského prezenčního studia. </li></ul><ul><li>Věkové složení a rozdělení podle ročníků je dáno charakteristikami studentů fakulty. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Nejčastější volné komentáře: </li></ul><ul><li>Kladné reakce Negativní reakce </li></ul><ul><li>milí a ochotní knihovníci (178) nevšímavý/nepříjemný personál (18) </li></ul><ul><li>budova (architektura, interiér, příjemné </li></ul><ul><li>prostředí) (77) </li></ul><ul><ul><li>budova (teplo, neodvětrávání, prostor) (4) </li></ul></ul><ul><li>technika (vybavení technikou, dostatek </li></ul><ul><li>pc apod.) (27) </li></ul><ul><li>rušno na studovnách (4) </li></ul><ul><li>klid (18) chudý fond (4) </li></ul><ul><li>výpůjční služby (15) </li></ul><ul><li>volný výběr (13) </li></ul><ul><li>rozsáhlý fond (11) </li></ul><ul><li>otevírací doba (6) </li></ul><ul><li>komunikace přes internet (objednávání, </li></ul><ul><li>maily s ÚK) (5) </li></ul><ul><li>poloha ve městě (4) </li></ul><ul><li>květiny u VP (4) </li></ul><ul><li>rychlost služeb (3) </li></ul><ul><li>MVS (3) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Ve volných komentářích spokojenost naprosté většiny respondentů s přístupem zaměstnanců knihovny. </li></ul><ul><li>Respondenti výrazně pozitivně hodnotí </li></ul><ul><li>profesionalitu a zejména vstřícnost a ochotu knihovníků. </li></ul><ul><li>V některých případech jsou knihovníci ÚK FF MU srovnáváni s pracovníky jiných knihoven, přičemž i z tohoto srovnání vychází ÚK FF MU na výbornou. </li></ul>
 37. 37. Krajská knihovna Jiřího Bartoše ve Zlíně <ul><li>Dotazník: http://www.kfbz.cz/anketa.htm </li></ul>
 38. 38. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí <ul><li>1932 registrovaných čtenářů </li></ul><ul><li>449 respondentů </li></ul><ul><li>379 vyplnilo elektronickou verzi,m 70 tištěný dotazník, 20 otázek </li></ul><ul><li>1. rozšíření provozní doby v oddělení pro dospělé i pro děti (na základě tohoto knihovna rozšířila svoji dobu) </li></ul><ul><li>2. Málo knih ve volném výběru </li></ul><ul><li>3. Nejhůře hodnoceno bylo technické zázemí knihovny </li></ul>
 39. 39. Výsledky z výzkumů zobecnění <ul><li>Absenční výpůjčky </li></ul><ul><li>Otevírací doba (rozšíření) </li></ul><ul><li>Volný výběr knih </li></ul><ul><li>Problémy: EIZ </li></ul><ul><li>Důležité: kurzy IG </li></ul>
 40. 40. Výzkum městské knihovny Praha <ul><li>Požadavky čtenářů na rozvoj služeb v Městské knihovně </li></ul><ul><li>Rok 2010, anketa: devět tisícovek náhodně vybraných čtenářů, kteří služby knihovny aktivně využívají. </li></ul><ul><li>Otázky se týkaly nejen kvality služeb a úrovně prostředí knihoven, ale i spokojenosti s výběrem knížek. Součástí dotazníku byla i otázka na důležitost knihovny jako veřejné instituce a nechybělo ani místo pro vyjádření vlastního názoru, požadavku či postřehu. </li></ul><ul><li>Na dotazník reagovalo 63 % dotázaných, což představuje vysokou návratnost. Celkem 92 % respondentů je se službami knihovny spokojeno. Přesto však z odpovědí vzešla témata, kterým by měla knihovna při svých úvahách o rozvoji služeb věnovat pozornost. </li></ul>
 41. 41. Žebříček sestavený z deseti nejžádanějších témat <ul><li>e-mailový informační zpravodaj (83,72 % dotázaných </li></ul><ul><li>možnost vracet libovolné knihy v jakékoli pobočce (65,88 % dotázaných) </li></ul><ul><li>více knižních novinek (57,83 % dotázaných) </li></ul><ul><li>otevřeno v pondělí (55,32 % dotázaných) </li></ul><ul><li>více výtisků od žádaných titulů (55,1 % dotázaných) </li></ul><ul><li>možnost vypůjčit si ve své knihovně knihu z libovolné pobočky (52,73 % dotázaných) </li></ul><ul><li>SMS servis – např. zasílání různých upozornění (44,52 % dotázaných) </li></ul><ul><li>otevřeno v sobotu a v neděli (41,95 % dotázaných) </li></ul><ul><li>nabídka e-knih na internetu (41,73 % dotázaných) </li></ul><ul><li>širší nabídka studijní literatury (41,58 % dotázaných) </li></ul>
 42. 42. Výzkum čtenářství 2007 <ul><li>AV ČR + NK ČR, 5-6/2007, 1 551 respondentů starších 15 let </li></ul><ul><li>Klíčovým tématem výzkumu zaměřeným na čtení, byly knihovny </li></ul><ul><li>typický český „knižní“ člověk je žena s vyšším vzděláním </li></ul><ul><li>83% občanů ČR přečte za rok alespoň jednu knihu </li></ul><ul><li>četbě časopisů a novin se čtenář věnuje 30 minut denně, internetu v průměru 86 minut denně </li></ul><ul><li>největší oblibě se těší současná oddechová beletrie </li></ul><ul><li>odborná literatura 8% </li></ul><ul><li>extenzivní čtenáři odborné literatury nečtou beletrii </li></ul>
 43. 43. Výzkum čtenářství 2010 <ul><li>Komparativní, druhý reprezentativní výzkum AV ČR a NK Praha </li></ul><ul><li>Zaměřený na čtení </li></ul><ul><li>Klíčovým tématem výzkumu byla beletrie a čtení v digitální sféře </li></ul><ul><li>Opět agentura DEMA </li></ul><ul><li>V období 1.6. - 30.6. 2010 1550 respondentů z 225 míst ČR </li></ul>
 44. 44. Základní výsledky <ul><li>V roce 2010 patří ženy (47 %!, tj. téměř každá druhá) častěji než muži (28 %, tj. zhruba každý čtvrtý) mezi současné návštěvníky veřejné knihovny. </li></ul><ul><li>Rozsah populace navštěvující knihovny oproti roku 1996 výrazně stoupl z 26 % na 40 % v roce 2010, </li></ul><ul><li>Od roku 1996 dochází k výraznému návratu občanů do knihoven. V roce 1996 činil podíl těch, kteří dříve navštěvovali knihovnu, 48 %, zatímco v roce 2010 pouze 28 % </li></ul><ul><li>Vychází z toho, že více než dvě třetiny všech přečtených knih jsou knihy beletristické, přičemž pokud jde o jejich zastoupení na knižním trhu, tak zde tvoří jen 25 % veškeré titulové nabídky. </li></ul><ul><li>Stále platí, že patříme v rámci Evropy a západní civilizace k zemím, kde se čte nejvíce, kde se na počet obyvatel vydává vysoce nadprůměrný počet titulů a kde se i veřejné knihovny těší silné oblibě. </li></ul>
 45. 45. Srovnání uživatelů knih a internetu <ul><li>Na internetu nejčastěji čteme zprávy (53 %), s odstupem následují diskuse (16 %) a komentáře (10 %), beletristické texty čte na internetu jen 1 % obyvatel ČR starších 15 let. Čím jsme vzdělanější, tím méně nás na internetu zajímají diskuse, a tím více dáváme přednost zprávám. </li></ul><ul><li>Věk a vzdělání jsou klíčové proměnné, které rozhodují o našem vztahu k internetu, konkrétně v jeho každodenním užívání. Čím jsme starší, tím náš vztah k tomuto médiu slábne. U vzdělání je rozhodující hranicí mezi každodenními uživately a „neuživately“ internetu maturita. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>V případě frekvence: </li></ul><ul><li>Internet je pro nás daleko každodennějším médiem než knihy, knihy se k naší uživatelské každodennosti poutají přes třikrát méně; </li></ul><ul><li>knihy nás nejvíce zaměstnávají v časovém režimu &quot;několikrát týdně&quot;, který naopak pro internet není vůbec typický; </li></ul><ul><li>knihy mají &quot;časově-frekvenční kapitál&quot; rozprostřen daleko rovnoměrněji než internet, internet namnoze používáme způsobem &quot;všechno, nebo nic„ (velký počet denních uživatelů i neuživatelů); </li></ul><ul><li>užívání méně než jedenkrát měsíčně je u internetu víceméně rovno neužívání, zatímco čtení knih v tomto časovém režimu je pro nás něčím zcela samozřejmým (14 %). </li></ul>
 47. 47. Neuživatelé <ul><li>Bývalí návštěvníci nejčastěji zdůvodňují své chování tím, </li></ul><ul><li>že nemají čas chodit do knihovny (69 %). A také, že si knihy raději půjčují od přátel a známých (56 %). </li></ul><ul><li>Téměř každý druhý říká, že nemá důvod chodit do knihovny (47 %). </li></ul><ul><li>Sděluje také, že si nechce knížky půjčovat, protože mu vadí administrativa s tím spojená, hlídání termínů - knížky chce mít trvale doma (48 %), případně si je raději sám kupuje (42 %). </li></ul><ul><li>Každý čtvrtý sděluje, že důvodem, proč už nechodí do knihovny, je to, že v ní nejsou knihy, které potřeboval (26 %), anebo aktuální, nové knížky (24 %), že se přestěhoval (24 %), a také, že nikdo z jeho známých do knihovny nechodí (25 %). </li></ul><ul><li>Každý pátý uvádí, že do knihovny chodí někdo další z rodiny.Využívá tudíž této skutečnosti a knihy si půjčuje přes něho (21 %). </li></ul><ul><li>O nevyhovující otevírací době se zmiňuje každý šestý (18 %). </li></ul>
 48. 48. Ti, kteří knihovny nenavštěvovali <ul><li>Zdůvodňují své chování nejčastěji tím, že nemají důvod (83 %) a čas (70 %) chodit do knihovny. </li></ul><ul><li>Každý druhý, říká, že neví, co by v knihovně dělal, nevyzná se tam, neumí si vybírat knížky apod., (51 %), že si knihy raději půjčuje od přátel a známých (48 %) nebo si je nechce půjčovat, protože mu vadí administrativa s tím spojená, hlídání termínů - knížky chce mít trvale doma (48 %). A také, že nikdo z jeho známých do knihovny nechodí (44 %). </li></ul><ul><li>Každý čtvrtý tvrdí, že si knihy raději sám kupuje (23 %) nebo neví, kde se v blízkosti nějaká knihovna nachází (23 %). </li></ul><ul><li>Každý pátý nabyl přesvědčení, že knihovny jsou pro sociálně slabší (22 %), nemají aktuální nové knížky (19 %), ani vhodnou otevírací dobu (18 %). </li></ul><ul><li>Další důvody, např. to, že v blízkém okolí není žádná knihovna (17 %) anebo, že do knihovny chodí někdo další z rodiny, a občan tudíž využívá této skutečnosti a když potřebuje, tak si knihy si půjčuje přes tuto osobu (13 %). </li></ul>
 49. 49. Jaký potenciál mají knihovny pro oslovení veřejnosti <ul><li>Občanům, kteří přestali navštěvovat knihovnu (28 % dospělé populace), i těm, kteří ji nikdy nevyužili (34 % dospělé populace), </li></ul><ul><li>byla položena doplňující otázka mapující, zda by je veřejná knihovna dokázala něčím tak zaujmout, aby ji v letošním roce navštívili. Pokud ano, co by je přimělo stát se (znovu) čtenářem veřejné knihovny. </li></ul><ul><li>V kategorii bývalých návštěvníků každý druhý respondent (50 %!) </li></ul><ul><li>odpověděl kategoricky &quot;nic, nechci se stát čtenářem veřejné knihovny&quot;. </li></ul><ul><li>V případě kladné reakce jen 3 % bývalých návštěvníků sdělila &quot;ano, </li></ul><ul><li>určitě&quot;. Ostatní (47 %) uvedli podmíněné &quot;možná ano&quot;. </li></ul><ul><li>V kategorii odmítajících, tj. těch, kteří nikdy nevyužili knihovnu, naprostá většina respondentů (86 %!) odpověděla kategoricky &quot;nic, nechci se stát čtenářem veřejné knihovny&quot;. </li></ul><ul><li>V případě kladné reakce ani 1 % občanů nesdělilo &quot;ano, určitě&quot;.Všichni potenciální zájemci (14%) uvedli podmíněné &quot;možná ano&quot;. </li></ul>
 50. 50. Co by lidi přinutilo navštívit knihovnu? <ul><li>Jak bývalí návštěvníci knihoven, tak i ti, kteří knihovny nikdy nevyužívali, podmiňují budoucí návštěvu knihovny téměř shodně. </li></ul><ul><li>Požadují knihy, které potřebují (83 %, 81 %) a také nové atraktivní tituly (83 %, 82 %). </li></ul><ul><li>Část odpovědí směřovala do provozní oblasti. Aby knihovna půjčovala knihy na dostatečně dlouhou dobu (73 %, 74 %), usnadnila a zrychlila půjčování (48 %, 43 %), aby knihovna byla blíže jejich bydlišti nebo zaměstnání (47 %, 43 %), měla výhodnější otevírací dobu (45 %, 39 %) nebo nabízela doručení výpůjček kurýrní službou (34 %, 32 %). </li></ul><ul><li>Téměř dvě třetiny (67 %, 59 %) připouštějí, že by je k opětovnému návratu do knihovny mohly donutit prudce rostoucí ceny knih na trhu. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Podnětem pro návštěvu knihovny by také bylo vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů (36 %, 34 %) anebo půjčování elektronických knih přes internet (31 %, 35 %). </li></ul><ul><li>V rámci odpovědi &quot;jiné&quot; (3 %) zazněl mj. požadavek na dostupnost požadovaných titulů, nižší sankce, útulné prostředí knihoven, požadavek &quot;aby se tam něco zajímavého dělo&quot;, či aby bylo půjčovné v knihovně zdarma. </li></ul>
 52. 52. závěr <ul><li>Knihovnám se v uplynulých patnácti letech dařilo zvýšit počet </li></ul><ul><li>dospělých (38 %), kteří využívali jejich služby. Bylo tomu proto, že </li></ul><ul><li>dokázaly reagovat na změny potřeb svých uživatelů, modernizovaly a zkvalitňovaly své služby. </li></ul><ul><li>Vytvářely nové služby založené na využití ICT a rozšiřovaly své aktivity jako informační, vzdělávací, komunitní a kulturní centra pro komunitu, ve které působí. </li></ul><ul><li>V posledních letech ale výrazně narůstá podíl populace, která </li></ul><ul><li>knihovny nikdy nenavštívila (34 %). </li></ul><ul><li>Za kritický lze považovat pokles zájmu u mužské populace (45 %). </li></ul><ul><li>Ti, kteří nikdy nenavštěvovali knihovnu, si mnohem méně uvědomují </li></ul><ul><li>šíři záběru toho, co se dnes skrývá pod pojmem knihovna. To se v </li></ul><ul><li>budoucnu může stát rizikovým faktorem například při rozhodování o financování a rozvoji knihovny. </li></ul><ul><li>Naprostá většina těch, kteří knihovny využívají, je s jejich službami spokojena. </li></ul>
 53. 53. Obecné postřehy <ul><li>Nezaměřovat se jen na obecnou spokojenost </li></ul><ul><li>Ptát se respondentů průběžně (ankety, menší průzkumy) </li></ul><ul><li>Inspirovat se, ale zkusit být invenční a řídit se vlastními potřebami </li></ul><ul><li>Nebát se ptát </li></ul>
 54. 54. Literatura <ul><li>RICHTER, Vít. Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR : Jak navštěvujeme a využíváme knihovny? Čtenář , 2011, roč. 63, č. 3, s. 86-90. </li></ul><ul><li>TRÁVNÍČEK, JIŘÍ. Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR : Jací jsme čtenáři? Čtenář, 2011, roč. 63, č. 3, s. 83-86. </li></ul><ul><li>PRÁZOVÁ, Irena. Interpretace výzkumu v MZK : výzkum uživatelské spokojenosti v MZK . Interní materiál MZK. Brno : MZK, 2011. </li></ul><ul><li>Výzkum Městské knihovny v Praze . Dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/multikultura/multikultura-mestska_knihovna_je_v_pohybu.html </li></ul><ul><li>Trávníček, Jiří: Čteme? Brno : Host. 2008. 208 s. </li></ul><ul><li>Výzkumy knihovnen www.vyzkumyknihoven.cz </li></ul>
 55. 55. Děkuji za pozornost <ul><li>Irena Prázová </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×