Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petr Škyřík: A = A0cos(2πft + φ): i-novace, i-pad a i-balgin (Blok Inovace)

672 views

Published on

Konference PARTSIP - Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Petr Škyřík: A = A0cos(2πft + φ): i-novace, i-pad a i-balgin (Blok Inovace)

  1. 1. A = A 0 cos(2 π ft + φ) i-novace, i-pad a i-balgin  Petr Škyřík
  2. 4. Knihovnické laboratoře a inkubátory <ul><li>Harvard Library Lab: Libraries need product development http://dysartjones.com/2010/08/harvard-library-lab-libraries-need-product-development/ </li></ul><ul><li>Harvard Library Lab http://osc.hul.harvard.edu/liblab </li></ul><ul><li>DCPL Labs (DC Public Library) http://dclibrarylabs.org/ </li></ul><ul><li>Unversity of British Columbia Library Lab http://www.library.ubc.ca/labs/ </li></ul><ul><li>a mnoho dalších experimentálních laboratoří a inkubátorů http://www.rss4lib.com/library-labs.html </li></ul>
  3. 5. Klíčové oblasti (úspěšných) inkubátorů Inovační kultura Inovační metody a postupy Rozvoj lidí Organizace inovačního procesu + Různorodost názorů, čas a prostor na inovaci, otevřený prostor pro komunikaci Odhalení neviditelných trendů, odlišnost, pochopení nevyřčených požadavků uživatelů   Učení se, management nápadů, multifunkční týmy Inovační projekty a jejich organizace, řízení a vyhodnocování Kultura Rozvoj Proces Postupy
  4. 6. + využívání Ideagor <ul><li>Ideagory </li></ul><ul><li>„ … tržiště nápadů, inovací a jedinečně nadaných mozků “. [ Wikinomie , 2010] </li></ul><ul><li>řešení čekající na svoje otázky </li></ul><ul><li>otázky čekající na svoje řešení </li></ul><ul><li>sklizeň plodů externích nápadů </li></ul>
  5. 7. per aspera ad astra [email_address] www.facebook.com/PetrSkyrik www.inflow.cz/blogs/petr-skyrik

×