Inovace, jejich řízení a informační/znalostní potřeby Libor Friedel seminář Brno, 14.4.2010
Úvod k tématu
Inovace <ul><li>Mobilizace znalostí , technologických dovedností a zkušeností k vytvoření něčeho nového (a pro zákazníky h...
Inovace <ul><li>Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, do...
Budoucnost jako aktivum
Budoucnost jako aktivum I. II. III. IV. V. VI. Kvalita Reengineering Inovace Budoucnost jako aktivum Znalosti jako aktiv...
Terén pro inovace – pojmy a koncepce
4P inovací <ul><li>Inovace produktu </li></ul><ul><ul><li>Změna v produktu nebo ve službě, které organizace nabízí </li></...
Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>Dvě námořní lodě zařazené do cvičné eskadry pluly již několik dní na m...
Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>„ Stojí nebo se pohybuje dozadu?“ vykřikl kapitán. </li></ul><ul><li>H...
Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>Náš kapitán řekl: „Signalizujte: jsem kapitán, změňte kurs o 20 stupňů...
Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>…“ Jsem maják.“ </li></ul><ul><li>Změnili jsme kurs. </li></ul>
 
Rothwell 5G – 5 generací 1. generace (50. - pol. 60. let) Tlak technologií (technology push) Průkopnictví díky vědě Více v...
Zdroje inovací (dle Innovation Leaders 2006) <ul><li>Vhled/porozumění trhu </li></ul><ul><ul><li>Porozumět trhu a ujasnit...
Mechanismus inovací (1) <ul><li>Novost produktu/služby </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabízet něco, co nikdo jiný neumí/n...
Mechanismus inovací (2) <ul><li>Správné načasování </li></ul><ul><ul><li>Výhoda prvního (Amazon) či výhoda rychlého násled...
Míra inovací <ul><li>Inkrementální (přírůstkové) </li></ul><ul><li>Radikální (zásadní) – „breakthrough“ </li></ul>Čas Mír...
„ Strategický vánek“ (Strategic Drift) Čas Míra změny Přírůstková změna Nespojitá změna Změna prostředí
Inovační prostor Inovace Proces Produkt Pozice Paradigma Srovnej viz. Covey přístup „zevnitř ven“ Ink. Ink. Ink. Ink. Rad....
Řády inovací Řád Označení Co se zachovává Co se mění 1. Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů 2. Intenzita Kvali...
Koncepce při řízení inovací Modulární inovace (nové materiály…) Inkrementální inovace (postupná zdokonalování) Diskontinuá...
Křivka změny Změna Současnost Výkonnost Čas „ Údolí beznaděje“ Cíl/záměr
Inovace jako proces
Proces inovace Průzkum Volba Implementace Učení Prostředí, signály… <ul><li>Získat zdroje (znalostní) </li></ul><ul><li>Re...
SIPOC Dodavatelé Vstupy Proces Výstupy Zákazníci Požadavky Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 S I P O C
SIPOC <ul><li>Vytvořte šablonu S-I-P-O-C </li></ul><ul><li>Začněte procesem – určete 4-5 hlavních kroků v procesu </li></u...
Učící se organizace (Peter Senge) <ul><li>Učící se organizace je organizace, která se učí a povzbuzuje učení se mezi svým...
5 disciplín <ul><li>Týmové učení </li></ul><ul><li>Sdílená vize </li></ul><ul><li>Mentální modely </li></ul><ul><li>Osobní...
Týmové učení <ul><li>Všechna důležitá rozhodnutí se odehrávají ve skupinách </li></ul><ul><li>Týmy jsou základními učebním...
2.-4. disciplína <ul><li>Sdílená vize </li></ul><ul><ul><li>S vizí, které všichni rozumí, sdílí ji a přispívají k ní budo...
Systémové myšlení <ul><li>Pátá disciplína </li></ul><ul><li>Schopnost vidět celkový obraz a dívat se na vzájemné vztahy sy...
Řízení inovací (ve vazbě na inovační výkonnost)
Dům inovací A.T.Kearney Umožňující faktory, např . řízení lidských zdrojů, management znalostí, projektový management, co...
Inovační strategie (Tidd, Bessant, Pavitt – str. 101-224) <ul><li>Porterovy vlivy </li></ul><ul><ul><li>5 konkurenčních si...
Celkový profil výkonnosti IM (18)
Klíčové způsobilosti (Tidd, Bessant, Pavitt – str. 175-190) <ul><li>Zdroje </li></ul><ul><li>hmotné </li></ul><ul><li>neh...
Organizace a kultura <ul><li>Připravenost </li></ul><ul><ul><li>Otevřenost/skepse vůči novému </li></ul></ul><ul><ul><li>O...
Management životního cyklu inovací <ul><li>Procesní pojetí </li></ul><ul><ul><li>Idea (nápad) – Vývoj – Spuštění (a udržen...
Hodnocení nápadů
Umožňující faktory <ul><li>Řízení lidských zdrojů </li></ul><ul><li>Management znalostí </li></ul><ul><li>Projektový manag...
 
The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
Informace a znalosti pro inovace
Znalosti <ul><li>Soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rám...
Management znalostí <ul><li>Systémový a organizovaný přístup k nalézání , pochopení a využití znalostí v organizaci, ...
Přetváření znalostí <ul><li>Socializace (T  T) </li></ul><ul><ul><li>Proces sdílení zkušeností, vytváření mentálních mo...
KM strategie <ul><li>KM jako podniková strategie </li></ul><ul><li>Transfer znalostí a nejlepších praktik (vs. TT) </li></...
Hodnotová struktura (Skandia) Edvinsson, Malone (1997)
Modifikace (IK) McElroy (2003) individuálně pozičně firma (soc. systém) vs. znalosti uvnitř vně
Znalostně založený ekonomický rozvoj <ul><li>Vytvoření znalostního prostor u </li></ul><ul><ul><li>Zaměření na „inovační ...
S 3 P – Strategy, Structure, Systems and People Struktura Lidé Systémy a procesy Inovační strategie „ Sběr“ informací a ...
Proces inovace Průzkum Volba Implementace Učení Prostředí, signály… <ul><li>Získat zdroje (znalostní) </li></ul><ul><li>Re...
Průzkum <ul><li>Definování hranic trhu </li></ul><ul><li>Pochopení dynamiky trhu (nové trhy jako důsledek změn) </li></ul>...
Model strategického managementu Strategická analýza Strategický výběr/volba Implementace strategie <ul><li>Identifikace s...
Implementace <ul><li>Výběr (osvědčených) metod </li></ul><ul><li>Včasné zapojení </li></ul><ul><li>Paralelní aktivity </li...
Uvedení na trh <ul><li>Testování zákazníky </li></ul><ul><li>Testovací marketing </li></ul><ul><li>Marketingový plán </li>...
Odkaz <ul><li>Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2007): Řízení inovací: Zavádění technologických, tržních a organizačních ...
IMP 3 rove
Patent a „být první“ nestačí <ul><li>Ericsson </li></ul><ul><ul><li>Uvedl na trh první mobilní telefon  </li></ul></ul><u...
Pouze lepší technologie nestačí <ul><li>Na počátku byly tři konkurenční vide formáty : </li></ul><ul><ul><li>VHS </li></ul...
Inovační management je hodnocen v pěti dimenzích výkonnosti Popis <ul><li>Inovační strategie </li></ul><ul><ul><li>Vize a ...
Struktura IMP 3 rove Quick In-Depth Dimenze Aspekt Dům inovací Strategie Organizace & kultura Procesy životního cyklu in...
Celková inovační výkonnost <ul><li>+4% nad průměrem (OKEČ) </li></ul>
Ukázka - Celková inovační výkonnost
Ukázka - Celkový profil výkonnosti IM (27 firem)
Ukázka Spíše se „dělá“ než „strategizuje“ (přenesení inovací do projektů)
www.improve-innovation.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Řízení inovací - Libor Friedel (seminář PARTSIP)

3,938 views

Published on

Prezentace ze semináře PARTSIP v Brně 14. dubna 2010.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Řízení inovací - Libor Friedel (seminář PARTSIP)

 1. 1. Inovace, jejich řízení a informační/znalostní potřeby Libor Friedel seminář Brno, 14.4.2010
 2. 2. Úvod k tématu
 3. 3. Inovace <ul><li>Mobilizace znalostí , technologických dovedností a zkušeností k vytvoření něčeho nového (a pro zákazníky hodnotného) v nabídce produktů/služeb, případně ve způsobu, jak se tyto produkty/služby dodávají </li></ul><ul><li>Inovace není pouhou invencí, inovace musí ukázat svou hodnotu na trhu </li></ul><ul><ul><li>Inovace = invence + komercionalizace </li></ul></ul>
 4. 4. Inovace <ul><li>Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly </li></ul>Evropská komise (2003)
 5. 5. Budoucnost jako aktivum
 6. 6. Budoucnost jako aktivum I. II. III. IV. V. VI. Kvalita Reengineering Inovace Budoucnost jako aktivum Znalosti jako aktivum Zákazník jako aktivum Podnik jako aktivum Projekt jako aktivum Technologie jako aktivum G. Hamel: „Perspektiva má hodnotu 50 IQ bodů, zvláště nová perspektiva“ Alan Kay: „Nejlepší způsob jak předpovídat budoucnost je vytvořit ji“ Skandia – Power of Innovation (1996)
 7. 7. Terén pro inovace – pojmy a koncepce
 8. 8. 4P inovací <ul><li>Inovace produktu </li></ul><ul><ul><li>Změna v produktu nebo ve službě, které organizace nabízí </li></ul></ul><ul><li>Inovace procesu </li></ul><ul><ul><li>Změna ve způsobu, jakým jsou produkty nebo služby vytvářeny a dodávány </li></ul></ul><ul><li>Inovace pozice </li></ul><ul><ul><li>Změna kontextu, ve kterém se určité produkty nebo služby uvádějí na trh </li></ul></ul><ul><li>Inovace paradigmatu </li></ul><ul><ul><li>Změna v základním mentálním modelu, který vytváří rámec toho, co organizace dělá </li></ul></ul>
 9. 9. Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>Dvě námořní lodě zařazené do cvičné eskadry pluly již několik dní na moři v nepříznivém počasí. Sloužil jsem na velitelské lodi a měl jsem službu na můstku, když se začalo šeřit. Viditelnost byla špatná a nad vodou se válely cáry mlhy. Kapitán proto zůstal na můstku a dohlížel na všechny činnosti. </li></ul><ul><li>Brzy po setmění hlídka na pozorovatelně hlásila: „Světlo na pravoboku.“ </li></ul>
 10. 10. Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>„ Stojí nebo se pohybuje dozadu?“ vykřikl kapitán. </li></ul><ul><li>Hlídka odpověděla: „Stojí kapitáne,“ což znamenalo, že nám hrozí srážka s jinou lodí. </li></ul><ul><li>Kapitán pak nařídil signalistovi: „Signalizujte té lodi: hrozí nám srážka, radím vám změnit kurz o 20 stupňů.“ </li></ul><ul><li>Zpátky přišel signál. „Doporučujeme vám změnit kurz o 20 stupňů.“ </li></ul>
 11. 11. Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>Náš kapitán řekl: „Signalizujte: jsem kapitán, změňte kurs o 20 stupňů.“ </li></ul><ul><li>Odpověď zněla: „Jsme námořník druhé třídy. Raději změňte kus o 20 stupňů.“ </li></ul><ul><li>Kapitán byl již rozezlen. Vykřikl: „Signalizujte: jsem válečná loď, změňte kurs o 20 stupňů.“ </li></ul><ul><li>Zpět přišla odpověď:… </li></ul>
 12. 12. Posun paradigmatu (Frank Koch: Proceedings) <ul><li>…“ Jsem maják.“ </li></ul><ul><li>Změnili jsme kurs. </li></ul>
 13. 14. Rothwell 5G – 5 generací 1. generace (50. - pol. 60. let) Tlak technologií (technology push) Průkopnictví díky vědě Více ve VaV = více nových produktů Inovace v nadnárodních spol. izolované od univerzit 2. generace (pol. 60. - poč. 70. let) Tah díky trhu (market pull) Boj o podíl na trhu („tah“ dle potřeb) CBA – Cost-Benefit Analysis Větší spojení mezi VaV a provozem 3. generace (pol. 70. - pol. 80 let) Spojení VaV a marketingu Racionalizační úsilí díky inflaci Konsolidace, produktová portfolia Snižování provozních nákladů Strukturovanější inovační procesy 4. generace (poč. 80. - pol. 90. let) Integrované podnikatelské procesy „ Boj s časem“ Koncepty komplexnosti Budování silných vztahů v dodavatelských řetězcích 5. generace (od 90. let XX. stol.) Systémová integrace a síťování V centru jsou omezené zdroje (snaha o flexibilitu a rychlost) ERP, IS, podn. ekosystémy, otevřené a nepřetržité inovace, nefinanční faktory hodnoty
 14. 15. Zdroje inovací (dle Innovation Leaders 2006) <ul><li>Vhled/porozumění trhu </li></ul><ul><ul><li>Porozumět trhu a ujasnit si vynořující se příležitosti </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění zákazníkům </li></ul><ul><ul><li>„ Jít pod kůži“ spotřebiteli a odhalit vlivy na rozhodování </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění společnosti </li></ul><ul><ul><li>Co nejhlouběji porozumět tomu, jak se mění svět v němž žijeme </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění technologii </li></ul><ul><ul><li>Jaké technologie, budou měnit naše životy ? </li></ul></ul><ul><li>Vhled/porozumění organizaci </li></ul><ul><ul><li>Jak, proč a kde vůdčí inovátoři realizují svůj potenciál ? </li></ul></ul>
 15. 16. Mechanismus inovací (1) <ul><li>Novost produktu/služby </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabízet něco, co nikdo jiný neumí/nedokáže nabídnout (jako první na světě!) </li></ul></ul><ul><li>Novost procesu </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabízet výrobek/službu způsobem, který ostatní nedokážou (on-line prodej knih…) </li></ul></ul><ul><li>Složitost </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nalézt něco, co je pro jiné jen těžko zvládnutelné (letecké motory) </li></ul></ul><ul><li>Legislativní ochrana nebo IPO </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabízet něco, co jiní nemohou, pokud nezaplatí licenční nebo jiné poplatky (Viagra, další módní přípravky) </li></ul></ul><ul><li>Rozšíření konkurenčních faktorů </li></ul><ul><ul><li>Posun základu konkurování (od ceny k ceně a kvalitě, výběru apod.) - JPN </li></ul></ul>
 16. 17. Mechanismus inovací (2) <ul><li>Správné načasování </li></ul><ul><ul><li>Výhoda prvního (Amazon) či výhoda rychlého následovníka (1. Apple Newton, pak Palm Pilot) </li></ul></ul><ul><li>Flexibilní platforma nebo design </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabídnout platformu, na níž lze vybudovat další variace </li></ul></ul><ul><li>Nastavení nových standardů </li></ul><ul><ul><li>Schopnost nabídnout nový koncept, který vede k novému provádění určité věci a úplně zruší ten původní (psaní na stroji vs. počítače) </li></ul></ul><ul><li>Rekonfigurace části procesu </li></ul><ul><ul><li>Změna pohledu na to, jak jednotlivé části systému spolupracují (outsourcing, virtuální podnik) (Dell, Toyota, Benetton, Zara) </li></ul></ul><ul><li>Přenos nápadu do jiného prostředí </li></ul><ul><ul><li>Schopnost využít zavedeného standardu z jednoho odvětví ve zcela jiném tržním segmentu (polykarbonátová kolečka – kufry, brusle) </li></ul></ul>
 17. 18. Míra inovací <ul><li>Inkrementální (přírůstkové) </li></ul><ul><li>Radikální (zásadní) – „breakthrough“ </li></ul>Čas Míra změny Žádná změna (kontinuita) Přírůstková změna „ Hrbolatá“ změna Nespojitá změna (Grundy, 1993)
 18. 19. „ Strategický vánek“ (Strategic Drift) Čas Míra změny Přírůstková změna Nespojitá změna Změna prostředí
 19. 20. Inovační prostor Inovace Proces Produkt Pozice Paradigma Srovnej viz. Covey přístup „zevnitř ven“ Ink. Ink. Ink. Ink. Rad. Rad. Rad. Rad.
 20. 21. Řády inovací Řád Označení Co se zachovává Co se mění 1. Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů 2. Intenzita Kvality a propojení Rychlost operací 3. Reorganizace Kvalitativní vlast. Dělba činností 4. Kvalitativní adaptace Kvalita pro uživatele Vazba na jiné faktory 5. Varianta Konstrukční řešení Dílčí kvalita 6. Generace Konstrukční koncepce Konstrukční řešení 7. Druh Princip technologie Konstrukční koncepce 8. Rod Příslušnost ke kmeni Princip technologie 9. Kmen Nic Přístup k přírodě
 21. 22. Koncepce při řízení inovací Modulární inovace (nové materiály…) Inkrementální inovace (postupná zdokonalování) Diskontinuální (radikální) inovace (neznáme finální stav, ani způsob jeho dosažení) Architektonická inovace (odlišná kombinace existujících znalostí – nízkonákladové aerolinie) Architektura (vazba mezi znalostními elementy) Komponenty posílené posílená převrácené zničená Henderson, Clark (1990)
 22. 23. Křivka změny Změna Současnost Výkonnost Čas „ Údolí beznaděje“ Cíl/záměr
 23. 24. Inovace jako proces
 24. 25. Proces inovace Průzkum Volba Implementace Učení Prostředí, signály… <ul><li>Získat zdroje (znalostní) </li></ul><ul><li>Realizovat projekt </li></ul><ul><li>Uvést na trh </li></ul><ul><li>Udržet dlouhodobě </li></ul>
 25. 26. SIPOC Dodavatelé Vstupy Proces Výstupy Zákazníci Požadavky Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 S I P O C
 26. 27. SIPOC <ul><li>Vytvořte šablonu S-I-P-O-C </li></ul><ul><li>Začněte procesem – určete 4-5 hlavních kroků v procesu </li></ul><ul><li>Identifikujte výstupy tohoto procesu </li></ul><ul><li>Identifikujte zákazníky, kteří získají výstupy tohoto procesu </li></ul><ul><li>Určete vstupy, které bude proces vyžadovat, aby správně fungoval </li></ul><ul><li>Identifikujte předběžné požadavky zákazníků </li></ul><ul><li>Prodiskutujte a ověřte se sponzorem projektu, šampiónem a dalšími zainteresovanými </li></ul>
 27. 28. Učící se organizace (Peter Senge) <ul><li>Učící se organizace je organizace, která se učí a povzbuzuje učení se mezi svými lidmi. Podporuje výměnu informací mezi zaměstnanci z důvodu vytvoření znalejší pracovní síly. To vytváří flexibilní organizaci, kde lidé akceptují a přizpůsobují nové myšlenky a změny prostřednictvím sdílené vize. </li></ul>
 28. 29. 5 disciplín <ul><li>Týmové učení </li></ul><ul><li>Sdílená vize </li></ul><ul><li>Mentální modely </li></ul><ul><li>Osobní mistrovství </li></ul><ul><li>Systémové myšlení </li></ul>
 29. 30. Týmové učení <ul><li>Všechna důležitá rozhodnutí se odehrávají ve skupinách </li></ul><ul><li>Týmy jsou základními učebními jednotkami </li></ul><ul><li>Dokud se nemůže učit tým, nemůže se učit organizace </li></ul><ul><li>Dospělí se učí lépe od sebe navzájem </li></ul>
 30. 31. 2.-4. disciplína <ul><li>Sdílená vize </li></ul><ul><ul><li>S vizí, které všichni rozumí, sdílí ji a přispívají k ní budou lidé dělat věci protože chtějí, ne proto, že musí </li></ul></ul><ul><li>Mentální modely </li></ul><ul><ul><li>Každý jednotlivec má vnitřní obraz světa (mapu) - mentální model </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidé jednají na základě takového modelu, který mají v podvědomí, ne na základě teorií, o nichž tvrdí, že jim věří </li></ul></ul><ul><li>Osobní mistrovství </li></ul><ul><ul><li>Proces neustálého vyjasňování a prohlubování individuální osobní vize </li></ul></ul>
 31. 32. Systémové myšlení <ul><li>Pátá disciplína </li></ul><ul><li>Schopnost vidět celkový obraz a dívat se na vzájemné vztahy systému jako na opak jednoduchých řetězců příčin a následků </li></ul><ul><li>Bez systémového myšlení bude každá z předchozích disciplín izolovaná </li></ul><ul><li>Systémového myšlení není možné dosáhnout bez předchozích disciplín </li></ul>
 32. 33. Řízení inovací (ve vazbě na inovační výkonnost)
 33. 34. Dům inovací A.T.Kearney Umožňující faktory, např . řízení lidských zdrojů, management znalostí, projektový management, controlling a IT Management nápadů a idejí Vývoj (produktu, procesu) Spuštění a neustálé zlepšování Inovační strategie Inovační organizace a kultura Řízení životního cyklu inovací
 34. 35. Inovační strategie (Tidd, Bessant, Pavitt – str. 101-224) <ul><li>Porterovy vlivy </li></ul><ul><ul><li>5 konkurenčních sil v odvětví </li></ul></ul><ul><ul><li>Generické strategie (náklady, odlišení, zaměření) </li></ul></ul><ul><ul><li>Národní úroveň konkurenční výhody (diamant, klastry…) </li></ul></ul><ul><li>Vize pro inovace </li></ul><ul><li>Atributy strategie </li></ul><ul><li>Komunikace strategie </li></ul><ul><li>Rovnováha inovačních projektů (dlouho/krátkodobost, riziko/návratnost, náklady, postupné/radikální inovace…) </li></ul>
 35. 36. Celkový profil výkonnosti IM (18)
 36. 37. Klíčové způsobilosti (Tidd, Bessant, Pavitt – str. 175-190) <ul><li>Zdroje </li></ul><ul><li>hmotné </li></ul><ul><li>nehmotné </li></ul>Schopnosti Klíčové kompetence Odhalení klíčových kompetencí Konkurenční výhoda Strategická konkurenceschopnost 4 kritéria udržitelné výhody Analýza hodnotového řetězce Outsourcing <ul><li>Hodnotná </li></ul><ul><li>Vzácná </li></ul><ul><li>Nákladná na imitaci </li></ul><ul><li>Nezaměnitelná </li></ul>
 37. 38. Organizace a kultura <ul><li>Připravenost </li></ul><ul><ul><li>Otevřenost/skepse vůči novému </li></ul></ul><ul><ul><li>Ochota zkoušet nové </li></ul></ul><ul><ul><li>Myšlení „out of the box“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrazotvornost </li></ul></ul><ul><ul><li>Schopnost „prodat“ myšlenky uvnitř </li></ul></ul><ul><li>Externí spolupráce s partnery </li></ul><ul><ul><li>Na nápadech, na vývoji, na spuštění </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekty s partnery (viz. také „sociální kapitál“) </li></ul></ul>
 38. 39. Management životního cyklu inovací <ul><li>Procesní pojetí </li></ul><ul><ul><li>Idea (nápad) – Vývoj – Spuštění (a udržení) </li></ul></ul><ul><li>Nápady </li></ul><ul><ul><li>Generování, zachycování, hodnocení… </li></ul></ul><ul><li>Proces vývoje </li></ul><ul><ul><li>Projekty, etapy, milníky… </li></ul></ul><ul><li>Uvedení na trh (Tidd, Bessant, Pavitt, str. 367-373) </li></ul><ul><li>Aspekty výkonnosti </li></ul><ul><ul><li>Časové - délka životního cyklu vs. „time-to-market“ a „time-to profit“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Náklady na vývoj… </li></ul></ul>
 39. 40. Hodnocení nápadů
 40. 41. Umožňující faktory <ul><li>Řízení lidských zdrojů </li></ul><ul><li>Management znalostí </li></ul><ul><li>Projektový management </li></ul><ul><li>Controlling… </li></ul>
 41. 43. The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
 42. 44. Informace a znalosti pro inovace
 43. 45. Znalosti <ul><li>Soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací, objevující se a aplikovaný v myslích lidí </li></ul><ul><ul><li>Explicitní (E) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicitní/tiché/tacitní (T) </li></ul></ul><ul><li>Organizační znalosti - jsou vyjádřeny v dokumentech, postupech, procesech, praktikách, normách, systémech a organizační kultuře </li></ul>
 44. 46. Management znalostí <ul><li>Systémový a organizovaný přístup k nalézání , pochopení a využití znalostí v organizaci, s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů </li></ul>Adaptováno podle O´Dell (1996)
 45. 47. Přetváření znalostí <ul><li>Socializace (T  T) </li></ul><ul><ul><li>Proces sdílení zkušeností, vytváření mentálních modelů a technických dovedností </li></ul></ul><ul><li>Externalizace (T  E) </li></ul><ul><ul><li>Vytváření metafor, analogií, konceptů, modelů, hypotéz </li></ul></ul><ul><li>Internalizace (E  T) </li></ul><ul><ul><li>„ Učení se děláním“ ( „Learning by doing “) </li></ul></ul><ul><li>Kombinace (E  E) </li></ul><ul><ul><li>Kombinování existujících znalostí komunikací, vzděláváním... </li></ul></ul>
 46. 48. KM strategie <ul><li>KM jako podniková strategie </li></ul><ul><li>Transfer znalostí a nejlepších praktik (vs. TT) </li></ul><ul><li>Znalosti zaměřené na zákazníka ( vs. C R M) </li></ul><ul><li>Osobní odpovědnost za znalosti (součást „osobní kvality“) </li></ul><ul><li>Řízení nehmotných aktiv (IC – intelektuální kapitál) </li></ul><ul><li>Vytváření znalostí a inovací </li></ul>
 47. 49. Hodnotová struktura (Skandia) Edvinsson, Malone (1997)
 48. 50. Modifikace (IK) McElroy (2003) individuálně pozičně firma (soc. systém) vs. znalosti uvnitř vně
 49. 51. Znalostně založený ekonomický rozvoj <ul><li>Vytvoření znalostního prostor u </li></ul><ul><ul><li>Zaměření na „inovační prostředí“, kde různí hráči pracují na zlepšení lokálních podmínek pro inovace a soustřeďují se na VaV aktivity a další relevantní činnosti </li></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro konsensus </li></ul><ul><ul><li>Nápady a strategie generuje triáda ve vzájemných mnohanásobných vztazích mezi „sektory“ (tzv. „white fields“) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Závisí na kvalitě sociálního kapitálu </li></ul></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro inovace </li></ul><ul><ul><li>Pokusy realizovat cíle definované v předchozích fázích, důležité je vybudovat a zatraktivnit rizikový kapitál (kombinace kapitálu a znalostí) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Celkově vliv intelektuálního kapitálu </li></ul></ul></ul>
 50. 52. S 3 P – Strategy, Structure, Systems and People Struktura Lidé Systémy a procesy Inovační strategie „ Sběr“ informací a nakládání s nimi Afuah (2003)
 51. 53. Proces inovace Průzkum Volba Implementace Učení Prostředí, signály… <ul><li>Získat zdroje (znalostní) </li></ul><ul><li>Realizovat projekt </li></ul><ul><li>Uvést na trh </li></ul><ul><li>Udržet dlouhodobě </li></ul>
 52. 54. Průzkum <ul><li>Definování hranic trhu </li></ul><ul><li>Pochopení dynamiky trhu (nové trhy jako důsledek změn) </li></ul><ul><li>Včasné zachycení uživatelských trendů </li></ul><ul><li>Monitorování technologických trendů </li></ul><ul><li>Předvídání vývoje trhu (+ scénáře) </li></ul><ul><li>Předvídání vývoje technologií </li></ul><ul><li>Učení od jiných (procesní benchmarking, zpětný engineering) </li></ul><ul><li>Zapojení klíčových zainteresovaných </li></ul><ul><li>Zapojení interních pracovníků </li></ul><ul><li>Role (a řízení) „omylů“ </li></ul>
 53. 55. Model strategického managementu Strategická analýza Strategický výběr/volba Implementace strategie <ul><li>Identifikace strategických možností </li></ul><ul><li>Vyhodnocení možností (varianty) </li></ul><ul><li>Výběr strategie </li></ul><ul><li>Plánování a alokace zdrojů </li></ul><ul><li>Návrh organizační struktury </li></ul><ul><li>Řízení strategické změny </li></ul><ul><li>Okolní prostředí </li></ul><ul><li>Zdroje a strategické schopnosti </li></ul><ul><li>Kultura a očekávání zainteresovaných </li></ul>
 54. 56. Implementace <ul><li>Výběr (osvědčených) metod </li></ul><ul><li>Včasné zapojení </li></ul><ul><li>Paralelní aktivity </li></ul><ul><li>Projektové struktury </li></ul><ul><li>Týmová práce </li></ul><ul><li>Sdílená (projektová) vize </li></ul><ul><li>Nástroje </li></ul><ul><ul><li>CAD/CAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Rychlá prototypizace </li></ul></ul><ul><ul><li>QFD (Quality Function Deployment) </li></ul></ul><ul><ul><li>PDM (Product Data Management) </li></ul></ul><ul><ul><li>Design </li></ul></ul>
 55. 57. Uvedení na trh <ul><li>Testování zákazníky </li></ul><ul><li>Testovací marketing </li></ul><ul><li>Marketingový plán </li></ul><ul><li>Vytvoření podpůrné organizace </li></ul><ul><li>Management změn </li></ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace </li></ul></ul><ul><ul><li>Angažovanost </li></ul></ul><ul><ul><li>Otevřené klima </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasné cíle </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzdělávání </li></ul></ul>
 56. 58. Odkaz <ul><li>Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2007): Řízení inovací: Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno, Computer Press </li></ul>
 57. 59. IMP 3 rove
 58. 60. Patent a „být první“ nestačí <ul><li>Ericsson </li></ul><ul><ul><li>Uvedl na trh první mobilní telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlastní patenty na GSM </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržní podíl 2001: 6,8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržní podíl Q2 2006: 11% jako Sony Ericsson </li></ul></ul><ul><li>Nokia </li></ul><ul><ul><li>Tržní vůdce </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržní podíl 1997: 19% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržní podíl 2001: 35% </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržní podíl Q2 2006: 35% </li></ul></ul>Marketing a prodej musí být vnímány jako nedílná součást inovačního procesu !
 59. 61. Pouze lepší technologie nestačí <ul><li>Na počátku byly tři konkurenční vide formáty : </li></ul><ul><ul><li>VHS </li></ul></ul><ul><ul><li>Beta max </li></ul></ul><ul><ul><li>Video 2000 </li></ul></ul><ul><li>Ačkoliv systémy Beta Max a Video 200 byly technicky výkonnější než VHS, VHS se přesto stal standardem </li></ul>Je třeba porozumět dominantním silám na trhu ! Beta max Video 2000 VHS
 60. 62. Inovační management je hodnocen v pěti dimenzích výkonnosti Popis <ul><li>Inovační strategie </li></ul><ul><ul><li>Vize a strategické zacílení na inovaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace strategie </li></ul></ul><ul><li>Organizace a kultura </li></ul><ul><ul><li>Role a zodpovědnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizační struktura </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizační kultura a klima </li></ul></ul><ul><li>Procesy životního cyklu inovací </li></ul><ul><ul><li>Management nápadů </li></ul></ul><ul><ul><li>Vývoj produktů/procesů a služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>Spuštění a neustálé zlepšování </li></ul></ul><ul><li>Umožňující faktory/hybné síly </li></ul><ul><ul><li>Projektový management </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidské zdroje a pobídky </li></ul></ul><ul><ul><li>IT a management znalostí </li></ul></ul><ul><li>Výsledky inovací </li></ul>Firma 3 Firma 2 Firma 1 1 2 3 4 5 Výsledky inovací 5 Umožňující faktory/hybné síly Inovační organizace a kultura Inovační strategie Management nápadů Vývoj produktů a procesů Spuštění/neustálé zlepšování Procesy životního cyklu inovací 1 2 4 3
 61. 63. Struktura IMP 3 rove Quick In-Depth Dimenze Aspekt Dům inovací Strategie Organizace & kultura Procesy životního cyklu inovace Umožňující faktory Výsledky inovací Podnikatelská výkonnost Podstata Proniknutí Akce Kultura Sítě Výkonnost životního cyklu Řízení životního cyklu Výdaje na inovace Charakteristiky podnikání Tržní dynamika Tržby a zisk Ekonomické výsledky Dopad na podnikání Znalosti Projektové řízení Financování inovací Lidské zdroje Životní cykly Management nápadů Vývoj produktu/procesu Spuštění & zlepšování 2 1 1 2 3 5 2 3 1 3 1 1 2 1 4 2 3 1 1 2 2 3 6 10 5 2 4 6 5 6 2 3 5 3 1 1 2 1 4 2 Celkem 43 73
 62. 64. Celková inovační výkonnost <ul><li>+4% nad průměrem (OKEČ) </li></ul>
 63. 65. Ukázka - Celková inovační výkonnost
 64. 66. Ukázka - Celkový profil výkonnosti IM (27 firem)
 65. 67. Ukázka Spíše se „dělá“ než „strategizuje“ (přenesení inovací do projektů)
 66. 68. www.improve-innovation.eu

×