Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martin Krčál : Knihovny a vydavaté: válka nebo spolupráce? (blok Inovace)

461 views

Published on

Konference PARTSIP - Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martin Krčál : Knihovny a vydavaté: válka nebo spolupráce? (blok Inovace)

 1. 1. Knihovny a vydavateléválka nebo spolupráce<br />Martin Krčál<br />Informační mediátor 2011<br />Brno, 17. února 2011<br />
 2. 2. Inovace v knihovnách<br />LibLab<br />knihovní laboratoř<br />neustálé hledání a nabízení nových služeb pro uživatele<br />využití digitálního prostředí<br />
 3. 3. Hlavní cíle knihoven<br />zprostředkovávání informací<br />rozvoj IG<br />
 4. 4. Nová role knihoven<br />průvodce elektronickým světem<br />
 5. 5. Nové služby a problémy<br />knihovny mají nápady<br />legislativa<br />je správně nastavena vůči knihovnám?<br />DILIA, OSA,... vs. slabé knihovny<br />
 6. 6. Otázky<br />Dokážeme být rovnocenní partneři?<br />Umíme se prodat?<br />Máme ambice?<br />
 7. 7. Zkušenosti z praxe<br />
 8. 8. Vztah knihovna-vydavatel<br />prozatím negativní<br />chybí spolupráce<br />nutnost poznání obou stran<br />role<br />motivace<br />cíle<br />první impuls<br />
 9. 9. Spolupráce<br /> knihovny = nový distribuční kanál pro vydavatele<br />
 10. 10. Výhody<br />úzká spolupráce s vydavateli<br />opuštění šedé zóny<br />souhlas vydavatelů<br />nové služby pro uživatele<br />komfort<br />kvalita<br />politické důsledky<br />zrušení presumpce viny<br />možné posílení pozice knihoven<br />
 11. 11. Nevýhody a rizika<br />více práce pro knihovny<br />vyjednávání<br />papírování a účetnictví<br />...<br />legislativa<br />nedostatečný mandát a podpora<br />nezájem/obavy vydavatelů<br />
 12. 12. Co budeme potřebovat<br />kontakty na vydavatele<br />osobní kontakty v úvodu<br />chtít jednat<br />umění jednat<br />charismatické vyjednávače<br />dostatečně přesvědčivé<br />čas a trpělivost<br />
 13. 13. Otázky na závěr<br />Jsme na to připraveni?<br />Chceme to?<br />Máme na to?<br />Přidáte se?<br />
 14. 14. Autorsképrávo.knihovna.cz<br />projekt APLS na KISKu<br />možnost rozvíjet prezentované aktivity po jejich hlavičkou<br />
 15. 15. Závěr<br />Děkuji Vám za pozornost<br />Martin Krčál<br />krcal@fss.muni.cz<br />

×