Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konference Partsip prezentace Sucha

1,037 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konference Partsip prezentace Sucha

 1. 1. Konference PARTSIP: Nové trendy spolupráce Brno, 4. února 2010
 2. 2. Projekt PARTSIP <ul><li>Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost </li></ul><ul><li>Výzva 2.4: Partnerství a sítě </li></ul><ul><li>Řešitel: Masarykova univerzita - KISK FF </li></ul><ul><li>Data: </li></ul><ul><ul><li>Rozpočet: 7 039 596 Kč </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizace: 1. listopadu 2009 - 31. října 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Užší realizační tým: 1,95 úvazku </li></ul></ul><ul><ul><li>Partneři: 9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Oblasti spolupráce: 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Více informací: www.partsip.cz </li></ul></ul>
 3. 3. Partneři projektu <ul><li>'Wherever you work, most of the smart people are somewhere else' </li></ul><ul><li>Bill Joy </li></ul>
 4. 4. Oblasti spolupráce INOVACE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ COMPETITIVE INTELLIGENCE NOVÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 5. 5. Oblasti spolupráce INOVACE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ COMPETITIVE INTELLIGENCE NOVÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ... Chybí něco?
 6. 6. Co chybí?
 7. 7. Oblasti spolupráce INOVACE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ COMPETITIVE INTELLIGENCE NOVÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
 8. 8. Spolupráce <ul><ul><li>Mapování oblasti a cílové skupiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Série odborných setkávání: konference, workshopy, semináře, krátkodobé stáže </li></ul></ul><ul><ul><li>Navržení a vyvoření 'produktu': </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e-learningových kurzů </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>virtuálního prostředí pro spolupráci informačních profesionálů </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>certifikátu Informační mediátor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Mediální partneři konference
 10. 10. Děkuji za pozornost www.partsip.cz [email_address] twitter.com/partsip (...)

×