Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Šimon Vích: ProInflow: Časopis pro informační vědy (Blok Projekty PARTSIP)

800 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Šimon Vích: ProInflow: Časopis pro informační vědy (Blok Projekty PARTSIP)

 1. 1. Konference PARTSIP – Informační mediátor
 2. 2. ProInflow je… <ul><li>odborné </li></ul><ul><li>interdisciplinární </li></ul><ul><li>recenzované </li></ul><ul><li>elektronické </li></ul><ul><li>mezinárodní </li></ul><ul><li>otevřené uživatelům </li></ul><ul><li>na seznamu RVVI </li></ul><ul><li>podléhající licenci Creative Commons </li></ul><ul><li>vydáváno FF MU v Brně </li></ul><ul><li>pololetník </li></ul>13
 3. 3. Rubriky časopisu <ul><li>Původní recenzované statě </li></ul><ul><li>Překlad zahraničního článku </li></ul><ul><li>Recenze knihy </li></ul><ul><li>Zajímavosti z oboru </li></ul><ul><li>Medailonek významné osobnosti </li></ul>12
 4. 4. Vydaná čísla <ul><li>1. číslo: </li></ul><ul><ul><li>(Mezi)oborová spolupráce v IV a knihovnictví </li></ul></ul><ul><li>2. číslo: </li></ul><ul><ul><li>Competitive Intelligence </li></ul></ul><ul><li>3. číslo: </li></ul><ul><ul><li>Informační vzdělávání a informační gramotnost </li></ul></ul>11
 5. 5. Vydaná čísla 10
 6. 6. Ediční plán <ul><li>4. číslo: </li></ul><ul><ul><li>Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru </li></ul></ul><ul><li>5. číslo: </li></ul><ul><ul><li>Centralizované služby aneb Souborné katalogy </li></ul></ul><ul><ul><li>po novu </li></ul></ul><ul><li>Další čísla: </li></ul><ul><ul><li>Informační a znalostní management </li></ul></ul>9
 7. 7. Web časopisu 8
 8. 8. Propagace - FB, Twitter 7
 9. 9. Propagace - blog 6
 10. 10. Propagace - konference <ul><li>INFORUM </li></ul><ul><li>CASLIN </li></ul><ul><li>INFOKON </li></ul><ul><li>BOBCATSSS </li></ul><ul><li>KNIHA VE 21. STOLETÍ </li></ul><ul><li>PARTSIP </li></ul>5
 11. 11. Propagace - tiskové zprávy <ul><li>IKAROS </li></ul><ul><li>ITLIB </li></ul><ul><li>INFLOW </li></ul><ul><li>NEWSLETTER PARTSIPU </li></ul><ul><li>NEWSLETTER NAKLIVU </li></ul><ul><li>SBORNÍKY INFOKONU </li></ul><ul><li>SBORNÍK KNIHY VE 21. STOLETÍ </li></ul>4
 12. 12. Propagace - odborníci <ul><li>1. číslo - (Mezi)oborová spolupráce v IV a knihovnictví </li></ul><ul><ul><li>Projekt PARTSIP </li></ul></ul><ul><ul><li>knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>akademická pracoviště </li></ul></ul><ul><li>2. číslo - Competitive Intelligence </li></ul><ul><ul><li>Portál CI </li></ul></ul><ul><ul><li>TOVEK </li></ul></ul><ul><ul><li>Česká komora detektivních služeb </li></ul></ul><ul><li>3. číslo - Informační vzdělávání a informační gramotnost </li></ul><ul><ul><li>Projekt INFOGRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Česká informační společnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt NAKLIV </li></ul></ul>3
 13. 13. Několik tipů <ul><li>každý musí zodpovídat za svůj úkol </li></ul><ul><li>dodržovat termíny -> sankcionovat </li></ul><ul><li>pečlivě vybírat externisty </li></ul><ul><li>komunikovat se zřizovatelem </li></ul><ul><li>neustále myslet na cílovou skupinu </li></ul><ul><li>nelpět na maličkostech </li></ul><ul><li>snažit se předvídat </li></ul><ul><li>přemýšlet v souvislostech </li></ul>2
 14. 14. <ul><li>ProInflow - studentský projekt? </li></ul>1
 15. 15. <ul><li>Děkuji za pozornost… </li></ul><ul><ul><li>E-MAIL - [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>WEB - http://pro.inflow.cz/ </li></ul></ul><ul><ul><li>BLOG - http://www.inflow.cz/blogs/proinflow-casopis-pro-informacni-vedy </li></ul></ul><ul><ul><li>TWITTER - http://twitter.com/ProInflow </li></ul></ul><ul><ul><li>FACEBOOK - http://www.facebook.com/pages/Brno-Czech-Republic/ProInflow-Casopis-pro-informacni-vedy/188791802858 </li></ul></ul>

×