Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Franc technologie tymova spoluprace

862 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Franc technologie tymova spoluprace

 1. 1. TECHNOLOGIE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCEDaniel  Franc  dfranc@unisona.com,  @danfranc 1 Daniel  Franc 2 PROJECT MANAGEMENT JIN JANG 3
 2. 2. PM TEDY MUSÍ ZVLÁDAT 1. řízení  komunikace  a  vztahů 2. motivování  a  “opečovávání”  lidí 3. porady  a  týmové  řešení  úkolů 4. prevenci  a  řešení  konfliktů 5. řízení  vertikální  a  externí  komunikace 6. řízení  vnitřních  a  vnějších  vztahů 7. pracovat  s  emocemi 4VIRTUÁLNÍSPOLUPRÁCE:tým, komunitaa ti další 5PŘEDPOKLADY SPOLUPRÁCEKOMU • KOORDINACE TN Ý • KOHEZEI MK • DŮVĚRAACE 6
 3. 3. VIRTUÁLNÍ TÝM? 7   lidí  a  organizací, se  společenství   olné  a  sebe-­‐organizující   o  cíle,  řešící  p otřeby  svých   “Komunita”:  v u,  tématu  neb práci.    určitého  zájm unikaci  a  spolu propojené  kolem nástrojů  pro  kom cích   elektronických   členů  a  využívají •Sdílená  kultura:  hodnoty,  normy,  chování •Vědomí  hranic •Sdílené  prostředky  komunikace  a  spolupráce •Sdílené  procesy   •Sdílený  účel •Definované  role 8 “Komunita”:  volné  a  sebe-­‐organizující  se  společenství  lidí  a  organizací,  Co: propojené  kolem  určitého  zájmu,  tématu  nebo  cíle,  řešící  potřeby  svých   členů  a  využívajících  elektronických  nástrojů  pro  komunikaci  a  spolupráci.  Cíle: Networking vorba Obchod Spolut Marketing 9
 4. 4. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT• tématické  komunity • značkové  komunity niche  communities  (otevřená   brand  communities  (podpůrná,   společenství,  často  kolem   marketingová  a  jiná  společenství   specifických  témat) kolem  značky  nebo  produktu)• tvůrčí  komunity • učící  se  komunity peer  production  communities   learning  communities   (zaměřují  se  na  vytváření  určitých   (společenství  často  uzavřená  a   hodnot) navázaná  na  nějaký  vzdělávací  cíl)• expertní  komunity • podpůrné  komunity communities  of  practice  (často   support  communities   uzavřená  společenství,  tvořící   (společenství  navzájem  se   nové  znalosti) podporující  v  nějakém  cíli) 10VIRTUÁLNÍ TÝM 11 CO JE TÝM?• Dva  nebo  více  jednotlivců• Jsou  ve  vzájemné  interakci• Cítí  se  jako  MY• Sdílejí  kolektivní  normy• Dosahují  kolektivních  cílů  a  mají  společnou  potřebu• Uvědomují  si  jeden  druhého   12
 5. 5. DVA ROZMĚRY DŮVĚRY VE VIRTUÁLNÍCH TÝMECH 13 INTERPERSONÁLNÍ 14 PRACOVNÍ 15
 6. 6. ROVINY PRÁCE VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ EXTERNÍ SOCIÁLNÍ TECHNICKÁ PŘEDMĚTNÁ MANAŽERSKÁ 16 TÝMOVÁ MATICE Důvěra Vzájemné poznání Týmový duch Jasně rozdělené pravomoce Adekvátní zastoupení rolí KVALITNÍ VZTAHY Vyřešená struktura řízení Sdílené možnosti Jasné hranice Motivace Jasný účel týmuVyužití vlastních zdrojů Jasné začlenění do celku MOŽNOSTI VHODNÁ ROZVOJE STRUKTURA KVALITNÍ KVALITNÍ Způsob řešení sporů PROCESY KOMUNIKACE Zpětná vazba Reflexe Všeobecně sdílené cesty Sdílení informací Dynamická rovnováha zaměření SDÍLENÉ Postup řešení problémů CÍLE Dobře nastavené Všeobecně porozuměné Všeobecně sdílené 17 XX TÝMOVÉ PROCESYČINNOSTIVIRTUÁLNÍHO TÝMU 18
 7. 7. orting   zadávání,  monitoring,  rep úkolů úkolová  komunikace rozhodováníprojektové  a  strategické  plánování kalendářování  a  termínování sdílení  statusů *)  knowledge  management MANAŽERSKÉ 19 spolutvorba  dokum entů spolutvorba  idejí sdílení  výstupů sběr  názorů,  preferencí sdílení  obsahu PŘEDMĚTNÉ 20 volba  vhodné   tec hnologie zaučení  uživatelů  v  o vládání   nástrojů zaučení  v  metodice  nástrojů technická  podpora  B ní  a  plán zálohová TECHNICKÉ 21
 8. 8. “(p)olidštění”  členů  týmu sociální  a  offtopic  komunikace podpora  důvěry podpora  sociálních  vazeb podpora  týmové  atmosféry SOCIÁLNÍ 22 prezentace  projektu newslettery fakturace  a  finance CRM registrace  a  přihlášky EXTERNÍ 23TECHNOLOGIE PROVIRTUÁLNÍ TÝMY 24
 9. 9. 25ZROZENÍ  CYBERSPACE CYBERSPACE Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 26ZÁKONY  CYBERSPACE1.Informace  jsou  doživotně  zaznamenatelné  a  vyhledatelné2.čas  plyne  jinak CYBERSPACE3.geo  bariéry  padají,  nové  vznikají4.vzniká  “virtuální  hodnota”5.mění  se  koncept  idenIty6.každý  interaguje  s  každým7.vzniká  závislost  na  technologii  média Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 27
 10. 10. CYBERSPACE  V  0.1 CYBERSPACE Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 28 TITLE  TEXT               ...nestačil  by? Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 29 13CO  SE  ŘEŠÍ  MAILEM  -­‐  A  MOHLO  BY  JINAK... projektová  a  úkolová   dokumenty komunikace sdílení  dokumentů,  složky E-­‐KOMUNIKAČNÍ  NÁSTROJE PM,  workflow tvorba  myšlenek,  idejí kalendářování Wave,  wiki kalendářová  aplikace rohozodování řešitelská  komunikace  v   Google  moderator projektovém  týmu newsleRery   fóra RSS,  čtečky nepracovní,  sociální  komunikace   “na  čem  právě  dělám,  co  se   fóra,  IM děje” operaIvní  komunikace interní  sociální  sítě Instant  messaging Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 30
 11. 11. MÍRY  E-­‐KOMUNIKAČNÍCH  NÁSTROJŮEMAIL FORUM, BOARD, ZNALOSTNÍ BÁZE,-Asynchronní …-Spíše jednotlivci, n. definovaná -Asynchronnískupina -Definovaná skupina, potenciálně velká-Neorganizovaná archivace -Organizovaná archivace TITLE  TEXT-Větší množství informací -Větší množství informací-Pomalá zpětná vazba -Pomalá zpětná vazba-Středně osobní -Potenciálně málo osobníTEXT MESSAGING, CHAT TELEKONFERENCE-Synchronní -Synchronní-Jednotlivci n. malá skupina -Malá skupina-Spíše nearchivováno -Spíše nearchivováno-Malé množství informací -Různé množství informací-Rychlá zpětná vazba -Rychlá zpětná vazba-Potenciálně dosti osobní -Dosti osobní Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 31 KDY  KOMUNIKOVAT  TELEFONEM  NEBO  OSOBNĚ? úkoly  s  vyšší  mírou  ambivalence nutná  okamžitá  reakce,  nutnost  ověřit  okamžitě  příjem E-­‐KOMUNIKAČNÍ  NÁSTROJE není  tlak  na  divergentní  myšlení-­‐  tedy  konvergentní  úkoly řešení  konfliktu potřeba  konsenzu Tento  projekt  je  financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  ČR 32 Honza Honza Verze 1.1 Verze 2.1 David Jana David Jana Verze 1.2 Verze 2.2Verze Verze ??? 1.0 Petr 2.0 Bára Verze 1.3 Verze 2.3 Lenka Verze 1.4 33
 12. 12. Lenka HugoJana BáraHonza David JÁ VY 34 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Systémy    Basecamp,    Zoho projektového  řízení  a   enterprise:  MS  Project  Online,  Primavera plánování ...  celá  řada  dalších  task  management  /   HiTask.com Workflow  Webtica  (cz) web:  Zimbra,  Groupware,  Zoho enterprise:    Lotus  Notes,  Exchange,    Sharepoint Groupware enterprise2.0:    Jive,    Salesforce  Chatter,     Yammer 35 ASYNCHRONNÍ KOMUNIKACE Google  Groups Skupinová  komunikace instalace  PhpBBForum  (CZ) Jive,  Salesforce  Chatter,  Yammer ning.com Síťová  komunikace interní  FB  Groups,  privátní  Twitter   účty hosted  vs.  server-­‐based  vs.   Přímá  komunikace:  e-­‐mail distributed 36
 13. 13. SYNCHRONNÍ KOMUNIKACE Audio-­‐video  komunikace Skype,  GTalk,  MSN  MessengerSdílení  obrazovky,  Screencasting Skype,    DimDim,    GoToMeeting,   Mikogo.com Sdílení  aplikací GTalk,  Jabber,  Skype,  MSN   Instant  messaging Messenger 37 SCHEDULING Sdílení  a  plánování  osobních  a   projektových  kalendářů kalendářové  aplikace:  Google   Calendar Sdílení  a  plánování  zdrojů Exchange  a  další  Groupware Plánování  schůzek Doodle.com 38 ASYNCHRONNÍ SDÍLENÍ Google  Docs  (cz),  Zoho,   Dokumenty Microsoft  Office  365 Media  wiki ditto,  navíc  DropBox,  Uloz.To  (cz) Soubory vlastní  server,  FTP Záložky Delicious.com Google  Notebook,  Evernote   Poznámky (mac,  mobil) Články Google  Reader 39
 14. 14. SYNCHRONNÍ SDÍLENÍ Sdílení  lokace Google  Latitude Sdílení  statusu sociální  software 40 PUBLIKOVÁNÍ Weby  Google, Web  stránky Drupal,  Joomla,  Wordpress Newslettery Pommo Fotky,  multimédia Picasa,  Flickr,  YouTube,  Vimeo Články Blogger,  Wordpress Novinky Slideshare,  Scribd Prezentace Google  docs  a  další  cloud  office   balíčky 41 EXTERNÍ Zoho,  Pommo CRM SalesforceRegistrace  na  akce,  přednášky,   Eventbrite,  Pommo,  Google   konference... Forms Články Blog Novinky 42
 15. 15. SPOLUTVORBA Abakowiki  (CZ),  Media  Wiki  (CZ) Wiki Google  Docs,  Google  Weby,  Zoho Myšlenkové  mapy Mindmeister.de 43 ROZHODOVÁNÍ, SBĚR DAT Dotazníky Google  Forms Hlasování Google  Moderator 44GENEZE VIRTUÁLNÍHOTÝMU 45
 16. 16. FÁZE VÝVOJE TÝMU OBECNĚ Výkonová Normativní Bouřlivá Formativní 46 ROZJEZD VIRTUÁLNÍHO TÝMU 47 NĚKTERÉ DOHODY• shoda  na  klíčových  zásadách •způsob  sdílení  dokumentů• standard  pro  čas  na  odpověď •míra  a  účel  klasické   komunikace• formy  sdílení  informací •způsob  rozhodování• způsob  sdílení  zpětné  vazby •způsob  řešení  sporů• použité  technologie •kanál  pro  informování  klienta  /  • kdo  se  bude  zúčasťnovat   nadřízených telekonferencí •…• způsob  reportování 48
 17. 17. KOMUNIKAČNÍ MANUÁL?• Role  a  zodpovědnosti• Časy  meetingů• Reportování• Proces  řízení  změny• Proces  řízení  a  komunikace  rizik• Proces  eskalace 49 DOHODY K E-MAILU• Prioritizace  mailů • Definice  pojmu  času  (konec  dne,   týdne,  apod.)• Rychlost  odpovídání • Stylistika  (formální,  neformální)• Práce  s  To:,  Cc:,  Bcc: • Nežádoucí  obsah  -­‐  někdy  i  vč.  • Práce  s  přílohami vtipů,  ironie,  vulgarit  a   nesouvisející  komunikace• Strukturování  textu • Podpisy• Povolený  přístup  k  mailu  vč.   mobilních  zařízení • Odpovědi  v  nepřítomnosti 50

×