Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-knihy (vydavatelé): Martin Krčál

815 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-knihy (vydavatelé): Martin Krčál

 1. 1. Knihovny a vydavateléválka nebo spolupráce<br />Martin Krčál<br />Brno, 6. dubna 2011<br />Seminář E-knihy a akademické knihovny<br />
 2. 2. Inovace v knihovnách<br />LibLab<br />knihovní laboratoř<br />neustálé hledání a nabízení nových služeb pro uživatele<br />využití digitálního prostředí<br />
 3. 3. Hlavní cíle knihoven<br />zprostředkovávání informací<br />rozvoj IG<br />
 4. 4. Nová role knihoven<br />průvodce elektronickým světem<br />
 5. 5. Nové služby a problémy<br />knihovny mají nápady<br />legislativa<br />je správně nastavena vůči knihovnám?<br />DILIA, OSA,... vs. slabé knihovny<br />
 6. 6. Otázky<br />Dokážeme být rovnocenní partneři?<br />Umíme se prodat?<br />Máme ambice?<br />
 7. 7. Zkušenosti z praxe<br />
 8. 8. Vztah knihovna-vydavatel<br />prozatím negativní<br />chybí spolupráce<br />nutnost poznání obou stran<br />role<br />motivace<br />cíle<br />první impuls<br />
 9. 9. Spolupráce<br /> knihovny = nový distribuční kanál pro vydavatele<br />
 10. 10. Výhody<br />úzká spolupráce s vydavateli<br />opuštění šedé zóny<br />souhlas vydavatelů<br />nové služby pro uživatele<br />komfort<br />kvalita<br />politické důsledky<br />zrušení presumpce viny<br />možné posílení pozice knihoven<br />
 11. 11. Nevýhody a rizika<br />více práce pro knihovny<br />vyjednávání<br />papírování a účetnictví<br />...<br />legislativa<br />nedostatečný mandát a podpora<br />nezájem/obavy vydavatelů<br />
 12. 12. Co budeme potřebovat<br />kontakty na vydavatele<br />osobní kontakty v úvodu<br />chtít jednat<br />umění jednat<br />charismatické vyjednávače<br />dostatečně přesvědčivé<br />čas a trpělivost<br />
 13. 13. Otázky na závěr<br />Jsme na to připraveni?<br />Chceme to?<br />Máme na to?<br />Přidáte se?<br />
 14. 14. Jak dál?<br />setkání zájemců 6-7/2011<br />„posezení v kavárně“ pod záštitou Partsipu<br />strategie a návrh fungování<br />oslovení vydavatelů s koncepcí<br />pilotní projekt s jedním vydavatelem<br />aktuální spolupráce (digitalizace pro nevidomé)<br />univerzitní vydavatelství<br />rozšíření na další vydavatele<br />
 15. 15. Závěr<br />Děkuji Vám za pozornost<br />Martin Krčál<br />krcal@fss.muni.cz<br />

×