Tomáš Bouda: VIAKISK (blok Projekty PARTSIP)

671 views

Published on

Konference PARTSIP 2011

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tomáš Bouda: VIAKISK (blok Projekty PARTSIP)

 1. 1. Virtualni.knihovna.c z & VIAKISK Tomáš Bouda Konference PARTSIP 2011, 17. března
 2. 3. Proč zkoušíme VIAKISK ? <ul><li>Je VW alternativa tradičnímu vzdělávání? </li></ul><ul><li>Je VW vhodný pro práci vědeckých a projektových týmů? </li></ul><ul><li>Je VW jakkoli vhodný pro práci knihovny a vědecké instituce? </li></ul>
 3. 4. VW není jenom... <ul><li>http://protonmedia.com/2010/09/21/protosphere-virtual-collaboration-for-the-high-performance-workplace/ </li></ul>
 4. 5. Personalizace Avatara - identita
 5. 6. Role-play (Hraní rolí) <ul><li>CliniSpace (t. 1:50) http:// clinispace.com/videos.html </li></ul><ul><li>Secodn Life http://scienceroll.com/2008/08/17/unique-medical-simulation-in-second-life/ </li></ul>
 6. 7. Hledání informací (Scavanger hunt) <ul><li>Hledání informací, které po složení přináší nějakou znalost. </li></ul><ul><li>http://www.kaplaneduneering.com/kappnotes/index.php/2010/04/3d-virtual-scavenger-hunts/ </li></ul>
 7. 8. Prohlídková trasa
 8. 9. Provozní aplikace
 9. 10. Koncepční orientační běh <ul><li>Whypox na whyville.net </li></ul><ul><li>KAFAI, Yasmin B., et al. Life in the Times of Whypox : A Virtual Epidemic as a Community Event. In STEINFIELD, Charles, et al. Communities and Technologies 2007 Proceedings ofthe Third Communities and Technologies Conference, Michigan State University 2007 [online]. London: Springer - Verlag, 2007 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.springerlink.com/content/u837pn7475360432/fulltext.pdf>. ISBN 978-1-84628-905-7. </li></ul>
 10. 11. Koncepční orientační běh
 11. 12. Kritická událost <ul><li>Trénink hasičského zásahu (t. 0:30) http://www.youtube.com/watch?v=n2UYUZDfoBU </li></ul><ul><li>Učení komunikace s jinými kulturami: http://www.youtube.com/watch?v=ZveVvHSECok&feature=player_embedded#at=190 </li></ul>
 12. 13. Spolu-tvorba – Team-buildingové aktivity <ul><li>Cesta přes strž </li></ul><ul><li>Babylonská věž </li></ul><ul><li>Stavitel Hradu </li></ul><ul><li>KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Ekonomika a Management [online]. c2007 [cit. 2010-11-20]. Rozvoj virtuální spolupráce ve virtuálním světě. Dostupné z WWW: <http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-rozvoj-virtualni-spoluprace-ve-virtualnim-svete.html>, str. 3. </li></ul>
 13. 14. Práce v malé skupině, skupinové fórum, Social networking (Sociální síťování)
 14. 15. Návštěvnost VIAKISKu
 15. 16. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Slyšeli jste o možnosti realizace vzdělávacích aktivit v prostředí virtuálního světa? </li></ul>
 16. 17. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Slyšeli jste o projektu VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví), který je realizován pod Centrem PARTSIP (Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU)? </li></ul>
 17. 18. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Měl(a) byste zájem prohloubit si znalosti v oblasti problematiky virtuálních světů a jejich využití pro vzdělávání? </li></ul>
 18. 19. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Měl(a) byste zájem o účast na bezplatných semináři/ích týkajících se vzdělávání a využívání virtuálních světů? </li></ul>
 19. 20. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Pokud jste na přecházející otázku odpověděli záporně, prosím, sdělte nám důvod. </li></ul>
 20. 21. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Jaká témata byste na semináři uvítal(a)? </li></ul>
 21. 22. Výzkum zájmu o seminář <ul><li>Máte zájem o zasílání informací ohledně bezplatných seminářů PARTSIP, které se týkají problematiky vzdělávání ve virtuálních světech? </li></ul>
 22. 23. Závěr <ul><li>Portál virtualni.knihovna.cz (připravujeme) </li></ul><ul><li>Kulaté stoly (prof. Adrew Lass, Mount Holyoke College) </li></ul><ul><li>Seminář Informační specialista a virtuální svět 20. 4. 2011 </li></ul><ul><li>Facebook : www.facebook.com / viakisk </li></ul>
 23. 24. Děkuji za pozornost <ul><li>@tombouda </li></ul><ul><li>boudatomas @ gmail.com </li></ul><ul><li>Zdenek Buchsbaum </li></ul>

×