Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anotace přednášek

1,641 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anotace přednášek

  1. 1. Anotace příspěvků Informační mediátor 2011: Marketing, management a inovace pro knihovnáchI. blok: Inovace Adam Hazdra Zkoumá aplikace designu služeb na Manchester Business School. Přispívá na portál Inovace.cz, především sleduje technologie a management inovací. Pracuje jako poradce start-up Mumgum (social networking) a české společnosti Nauttillus (vývoj otevřené inovační platformy) a product manager NEWTON media (pražská společnost zabývající se monitoringem médií). Podílel se na otevřeném nekomerčním překladu knihy Lawrence Lessinga Svobodná kultura.Design informačních služebKnihovny neposkytují hmatatelné produkty, které jsou obvyklým předmětem inovací. Poskytují především službyzaložené na interakci se zákazníky, tj. čtenáři. A protože se inovacím služeb nevěnuje dostatečná pozornost,zaměřím se ve svém příspěvku právě na ně. Společně se podíváme, z čeho se služba skládá a jakými metodami jilze inovovat. Cílem příspěvku je představit problematiku inovací ve službách a shrnout současné trendys důrazem na použití v praxi. Martin Krčál (KISK FF MU, Ústřední knihovna FSS MU) Patří do pedagogického týmu Kabinetu informačních studií a knihovnictví (FF MU Brno) . Své znalosti a zkušenosti nabízí v předmětech, které se točí kolem elektronických informační zdrojů, informační a počítačové gramotnosti. Je supervizorem projektu Právo.knihovna.cz. Můžete ho potkávat již osmým rokem také v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií (MU Brno) v oddělení automatizace, je hlavním tvůrcem projektu Citace.com (generátor bibliografickýchcitací) či Scholert.com (služba založená na technologii RSS. Slouží ke sledování nových článků vycházejícíchv odborných a vědeckých časopisech).Knihovny a vydavatelé: válka nebo spolupráce?Příspěvek bude věnován možnostem spolupráce mezi knihovnami a vydavateli. Bude představena vize knihovnyjako dalšího distribučního kanálu vydavatelů. Cílem je naznačit nové cesty šíření odborných informací formouvýpůjček e-knih prostřednictvím čteček, zpřístupňováním licencovaných elektronických dokumentů v rámciintranetu knihoven a možnost tisku z originálů poskytnutých vydavateli. Petr Škyřík (KISK FF MU) V životopisu má napsané následující: PhDr. Petr Škyřík (1981) vystudoval Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Působí v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně jako vedoucí pracoviště. Mezi jeho odborné zájmy patří vzdělávací technologie, informační fondy a služby, projektový management a behaviorální ekonomie. A v životě se snaží řídit tímto:"Uznání patří člověku, který je v aréně; člověku, jehož obličej je skutečně pokryt prachem, potem a krví; kterýstatečně zápasí; který chybuje a stále znovu nedosahuje svého cíle; který zná obrovské nadšení a zanícenía vyčerpává se pro věci, které za to stojí; který v nejlepším případě nakonec ochutná triumf velkého úspěchu, av nejhorším případě, pokud jej potká nezdar, alespoň selhal, když se něčeho velkého odvážil." (T. Roosvelt) *"Kdo toužil a dotoužil, šíří nákazu. Chtít, ale nejednat, to je mor." (W.Blake)A = A0cos(2πft + φ): i-novace, i-pad a i-balginMůj vstup bude pojednávat o vlnění, monochromatickém záření a inkubátorech. Tyto tři pojmy se pokusímnapasovat na příspěvky, které budou mít přede mnou Libor Friedel, Adam Hazdra a Martin Krčál.
  2. 2. II. blok: Projekty PARTSIP Ladislava Suchá (Centrum PARTSIP) Vystudovala Sociologii a Mezinárodní vztahy a evropská studia na FSS MU v Brně a Informační studia a knihovnictví na FF MU v Brně. Nyní studuje externě doktorský program Knižničná a informačná veda na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Na KISK FF MU učí Metodologii informačních studií a knihovnictví a garantuje podzimní Blok expertů. Působila na pozici PR specialistky v komunikační agentuře, později se marketingu a PR věnovala i v knihovně.Projekty PARTSIPProjekt PARTSIP oslovil několik původně studentských projektů, které vznikly na KISKu. Všechny tyto projektynějakým způsobem cílí na komunitu informačních profesionálů a všechny mají potenciál zlepšovat kompetenceinformačních profesionálů nebo zlepšovat spolupráci a komunikaci v komunitě. Jak se pozná životaschopnýprojekt? Co se v projektech změnilo? Jak pomáháme projektům dostávat se do praxe? A jak mohou tyto projektypraxi zlepšit? Markéta Bočková (KISK FF MU) Dlouhodobě se zajímá o projektový management a e-learning ve velkých organizacích. Stála u zrodu Kurzu projektového managementu, v současnosti ukončuje navazující magisterské studium na KISK FF MU, tutoruje a rozvíjí KPM a to vše při mateřské "dovolené".Kurz projektového managementuPrezentace je věnována představení e-learningového kurzu - Kurzu projektového managementu, který vznikv roce 2009 jako výstup z předmětu Aplikační seminář I. a II na KISK FF MU v Brně. V roce 2010 byl kurz zařazenpod projekt PARTSIP a na základě připomínek odborných garantů prošel obsahovou i formální evaluací. Kurz jesložen z 12 výukových modulů, které se vždy jeden týden věnují probírané látce z oblasti projektovéhomanagementu Lekce jsou složeny ze studijního materiálu, doplňujícího videa a dalších informací, které rozšiřujíprobíranou látku. Každý modul je ukončen testem, úkolem nebo obojím, celý kurz pak vypracováním závěrečnéhoúkolu. Kurz je určen zaměstnancům a pracovníkům knihoven a účast v něm je bezplatná. Antonín Pokorný (KISK FF MU) Pracuje v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci v oddělení akvizice, mám na starosti nákup zahraničních časopisů pro celou univerzitu. V našem oboru hobaví hlavně nové technologie využitelné v knihovnách. V současnosti se zajímá o fenomén elektronických knih a to především o jejich vliv na kulturu čtení.Výzkumy.knihovna.czProjekt Výzkumy.knihovna.cz si klade za cíl vytvořit jakési centrum pro všechny, kteří se o výzkumy v knihovnáchzajímají. Cílovou skupinou jsou především vysokoškolské a odborné knihovny. Veškerý obsah bude ovšemvytvářen tak, aby byl co nejvíce univerzální a použitelný i pro knihovny jiných typů. Forma přitom bude volena tak,aby předkládaná problematika byla srozumitelná i úplným začátečníkům, kteří nemají s metodologií výzkumůdosud žádné zkušenosti. Přednáška na konferenci PARTSIP představí plány projektu Výzkumy.knihovna.cz.
  3. 3. Tomáš Bouda (Centrum PARTSIP, Ústřední knihovna FSS MU) Pracuje v Ústřední knihovně FSS MU a v Centru PARTSIP. Podílel se na vzniku Kurzu projektového managementu, garantuje projekt VIAKISK. Specializuje se na nové trendy v rámci komunikace projektových týmů se zaměřením na možnosti immersivních technologií.VIAKISK: Virtuální univerzitní kampusPřednáška představuje projekt Virtuální.knihovna.cz realizovaný pod záštitou projektu PARTSIP. Součástíprojektu je mimo jiné virtuální ostrov VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví)ve virtuální světě Second Life. Stěžejní myšlenkou přednášky je model tzv. 3D zkušenostního vzdělávání. Jednáse o specifické typy vzdělávacích aktivit, které není možné realizovat v reálném prostředí z finančních nebobezpečnostních důvodů. Šimon Vích (KISK FF MU, CRR) Studuje poslední ročník navazujícího magisterského studia na KISK FF MU. Je členem redakce ProInflow, věnuje se především marketingu a PR projektu. Krátce pracoval v knihovně brněnské JAMU, nyní působí jako projektový manažer v Centru pro regionální rozvoj.ProInflow: Časopis pro informační vědyV úvodu příspěvku budou posluchači stručně seznámeni se zaměřením a posláním odborného recenzovanéhočasopisu ProInflow, který vznikl v roce 2009 na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně vrámci předmětu Aplikační seminář. Taktéž budou představena všechna vydaná čísla časopisu a spolupracovníciprojektu. Všichni zúčastnění se dozví, proč je dobré číst tento recenzovaný časopis a proč je dobré do nějpřispívat. Nebude chybět ani zamyšlení, jaký vliv začíná mít tento původně studentský projekt na odbornoukomunitu. Na závěr proběhne krátký exkurz do zákulisí časopisu a dáme v plén cenné zkušenosti, které redakčnítým při realizaci tohoto projektu do současné doby získal.III. blok: Marketing Olga Biernátová (Knihovna UTB ve Zlíně) Olga Biernátová je hrdá na to, že je knihovnice. Vystudovala ISK na FF MU a pracuje v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (PR, marketing, lektor IV, terénní knihovník, pracovník ve službách, projekt Tomasbata.com atd.) Mimo jiné je aktivní také v rámci skupiny Guerrilla Readers (Kalendář "Knihovna je sexy", Čtenářské placky, komerčně: f-marketing, grafika). Zajímá se zejména o online marketing a PR, využití sociálních médií v knihovnách, hodně přednáší a konference jsou jejím velkým hobby.Marketingu v knihovně už se nebojímZkušenosti, chyby, překvapení, názory, vize i naivní ideje jedné malé nezkušené knihovnice, která začala dělatmarketing a PR v univerzitní knihovně. Nikdy nečetla Kotlera, ačkoli si pod pojmem marketingový mixnepředstavuje míchaný nápoj, a každý status fb-stránky její knihovny je ovlivněný tím, jak se zrovna vyspí. Ondřej Szlauer (Edio) Vystudoval Obchodní akademii a od roku 2008 do roku 2010 pracoval jako grafik, designér a PR manager pro firmu Golfbrothers. Ve stejné době se ve volném čase věnoval tvorbě webových stránek, grafickému designu a kreativnímu marketingu. Po odchodu z firmy Golfbrothers založil vlastní designové studio OS design zaměřené na tvorbu moderního a čistého designu a kreativní reklamní agenturu s názvem Edio. Zde se zabývá poradenstvím a školeními v oblasti reklamy.Tvorba propagačních materiálůChystáte v knihovně akci nebo přednášku a chcete o ní dát vědět pomocí plakátů a letáků?
  4. 4. Pokud napíšete oznámení ve Wordu a přidáte stažený obrázek, tak pravděpodobně Váš letákprohraje boj o pozornost čtenářů nástěnky docela rychle. Ale to nemusí! Kvalitní propagačnímateriály jsou dnes velmi důležité, ale často dost opomíjené téma. Chcete své čtenářeinformovat stylově a na úrovni? Pokud ano, tak Vám tato přednáška poradí jak udělatkvalitní tiskový design a newsletter a to svépomocí. Martin Hassman Původně biochemik, dnes vývojář a internetový publicista. Nadšenec do webových technologií. Průkopník obskurních služeb jako Gowalla nebo Foursquare. Chce učit marketing i ty, kteří to slovo nesnáší.Aby vaše knihovna na internetu nešlápla do hovnaOnline jsou dnes všichni. Lidé si na internetu nadávají, páry se na něm rozchází. Korporace nám skrz něj cpou svéreklamy a zloději přes něj kradou peníze. Ale lidé na Internetu nejsou veskrze tak špatní. Často vás potřebují,ale vůbec o tom neví. Nenechte všechnu moudrost shnít mezi zdmi vaší knihovny. Buďte online a buďte vidět.Dělejte online marketing. Adam Zbiejczuk (ÚISK FF UK, Ataxo Czech s.r.o.) Vystudoval žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně (diplomová práce na téma Web 2.0), v současnosti je doktorandem informační vědy na UISK FF UK. Podílel se na spuštění projektu mBank v ČR, kde měl na starosti přípravu webových stránek, blog, diskusní fórum a veškerou on-line reprezentaci banky. Od prosince 2009 pracuje v agentuře Ataxo jako social media marketing specialist a produktový manager Ataxo Social Insider (monitoring sociálních sítí).Facebook: jednodušší než se zdáFacebook a jeho používání knihovnami není dnes ve stádiu prvního pokusu - ale máme za sebou často alespoňrok fungování (a dvě diplomky na toto téma). Pojďme se společně podívat na praktické výsledky. Ve svémpříspěvku bych chtěl na konkrétních případech ukázat možnosti, výhody, ale i úskalí, se kterými se knihovnya knihovníci potýkají na Facebooku.Keynote Čestmír Štuka (Univerzita Karlova v Praze) Vystudoval fyziku na MFF UK. Věnoval se rázovým vlnám, kavitacím a neinvazivní litotrypsii. V současnosti se profesně zabývá informatikou a ze zájmu fotografováním, historií, psychologií, paraglidingem a Taichi. Pracuje na projektu sdílení výukových materiálů lékařských fakult Mefanet, v jeho rámci na projektu WikiSkripta.Synergické jevy ve WIKI projektechWikiSkripta jako příklad úspěšně rostoucího wiki projektu, nebyla prvním, ani jediným wiki projektem na 1. LF UKPraha. Přesto jsou jediným z nich, který s takovou dynamikou roste. V čem vidíme rozdíly mezi našimi úspěšnýmia neúspěšnými wiki projekty? Lze k pozorovaným jevům najít analogie? Na tyto a podobné otázky bychom chtělizaměřit pozornost v našem příspěvku.

×