Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Řízení inovacív knihovnách    Adam Hazdra    Katka Kánská   The Point Design
AgendaBlok 1  Role knihovny a inovaceBlok 2  Zdroje inovacíBlok 3  Výběr a implementaceBlok 4  Uvedení inovace na trh
1. Role knihovny a inovace       • Role knihovny       • Definice inovací       • Proces řízení inovací
Role se mění …ČSÚ 2011http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/A70035EC8F/$File/331811kap4.pdf
Benefity knihovnických služeb                      Prodej                Procesní  ...
Segmenty a potřeby• Segmentace je rozdělení trhu na menší celky, které mají společné charakteristiky.• Účelem segmentace ...
Segmentační kritériaGeografickáRegion, hustota populace, klimaDemografickáVěk, pohlaví, velikost rodiny, příjem, povolání,...
Konkurence a konkurenční výhoda• Pojetí konkurence se datuje k Adamu Smithovi• Soupeření o omezené prostředky zákazníka• N...
Konkurence je širší …Čím vám ale zákazníci platí?Peníze, čas, něco jiného?Share of wallet v. Share of attention
Proč inovovat?„Myslíte, že lidé stojí o neustáléinovace? Nejsou to všechno jen inovacepro inovace? … Uznávám, že svět bezi...
Proč inovovatIt is impossible to overstate the importance of innovation.It is one of the key drivers of productivity. It c...
Proč inovovat v knihovnách?• Konkurenční tlak (úbytek návštěvníků)• Nový trh (e-booky)• Nová technologie (iPad, smartphony...
Průzkum PARTSIPJaké překážky pro inovace v knihovnách vidíte?               Výzkum v rámci konference PARTS...
Inovace – pohled akademiků•  Technické, designové, výrobní, řídící a komerční aktivity spojené s  představením nového p...
Inovace – pohled byznysu• Dobré myšlenky, motivovaní zaměstnanci a instinktivní porozumění  tomu, co chtějí vaši zákazníc...
Inovace – pohled československýFrantišek Valenta (1969)  Tvůrčí aktivita – inovace – efektyZbyněk Pitra (2008)  Využití ...
Syntetický pohled• Novost• Potřeby trhu• Zavedení do běžného užívání• Tržní úspěšnost• Řízení• Nejistota a riziko
Invence ≠ InovaceNápad     VaV   Zpeněžení
Inovační procesSérie kroků a aktivit, které snižují riziko nesprávného uvedení inovace na trhSoučást inovační strategie, k...
Inovační proces
Inovační proces
Inovační proces v kostce   1. Sběr podnětů        2. Výběr     3.Implementace  4. Marketing•  Od myšlenky ...
Inovační strategie – Firma ASběr podnětůProduktový manažer zodpovědný za několik produktů                 ...
Inovační strategie – Firma BSběr podnětůProjektový manažer/ manažer výzkumu zodpovědný za produkt             ...
Co je potřeba vědět …1) Z vysokého množství původních nápadů se do fáze  realizace dostane jen minimum!• Jak odhadnout, k...
Co je potřeba vědět …2) To málo nápadů, které se dostane do fáze realizace, ještě  ve finále nemusí uspět.• Inovační proj...
Co je potřeba vědět …3) Chyby jsou normální, lidské, přirozené. Lidé nebudou  inovativní, pokud jim v případě neúspěchu b...
Co je potřeba vědět …4) Inovaci děláme pro úspěch u našich zákazníků. V první  řadě ale musíme uspět interně – u našich ...
Podmínky úspěchuAmerická společnost Organisational Development ResourcesInc., která se specializuje na management změny, v...
Inovace v praxi• Nestihnuté termíny• Ústupky z plánu• Jiné cílové skupiny• Vzrušení ustupuje• Podpora slábnea po bitvě je ...
2. Zdroje inovací   •  Paleta zdrojů   •  Interní zdroje   •  Výzkumná strategie   •  Trendy v informačním...
Paleta zdrojů pro inovacewww.kip.zcu.cz/kursy/imi/IMI2007/PODNETY.doc
Zdroje pro inovace služebZdroje informací pro inovace ve firmách ze zemí EUDodgson, M. et al (2008). Management of Technol...
Využití vnitřních zdrojů inovací• Spontánní v řízené generování námětů• Motivace pracovníků k inovacím  –  Materiální (...
Systém Zebra ve Škoda AutoZaloženo na myšlence kontinuálního zlepšování služeb a  výrobního proces (Kaizen)Po podání podn...
Řízené metodyBrainstorming  –  Skupinové generování nápadů  –  Nekritický přístup zaměřený na kvantitu  –  Odložený ...
Výzkum: Včera zaznělo                 • Důvody výzkumu      2. Názory               ...
Výzkumná strategie• Frekvence a forma výzkumu v průběhu projektu• Pravidelný výzkum• Nárazový výzkum• Sledování jednotných...
Příklad výzkumné strategie         Q1        Q2       Q3        Q4Pravidelný         ...
Orientace na budoucnost• Dosavadní zdroje inovací stavěly na minulosti nebo současnosti• Jak se orientovat na budoucnost?...
Varianta 1 - FORESIGHT• Pojem „foresight“ zatím nemá český ekvivalent• „Laicky a zjednodušeně řečeno, foresight je přemýšl...
Hlavní rysy foresightu    1.   Orientace do budoucnosti    2.   Ideálně kontinuální proces (příp. při    ...
Co si o foresightu odnést• Existuje tento postup ☺• Značně komplexní po stránce metodologické, obsahové i po stránce lids...
Varianta 2 – sledování TRENDŮ• Podívejme se na trendy, které již jsou diskutovány   (Jeden ze vstupů foresightu)• Odbor...
Přehlcení informacemi• „Terapeutická role knihoven“??  – Ulevit uživatelům od informačního přehlcení, informačního stres...
Mění se postavení knihovny• Dříve:  – Knihovna de facto jediným zdrojem   informací  – Funkce poskytovatele informace...
Mění se styl práce s informacemi• Informace pro práci a studium jsou vyhledávány přednostně jinde než v knihovnách• Zákaz...
Způsob trávení volného času• Díky otevřenému, globálnímu světu soupeří knihovny o volný čas návštěvníků s daleko více sub...
Trend e-knih„Čtení jako takové zůstává, mění se pouze forma či médium - podobně  jako např. vynález knihtisku znamenal n...
Prodejnost tabletů v ČR „Zájem zákazníků o tablety prudce stoupá. Zatímco v minulém rocebyly spíše výsadou nadšenců, za pr...
Čtečky e-knih„Informovanost veřejnosti o elektronických knihách a pro ně určenýchspeciálních čtečkách roste.“       ...
Vydavatelé e-knih v ČR• Pronikání nechtěných e-knih do Česka zrychluje (Martina Leierová, Lidové noviny, 17. května 2011)...
Rozšíření e-knih v ČR• Zatím příliš ne (na rozdíl od USA, Velké Británie i západní Evropy)  – Cena čteček – prozatím nek...
Trendy sociálních médií 20111. Aplikace pro mobilní telefony  Velké téma, obliba aplikací podnítí jejich rozvoj i v knih...
Trendy sociálních médií 20115. Virtuální reference  Díky řadě aplikací prostřednictvím sociálních médií jsou možnosti  ...
Trendy v knihovnách1.  Služby jsou méně fixované na místo2.  Sbírky hromadné, speciální či   na vyžádání3.  Pokrok pr...
3. Výběr a řízení projektů    • Stage-gate řízení    • Hodnocení a analýza námětů    • Prioritizace a řízení
Stage-gate - nástrojpro systematické řízení inovací          http://lostgarden.com/uploaded_images/StageGate-Gat...
Stage-gate model v přiblížení         http://www.stage-gate.dk/images/stage-gate-process.gif
Brány• Brány jsou místem, kde se proces zastavuje a dochází k hodnocení: – Kvalita provedení: Je předchozí krok proveden...
Fáze• Generování nápadů (fáze 0) – Kreativní fáze, spontánní nebo řízené• Scoping (fáze 1) – Co z nápadů je v souladu s ...
Nástroje pro jednotlivé fáze• Generování nápadů – Viz zdroje inovací, brainstorming, metoda 635, Gordonova metoda, …• Sco...
6 klobouků• Metoda tzv. paralelního myšlení.• Používá se k systematizaci zpětné vazby na projekt, námět, analýzu apod.• Př...
10 inovačních personUčím se  –Antropolog  –Experimentátor  –SběračOrganizuji  –Překážkář  –Kolektivec  –ŘeditelBuduj...
Analýza rizik• Riziko bude existovat vždy!   – Potřeba jej minimalizovat na přijatelnou mez.• Analýza rizik   – Pojmen...
Business Case• Strukturovaný popis projektu/ inovačního záměru• Slouží ke komunikaci v rámci rozhodovacího a implementačn...
Nástroje pro brány:   Multikriteriální hodnocení• Nástroj pro hodnocení variant• Ale jak? Každou variantu posuzujeme pod...
Požadavky na kritéria•  Úplnost – podchytit vše potřebné•  Minimální rozsah – co nejmenší počet•  Operacionalita – jasn...
Jaká kritéria používáte?•  Ekonomická•  Výkonová•  Technologická•  EkologickáRozčleňte v týmech vaše kritéria do kateg...
Váhování• Oceníme každé kritérium, jak je pro nás důležité = VÁHA (0-1)• Kritéria převedeme = HODNOTY číselné stupnice (...
Postupný rozvrh vah Skupina    Váhy skupin   Kritéria   Váhy kritérií v  Celková váha  Hodnota   Skóre krit...
4. Uvedení na trh   • Marketingová komunikace   • Management služeb v čase   • Inspirace
Komunikační plán• Cílové skupiny a cíle      Plánogram                    T1   T2  T3  T4  T5...
Sociální média?• Ano, ale nejsou zadarmo, stojí Váš čas!
Interní komunikace• Směrem k zaměstnancům, spolupracovníkům – (Komunikace podstatná během celého inovačního  procesu) ...
Řízení služby v čase •  Uvedením na trh cyklus nekončí •  Pravidelná analýza výsledků •  Uživatelské chování a re...
Roadmaping• Tři klíčové otázky: – Kam chceme dojít? – Kde jsme teď? – Jak se tam dostaneme?• Grafická podoba
Řízení služby v časeÚspěšný vstup inovace na trh je pro organizaci skutečnýmúspěchem pouze tehdy, má-li v tomto okamžiku j...
Shrnutí: Inovační strategieSběr  Výběr        Implementace       Uvedení na trh        Výzkumná s...
KontaktAdam Hazdra, MSc.Ing. Kateřina Kánskáhazdra@thepointdesign.czkanska@thepointdesign.czwww.thepointdesign.cz724 359 0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adam Hazdra + Kateřina Kánská: Řízení inovací

1,734 views

Published on

 • Be the first to comment

Adam Hazdra + Kateřina Kánská: Řízení inovací

 1. 1. Řízení inovacív knihovnách Adam Hazdra Katka Kánská The Point Design
 2. 2. AgendaBlok 1 Role knihovny a inovaceBlok 2 Zdroje inovacíBlok 3 Výběr a implementaceBlok 4 Uvedení inovace na trh
 3. 3. 1. Role knihovny a inovace • Role knihovny • Definice inovací • Proces řízení inovací
 4. 4. Role se mění …ČSÚ 2011http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/A70035EC8F/$File/331811kap4.pdf
 5. 5. Benefity knihovnických služeb Prodej Procesní Servis Kvalita Benefity Funkční Design Funkčnost Brand Vztahové Loajalitní(Inspirace: Pricingidiot.com) program
 6. 6. Segmenty a potřeby• Segmentace je rozdělení trhu na menší celky, které mají společné charakteristiky.• Účelem segmentace je lepší porozumění potřebám a jejich uspokojeníSegmenty musí být 1. Identifikovatelné – rozdílnost musí být objektivně měřitelná (věk, pohlaví) 2. Dostupné – jde je oslovit přes vybrané komunikační kanály 3. Významné – musí zahrnovat dostatečný počet lidí, aby ospravedlnili výdaje 4. S unikátními potřebami – kvůli specifické reakci na upravenou nabídku 5. Trvalé – minimalizuje náklady na změnuhttp://www.netmba.com/marketing/market/segmentation/
 7. 7. Segmentační kritériaGeografickáRegion, hustota populace, klimaDemografickáVěk, pohlaví, velikost rodiny, příjem, povolání, etnický původ, národnost, náboženstvíPsychografickáZájmy, názory, hodnotyBehaviorálníVyhledávané benefity, míra loajality, připravenost k nákupuhttp://www.netmba.com/marketing/market/segmentation/
 8. 8. Konkurence a konkurenční výhoda• Pojetí konkurence se datuje k Adamu Smithovi• Soupeření o omezené prostředky zákazníka• Nejpoužívanější je koncept 5 konkurenčních sil M. Porterahttp://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-potencialu.html
 9. 9. Konkurence je širší …Čím vám ale zákazníci platí?Peníze, čas, něco jiného?Share of wallet v. Share of attention
 10. 10. Proč inovovat?„Myslíte, že lidé stojí o neustáléinovace? Nejsou to všechno jen inovacepro inovace? … Uznávám, že svět bezinovací by se nikam nepohnul, ale mělaby přicházet ve chvílích, kdy je to nutnéa mají sílu něco změnit.“
 11. 11. Proč inovovatIt is impossible to overstate the importance of innovation.It is one of the key drivers of productivity. It can help businessesimprove the way products and services are made and delivered orintroduce entirely new ones. It can reduce costs by increasingefficiency. Evidence shows that innovating companies sustain ahigher performance and grow faster than non-innovators.Innovation is a source of real competitive advantage for individualbusinesses. For the economy as a whole, it is central to ourprospects for sustained prosperity. … Innovation is aboutanything that enables a business to improve the products andservices it can offer.Lord Sainsbury, (UK Minister for Science & Innovation, March 2003)
 12. 12. Proč inovovat v knihovnách?• Konkurenční tlak (úbytek návštěvníků)• Nový trh (e-booky)• Nová technologie (iPad, smartphony)• Nová legislativa/deregulace (DPH)• Nová trajektorie (digitalizace)• Nové chování trhu (multitasking)• Reakce na negativní přijetí (Apple Newton)• Černé labutě a divoké karty – náhodné změny
 13. 13. Průzkum PARTSIPJaké překážky pro inovace v knihovnách vidíte? Výzkum v rámci konference PARTSIP 2011, n=32
 14. 14. Inovace – pohled akademiků• Technické, designové, výrobní, řídící a komerční aktivity spojené s představením nového produktu, či s prvním komerčním využitím nového (nebo vylepšeného) procesu či vybavení. – Chris Freeman, 1982• Přeměna příležitosti v novou myšlenku a její následné uvedení do co nejpoužívanější praxe, Tidd a Besstant, 2009
 15. 15. Inovace – pohled byznysu• Dobré myšlenky, motivovaní zaměstnanci a instinktivní porozumění tomu, co chtějí vaši zákazníci. – Richard Branson, 1998• Invence převedená v činy a uvedená na trh. – John Seely Brown
 16. 16. Inovace – pohled československýFrantišek Valenta (1969) Tvůrčí aktivita – inovace – efektyZbyněk Pitra (2008) Využití zdrojů organizace k získání nových příležitostí za účelem zvýšení výnosů = podnikatelský fenoménCháľ + Košturiak (2008) Strategická změna, která přináší užitek zákazníkům a firmě v podobě „modrého oceánu“
 17. 17. Syntetický pohled• Novost• Potřeby trhu• Zavedení do běžného užívání• Tržní úspěšnost• Řízení• Nejistota a riziko
 18. 18. Invence ≠ InovaceNápad VaV Zpeněžení
 19. 19. Inovační procesSérie kroků a aktivit, které snižují riziko nesprávného uvedení inovace na trhSoučást inovační strategie, která definuje, jakým směrem a za jakých podmínek se bude organizace ubírat Projektový Inovační proces management Řízení Kreativita investic
 20. 20. Inovační proces
 21. 21. Inovační proces
 22. 22. Inovační proces v kostce 1. Sběr podnětů 2. Výběr 3.Implementace 4. Marketing• Od myšlenky k realizaci a úspěšnému zavedení na trh• Omezení rizika neúspěchu• Zefektivnění využívání zdrojů• Rychlejší cyklus uvedení služby/produktu na trhTidd a Bessant, Managing Innovation, 4th ed., 2009
 23. 23. Inovační strategie – Firma ASběr podnětůProduktový manažer zodpovědný za několik produktů 1Vede dokumentaci – změny, náklady, zákaznické reakceZdroje podnětů: Obchodní oddělení, zákazníci, konkurenční analýza, nové trendyVýběrRoční evaluace výsledků a přidělení zdrojů 2Plán uvedení nových produktů na trhVytvoření business case, jeho iterace a schváleníRealizaceProjektové řízení s milníky a cíli 3Spolupráce napříč organizacíVlastník procesu = produktový manažerMarketingKomunikační plán (mikrostránka, PR články, web)Školení obchodního týmu 4Stanovení cílů a kontrolaDalší dovývoj dle potřeb trhu
 24. 24. Inovační strategie – Firma BSběr podnětůProjektový manažer/ manažer výzkumu zodpovědný za produkt 1Zdroje podnětů: Analýza trhu a potřeb, nové trendy, zákazníciSběr podnětů začíná půl roku před začátkem obdobíInovace stávajících produktů zdarma, inovace placené, nové komerční projektyVýběrPředložení business case 2Přidělení rozpočtu v ročních cyklech (rozvoj projektu 1 – 3 roky, pak plný výkon)Stanovení cílů pro kvartály a rokRealizaceProjektové řízení s milníky a cíliSpolupráce hlavně v rámci malého týmu 3Externí vývoj možný, funguje princip cost centerMarketingKomunikační plán (PR články, tiskové zprávy, web, veletrhy, business breakfast)Školení obchodního týmu 4Stanovení cílů a kontrolaDalší dovývoj dle potřeb trhu v rámci rozpočtu
 25. 25. Co je potřeba vědět …1) Z vysokého množství původních nápadů se do fáze realizace dostane jen minimum!• Jak odhadnout, který z původních nápadů je nevybroušeným diamantem? Pečlivé hodnocení nápadů.• Graf pro produkty, u služeb bude platit obdobně: 3000 2500 2000 1500 Ideas 1000 500 0 Experiments Projects New Products source: John Scotland, Stevens & Burley, 1997
 26. 26. Co je potřeba vědět …2) To málo nápadů, které se dostane do fáze realizace, ještě ve finále nemusí uspět.• Inovační projekty JSOU RIZIKOVÉ.• Pojí se s nimi také NEJISTOTA.• Riziko má 2 složky – Negativní chápeme intuitivně – „můžeme ztratit“ – Na pozitivní složku se musíme zaměřit – „můžeme získat“• Pokud si vsadíte do rulety, můžete prohrát i vyhrát. S výsledkem rulety ale nemůžete nic udělat. Inovace ale nejsou ruleta…• S rizikem je možné a je potřeba pracovat. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNCO5KsjHpyfAn7zXeTQ36jpM--QXStgiHioKvHLCN8ZmSoJgU
 27. 27. Co je potřeba vědět …3) Chyby jsou normální, lidské, přirozené. Lidé nebudou inovativní, pokud jim v případě neúspěchu bude hrozit trest!• Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale my nechceme „nic nedělat“.• Chyby je sice potřeba minimalizovat…• … zároveň ale tolerovat, poučit se a neopakovat.• Jedna chyba poprvé – jsme zase o něco chytřejší, nevadí.• Ta samá chyba opakovaná – vadí, nepoučili jsme se.• Je potřeba s chybami pracovat. Vědět, co nevyšlo a proč – zkušenost. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAXBWj4Qgl9fCemfiS59xQIDcvgOKgM0wYeR3Ss-kKXFH3EQmJsg
 28. 28. Co je potřeba vědět …4) Inovaci děláme pro úspěch u našich zákazníků. V první řadě ale musíme uspět interně – u našich spolupracovníků.• Inovace, to je vždy nějaká změna.• Naprostá většina lidí nemá rádo změny!• Čím větší je změna, tím větší interní odpor je potřeba očekávat. Pokud všichni lidé v organizaci změnu nepřijmou, nemá šanci uspět.• Inovace, to je především práce s lidmi a lidé jsou různí. Velký apel na komunikaci. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShJmo19q1kONE-glTeGxJsXBacCRehp5H7vb1C36rU5H_u62NZ
 29. 29. Podmínky úspěchuAmerická společnost Organisational Development ResourcesInc., která se specializuje na management změny, vidí tyto 4základní determinanty: 1. Vhodný sponzor, který věří ve změnu • Zajistit, aby za změnu bojoval někdo, kdo má možnosti jí prosadit 2. Dovednosti vedoucích pracovníků • Dosadit na správná místa správné lidi, aby mohla být změna realizována 3. Zaměření se na odpor ke změně • Zaměřit se na ty, kteří změnu odmítají 4. Soulad s podnikovou kulturou • Změna realizována v souladu s tím, na co jsou lidé zvyklí, aby nepůsobila žádné další potíže
 30. 30. Inovace v praxi• Nestihnuté termíny• Ústupky z plánu• Jiné cílové skupiny• Vzrušení ustupuje• Podpora slábnea po bitvě je každý generál !
 31. 31. 2. Zdroje inovací • Paleta zdrojů • Interní zdroje • Výzkumná strategie • Trendy v informačním světě
 32. 32. Paleta zdrojů pro inovacewww.kip.zcu.cz/kursy/imi/IMI2007/PODNETY.doc
 33. 33. Zdroje pro inovace služebZdroje informací pro inovace ve firmách ze zemí EUDodgson, M. et al (2008). Management of Technological Innovation, 2nd ed., str. 70.
 34. 34. Využití vnitřních zdrojů inovací• Spontánní v řízené generování námětů• Motivace pracovníků k inovacím – Materiální (variabilní složka, odměny, body) – Nemateriální (uznání, podpora, kariérní růst) – Krátkodobá (úspěch projektu, finance) – Dlouhodobá (svoboda, seberealizace)• Zaznamenávání námětů (databáze, občasník, NewsClub)• Pravidelné vyhodnocení a proces realizace• Vytvoření samostatné pozice pro řízení projektů• Infúze nové krve do kolektivu
 35. 35. Systém Zebra ve Škoda AutoZaloženo na myšlence kontinuálního zlepšování služeb a výrobního proces (Kaizen)Po podání podnětu na zlepšení je tento vyhodnocen nadřízenýmZaměstnanec získává body, které proměňuje za benefity, např. poukázky do lékárny, peníze, …Úspory v řádech desítek milionů, náklady v řádech jednotek
 36. 36. Řízené metodyBrainstorming – Skupinové generování nápadů – Nekritický přístup zaměřený na kvantitu – Odložený kritický úsudek – Kolem 15 min s jasným zadánímBrainwriting – Stejný účel jako brainstorming – Písemnou formou v kolektivuGordonova metoda6-3-5
 37. 37. Výzkum: Včera zaznělo • Důvody výzkumu 2. Názory • Metody1. Data 3. Činy • Cílové skupiny • Omezení Váš výzkum
 38. 38. Výzkumná strategie• Frekvence a forma výzkumu v průběhu projektu• Pravidelný výzkum• Nárazový výzkum• Sledování jednotných ukazatelů v čase• Komunikace výsledků výzkumů stakeholderům
 39. 39. Příklad výzkumné strategie Q1 Q2 Q3 Q4Pravidelný Příprava Realizacevýzkum 250 respondentůspokojenostiEtnografická Realizace Realizaceanalýza pro 10 respondentů 10 respondentůslužbu 1Nárazový Příprava Realiazcevýzkum pro Tržní analýza Focus groupinovaci 1Půlroční Sběr dat Kvalitativní Nakoupenáanalýza trendů vyhodnocení analýzav ICT
 40. 40. Orientace na budoucnost• Dosavadní zdroje inovací stavěly na minulosti nebo současnosti• Jak se orientovat na budoucnost? – Foresight – vlastní zjištění – Trendy – již diskutovaná zjištění „I skate to where the puck is going to be, not where it is.“ http://michaelmindes.com/images/wayne-gretzky-stanley-cup.jpg
 41. 41. Varianta 1 - FORESIGHT• Pojem „foresight“ zatím nemá český ekvivalent• „Laicky a zjednodušeně řečeno, foresight je přemýšlení nad tím, co by se mohlo stát zítra, a na základě toho dnes učinit nějaké rozhodnutí.“ (Valenta, TC AV ČR 2011)• Jak?? Data z budoucnosti samozřejmě nemáme… – Komplexní pohled na současnost, co s čím souvisí, očekávané události (např. politika), dosavadní vývoj – Na základě toho lze usuzovat na budoucnost – Čím delší časový úsek, tím větší nejistota http://nd01.jxs.cz/910/386/8d4913e41c_6430641_o2.jpg
 42. 42. Hlavní rysy foresightu 1. Orientace do budoucnosti 2. Ideálně kontinuální proces (příp. při nečekaných událostech) 3. Participace velkého množství (relevantních) expertů 4. Intenzivní komunikace (a proto) 5. Přijímána a sdílena širokým spektrem aktérů http://www.sessionmagazine.com/img/digital-arts/digital-eyes-photomanupulation/digital-eyes-photomanupulation02.jpg
 43. 43. Co si o foresightu odnést• Existuje tento postup ☺• Značně komplexní po stránce metodologické, obsahové i po stránce lidských zdrojů• Vyplatí se spolupráce subjektů – Pro samotnou instituci obvykle náročné – Foresight sám o sobě to přímo vyžaduje http://www.jamb.ca/mt/photos/2005/complexity.jpg
 44. 44. Varianta 2 – sledování TRENDŮ• Podívejme se na trendy, které již jsou diskutovány (Jeden ze vstupů foresightu)• Odborné články, tisk, konference, výzkumy…• Z pohledu knihoven: – Trendy ve společnosti – Trend elektronických knih – Trendy sociálních médií – Trendy v knihovnách http://www.edconsult.org/Portals/41331/images//Educational%20Consulting%20Trends-resized-600.jpg
 45. 45. Přehlcení informacemi• „Terapeutická role knihoven“?? – Ulevit uživatelům od informačního přehlcení, informačního stresu, syndromu informační únavy http://4.bp.blogspot.com/-Zxp9l4Iqt-g/Ti2Lrv3CszI/AAAAAAAAAcc/x7Jc1fA57Xg/s1600/infooverload.jpg
 46. 46. Mění se postavení knihovny• Dříve: – Knihovna de facto jediným zdrojem informací – Funkce poskytovatele informace• Dnes: – Existují i jiné zdroje informací – Funkce zprostředkovatele informace http://nd01.jxs.cz/730/847/a772d57549_29525505_o2.jpg http://owebu.bloger.cz/obrazky/owebu.bloger.cz/search-engine-marketing.jpg
 47. 47. Mění se styl práce s informacemi• Informace pro práci a studium jsou vyhledávány přednostně jinde než v knihovnách• Zákazník chce informace – „Teď hned, přesně to, co potřebuji, zadarmo“• Knihovna až v případě, že „selže vyhledávač“ – Těžko vyhledatelné, vzácné či unikátní zdroje http://www.findmysoft.com/img/news/People-Don-t-Know-What-a-Browser-Is-Google-Explains-It-to-Them.jpg http://www.blogcdn.com/downloadsquad.switched.com/media/2007/12/cantfindongoogle.jpg
 48. 48. Způsob trávení volného času• Díky otevřenému, globálnímu světu soupeří knihovny o volný čas návštěvníků s daleko více subjekty než dříve!
 49. 49. Trend e-knih„Čtení jako takové zůstává, mění se pouze forma či médium - podobně jako např. vynález knihtisku znamenal např. nevyhnutelný úpadek papírových a papyrusových svitků.“ (Jan Rylich, 2011) http://knihovnakasnice.files.webk.cz/images/book.jpg http://atevi.txt.cz/obrazky/papyrove_svitky.jpg http://digital-lifestyles.info/copy_images/cybook-gen3-reader-lg3.jpg Rylich, Jan. Knihy versus elektronické čtečky - veřejná diskuse v Národní knihovně. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 30.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7166>. URN-NBN:cz-ik7166. ISSN 1212-5075.
 50. 50. Prodejnost tabletů v ČR „Zájem zákazníků o tablety prudce stoupá. Zatímco v minulém rocebyly spíše výsadou nadšenců, za první dvě čtvrtletí roku 2011 dosáhlyprodeje tabletů v e-shopu CZC.cz šestinásobku hodnot z roku 2010.“ (Tisková zpráva CZC.cz, 18. 7. 2011) Graf – vývoj prodeje tabletů v letech 2010 a 2011, zdroj: CZC.cz
 51. 51. Čtečky e-knih„Informovanost veřejnosti o elektronických knihách a pro ně určenýchspeciálních čtečkách roste.“ „Cca 20 % chce do 1 roka koupit čtečku, 10 % tablet.“„Masovější rozšíření čteček elektronických knih je možné očekávat sezlevněním těchto přístrojů.“ (Mediaresearch, březen 2011) Zdroj: Mediaresearch, březen 2011
 52. 52. Vydavatelé e-knih v ČR• Pronikání nechtěných e-knih do Česka zrychluje (Martina Leierová, Lidové noviny, 17. května 2011) Trend elektronických knih, který ve světě sílí, začíná zvolna prosakovat i na český knižní trh. Zatímco v USA se loni prodalo víc e-knih než knih v pevné vazbě, u nás je zatím možné z internetu stáhnout oficiálně zhruba 700 placených titulů. Většinou jde o české autory. Rozšíření e-knih přitom nakladatelé berou jako nutné zlo. Situace se pomalu mění, jak ukázal i letošní ročník veletrhu Svět knihy. „Zatím vydáváme české autory, protože s nimi je jednodušší se domluvit na právech. Pak máme vytipovanou překladovou literaturu, do konce roku chceme vydat tak 150 e-knížek,“ řekl v rozhovoru pro LN šéf nakladatelství Argo Milan Gelnar. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQms077cH63drYALZS3W6EPHmE__exgkO4pwbqZc_MEdEbIB7IO
 53. 53. Rozšíření e-knih v ČR• Zatím příliš ne (na rozdíl od USA, Velké Británie i západní Evropy) – Cena čteček – prozatím neklesla na úroveň, kdy by došlo k masovému šíření – Obsahová náplň – zatím trvá neochota nakladatelů Paralela s hudebním průmyslem. Tomu také trvalo několik let, než opustil lisování kompaktních disků a marné útoky na "piráty", a místo toho se zaměřil na fungující digitální distribuci. Jakmile totiž uživatelé získali rychlou, legální a dostupnou alternativu, hudební průmysl se opět vzpamatoval. Stejný vývoj přitom zažívají v zahraničí i e-knihy.“ (Martin Lipert, eReading.cz, veřejná diskuse v Národní knihovně, 6. 10. 2011 ) http://www.iphone-hry.cz/wp-content/uploads/2008/10/web_itunes.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQh1Vq4leTq6vpWBG36IGFQt_O7ZCyJxuYlKjrURuHmg5uaC1tG2oWm6QvrcA
 54. 54. Trendy sociálních médií 20111. Aplikace pro mobilní telefony Velké téma, obliba aplikací podnítí jejich rozvoj i v knihovnách (pro webové stránky, knihovní databáze ad.)2. QR Kódy Začínají být populární i ve světě businessu a marketingu, začnou se používat také v knihovnách.3. Google Aplikace Google má knihovnám hodně co nabídnout, ať je to již google docs, google voice ad.4. Twitter Stále více knihoven využívá Facebook, Twitter ale v mnoha ohledech může nabídnout více, zejména pokud jde o reference a okamžité odpovědi na otázky. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS1MGfyZHjgzBlzyfWB2QDVuncroobDR2OU-Op04_YkqD46CsD http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROBcka4buPQEbPdiDHR-p7Rlqy4L8JFrHmuwoAht-L83K0-iDL http://excelsisdeo.com/images/banner_mobil_2.png http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN1tfwqlc5uITNqsSAwBNtKZHXQ3agbsEptK_FxsX7Zi0YS1A1xQ Zdroj: Trendy pro rok 2011, AnnaLaura Brown, http://socialnetworkinglibrarian.com
 55. 55. Trendy sociálních médií 20115. Virtuální reference Díky řadě aplikací prostřednictvím sociálních médií jsou možnosti daleko širší než dříve, např. okamžité chat aplikace na fan stránkách na Facebooku nebo live video stránky jako ustream.tv6. Rostoucí spolupráce Díky sociálním médiím dochází k růstu spolupráce knihoven s dalšími subjekty.7. Lekce ze sociálních médií První knihovny již začaly a mnoho dalších knihoven bude následovat.8. Sociální média pro výuku Používání sociálních médií jako nástroje pro výuku a ne jen jako prostředek k propagaci knihovny. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRd-Id67sUX1gvqyOBVdAgkQeILiqexQi7vPqKFtwbgnU2zDiWpGQ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw1M_W0tqfSun6Z51Ni5LrJfmPVl0SeNUfwVoLSvFzkoji9eqS http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtYcNqaB1fa4Fof3TWIH5n6GGTXIW0eO6BFgswdqMilfQeDNFn Zdroj: Trendy pro rok 2011, AnnaLaura Brown, http://socialnetworkinglibrarian.com
 56. 56. Trendy v knihovnách1. Služby jsou méně fixované na místo2. Sbírky hromadné, speciální či na vyžádání3. Pokrok prostřednictvím partnerství4. Podpora výzkumu, která vyvažuje šíři a hloubku http://1.bp.blogspot.com/_Exd5lgvCjMU/Sj4gVzcR8xI/AAAAAAAAAqg/YXJIntfiHO4/s400/Picture+7.png How Library Services Are Changing, www.brightspotstrategy.com, prosinec 2010
 57. 57. 3. Výběr a řízení projektů • Stage-gate řízení • Hodnocení a analýza námětů • Prioritizace a řízení
 58. 58. Stage-gate - nástrojpro systematické řízení inovací http://lostgarden.com/uploaded_images/StageGate-Gate-Diagram-720224.jpg
 59. 59. Stage-gate model v přiblížení http://www.stage-gate.dk/images/stage-gate-process.gif
 60. 60. Brány• Brány jsou místem, kde se proces zastavuje a dochází k hodnocení: – Kvalita provedení: Je předchozí krok proveden kvalitně? – Obchodní zdůvodnění: Vypadá projekt i nadále atraktivně z ekonomické a obchodní perspektivy? – Akční plán: Jsou navrhovaný akční plán a požadované zdroje rozumné a zdravé?• Brána může vést ke čtyřem výsledkům: – Jít, zabít, podržet nebo recyklovat• Brána – Vstupy – co projekt musí splňovat, aby se dostal k bráně – Kritéria – podle čeho budeme posuzovat – Výstupy – rozhodnutí + akční plán, co dále http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-3kBO_Y8Tc81_WJ8HXF04Q7zH5tqUrGVMouobRD1F6D9hu-ab_w Zdroj: Wikipedia
 61. 61. Fáze• Generování nápadů (fáze 0) – Kreativní fáze, spontánní nebo řízené• Scoping (fáze 1) – Co z nápadů je v souladu s naší vizí?• Vytvoření business case a plánu (fáze 2) – Náročná fáze, podrobné zdůvodnění „reason why“• Vývoj (fáze 3) – Samotný vývoj inovace• Testování a validace (fáze 4) – Fuguje vše tak, jak jsme naplánovali?• Uvedení do praxe (fáze 5) – Uvedení na trh či spuštění nové služby
 62. 62. Nástroje pro jednotlivé fáze• Generování nápadů – Viz zdroje inovací, brainstorming, metoda 635, Gordonova metoda, …• Scoping – 6 klobouků, 10 inovačních person, identifikace rizik• Vytvoření business case a plánu – Externí analýza, interní analýza, zákaznický výzkum, výzkum trhu, akční plán• Vývoj – Prototypování• Testování a validace – „Near testing“, „Fild testing“, „Market testing“• Uvedení do praxe – Marketing a marketingová komunikace ve všech jejích podobách, roadmaping
 63. 63. 6 klobouků• Metoda tzv. paralelního myšlení.• Používá se k systematizaci zpětné vazby na projekt, námět, analýzu apod.• Přebírání rolí podle polohy kloboukuInformace: (Bílá) - bere se do úvahy pouze jaké informace jsou známé, co jsou fakta?Emoce: (Červená) - instinktivní emoční reakce anebo vyjádření o emocích (ale bez zdůvodňování)Negativní usuzování: (Černá) - logika aplikovaná na určení chyb nebo barier, hledání neshodPozitivní: (Žlutá) - logika aplikovaná na určení přínosů, hledání souhlasuKreativita: (Zelená) - vyjádření provokace a pátraní, sledování, kam vedou nápadyPřemýšlení: (Modrá) - přemýšlení o přemýšleníde Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown, & Company.
 64. 64. 10 inovačních personUčím se –Antropolog –Experimentátor –SběračOrganizuji –Překážkář –Kolektivec –ŘeditelBuduji –Architekt zážitků –Scénárista –Pečovatel –Vypravěč
 65. 65. Analýza rizik• Riziko bude existovat vždy! – Potřeba jej minimalizovat na přijatelnou mez.• Analýza rizik – Pojmenování rizik, jejich ohodnocení, jak budou monitorována, co budeme dělat, pokud se riziko stane skutečnostíPojmenované Závažnost Pst. Významnost Monitoring If then…riziko důsledků výskytu rizikaPožár skladu 8 (1-10) 0,1 (0-1) 0,8 (0-10) Požární hlásič Samostatný plánVýpadek proudu 3 0,5 1,5 Kontrolka Záložní generátor
 66. 66. Business Case• Strukturovaný popis projektu/ inovačního záměru• Slouží ke komunikaci v rámci rozhodovacího a implementačního řetězce• Pomáhá inovaci „prodat“ dále• Zahrnuje informace • Ekonomické • Tržní • Analýzu rizik • Harmonogram
 67. 67. Nástroje pro brány: Multikriteriální hodnocení• Nástroj pro hodnocení variant• Ale jak? Každou variantu posuzujeme podle několika kritérií, která mají obvykle různý charakter – 1 340 000 Kč, 63 %, done, 160 dB, 3 měsíce, 15 pracovníků, 20 kg, 23 °C, … – Dosažení konkrétní hodnoty vs minimalizace vs maximalizace
 68. 68. Požadavky na kritéria• Úplnost – podchytit vše potřebné• Minimální rozsah – co nejmenší počet• Operacionalita – jasný a jednoznačný smysl• Neredundance – každý aspekt aby vcházel jen jednou• Nezávislost – ne příliš těsné vazby• V praxi obtížné dodržet všechny podmínky• O nedostacích souboru kritérií musíme aspoň vědět• Snaha dosáhnout vyváženého souboru kritérií
 69. 69. Jaká kritéria používáte?• Ekonomická• Výkonová• Technologická• EkologickáRozčleňte v týmech vaše kritéria do kategorií a přiřaďte jim důležitost od 1 do 10
 70. 70. Váhování• Oceníme každé kritérium, jak je pro nás důležité = VÁHA (0-1)• Kritéria převedeme = HODNOTY číselné stupnice (např. 0-10)• Pronásobíme váhy s číslenými hodnotami kritérií, sečteme do celkového výsledku. Kritérium 1 Váha 1 Honota 1 Skóre 1• Jednoduché? Kritérium 2 Váha 2 Hodnota 2 Skóre 2 – Jak stanovit váhu? Řada metod – Jak převést kritéria? Řada metod Kritérium 3 Váha 3 Hodnota 3 Skóre 3 – Ve finále je to velké hraní si s čísly Jaká kritéria chceme ∑ SKÓRE max a jaká min?
 71. 71. Postupný rozvrh vah Skupina Váhy skupin Kritéria Váhy kritérií v Celková váha Hodnota Skóre kritérií kritérií rámci skupin kritéria kritériaEkonomická 0,5 Náklady 0,6 0,3 7 2,1 Doba 0,2 0,1 3 0,3 návratnosti Atraktivita 0,2 0,1 5 0,5 pro sponzoryTechnologická 0,4 Čas potřebný 0,7 0,28 2 0,56 k realizaci Spotřeba 0,3 0,12 8 0,96 energieEkologická 0,1 Hlučnost 0,6 0,06 10 0,6 Využívání 0,4 0,04 2 0,08 receklovaných materiálů SKÓRE 5,1
 72. 72. 4. Uvedení na trh • Marketingová komunikace • Management služeb v čase • Inspirace
 73. 73. Komunikační plán• Cílové skupiny a cíle Plánogram T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9• Využívaná média A1 A2 A3• Klíčové aktivity A4 A5• Harmonogram A6 A7• Rozpočet• Systém získávání zpětné vazby
 74. 74. Sociální média?• Ano, ale nejsou zadarmo, stojí Váš čas!
 75. 75. Interní komunikace• Směrem k zaměstnancům, spolupracovníkům – (Komunikace podstatná během celého inovačního procesu) – Prodejte své úsilí a úspěšné dotažení inovace do konce, motivace zaměstnanců pro příště – Informace o uvedení služby do praxe, zaměstnanci front staff musí být připraveni na tápající zákazníky• Směrem ke zřizovateli – Komunikace aktivit a výsledků – Průběžné zprávy, výroční zprávy – Stručnost, barvy, zajímavá grafika, obrázky, grafy
 76. 76. Řízení služby v čase • Uvedením na trh cyklus nekončí • Pravidelná analýza výsledků • Uživatelské chování a reakce • Úpravy službyhttp://rickwilsondmd.typepad.com/rick_wilson_dmds_blog/2010/03/the-rogers-diffusion-of-innovation-curve.html
 77. 77. Roadmaping• Tři klíčové otázky: – Kam chceme dojít? – Kde jsme teď? – Jak se tam dostaneme?• Grafická podoba
 78. 78. Řízení služby v časeÚspěšný vstup inovace na trh je pro organizaci skutečnýmúspěchem pouze tehdy, má-li v tomto okamžiku již připravennový inovační záměr. Zbyněk Pitra Management inovačních aktivit Professional Publishing 2006
 79. 79. Shrnutí: Inovační strategieSběr Výběr Implementace Uvedení na trh Výzkumná strategie Marketingová komunikace Roadmapping
 80. 80. KontaktAdam Hazdra, MSc.Ing. Kateřina Kánskáhazdra@thepointdesign.czkanska@thepointdesign.czwww.thepointdesign.cz724 359 057Blog Drzá cihla/ What‘s the Point?Twitter AdamHazdra

×