Auteurscontractenrecht Juridisch PAO – Universiteit Leiden  14 november 2011 Mr. Peter van Schelven
Overdracht auteursrecht Voorontwerp <ul><li>overdracht auteursrecht door natuurlijke persoon tijdens leven niet mogelijk ...
Niet-overdraagbaarheid en software <ul><li>Art. I F => niet-overdraagbaarheid geldt niet voor auteursrecht voor computerpr...
Bezwaren tegen de niet-overdraagbaarheid (1)  <ul><li>Noodzaak: niet aangetoond. Hoog “make believe” gehalte </li></ul><...
Bezwaren tegen de niet-overdraagbaarheid (2) <ul><li>Frustreert financiering: verpanding auteursrecht wordt onmogelijk (v...
Niet-overdraagbaarheid exit? <ul><li>Speerpuntenbrief 11 april 2011 </li></ul><ul><li>Reactie regering op Vaste Commissie ...
Voorontwerp exclusieve licentie <ul><li>Licentiegever: opzegbaarheid licentie met looptijd > 5 jaar. Opzegtermijn: 6 mnd (...
De exclusieve licentie <ul><li>Onderscheid exclusieve versus niet-exclusieve licentie onderscheid is vaag = > omzeiling va...
Het vereiste van ‘akte’ <ul><li>Overdracht en exclusieve licentie (art. 2 lid 3 Voorontwerp) </li></ul><ul><li>Exclusiev...
Het civiele bewijsrecht en aktes <ul><li>Artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering </li></ul><ul><li>1.  Akten...
De elektronische akte in het civiele bewijsrecht sinds 1-7-2010: art. 156a Rv <ul><li>Lid 1: Onderhandse akten kunnen op...
Subject van bescherming <ul><li>Maker </li></ul><ul><li>=> billijke vergoeding </li></ul><ul><li>=> wijzigingsrecht bij er...
Opzegbaarheid exclusieve licentie <ul><li>Subject: licentiegever </li></ul><ul><li>Licentiegever heeft wettelijk opzegrech...
Het recht op een billijke vergoeding <ul><li>Nieuw algemeen recht, naast bestaande algemeen verbodsrecht. </li></ul><ul><...
Marktfalen? <ul><li>Twee vormen van marktfalen: </li></ul><ul><li>=> marktmacht </li></ul><ul><li>=> asymmetrische infor...
Bezwaren tegen Iustum Pretium <ul><li>Ideologisch bezwaar: ondergraaft de contractsvrijheid, de eigen verantwoordelijkheid...
Praktische knelpunten ‘Iustum pretium’ <ul><li>Wat is “opbrengst” van de exploitatie: omzet, winst? </li></ul><ul><li>Kopp...
Iustum Pretium en het civiele recht <ul><li>Iustum Pretium is geen rechtsregel in het civiele recht </li></ul><ul><li>=> ...
Non-usus regel <ul><li>Subject van bescherming: maker </li></ul><ul><li>Ontbindingsrecht van de licentieovereenkomst </l...
Nieuwe vernietigingsgronden <ul><li>Beding in overeenkomst ( ≠ licentieovereenkomst) waarin “onredelijk lang” of “voor een...
Red & Bill.  Onredelijk bezwarend <ul><li>Omstandigheden: </li></ul><ul><li>- 6:248 lid 2: alle omstandigheden > v ò...
Cumulatie van bescherming? <ul><li>HR 14-6-2002, NJ 2003, 112 (Bramer/Colpro) </li></ul><ul><li>- art. 6:233a is geen lex...
Dwingend recht <ul><li>Anti-ontwijkingsregels: </li></ul><ul><li>Afstand van recht is niet mogelijk </li></ul><ul><li>Lice...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peter van Schelven - auteurscontractenrecht

1,090 views

Published on

Powerpointpresentatie Actualiteiten Auteursrecht Peter van Schelven

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peter van Schelven - auteurscontractenrecht

 1. 2. Auteurscontractenrecht Juridisch PAO – Universiteit Leiden 14 november 2011 Mr. Peter van Schelven
 2. 3. Overdracht auteursrecht Voorontwerp <ul><li>overdracht auteursrecht door natuurlijke persoon tijdens leven niet mogelijk (art. I A Voorontwerp => art. 2 lid 1 Aw) </li></ul><ul><li>=> benadrukt monistische visie auteursrecht (band maker/werk) </li></ul><ul><li>Huidig recht: overdracht exploitatierechten mogelijk, maar overdracht snijdt niet alle banden met het werk door, bijv. persoonlijkheidsrechten </li></ul><ul><li>=> benadrukt dualistische visie auteursrecht </li></ul><ul><li>Voorontwerp: na de dood wel overdraagbaar: de onoverdraagbaarheid strekt tot bescherming van maker, niet van de auteursrechthebbende. </li></ul><ul><li>Werkgeversauteursrecht wel overdraagbaar (art. 7 Aw) </li></ul><ul><li>Werken van vereniging, stichting, vennootschap wel overdraagbaar (art. 8 Aw) </li></ul><ul><li>Natuurlijke persoon kan tijdens leven slechts licenties verlenen: exclusieve of niet-exclusieve licenties </li></ul>
 3. 4. Niet-overdraagbaarheid en software <ul><li>Art. I F => niet-overdraagbaarheid geldt niet voor auteursrecht voor computerprogramma’s + ontwerpmateriaal (art. 45ga Aw) </li></ul><ul><li>Echter: deze exceptie ziet niet op: </li></ul><ul><li>- de grafische gebruikersinterface van software (HvJ EU 22-12-2010) </li></ul><ul><li>- de data(bestanden) die in de software zitten </li></ul><ul><li>- de algoritmen die in software zijn ingebouwd. </li></ul><ul><li>Dus: het auteursrecht op een website gemaakt tijdens leven is niet voor overdracht vatbaar. </li></ul><ul><li>Zware last voor de notariële praktijk. </li></ul>
 4. 5. Bezwaren tegen de niet-overdraagbaarheid (1) <ul><li>Noodzaak: niet aangetoond. Hoog “make believe” gehalte </li></ul><ul><li>Te generiek : niet-overdraagbaarheid geldt voor alle type werken (behalve software), ongeacht de businessmodellen van de desbetreffende sectoren en ongeacht de positie van de makers. </li></ul><ul><li>Werken in opdracht; werken als ‘bijproduct’ van andere werkzaamheid. </li></ul><ul><li>Verhoogt kwetsbaarheid bedrijven : niet-overdraagbaarheid miskent dat sommige producten (bv websites) ‘het hart’ van de organisatie van gebruikers raakt. </li></ul><ul><li>Risicovolle alternatief: licenties als alternatief zijn soms ook risicovolle constructies voor gebruikers (Nebula-arrest HR 3 november 2006) </li></ul><ul><li>Allocatie arbeidskrachten: niet-overdraagbaarheid zet ZZP-ers, freelancers meer buiten spel. </li></ul>
 5. 6. Bezwaren tegen de niet-overdraagbaarheid (2) <ul><li>Frustreert financiering: verpanding auteursrecht wordt onmogelijk (vgl. art. 3:228 BW) </li></ul><ul><li>Discriminatie: vermogensrechtelijke discriminatie van natuurlijke personen en rechtspersonen (vgl. art. 2:5 BW). </li></ul><ul><li>Verslechtert risicobeheersing en ondernemersklimaat: bijv. inbreng van auteursrecht in persoonlijke BV wordt onmogelijk </li></ul><ul><li>Spanningsveld met overheidscontracten: Arvodi 2011, ARBIT 2010 </li></ul><ul><li>Aanbestedingsrecht: vermogensrechtelijke discriminatie staat op gespannen voet met ‘level playing field’. Vgl EC 29-01-2009 inzake Portugal. </li></ul>
 6. 7. Niet-overdraagbaarheid exit? <ul><li>Speerpuntenbrief 11 april 2011 </li></ul><ul><li>Reactie regering op Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie </li></ul><ul><li>Persbericht 8 juli 2011 </li></ul>
 7. 8. Voorontwerp exclusieve licentie <ul><li>Licentiegever: opzegbaarheid licentie met looptijd > 5 jaar. Opzegtermijn: 6 mnd (art. 25b) </li></ul><ul><li>Maker: verbodsrecht + recht op “billijke vergoeding” (iustum pretium) (art. 25c) </li></ul><ul><li>Co-regulering t.a.v. “billijke vergoeding”: bedrijfstak + OCW (art. 25c) </li></ul><ul><li>Wijzigingsbevoegdheid rechter t.g.v. de maker bij “ernstige onevenredigheid” van vergoeding ten opzichte van “opbrengst van exploitatie” (art. 25d) </li></ul><ul><li>Gerechtelijk en buitengerechtelijk ontbindingsrecht t.g.v. maker bij “non usus” (25e) </li></ul><ul><li>Vernietigbaarheid voor onredelijk lange/zware claims op toekomstige werken (25f). </li></ul><ul><li>Vernietigbaarheid bij “evident onredelijk bezwarende bedingen” (25f) </li></ul><ul><li>Geschillencommissie (25g) </li></ul><ul><li>Dwingend recht en geen mogelijkheid van afstand van recht (25h) </li></ul><ul><li>Van overeenkomstige toepassing op overdrachtsakte (25h) </li></ul>
 8. 9. De exclusieve licentie <ul><li>Onderscheid exclusieve versus niet-exclusieve licentie onderscheid is vaag = > omzeiling van nieuwe wetgeving? </li></ul><ul><li>Onduidelijk is of er sprake moet zij van slechts 1 afnemer/exploitant. </li></ul><ul><li>Bijv: resellercontract software voor public sector en ander reseller contract voor andere sectoren. </li></ul><ul><li>Wat indien licentienemer uit een groep rechtspersonen bestaat? Positie gelieerde ondernemingen? </li></ul><ul><li>Exclusieve licentie: verticale en horizontale samenwerking </li></ul><ul><li>Exclusieve exploitatielicentie en exclusieve gebruikslicentie </li></ul>
 9. 10. Het vereiste van ‘akte’ <ul><li>Overdracht en exclusieve licentie (art. 2 lid 3 Voorontwerp) </li></ul><ul><li>Exclusieve licentie: thans nog vormvrij </li></ul><ul><li>Druk op contractspraktijk => schending van vormvereiste? </li></ul><ul><li>Bevoegdheden in de akte genoemd of die welke uit de aard of strekking van de licentie voortvloeien? </li></ul><ul><li>Vraag: moet de exclusiviteit van de licentie uit de akte blijken of kan dat ook anderszins? </li></ul><ul><li>Haviltex op zijn kop? </li></ul><ul><li>Papieren of elektronische akte </li></ul>
 10. 11. Het civiele bewijsrecht en aktes <ul><li>Artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering </li></ul><ul><li>1. Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen. </li></ul><ul><li>2. Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt. </li></ul><ul><li>Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn. </li></ul>Rotterdam, 3 december 2010
 11. 12. De elektronische akte in het civiele bewijsrecht sinds 1-7-2010: art. 156a Rv <ul><li>Lid 1: Onderhandse akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt. </li></ul><ul><li>Lid 2: Aan een wettelijke verplichting tot het verschaffen van een onderhandse akte kan alleen op een andere wijze dan bij geschrift worden voldaan met uitdrukkelijke instemming van degene aan wie de akte moet worden verschaft. Een instemming ziet, zolang zij niet is herroepen , eveneens op het verschaffen van een gewijzigde onderhandse akte. Het in de eerste zin van dit lid bepaalde lijdt uitzondering indien de akte eveneens is ondertekend door degene aan wie de akte op grond van de wet moet worden verschaft. </li></ul>Rotterdam, 3 december 2010
 12. 13. Subject van bescherming <ul><li>Maker </li></ul><ul><li>=> billijke vergoeding </li></ul><ul><li>=> wijzigingsrecht bij ernstig onevenredig lage vergoeding </li></ul><ul><li>=> ontbinding bij non-usus </li></ul><ul><li>=> vernietiging bij te zware claim op toekomstige werken </li></ul><ul><li>=> vernietiging bij evidente onredelijk bezwarendheid </li></ul><ul><li>Licentiegever </li></ul><ul><li>=> maker + rechtsopvolgers; maar ook door sublicentiegevers? </li></ul><ul><li>=> opzeggingsrecht licentie bij > 5 jaar </li></ul>
 13. 14. Opzegbaarheid exclusieve licentie <ul><li>Subject: licentiegever </li></ul><ul><li>Licentiegever heeft wettelijk opzegrecht als excl. licentie looptijd van meer dan 5 jaar heeft. </li></ul><ul><li>Opzegtermijn: 6 maanden voor afloop. </li></ul><ul><li>Verlenging van deze termijnen o.g.v. afspraken tussen vereniging van makers en (vereniging van) exploitanten. </li></ul><ul><li>Gebondenheid leden alleen o.g.v. art. 2:46 BW </li></ul><ul><li>Als licentienemer kan opzeggen, dan geldt die mogelijkheid ook voor licentiegever </li></ul><ul><li>Vgl. opzeggingsbevoegdheid in art 7:408 lid 1 BW => combinatie van overeenkomst van opdracht en licentie. </li></ul><ul><li>Bezwaar: websites als voorbeeld. </li></ul>
 14. 15. Het recht op een billijke vergoeding <ul><li>Nieuw algemeen recht, naast bestaande algemeen verbodsrecht. </li></ul><ul><li>Positie Duitsland (vgl. bundel Senftleben, BGH 20-01-2011) </li></ul><ul><li>Subject: licentiegever bij exclusieve licentie </li></ul><ul><li>Vereniging van makers  (vereniging van) exploitanten: advies aan OCW </li></ul><ul><li>Min. van OCW kan “billijke vergoeding” bepalen. => dreiging van een amvb? </li></ul><ul><li>Representatieve en onafhankelijke vereniging: wat is dat? </li></ul><ul><li>Geldt ook voor overdracht van auteursrecht door de maker (art. 25h lid 2) </li></ul><ul><li>Mededingingsrechtelijk bezwaar. </li></ul>
 15. 16. Marktfalen? <ul><li>Twee vormen van marktfalen: </li></ul><ul><li>=> marktmacht </li></ul><ul><li>=> asymmetrische informatie. </li></ul><ul><li>Vgl. Prova d’Orchestra – SEO </li></ul><ul><li>Vgl. Pieter Kalbfleisch (voorheen d-g NMA): Een justum pretium bestaat niet; prijsregulering is een ultimum remdium (2004) </li></ul><ul><li>Prijsregulering frustreert (i) toetreding tot de markt, (ii) innovatie en </li></ul><ul><li>(iii) investeren in risicovolle projecten </li></ul>
 16. 17. Bezwaren tegen Iustum Pretium <ul><li>Ideologisch bezwaar: ondergraaft de contractsvrijheid, de eigen verantwoordelijkheid en dus ook de vrijheid van mededinging => iustum pretium moet een “ultimum remdium” zijn. </li></ul><ul><li>Praktisch bezwaar: er bestaat geen objectieve maatstaf voor de billijke vergoeding </li></ul><ul><li>Intrumenteel bezwaar: er zijn andere juridische middelen om onevenwichtigheden te corrigeren. </li></ul><ul><li>Gereedschap: het ontbreekt de rechter aan goed gereedschap om een billijke prijs te bepalen => “delegatie” van rechtspraak naar deskundigen. </li></ul>
 17. 18. Praktische knelpunten ‘Iustum pretium’ <ul><li>Wat is “opbrengst” van de exploitatie: omzet, winst? </li></ul><ul><li>Koppeling aan “exploitatieopbrengst” noopt tot kostenoriëntatie van de rechter. </li></ul><ul><li>Ingewikkelde vragen inzake kostentoerekening </li></ul><ul><li>Opbrengst van exploitant + opbrengst van afnemer(s) van exploitant? </li></ul><ul><li>Werken die niet op de markt gebracht worden, maar ‘slechts’ een tool zijn voor andere business (software, website tbv webshop etc) </li></ul><ul><li>Goed en slecht lopende werken? </li></ul><ul><li>Eis van transparante boekhouding van exploitant? (vgl. Rb Rotterdam, 28-11-2002, LJN AF2005) </li></ul><ul><li>Wijzigingsbevoegdheid “billijke vergoeding” en “revenu recognition” onder IFRS en/of US-GAAP </li></ul>
 18. 19. Iustum Pretium en het civiele recht <ul><li>Iustum Pretium is geen rechtsregel in het civiele recht </li></ul><ul><li>=> Asser-Vranken </li></ul><ul><li>=> Asser-Hartkamp </li></ul><ul><li>=> Meijers </li></ul><ul><li>=> Nieuwenhuis (prijsvormingsprocedure  prijs) </li></ul><ul><li>Meer positief over iustum pretium: </li></ul><ul><ul><li>=> Abas, </li></ul></ul><ul><ul><li>=> Grosheide </li></ul></ul><ul><ul><li>=> Smits </li></ul></ul><ul><ul><li>Grosheide WPNR 1996, 6227: iustum pretitium is een rechtspolitieke keuze. </li></ul></ul>
 19. 20. Non-usus regel <ul><li>Subject van bescherming: maker </li></ul><ul><li>Ontbindingsrecht van de licentieovereenkomst </li></ul><ul><li>Wanneer? </li></ul><ul><li>=> niet binnen redelijke termijn na sluiten ovk exploiteren? </li></ul><ul><li>=> wel exploiteren, maar “niet langer in voldoende mate” </li></ul><ul><li>Uitzondering: indien niet exploiteren aan de maker is toe te rekenen </li></ul><ul><li>Sommatie met redelijke termijn vereist </li></ul><ul><li>Gerechtelijk, buitengerechtelijk </li></ul><ul><li>Gevolgen van de ontbinding zijn niet geregeld: </li></ul><ul><li>=> werk terug naar maker </li></ul><ul><li>=> royalties terug naar exploitant </li></ul><ul><li>=> reclame- en marketingschade? </li></ul><ul><li>=> schadevergoeding? </li></ul><ul><li>Relatie met andere overeenkomsten (bv knowhow-licenties) onduidelijk. </li></ul>
 20. 21. Nieuwe vernietigingsgronden <ul><li>Beding in overeenkomst ( ≠ licentieovereenkomst) waarin “onredelijk lang” of “voor een “onvoldoende bepaalde termijn” aanspraken op toekomstige werken van de maker zijn vastgelegd. </li></ul><ul><li>Aanspraken kan bijv zijn “”right of first refusal” </li></ul><ul><li>“ Evident onredelijk bezwarende bedingen” </li></ul><ul><li>=> vgl. onredelijk bezwarende bedingen in alg.vrw. (art. 6:233a BW) </li></ul><ul><li>=> dus starks ook buiten de sfeer van de algemene voorwaarden </li></ul><ul><li>=> kernbedingen, prijsbedingen? </li></ul>
 21. 22. Red & Bill.  Onredelijk bezwarend <ul><li>Omstandigheden: </li></ul><ul><li>- 6:248 lid 2: alle omstandigheden > v òò r , bij en na aangaan contract </li></ul><ul><li>- 6:233 sub a: alleen omstandigheden v òòr en bij sluiten contract </li></ul><ul><li>Toepassing: </li></ul><ul><li>- 6:248 lid 2: buiten toepassing laten in concreet geschil </li></ul><ul><li>- 6:233 sub a: vernietigen (werkt door naar eventuele latere geschillen) </li></ul><ul><li>Theoretisch onderscheid </li></ul><ul><li>- 6:248 lid 2: rechter mag ambtshalve toepassen (art. 25 Rv) </li></ul><ul><li>- 6:233 sub a: partij moet beroep doen op (maar weer wel ambtshalve toepassing in consumententransacties ogv EU-rechtspraak) </li></ul>
 22. 23. Cumulatie van bescherming? <ul><li>HR 14-6-2002, NJ 2003, 112 (Bramer/Colpro) </li></ul><ul><li>- art. 6:233a is geen lex specialis t.o.v. 6:248 lid 2 </li></ul><ul><li>- geen cumulatie: als er in concreet geval sprake is van samenloop van 6:248 lid 2 en 6:233 sub a, dan treden de rechtsgevolgen niet naast elkaar in </li></ul><ul><li>- principe van alternativiteit: maker moet keuze maken </li></ul>
 23. 24. Dwingend recht <ul><li>Anti-ontwijkingsregels: </li></ul><ul><li>Afstand van recht is niet mogelijk </li></ul><ul><li>Licentie zou (zonder rechtskeuze) onder NL-recht vallen </li></ul><ul><li>Licentie wordt geheel of overwegend in NL ten uitvoer gelegd. </li></ul><ul><li>Vraag: vaststellingsovk toelaatbaar? </li></ul>

×