SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Sneller herstel en betere doorstroom
Zo doen we de juiste dingen in de geriatrische revalidatiezorg. En nog goed ook.
Op GRZ-afdelingen liggen vaak mensen die
daar niet verder geholpen kunnen worden, te
wachten op partijen verderop in de keten,
zoals wijkverpleging of verpleeghuis.
Andere patiënten herstellen minder snel
dan zou kunnen, terwijl dure zorgcapaciteit
onderbenut blijft.
Dat is het gevolg van een verstopping
in de herstelketen. Die keten begint bij
de ziekenhuisopname, en loopt via de
geriatrische revalidatiezorg (GRZ),
uiteindelijk weer naar het huis van
de patiënt.
Patiënten moeten wachten, én houden dure plekken bezet
GRZ is druk met de verkeerde dingen …
Op GRZ-afdelingen wordt vaak 15 tot
20% van de bedden onbedoeld bezet
gehouden door patiënten voor wie
elders geen plek is.
De duurste capaciteit van een
VVT-organisatie wordt zo ingezet
voor zorg waarvoor de organisatie
overgekwalificeerd is. En waarvoor
minder gedeclareerd kan worden.
Dat is slecht voor het rendement,
én voor de motivatie van het team.
… lost de verwachtingen van de patiënt niet altijd in
Tegelijkertijd hopen patiënten en hun families
op een spoedig herstel en spoedige terugkeer
naar de eigen woning. En daarbij stellen ze
terecht hoge eisen aan het specialisme
GRZ van uw organisatie.
In de praktijk voldoet GRZ niet altijd aan die
eisen. In sommige gevallen zijn de GRZ-
afdelingen zélf de verstopping in de
herstelketen. Bijvoorbeeld doordat ze niet
vroeg genoeg contact opnemen met
achterliggende partijen. Of doordat ze niet
goed sturen op de afgesproken ontslagdatum.
Dat vraagt focus op individuele patiënten én
een optimale samenwerking en taakverdeling
binnen het GRZ-team.
• Nieuw personeel aantrekken is
lastig, in de huidige
arbeidsmarkt.
• Het ziekteverzuim is mede
daardoor erg hoog.
• En veel verpleegkundigen
verkiezen het ziekenhuis boven
de GRZ.
… en merkt dat personele capaciteit schaars is
Bron: Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019, EY
11,3%
14,0% 13,9%
15,6%
17,0%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
2014 2015 2016 2017 2018
5,0%
5,8% 5,9% 6,1%
6,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2014 2015 2016 2017 2018
Personeelsverloop Ziekteverzuim
Dat kan anders. Onze ervaring:
GRZ kan sterk verbeteren op
herstelsnelheid, doorstroom en
werkplezier. En dat leidt óók
tot beter financieel rendement.
1 2 3 4
Basis op orde
We verbeteren de doorstroom in vier heldere stappen …
Doelgerichte
multidisciplinaire
samenwerking
Intensivering
behandeling
Focus op
doorstroom
We werken altijd samen met het hele
GRZ-team: behandeling, zorg en
ondersteuning. Bij iedere stap in het
traject. Die gezamenlijkheid zorgt
voor draagvlak, én helpt een team te
komen tot de dynamiek die nodig is.
Geriatrische revalidatiezorg is
specialistische, kortdurende zorg.
Dat vraagt iets anders van het team
dan er gevraagd wordt op de
afdelingen voor langdurige zorg.
… en altijd samen met het hele GRZ-team
Stap 1: Basis op orde
• Samen met het team vertalen we de ambitie
naar concrete doelen.
• We richten een eenduidige aansturingsstructuur in,
die past bij het specialistische karakter van de GRZ.
• We zorgen dat iedereen de juiste stuurinformatie
krijgt, bijvoorbeeld via dashboards met inhoudelijke
en rendementsparameters.
• We bepalen de juiste formatiemix van verpleging,
medici, paramedici en ondersteuning.
• Zijn de behandelaren buiten de GRZ-afdeling
georganiseerd? Dan zorgen we dat de behandeling
betaald wordt op basis van resultaat. Daardoor
neemt de effectieve behandeltijd toe.
• We stellen zorgpaden op (of stoffen ze af) waarin
zorginhoud en financiering op elkaar zijn afgestemd.
• We helpen het team structureel duidelijke, haalbare
doelen voor individueel herstel op te stellen.
• We laten therapie ook op vrijdag en in het weekeinde
plaatsvinden. Dat betekent aanpassing van roosters
en werktijden – maar ook meer continue activering
van patiënten.
• We zorgen dat therapie ook door verpleegkundig
personeel gegeven wordt. Zo krijgen patiënten meer en
vaker therapie.
• We regelen dat structureel, bij iedere patiënt, de
tevredenheid gemeten wordt.
Stap 2: Intensivering behandeling
• We professionaliseren het uitstroomproces, bijvoorbeeld
door het aanstellen van een GRZ-consulent. Die zoekt
vervolgplekken, maakt daar afspraken over, en monitort
samen met het team de voortgang.
• We organiseren vanaf de start van het revalidatieproces
goed overleg met de familie, thuiszorg en WLZ-afdelingen.
• We maken premium afspraken met de eigen afdelingen
voor langdurige zorg en thuiszorg. Zodat onze patiënten
bijvoorbeeld met voorrang een plek krijgen in
de eigen verpleeghuizen.
• We zorgen dat er flexibele buffers elders in de keten
komen, zodat uitstroom uit de GRZ gegarandeerd is.
• We zorgen dat het team continu inzicht heeft in het
revalidatieproces, zodat er tijdig een vervolgplek
geregeld kan worden.
Stap 3: Focus op doorstroom
Stap 4: Multidisciplinaire samenwerking
We zorgen voor werkafspraken tussen behandeling,
verpleging en ondersteuning. Die afspraken gaan over:
• het eenduidig gebruik van het dossier in het EPD,
• de rolverdeling in en de vorm van het MDO,
• de taken en verantwoordelijkheden bij opname,
overplaatsing en ontslag,
• en methodisch werken.
We verbeteren het therapeutisch klimaat door:
• triage vroeg in de keten te plaatsen,
• binnen het behandelteam overeenstemming te
bereiken over de meest effectieve behandeling,
• taken en verantwoordelijkheden in het revalidatieproces
helder te maken,
• en een cultuur te creëren waarin iedereen werkt aan
herstel. Bij alles wat we doen.
Bij andere GRZ-organisaties haalden we prima resultaten:
• De gemiddelde ligduur verkortte met 4%.
• Het aantal uren behandeling en therapie steeg meer dan 10%,
zonder dat de kosten stegen.
• Patiënten worden al vroeg in hun herstelproces ondersteund
bij het organiseren van vervolgzorg en -plek. Daarbij wordt optimaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de VVT-instelling zelf
(intramuraal en extramuraal).
• Door de betere doorstroom worden GRZ-bedden meer gebruikt
waarvoor ze bedoeld zijn: specialistische, herstelgerichte zorg. Die wordt
vergoed tegen het gebruikelijk hogere tarief dan langdurige zorg.
• De bedbezetting steeg met meer dan 5%, en de gemiddelde opbrengst
per GRZ-bed steeg meer dan 20%.
• De trots en tevredenheid bij medewerkers steeg, en het verzuim daalde.
Resultaat: sneller herstel, effectievere teams en hoger
rendement
Dat hoeft niet lang te duren
1. Basis op orde
2. Intensiveren behandeling
3. Focus op doorstroom
4. Doelgerichte multidisciplinaire samenwerking
3
mnd
6
mnd
9
mnd
12
mnd
Bent u klaar om de
eerste stap te zetten?
Neem dan contact
op met Peter Lamme.
Peter Lamme
M A N A G I N G P A R T N E R ( O P R I C H T E R )
‘Ik bespreek graag met u
de mogelijkheden
voor optimalisatie van de
herstelketen en uw eigen
GRZ-afdelingen.’
p.lamme@p5com.eu
+31 6 228 05 305
3:1
is de gemiddelde return on investment
voor onze opdrachtgevers
Blijvend betere resultaten, een hogere
klanttevredenheid en medewerkers die trots zijn
op hun werk. Dat is wat we organisaties helpen
te bereiken. Door ze beter te laten focussen op
hun hoofddoel, door de randvoorwaarden op
orde te brengen én door met hen op de
werkvloer aan de slag te gaan.
Wij helpen VVT-organisaties beter te presteren.
Nu en in de toekomst.
83%
Van de medewerkers vindt dat de door
ons begeleide verandering een positief
effect heeft
82%
van de sleutelpersonen van de organisatie
voelt zich door P5COM ondersteund bij
de verandering
Wij werken onder andere al voor:
www.p5com.eu +31 (0)35 531 00 62 info@p5com.eu

More Related Content

Similar to Sneller herstel en betere doostroom in de grz

Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalIvo Cerfontaine
 
Inzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibiliseringInzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibiliseringRob de Munck
 
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFAstrid de Groot
 
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de Zorg
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de ZorgResultaat Verantwoordelijke Eenheden in de Zorg
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de ZorgMascha Nieuwenhuijsen
 
Fundamentals van Triple Aim
Fundamentals van Triple AimFundamentals van Triple Aim
Fundamentals van Triple AimVilans
 
Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Inzetbaar
 
Algemene brochure inzetbaar
Algemene brochure inzetbaarAlgemene brochure inzetbaar
Algemene brochure inzetbaarRob de Munck
 
Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Rob de Munck
 
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'Samen bouwen aan 'Zorg met passie'
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'Johan1801
 
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...@ease Zorg
 
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]Cees Sterk
 
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQPieter Bas Dujardin
 
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapie
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapieAdjunct hoofdverpleegkundige radiotherapie
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapieVBVK
 
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdf
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdfInterview Frans van Houten CEO Philips.pdf
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdfFrank Kraus
 
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank Kraus
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank KrausFuture of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank Kraus
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank KrausFrank Kraus
 
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven AnnemansDebat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven AnnemansItinera Institute
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ROS_ZONH
 
De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal Present Media
 

Similar to Sneller herstel en betere doostroom in de grz (20)

Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
 
Inzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibiliseringInzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibilisering
 
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
 
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de Zorg
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de ZorgResultaat Verantwoordelijke Eenheden in de Zorg
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden in de Zorg
 
Fundamentals van Triple Aim
Fundamentals van Triple AimFundamentals van Triple Aim
Fundamentals van Triple Aim
 
scriptie FGZ definitief 14-7
scriptie FGZ definitief 14-7scriptie FGZ definitief 14-7
scriptie FGZ definitief 14-7
 
Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal
 
Algemene brochure inzetbaar
Algemene brochure inzetbaarAlgemene brochure inzetbaar
Algemene brochure inzetbaar
 
Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal
 
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'Samen bouwen aan 'Zorg met passie'
Samen bouwen aan 'Zorg met passie'
 
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...
Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale zorg benutten met uw z...
 
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]
Flyer pati nten_samenwerking_atrium_en_orbis[1]
 
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ
19 mei 2011 - OZN congres - PsyQ
 
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapie
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapieAdjunct hoofdverpleegkundige radiotherapie
Adjunct hoofdverpleegkundige radiotherapie
 
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdf
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdfInterview Frans van Houten CEO Philips.pdf
Interview Frans van Houten CEO Philips.pdf
 
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank Kraus
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank KrausFuture of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank Kraus
Future of health care, discussed Frans van Houten CEO Philips and Frank Kraus
 
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven AnnemansDebat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
 
Presentatie J. Kluin
Presentatie J. Kluin Presentatie J. Kluin
Presentatie J. Kluin
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
 
De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal
 

More from P5COM

Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijsHet kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijsP5COM
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboP5COM
 
Starling curve van efficientie
Starling curve van efficientieStarling curve van efficientie
Starling curve van efficientieP5COM
 
Ketensamenwerking
KetensamenwerkingKetensamenwerking
KetensamenwerkingP5COM
 
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...P5COM
 
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...P5COM
 

More from P5COM (6)

Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijsHet kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
Het kan écht: minder werkdruk in het onderwijs
 
Juiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
 
Starling curve van efficientie
Starling curve van efficientieStarling curve van efficientie
Starling curve van efficientie
 
Ketensamenwerking
KetensamenwerkingKetensamenwerking
Ketensamenwerking
 
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...
Röntgenfoto vastgoedonderhoud - Meer tijd voor zorg, hogere medewerkertevrede...
 
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...
Maak werk van werkdruk - Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in drie stappen ...
 

Sneller herstel en betere doostroom in de grz

 • 1. Sneller herstel en betere doorstroom Zo doen we de juiste dingen in de geriatrische revalidatiezorg. En nog goed ook.
 • 2. Op GRZ-afdelingen liggen vaak mensen die daar niet verder geholpen kunnen worden, te wachten op partijen verderop in de keten, zoals wijkverpleging of verpleeghuis. Andere patiënten herstellen minder snel dan zou kunnen, terwijl dure zorgcapaciteit onderbenut blijft. Dat is het gevolg van een verstopping in de herstelketen. Die keten begint bij de ziekenhuisopname, en loopt via de geriatrische revalidatiezorg (GRZ), uiteindelijk weer naar het huis van de patiënt. Patiënten moeten wachten, én houden dure plekken bezet
 • 3. GRZ is druk met de verkeerde dingen … Op GRZ-afdelingen wordt vaak 15 tot 20% van de bedden onbedoeld bezet gehouden door patiënten voor wie elders geen plek is. De duurste capaciteit van een VVT-organisatie wordt zo ingezet voor zorg waarvoor de organisatie overgekwalificeerd is. En waarvoor minder gedeclareerd kan worden. Dat is slecht voor het rendement, én voor de motivatie van het team.
 • 4. … lost de verwachtingen van de patiënt niet altijd in Tegelijkertijd hopen patiënten en hun families op een spoedig herstel en spoedige terugkeer naar de eigen woning. En daarbij stellen ze terecht hoge eisen aan het specialisme GRZ van uw organisatie. In de praktijk voldoet GRZ niet altijd aan die eisen. In sommige gevallen zijn de GRZ- afdelingen zélf de verstopping in de herstelketen. Bijvoorbeeld doordat ze niet vroeg genoeg contact opnemen met achterliggende partijen. Of doordat ze niet goed sturen op de afgesproken ontslagdatum. Dat vraagt focus op individuele patiënten én een optimale samenwerking en taakverdeling binnen het GRZ-team.
 • 5. • Nieuw personeel aantrekken is lastig, in de huidige arbeidsmarkt. • Het ziekteverzuim is mede daardoor erg hoog. • En veel verpleegkundigen verkiezen het ziekenhuis boven de GRZ. … en merkt dat personele capaciteit schaars is Bron: Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019, EY 11,3% 14,0% 13,9% 15,6% 17,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 2014 2015 2016 2017 2018 5,0% 5,8% 5,9% 6,1% 6,5% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2014 2015 2016 2017 2018 Personeelsverloop Ziekteverzuim
 • 6. Dat kan anders. Onze ervaring: GRZ kan sterk verbeteren op herstelsnelheid, doorstroom en werkplezier. En dat leidt óók tot beter financieel rendement.
 • 7. 1 2 3 4 Basis op orde We verbeteren de doorstroom in vier heldere stappen … Doelgerichte multidisciplinaire samenwerking Intensivering behandeling Focus op doorstroom
 • 8. We werken altijd samen met het hele GRZ-team: behandeling, zorg en ondersteuning. Bij iedere stap in het traject. Die gezamenlijkheid zorgt voor draagvlak, én helpt een team te komen tot de dynamiek die nodig is. Geriatrische revalidatiezorg is specialistische, kortdurende zorg. Dat vraagt iets anders van het team dan er gevraagd wordt op de afdelingen voor langdurige zorg. … en altijd samen met het hele GRZ-team
 • 9. Stap 1: Basis op orde • Samen met het team vertalen we de ambitie naar concrete doelen. • We richten een eenduidige aansturingsstructuur in, die past bij het specialistische karakter van de GRZ. • We zorgen dat iedereen de juiste stuurinformatie krijgt, bijvoorbeeld via dashboards met inhoudelijke en rendementsparameters. • We bepalen de juiste formatiemix van verpleging, medici, paramedici en ondersteuning. • Zijn de behandelaren buiten de GRZ-afdeling georganiseerd? Dan zorgen we dat de behandeling betaald wordt op basis van resultaat. Daardoor neemt de effectieve behandeltijd toe.
 • 10. • We stellen zorgpaden op (of stoffen ze af) waarin zorginhoud en financiering op elkaar zijn afgestemd. • We helpen het team structureel duidelijke, haalbare doelen voor individueel herstel op te stellen. • We laten therapie ook op vrijdag en in het weekeinde plaatsvinden. Dat betekent aanpassing van roosters en werktijden – maar ook meer continue activering van patiënten. • We zorgen dat therapie ook door verpleegkundig personeel gegeven wordt. Zo krijgen patiënten meer en vaker therapie. • We regelen dat structureel, bij iedere patiënt, de tevredenheid gemeten wordt. Stap 2: Intensivering behandeling
 • 11. • We professionaliseren het uitstroomproces, bijvoorbeeld door het aanstellen van een GRZ-consulent. Die zoekt vervolgplekken, maakt daar afspraken over, en monitort samen met het team de voortgang. • We organiseren vanaf de start van het revalidatieproces goed overleg met de familie, thuiszorg en WLZ-afdelingen. • We maken premium afspraken met de eigen afdelingen voor langdurige zorg en thuiszorg. Zodat onze patiënten bijvoorbeeld met voorrang een plek krijgen in de eigen verpleeghuizen. • We zorgen dat er flexibele buffers elders in de keten komen, zodat uitstroom uit de GRZ gegarandeerd is. • We zorgen dat het team continu inzicht heeft in het revalidatieproces, zodat er tijdig een vervolgplek geregeld kan worden. Stap 3: Focus op doorstroom
 • 12. Stap 4: Multidisciplinaire samenwerking We zorgen voor werkafspraken tussen behandeling, verpleging en ondersteuning. Die afspraken gaan over: • het eenduidig gebruik van het dossier in het EPD, • de rolverdeling in en de vorm van het MDO, • de taken en verantwoordelijkheden bij opname, overplaatsing en ontslag, • en methodisch werken. We verbeteren het therapeutisch klimaat door: • triage vroeg in de keten te plaatsen, • binnen het behandelteam overeenstemming te bereiken over de meest effectieve behandeling, • taken en verantwoordelijkheden in het revalidatieproces helder te maken, • en een cultuur te creëren waarin iedereen werkt aan herstel. Bij alles wat we doen.
 • 13. Bij andere GRZ-organisaties haalden we prima resultaten: • De gemiddelde ligduur verkortte met 4%. • Het aantal uren behandeling en therapie steeg meer dan 10%, zonder dat de kosten stegen. • Patiënten worden al vroeg in hun herstelproces ondersteund bij het organiseren van vervolgzorg en -plek. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de VVT-instelling zelf (intramuraal en extramuraal). • Door de betere doorstroom worden GRZ-bedden meer gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: specialistische, herstelgerichte zorg. Die wordt vergoed tegen het gebruikelijk hogere tarief dan langdurige zorg. • De bedbezetting steeg met meer dan 5%, en de gemiddelde opbrengst per GRZ-bed steeg meer dan 20%. • De trots en tevredenheid bij medewerkers steeg, en het verzuim daalde. Resultaat: sneller herstel, effectievere teams en hoger rendement
 • 14. Dat hoeft niet lang te duren 1. Basis op orde 2. Intensiveren behandeling 3. Focus op doorstroom 4. Doelgerichte multidisciplinaire samenwerking 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd
 • 15. Bent u klaar om de eerste stap te zetten? Neem dan contact op met Peter Lamme.
 • 16. Peter Lamme M A N A G I N G P A R T N E R ( O P R I C H T E R ) ‘Ik bespreek graag met u de mogelijkheden voor optimalisatie van de herstelketen en uw eigen GRZ-afdelingen.’ p.lamme@p5com.eu +31 6 228 05 305
 • 17. 3:1 is de gemiddelde return on investment voor onze opdrachtgevers Blijvend betere resultaten, een hogere klanttevredenheid en medewerkers die trots zijn op hun werk. Dat is wat we organisaties helpen te bereiken. Door ze beter te laten focussen op hun hoofddoel, door de randvoorwaarden op orde te brengen én door met hen op de werkvloer aan de slag te gaan. Wij helpen VVT-organisaties beter te presteren. Nu en in de toekomst. 83% Van de medewerkers vindt dat de door ons begeleide verandering een positief effect heeft 82% van de sleutelpersonen van de organisatie voelt zich door P5COM ondersteund bij de verandering Wij werken onder andere al voor:
 • 18. www.p5com.eu +31 (0)35 531 00 62 info@p5com.eu