Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Školenie a certifikácia Scrum Master, Product Owner a Developer

26 views

Published on

Potrebujete realizovať bezplatné školenie Scrum? Prinášame vám kompletné prednášky obsahúce princípy, pocesy aj aspekty Scrum. Procesy Scrum sú rozpracované do úrovne povinných procesov. Takisto definujeme povinné roly Scrum Master, Product Owner a Scrum Developer.
Prednášky môžu byť dobrým začiatkom či už pre realizovanie Scrum kurzu alebo aj certifikácie.

Published in: Leadership & Management
 • ACCESS that WEBSITE Over for All Ebooks (Unlimited) ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Školenie a certifikácia Scrum Master, Product Owner a Developer

 1. 1. Školenie a certifikácia na roly Scrum Product Owner Certified (SPOC) Scrum Developer Certified (SDC) Scrum Master Certified (SMC) Školiteľ: Braňo Gablas © www.project-academy.com
 2. 2. Prečo používať Scrum? 1. Adaptabilita 2. Transparentnosť 3. Pokračujúca spätná väzba 4. Neustále zlepšovanie 5. Nepretržité dodávanie hodnoty 6. Udržateľné tempo 7. Skoré dodanie vysokej hodnoty 8. Efektívny výrobný proces 9. Motivácia 10. Rýchlejšie riešenie problémov 11. Efektívne dodávky 12. Zamerané na zákazníka 13. Prostredie s vysokou dôverou 14. Kolektívne vlastníctvo 15. Vysoká rýchlosť 16. Inovatívne prostredie © www.project-academy.com
 3. 3. Prehľad metódy Scrum © www.project-academy.com
 4. 4. Framework (rámec) v SBOK™ 1.Princípy 2.Aspekty 3.Procesy © www.project-academy.com
 5. 5. Princípy Scrum 1. Empirická kontrola procesov 2. Samo – organizovanie 3. Kolaborácia 4. Prioritizácia na základe hodnoty 5. Časové ohraničenie 6. Iteratívny vývoj © www.project-academy.com
 6. 6. Aspekty Scrum 1. Organizácia 2. Opodstatnenosť projektu 3. Kvalita 4. Zmena 5. Riziká © www.project-academy.com
 7. 7. Roly definované v Scrum Organizácia • Kľúčové roly • Product Owner • Scrum Master • Scrum Team • Nepovinné roly • Účastníci projektu (vrátane Sponzora a zákazníka) • Scrum Guidance Body • Dodávatelia • Hlavný Product Owber • Hlavný Scrum Master © www.project-academy.com
 8. 8. Scrum procesy © www.project-academy.com
 9. 9. Inicializácia © www.project-academy.com
 10. 10. Vytvorenie vízie projektu
 11. 11. Identifikovať Scrum Mastra a účastníkov
 12. 12. Vytvoriť Scrum Tím
 13. 13. Vytvoriť Epiksy
 14. 14. Vytvorenie prioritizovaného zoznamu produktov
 15. 15. Vytvorenie plánu odovzdávania
 16. 16. Inicializácia © www.project- academy.com
 17. 17. Plánovanie a odhady
 18. 18. Vytvorenie užívateľských príbehov
 19. 19. Schváliť, odhadnúť a odovzdať príbehy užívateľov
 20. 20. Vytvorenie úloh
 21. 21. Odhadnutie úloh © www.project- academy.com
 22. 22. Vytvorenie zásobníka pre sprint
 23. 23. © www.project- academy.com Plánovanie a odhady
 24. 24. Implemenácia
 25. 25. Vytvorenie výstupov
 26. 26. Realizovanie denného stretnutia
 27. 27. Aktualizácia prioritizovaného zásobníka produktov
 28. 28. Implementácia © www.project- academy.com
 29. 29. Fáza preskúmania a vyhodnotenia
 30. 30. Realizovanie Scrum of Scrums
 31. 31. Preukázanie a potvrdenie Sprintu
 32. 32. Vyhodnotenie Sprintu
 33. 33. Uvoľnenie
 34. 34. Dodanie výstupov
 35. 35. 2. Retrospect Project
 36. 36. OTÁZKY? © www.project-academy.com Pre akékoľvek otázky týkajúce sa školenia a poradenstva Scrum kontaktujte na: tel. 0915 890 650, Email: trainer@project-academy.co Tieto prednášky je možné použiť na akékoľvek vnútrofiremné školenie Scrum. Prednášky nie je možné použiť na komerčné účely, ani ich dopĺňať alebo akokoľvek modifikovať.

×