SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Maciej Rynarzewski
HISTORIA LOKALNA JAKO HISTORIA
     RATOWNICZA
               1/16
DLACZEGO WARTO RATOWAĆ
  LOKALNĄ PRZESZŁOŚĆ ?

Podstawa samookreślenia w przestrzeni społecznej
oraz „negocjacji” ze światem zewnętrznym.

Zapewnienie historycznego (prze)trwania małych
społeczności

Materiał do syntezy (wtórnie!)

Nowe pole ekspansji

Przestrzeń dialogu profesjonalistów z amatorami


                          2/16
POJĘCIE BEZ DEFINICJI?
Historia lokalna w polskiej metodologii historii
Niejasności terminologiczne - „historia regionalna i lokalna” / synonim

Historia regionalna:
   Wg J. Topolskiego: Pochodna regionu historycznego. Opisuje pewien układ
   gospodarczy, społeczny, polityczno-administracyjny, kulturowy i psychiczny
   dający się wyodrębnić z szerszej tkanki historycznej, a który związany jest
   przede wszystkim z działalnością ludzi, a nie problematyką geograficzną

   Wg Z. Mańkowskiego: Powinna eksponować przede wszystkim te wartości i
   czynniki, które różnią daną część kraju od innych regionów.
   Cel: badanie specyfiki regionu pod kątem „potrzeb wielkiej syntezy dziejów
   ogólnonarodowych

 Historia lokalna:
   Wg J. Maternicki: przedmiotem zainteresowania jest jakaś mała społeczność
   np. wsi, gminy, powiatu tworząca całość ze względu na fakt zajmowania
   określonego terytorium. Historia lokalna stanowi zbiór faktów i zdarzeń, których
   główną i najważniejszą cechą wspólną jest to iż zaistniały one na tym terytorium                                         3/16
POJĘCIE BEZ DEFINICJI?
Historia lokalna w polskiej metodologii historii (2)

  Rozróżnienie historii lokalnej i regionalnej:
    ● Kwestia stosunku do historii narodowej
  Rozważania metodologiczne zakończone w latach
  70tych / 80tych:
    ● Kres możliwości rozwoju teorii?

    ● Zwrócenie ku nowym nurtom badawczym?
  “O nowy model historycznych badań regionalnych” pod
  red. K. Makowskiego, Poznań 2007
                          4/16
LOKALNOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA

Lokalność wg Clifforda Geertza
  ● „Szczera” historia = historia lokalna
Lokalność wg Zygmunta Baumana
  ● Stygmat ery globalizacji
Nauki społeczne – projekt „Polska Lokalna”

Mała Ojczyzna – lokalizm myślowy / lokalność
wykreowana
                        5/16
ANGLO-AMERYKAŃSKIE
DOŚWIADCZENIA Z LOCAL HISTORY

 Specyficzne warunki rozwoju
  ●  Geneza local history w Wielkiej Brytanii
  ●  Geneza local history w USA

 Nowa Historia Lokalna W. G. Hoskinsa

 Pluralizm

 Ruch local history / family history
                          6/16
ANGLO-AMERYKAŃSKIE
DOŚWIADCZENIA Z LOCAL HISTORY (2)
Definicja local history:
  ●  Local history is the study of history in a geographically local context and it
    often concentrates on the local community. It incorporates cultural and social
    aspects of history. Historic plaques are one form of documentation of
    significant occurrences in the past and oral histories are another.

                                    wg: Wikipedii

  ●  Local history is about reconstructing past communities, in ways which make
    sense, rather than worrying about issues linked to postmodernism and other
    theoretical constructs which seem to approach the wider issues in a negative
    rather than constructive manner. Local history was traditionally the study of a
    particular local community, or group of communities (in the sense of county)
    without specific reference to the broader range of events, forces and
    processes impinging on those communities

         wg: John Beckett, Writing Local History, Manchester 2007, s. 140                                             7/16
POTENCJAŁ HISTORII LOKALNEJ
W NOWYCH REALIACH BADAWCZYCH
 Wpływ nurtów postmodernistycznych na otoczenie badawcze:
   ● Obalenie relacji centrum-peryferia

   ● Zagrożenie dla myślenia historycznego (F. Fuerdi)
 Interdyscyplinarność

 Barter: zapał za „know how”

 Nowy odbiorca

 Ewolucja pojęcia obszaru badawczego

 Internet – obszar publikacji

 Politeizm wartości badawczych
                              8/16
POTENCJAŁ HISTORII LOKALNEJ
W NOWYCH REALIACH BADAWCZYCH (2)


 Adaptacja metod, nurtów i narzędzi badawczych:
   ●  Alltagsgeschichte - Historia oddolna - Antropologia historyczna
     Socjologia - Historia mówiona - Citizens history - Public history
     Digital storytelling...
                             ...i wiele innych


 Potencjał badawczy historii lokalnej
                                     9/16
ATRAKCYJNOŚĆ W NIEATRAKCYJNOŚCI
  Co ratować w historii ratowniczej?

  Pole zainteresowań historii ratowniczej:

    ●  Najbardziej zagrożone fragmenty przeszłości
    ●  Mało atrakcyjne dla badaczy tematy
    ●  „Peryferia” historycznego postrzegania
      przeszłości
                             10/16
ZADANIE HISTORII RATOWNICZEJ
   Przed czym ratować?

Procesy naturalne – zapominanie, wymieranie pamięci

Procesy cywilizacyjne – utrata styczności z przeszłością
związana z wymianą ludności, migracją naturalną oraz
przymusową.

Procesy celowe – fałszowanie przeszłości ze względów
ideologicznych
                           11/16
Z „NAUKOWEGO GETTA” DO RĄK
 „PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI”
   Przed kim ratować?

Zawłaszczenie przeszłości przez profesjonalnych
historyków

„Demolowanie” przeszłości przez amatorów

Czy przeszłość musi stać się historią?
                         12/16
HISTORIA RATOWNICZA
   Próba stworzenia definicji roboczej
Celem historii ratowniczej powinno być ratowanie względnie
zamkniętych fragmentów przeszłości przed zagrożeniem utraty dla
dziedzictwa ludzkiego i potrzeb przyszłych badaczy. Historia
ratownicza powinna stosować „aktywne” metody zabezpieczania
przeszłości, w ramach których należy przywracać zbadaną, opisaną,
zarchiwizowaną oraz zinterpretowaną przeszłość jej prawowitym
właścicielom. W kręgu jej zainteresowań powinny znaleźć się
przeszłości szczególnie zagrożone celowym zniekształceniem, nie
objęte siecią badań akademickich lub znajdujące się na peryferiach
historycznego postrzegania rzeczywistości.                                13/16
CYFROWA HISTORIA LOKALNA

Usability

Visibility

Accessibility

Efektywność

Efektowność (bez efekciarstwa)

Potrzeba wypracowania „Dobrych praktyk”
   ●  projekt Historia i Media [www.historiaimedia.org]                               14/16
PODSUMOWANIE

Konieczność dalszego rozwoju metodologii
historycznych badań lokalnych

Wykorzystanie historii lokalnej w programie historii
ratowniczej

Cyfrowa historia ratownicza?

Weryfikacja poprzez projekt badawczy

eHumanista
                            15/16
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
          16/16

More Related Content

Similar to Historia lokalna jako historia ratownicza

Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...
Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...
Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...Małopolski Instytut Kultury
 
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina Poprawskiego
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina PoprawskiegoKompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina Poprawskiego
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina PoprawskiegoMałopolski Instytut Kultury
 
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...Piotr Witek
 
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...Małgorzata Sikora-Gaca
 
Piotr Witek, Etyczne implikacje...
Piotr Witek, Etyczne implikacje...Piotr Witek, Etyczne implikacje...
Piotr Witek, Etyczne implikacje...Piotr Witek
 
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...Małopolski Instytut Kultury
 
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та поляками
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та полякамиГрупа Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та поляками
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та полякамиmResearcher
 
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносини
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносиниУкраїнці про історію, культуру та польсько-українські відносини
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносиниRatinggroup
 
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforycznyPiotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforycznyPiotr Witek
 
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego Małopolski Instytut Kultury
 
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...Topografie
 
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystyków
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystykówJoanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystyków
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystykówMałopolski Instytut Kultury
 
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznej
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznejHistoria komunikacji w perspektywie filozoficznej
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznejEmanuel Kulczycki
 

Similar to Historia lokalna jako historia ratownicza (20)

Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...
Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...
Recenzja dr hab. Anny Nacher raportu Przemiany Praktyk i strategii udostępnia...
 
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina Poprawskiego
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina PoprawskiegoKompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina Poprawskiego
Kompetencje kadr kultury. Komentarz Marcina Poprawskiego
 
Recenzja dr hab. maria szmeja
Recenzja dr hab. maria szmejaRecenzja dr hab. maria szmeja
Recenzja dr hab. maria szmeja
 
KULTURA — Obecna! Diagnoza i dokument programowy
KULTURA — Obecna! Diagnoza i dokument programowyKULTURA — Obecna! Diagnoza i dokument programowy
KULTURA — Obecna! Diagnoza i dokument programowy
 
Recenzja dr hab. Janusz Barański
Recenzja dr hab. Janusz BarańskiRecenzja dr hab. Janusz Barański
Recenzja dr hab. Janusz Barański
 
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...
Piotr Witek, Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" 2013, 7, (Ki...
 
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny prze...
 
17
1717
17
 
Piotr Witek, Etyczne implikacje...
Piotr Witek, Etyczne implikacje...Piotr Witek, Etyczne implikacje...
Piotr Witek, Etyczne implikacje...
 
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
 
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та поляками
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та полякамиГрупа Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та поляками
Група Рейтинг: українці дали оцінку відносинам з Польщею та поляками
 
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносини
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносиниУкраїнці про історію, культуру та польсько-українські відносини
Українці про історію, культуру та польсько-українські відносини
 
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforycznyPiotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny
Piotr Witek, Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny
 
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
Strategia Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego
 
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
 
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowyAnna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy
 
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan GradRecenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
 
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystyków
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystykówJoanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystyków
Joanna Szulborska-Łukaszewicz - Sektor kultury jako wyzwanie dla statystyków
 
Palimpsest Maps
Palimpsest MapsPalimpsest Maps
Palimpsest Maps
 
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznej
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznejHistoria komunikacji w perspektywie filozoficznej
Historia komunikacji w perspektywie filozoficznej
 

Historia lokalna jako historia ratownicza

 • 1. Maciej Rynarzewski HISTORIA LOKALNA JAKO HISTORIA RATOWNICZA 1/16
 • 2. DLACZEGO WARTO RATOWAĆ LOKALNĄ PRZESZŁOŚĆ ? Podstawa samookreślenia w przestrzeni społecznej oraz „negocjacji” ze światem zewnętrznym. Zapewnienie historycznego (prze)trwania małych społeczności Materiał do syntezy (wtórnie!) Nowe pole ekspansji Przestrzeń dialogu profesjonalistów z amatorami 2/16
 • 3. POJĘCIE BEZ DEFINICJI? Historia lokalna w polskiej metodologii historii Niejasności terminologiczne - „historia regionalna i lokalna” / synonim Historia regionalna: Wg J. Topolskiego: Pochodna regionu historycznego. Opisuje pewien układ gospodarczy, społeczny, polityczno-administracyjny, kulturowy i psychiczny dający się wyodrębnić z szerszej tkanki historycznej, a który związany jest przede wszystkim z działalnością ludzi, a nie problematyką geograficzną Wg Z. Mańkowskiego: Powinna eksponować przede wszystkim te wartości i czynniki, które różnią daną część kraju od innych regionów. Cel: badanie specyfiki regionu pod kątem „potrzeb wielkiej syntezy dziejów ogólnonarodowych Historia lokalna: Wg J. Maternicki: przedmiotem zainteresowania jest jakaś mała społeczność np. wsi, gminy, powiatu tworząca całość ze względu na fakt zajmowania określonego terytorium. Historia lokalna stanowi zbiór faktów i zdarzeń, których główną i najważniejszą cechą wspólną jest to iż zaistniały one na tym terytorium 3/16
 • 4. POJĘCIE BEZ DEFINICJI? Historia lokalna w polskiej metodologii historii (2) Rozróżnienie historii lokalnej i regionalnej: ● Kwestia stosunku do historii narodowej Rozważania metodologiczne zakończone w latach 70tych / 80tych: ● Kres możliwości rozwoju teorii? ● Zwrócenie ku nowym nurtom badawczym? “O nowy model historycznych badań regionalnych” pod red. K. Makowskiego, Poznań 2007 4/16
 • 5. LOKALNOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA Lokalność wg Clifforda Geertza ● „Szczera” historia = historia lokalna Lokalność wg Zygmunta Baumana ● Stygmat ery globalizacji Nauki społeczne – projekt „Polska Lokalna” Mała Ojczyzna – lokalizm myślowy / lokalność wykreowana 5/16
 • 6. ANGLO-AMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA Z LOCAL HISTORY Specyficzne warunki rozwoju ● Geneza local history w Wielkiej Brytanii ● Geneza local history w USA Nowa Historia Lokalna W. G. Hoskinsa Pluralizm Ruch local history / family history 6/16
 • 7. ANGLO-AMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA Z LOCAL HISTORY (2) Definicja local history: ● Local history is the study of history in a geographically local context and it often concentrates on the local community. It incorporates cultural and social aspects of history. Historic plaques are one form of documentation of significant occurrences in the past and oral histories are another. wg: Wikipedii ● Local history is about reconstructing past communities, in ways which make sense, rather than worrying about issues linked to postmodernism and other theoretical constructs which seem to approach the wider issues in a negative rather than constructive manner. Local history was traditionally the study of a particular local community, or group of communities (in the sense of county) without specific reference to the broader range of events, forces and processes impinging on those communities wg: John Beckett, Writing Local History, Manchester 2007, s. 140 7/16
 • 8. POTENCJAŁ HISTORII LOKALNEJ W NOWYCH REALIACH BADAWCZYCH Wpływ nurtów postmodernistycznych na otoczenie badawcze: ● Obalenie relacji centrum-peryferia ● Zagrożenie dla myślenia historycznego (F. Fuerdi) Interdyscyplinarność Barter: zapał za „know how” Nowy odbiorca Ewolucja pojęcia obszaru badawczego Internet – obszar publikacji Politeizm wartości badawczych 8/16
 • 9. POTENCJAŁ HISTORII LOKALNEJ W NOWYCH REALIACH BADAWCZYCH (2) Adaptacja metod, nurtów i narzędzi badawczych: ● Alltagsgeschichte - Historia oddolna - Antropologia historyczna Socjologia - Historia mówiona - Citizens history - Public history Digital storytelling... ...i wiele innych Potencjał badawczy historii lokalnej 9/16
 • 10. ATRAKCYJNOŚĆ W NIEATRAKCYJNOŚCI Co ratować w historii ratowniczej? Pole zainteresowań historii ratowniczej: ● Najbardziej zagrożone fragmenty przeszłości ● Mało atrakcyjne dla badaczy tematy ● „Peryferia” historycznego postrzegania przeszłości 10/16
 • 11. ZADANIE HISTORII RATOWNICZEJ Przed czym ratować? Procesy naturalne – zapominanie, wymieranie pamięci Procesy cywilizacyjne – utrata styczności z przeszłością związana z wymianą ludności, migracją naturalną oraz przymusową. Procesy celowe – fałszowanie przeszłości ze względów ideologicznych 11/16
 • 12. Z „NAUKOWEGO GETTA” DO RĄK „PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI” Przed kim ratować? Zawłaszczenie przeszłości przez profesjonalnych historyków „Demolowanie” przeszłości przez amatorów Czy przeszłość musi stać się historią? 12/16
 • 13. HISTORIA RATOWNICZA Próba stworzenia definicji roboczej Celem historii ratowniczej powinno być ratowanie względnie zamkniętych fragmentów przeszłości przed zagrożeniem utraty dla dziedzictwa ludzkiego i potrzeb przyszłych badaczy. Historia ratownicza powinna stosować „aktywne” metody zabezpieczania przeszłości, w ramach których należy przywracać zbadaną, opisaną, zarchiwizowaną oraz zinterpretowaną przeszłość jej prawowitym właścicielom. W kręgu jej zainteresowań powinny znaleźć się przeszłości szczególnie zagrożone celowym zniekształceniem, nie objęte siecią badań akademickich lub znajdujące się na peryferiach historycznego postrzegania rzeczywistości. 13/16
 • 14. CYFROWA HISTORIA LOKALNA Usability Visibility Accessibility Efektywność Efektowność (bez efekciarstwa) Potrzeba wypracowania „Dobrych praktyk” ● projekt Historia i Media [www.historiaimedia.org] 14/16
 • 15. PODSUMOWANIE Konieczność dalszego rozwoju metodologii historycznych badań lokalnych Wykorzystanie historii lokalnej w programie historii ratowniczej Cyfrowa historia ratownicza? Weryfikacja poprzez projekt badawczy eHumanista 15/16