Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Observació de l'autisme a l'aula

1,431 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Observació de l'autisme a l'aula

 1. 1. OBSERVACIÓ DE L’ AUTISME A L’AULA
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>Qui som </li></ul><ul><li>Per què hem escollit aquest treball? </li></ul><ul><li>Finalitat del nostre treball: </li></ul><ul><ul><ul><li>Comprovar com afecta la presència d’un nen amb necessitats educatives especials (NEE) dintre de l’aula i com els seus companys interactuen amb ell. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Què és l’autisme? - És l’escassa interacció social del nen/a amb l’àmbit familiar, escolar,etc - Afecta en el desenvolupament cognitiu -Presenta problemes a l’hora de comunicar-se tant verbal com no verbal
 4. 4. Característiques principals de l’autisme
 5. 6. <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Generals: </li></ul><ul><li>Específics </li></ul>1- Observar la interacció de l’aula amb el nen autista. 2- Detectar com afecta la presència d’un nen amb NEE dintre l’aula.
 6. 7. OBSERVACIÓ Hipòtesis: Un nen amb autisme afecta negativament el rendiment de la classe. Pensem que distorsiona la concentració dels alumnes. No existeix cap tipus d’interacció nen amb NEE- nens de l’aula.
 7. 8. Primera sessió d’observació
 8. 9. Segona Sessió d’Observació
 9. 10. Tercera Sessió d’observació
 10. 11. CONCLUSIONS <ul><li>No hi ha interacció entre l’aula i el </li></ul><ul><li>nen autista. </li></ul><ul><li>Figura vetlladora. </li></ul><ul><li>Les activitats lúdiques afavoreixen </li></ul><ul><li>la interacció. </li></ul><ul><li>- Motivació. </li></ul>
 11. 12. PER TANT: La nostra hipòtesis es verifica però a la vegada es contradiu.
 12. 13. Verificacions - El nen sense vetlladora afecta negativament al rendiment de la classe. - Dins de l’aula no hi ha cap mena d’interacció aula-nen NEE. <ul><li>Contradiccions </li></ul><ul><li>El nen amb la vetlladora no afecta al ritme de la classe. </li></ul><ul><li>Durant les activitats lúdiques si que existeix interacció </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Treball realitzat pels alumnes del Grau </li></ul><ul><li>d’Educació Primària: </li></ul><ul><li> Montse Codorniu </li></ul><ul><li> Sara Carbón </li></ul><ul><li> Javier Domingo </li></ul><ul><li> Saray Duro </li></ul>

×