Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 р анги ү үсэг

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1 р анги ү үсэг

 1. 1. 12-21
 2. 2. Зорилго:Ү авиа үсгийгтаниулна.
 3. 3. Зорилт: Үсгээ уншуулах Үсгээ бичүүлэх
 4. 4. а аа айэ ээ эйо оо ойу уу уй
 5. 5. ийи ыө өө
 6. 6. Хүүхдүүдээ! Үнэг гэж хэлэхэд эхэнд нь ямар авиаүсэг сонсогдож байна вэ?
 7. 7. ү н эг г н э
 8. 8. ү х э р и н д ү ү д ү н
 9. 9. ү с
 10. 10. с үүүү л
 11. 11. Нүд, нүүр, хүзүү, үсНүд, нүүр, хүзүү, үсМиний нүд, нүүр, хүзүү, үсэнд “Ү” үсэг оржээ
 12. 12. Одоо бүгдээрээ дэвтрээ нээгээд цэвэр, хичээнгүй бичээрэй.
 13. 13. Хичээлдээ идэвхтэйоролцсон ангийнхандаа баярлалаа Багш Г.Оюу-Эрдэнэ

×