m-flott                    mobil infokommunikációs csomag                       ...
m-flott                  mobil infokommunikációs csomag                     e-nett K...
m-flott                      mobil infokommunikációs csomag                     ...
m-flott                      mobil infokommunikációs csomag                     ...
m-flott                      mobil infokommunikációs csomag                     ...
m-flott                    mobil infokommunikációs csomag                       ...
m-flott                          mobil infokommunikációs csomag                 ...
m-flott                   mobil infokommunikációs csomag                     e-nett ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M flott uzleti-szerzodes

1,652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M flott uzleti-szerzodes

 1. 1. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft SZERZŐDÉS MOBIL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSRA Fő- Társ- Kártyaszintű jelszó: Szerződés azonosító Meglévő hívószám esetén (bizalmas kezelésre!) (e-nett tölti ki) kártya (Ügyfél tölti ki) ( 6 db számjegy ) mf- - 40001 X - +36 mf- .. .- 0002 +36 mf- .. .- 0003 +36 mf- .. .- 0004 +36Ügyfélszolgálatunk felé eljáráskor és befizetései alkalmával – pl. opciók vagy hívás részletezés igénylése esetén – fenti szerződés azonosítóját kérjük feltétlenül adja meg személyes adatai védelmére és illetéktelen eljárás megelőzésére.A jelen szerződés létrejött az „Ügyfél adatai” bekezdésben meghatározott Ügyfél ill. Költségviselő és az e-nettInfokommunikációs Kft. (a továbbiakban e-nett Kft, mint vállalkozó, megbízott) között a Pannon GSM ZRT. mobiltávközlési szolgáltatásainak közvetítésére és egyéb szolgáltatásra egyedi feltételekkel. I. SZERZŐDŐ FELEK ADATAI e-nett Kft. adataiCégnév: e-nett Infokommunikációs Kft. Postacím: 8601 Siófok, Pf: 57.Ügyfélkapcsolati hely: 8600 Siófok, Wesselényi u. 87. Cím: Székhely: 8600 Siófok, Wesselényi u. 87Bankszámlaszám: 10403923-00005387-00000003 Adószám: 12824971-2-14 Cégjegyzékszám: 14-09-304956Mobil: +36 20 3638888 Telefon: +36 84 506706 Fax: +36 1 8776707 ill. +36 84 506707 e-mail: m-flott@e-nett.info Ügyfél ill. Költségviselő adatai év: Előtag: Vezetéknév KeresztnévLakcím: Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó:Anyja neve: Szül.hely.idő: Szem.ig.szám:Születéskori név: Lakcímkártya száma:Telefon: +36 Fax: + e-mail cím:Levelezési cím (ha eltér a címtől):Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó:Bankszámla szám: Pentaqua ID:Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézet címe: II. A DÍJFIZETÉS MÓDJAÜgyfél tölti ki: Díjfizetés módja: készpénz átutalási megbízás (csekk) banki átutalás III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Határozatlan időtartamú (3 hónap szolgáltatási időt követően 10 napos felmondási idővel)Szolgáltatás kezdés (SIM) időpontja: . (e-nett Kft. tölti ki)TOP3: ……………………………. Pannon partnerkörzet: ……………………………… hívószám: ……………………… körzet: ……. ……………………………..szignó: E-00200 oldal: 1/8.
 2. 2. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft IV. Üzleti költségviselő esetén:Ügyfél tölti ki: Ügyfél adatai – Üzleti Ügyfél esetében töltendő ki!Cégnév:Székhely: Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó:Levelezési cím (ha eltér a címtől):Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó:Bankszámlaszám:Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézet címe:Cégjegyzékszám: Adószám:Ügyfél tölti kiKépviselő adatai:Vezetéknév: Keresztnév: Beosztás:Állandó lakcím: Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó:Telefon: +36 Fax: + e-mail cím:Születéskori név: Születési hely, idő:Anyja neve: Személyi igazolvány sz.:Pentaqua ID: Lakcím ig.:Kapcsolattartó adatai:Vezetéknév: Keresztnév: Beosztás:Állandó lakcím: Irányítószám: H- Település:Utca/út/tér/körút: Házszám: Emelet: Ajtó: ȸTelefon: +36 Fax: + e-mail cím:Születéskori név: Születési hely, idő:Anyja neve: Személyi igazolvány sz.: Lakcím ig.:szignó: E-00200 oldal: 2/8.
 3. 3. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft V. ÜGYFÉL YILATKOZATOK Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról: A jelen szerződés költségviselője nyilatkozom, hogy ismerem és elfogadom az e-nett Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az e-nett Kft. az adataimat a szolgáltatáshoz, minőségének javításához, illetve annak az Ügyfél igények szerinti bővítése céljából, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából szükséges adatkezelés megvalósításához a jogszabályi előírások és a tájékoztató rendelkezéseinek megtartásával kezelje. Igen Nem A jelen szerződés Költségviselője nyilatkozom, hogy tisztában vagyok az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes jellegével, annak céljával és megvalósítási módjával, és tudomásul veszem, hogy további információért vagy a nyilatkozatom megváltoztatásáért az ügyfélszolgálathoz kell fordulnom. (Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót személyesen megtekinthetem (Pannon GSM ZRT) az e-nett Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a www.e-nett.info internetes honlapján.) Igen - A jelen szerződés Költségviselője nyilatkozom: tudomással bírok arról, hogy a jelen szerződés megkötésére az e-nett Kft. és a Pannon GSM ZRT között létrejött együttműködési megállapodás alapulvételével kerül sor. A megállapodás szerint a Pannon GSM ZRT mint Szolgáltató az e-nett Kft. mint Előfizető részére, - az e-nett Kft. Partnerköre GSM szolgáltatásra vonatkozó igényeinek kielégítése céljából, meghatározott feltételekkel - kedvezményeket biztosít. - Ezen kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a jelen szerződéssel közvetített előfizetés a Pannon GSM ZRT nyilvántartásaiban az e-nett Kft ügyfélszáma alá kerül besorolásra. Alulírott Költségviselő a fentiek szerint tudomással bírok arról, hogy az általam - az e-nett Kft. közvetítésével / továbbértékesítésével - igénybevett Pannon mobil-telefon előfizetés a Pannon nyilvántartásaiban az e-nett Kft ügyfélszáma alá kerül besorolásra. A fentiek szerint tudomásom van arról is, hogy a jelen előfizetés (SIM-kártya) alapján az e-nett Kft-t illetik közvetlenül az előfizetésből származó jogok és terhelik az előfizetésből eredő kötelezettségek. A hívószámot érintő ezen jogok és kötelezettségek összességét az e-nett Kft. – a Pannon GSM ZRT szolgáltatásainak a továbbértékesítése címén - a jelen szerződésben rögzítettek szerint rám, mint Költségviselőre ruházza át. Ennek alapján tudomásul veszem, hogy a tárgyi előfizetés alapján a Pannon GSM ZRT által az e-nett Kft -re terhelhető bárminemű (fizetési,- és egyéb) kötelezettségért közvetlenül az e- nett Kft. -vel szemben vagyok köteles helytállni, függetlenül attól. hogy e kötelezettségeket a PGSM ténylegesen érvényesíti-e az e-nett Kft.-vel szemben. A jelen szerződés tárgya az e-nett Kft által, a fentiek szerint – a jelen szerződés mellékletét képező - az előfizetés feltételeit tartalmazó adatlappal és kapcsolódó dokumentumokkal - igénybevett kedvezményes Pannon GSM ZRT szolgáltatások közvetítése/továbbértékesítése a hivatkozott szerződés szerinti ún. zárt felhasználói csoport (az e-nett Kft. Partnerköre) részére. - Tudomással bírok arról, hogy a Pannon GSM ZRT. – e-nett Kft közötti Együttműködési Megállapodás megszűnése esetén a Költségviselő jogviszonyom nem szűnik meg, azonban Pannon GSM ZRT a hivatkozott megállapodás megszűnte után az előfizetéseket automatikusan a legalacsonyabb havi díjas Előfizetéses csomagba vagy hasonló tarifális feltételekkel az adott Partnerkörrel együtt más csomagba sorolja át. Az automatikus átsoroláshoz ezennel hozzájárulok és az ehhez szükséges eljárásban történő képviselettel az e-nett Kft.-t hatalmazom meg. Az előfizetések megszüntetéséről az Pannon GSM ZRT üzletszabályzatán ȸ alapuló Ügyfél szerződések rendelkeznek. - Tudomással bírok arról is, hogy a jelen megállapodással biztosított kedvezmények az e-nett Kft. Partnerköre igényeinek kielégítésére vonatkoznak. Erre tekintettel amennyiben a jelen Ügyfél jogviszony bármilyen okból kikerül ezen kedvezményezetti körből, kötelezettséget vállalok arra, hogy kezdeményezem az előfizetés bármely Publikus Pannon tarifacsomagba történő átírását és az ezzel kapcsolatos szerződésmódosítást, továbbá ezen eljárás kapcsán mindvégig közreműködök.. Tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségem elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek megszegése esetén az e- nett Kft. jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására továbbá kedvezményezetti minőségem megszűnésének időpontjától a jelen szerződés szerinti kedvezményes díjszabás és a mindenkori legalacsonyabb havi díjas publikus Előfizetéses csomag közötti díjkülönbözet kiszámlázására. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az adott egyedi előfizetés a kedvezményezetti körből kikerül, - az e-nett Kft. önállóan kezdeményezheti a Pannon GSM -nél az egyedi Ügyfél szerződés mindenkori legalacsonyabb havi díjas publikus Előfizetéses csomagba kerülését, valamint a szolgáltatás letiltását ill. felfüggesztését vagy megszüntetését. A Pannon GSM Üzletszabályzatával összhangban kedvezményes készülékvásárlás esetén tudomásul veszem és elfogadom, hogy jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén készülékenként 50.000,-Ft egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére vagyok köteles az e-nett Kft. felé. Ezen kötbérfizetési kötelezettségem a kedvezményes készülékvásárlástól számítottan a kedvezmény mértékétől függően 12 vagy 24 hónap elteltével megszűnik, amennyiben a hívószámra vonatkozó szerződéses jogviszonyom folyamatosan fennáll ezen határidőkig. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy mint nem magánszemély Költségviselőnek a jelen szerződést aláíró cég-, vagy egyéb nyilvántartás szerinti ügyvezetője, vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja a nem magánszemély Költségviselő mellett, azzal egyetemlegesen, készfizető kezesként felel az esetleges tartozásokért, mely alapján az e-nett Kft. vele szemben is jogosult esetleges követelését érvényesíteni. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben tisztségem ill. képviseleti jogom megszűnik, a kezesi felelősség átruházásáról gondoskodom. Amennyiben ezt elmulasztom, felelősségem változatlanul fennmarad. A Költségviselő az e-nett Kft. -vel fennálló, jelen szerződésből folyó valamennyi kötelezettsége maradéktalan teljesítése esetén indítványozhatja az igénybe vett szolgáltatás saját nevére történő átíratását. Az Ügyfél egyúttal tudomásul veszi: amennyiben az e- nett Kft. felé bármilyen esedékes tartozása fennáll, annak rendezéséig az átruházáshoz az e-nett Kft. nem járul hozzá. Egyebekben az igénybe vett szolgáltatás átruházása és az új Ügyfél szerződés megkötése mindenkor a Pannon GSM ZRT érvényben lévő szabályzatai szerint történik. Az ügyfél a Pannon GSM ZRT szerződés megkötésekor a Pannon GSM ZRT által közzétett, Publikus tarifacsomagok közül választhat, a Pannon GSM ZRT által meghatározott feltételek szerint. Az átruházás esetén az adott előfizetés vonatkozásában jelen szerződés megszűnik. Ügyfél ill. Költségviselőszignó: E-00200 oldal: 3/8.
 4. 4. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft VI. TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK1. Szerződési dokumentumokA jelen szerződés részét képezik a szolgáltatásra vonatkozó alábbi dokumentumok: – Pannon Általános Szerződési Feltételek, – 1. sz. melléklet – Szolgáltatások díjai, percdíj – 2. sz. melléklet – Ügyfél nyilatkozat kedvezményes készülék vásárlásról2. A szerződés tárgyaAz Ügyfél részére nyújtott szolgáltatása./ Az e-nett Kft. (e-nett Infokommunikációs Kft.) a Pannon mobil távközléssel kapcsolatos, a jelen szerződés 1.számú mellékletébenmegjelölt szolgáltatásainak közvetítésére vállalkozikb./ Az e-nett Kft. ügyfélszolgálatot működtet Ügyfél részére, közreműködik – készülék javítás kivételével – a hibaelhárítás lebonyolításában,számlát bont meg Költségviselőkre, számlát bocsát ki, valamint vállalja a Pannon GSM ZRT-vel történő kapcsolattartást.A szolgáltatás igénybevételének feltételei: – Az Ügyfél nem lép fel önállóan a Pannon GSM ZRT-mel szemben, az Ügyfél részére az e-nett Kft. intézi a Pannon GSM ZRT felé a forgalmi számla fizetését. – Az Ügyfél a használatra átadott SIM kártyát harmadik személynek a Pannon GSM ZRT és e-nett Infokommunikációs Kft. írásos engedélye nélkül tartós használatra nem adhatja át.A szerződés fenti rendelkezéseinek megszegése esetén az e-nett Kft. a jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult felmondani és az ezzelkapcsolatos adminisztrációs díjakat érvényesíteni az Ügyféllel szemben.3. A Szerződés időtartamaA szerződés a III. pontban foglaltak szerinti időtartamra szól.4. A Szerződés időtartamát érintő változásokAz Ügyfél a határozatlan idejű szerződést legfeljebb 10 napos felmondási határidővel bármikor írásban jogosult felmondani. Felmondása aszerződéses fizetési kötelezettségek teljesítésével áll be. Az e-nett Kft. az eljárási díjakat is figyelembe véve, a tartozás nélküli számlaegyenleg esetén a felmondást köteles elfogadni, és a lemondó/elengedő nyilatkozat kiadására eljárni.5. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás 5.1 Ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálat és készenléti hibabejelentő szolgálat elérhetősége. Ügyfélszolgálat címe: 8600 Siófok, Wesselényi u. 87. 㩠‫ـ‬ Ügyfélszolgálat és hibabejelentő telefonszámai: +36 20 3638888 +36 84 506706 +36 1 8776707 ill. Ügyfélszolgálat fax száma és e-mail címe m-flott@e-nett.info +36 84 506707 Ügyfélszolgálat működési rendje: Munkanapokon (hétfőtől – péntekig): 9-15 óráig 24 órán keresztül hívható (kártyaszintű jelszó azonosítással Készenléti hibabejelentő működési rendje: vehető igénybe a belföldön Pannon GSM ZRT hívószámról díjmentesen hívható 1220 hívószámon) Az e-nett Kft. által fenntartott hibabejelentő szolgálat m-flott csomagon belül belföldön kedvezményes hívás díjjal vehető igénybe. Ügyfél az ügyfélszolgálat segítségét nyitvatartási időben telefonon vagy személyesen-, illetve levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (szerződésben megadott e-mail címről) veheti igénybe. 5.2 Hibaelhárítási idők A szolgáltatás-specifikus hibaelhárítási időket a Pannon Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.6. DíjfizetésÜgyfél a szolgáltatásokért Vállalkozó részére az 1. sz. mellékletben meghatározott havi előfizetési adminisztrációs, és beszélgetési(igénybevételi) díjat tartozik megfizetni. Az e-nett Kft. a Pannon GSM Zrt. általi egyoldalú tarifaváltoztatás esetén az ebből eredőtöbbletköltségeket jogosult érvényesíteni az Ügyféllel szemben, mely változás nem minősül szerződésmódosításnak.. 6.1. Díjak 6.1.1. A havi alapdíj és az abból lebeszélhető forgalom mértéke az 1/1 mellékletben található 6.1.2. A Zárt Felhasználói Csoport adminisztrációs díj mértéke a választott fizetési módtól függően van meghatározva és mértéke az 1/1 mellékletben található 6.1.3 A beszélgetési (forgalmi, igénybevételi és egyéb) díjak a jelen szerződés árfüggelékében szerepelnek, ármódosítás előtt 10 nappal az e-nett Kft. írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek 6.2. Vállalkozó díjait évente egyszer, legfeljebb a KSH által közzétett, előző év november hónapra érvényes, egy évre visszamenő fogyasztói árindex mértékével növelheti. Az árváltozás nem eredményez szerződésmódosítást. 6.3. Számlázás A szolgáltatási számlát az e-nett Kft. állítja ki. Törthónap esetében az e-nett Kft a költségeket és a SIM kedvezményeket időarányosan osztja meg. Az Ügyfél kérésére a Pannon GSM ZRT mobil hálózati szolgáltató által nyújtott számla és adatszolgáltatás alapján elvégzi a számla költségviselőnkénti felbontását. Ebben az esetben a hívásrészletezés költsége az Ügyfelet terheli. Ebben az esetben a költségek felszámítására a mobil szolgáltató mindenkor érvényben lévő díjszabása az irányadó.szignó: E-00200 oldal: 4/8.
 5. 5. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft 6.4. Fizetési határidő A havi előfizetési díjak megfizetése a tárgyhónapban, az egyszeri és forgalmi díj utólag esedékes. Az e-nett Kft. az esedékes díjakról havonta számlát küld az Ügyfélnek, melynek összegét Ügyfél a számlán feltüntetett időpontig (a kibocsátást követő 11. nap) bankfiók pénztárban készpénz befizetéssel, készpénz átutalási megbízással (csekkel), vagy banki átutalás megbízás formájában egyenlít ki. Amennyiben az Ügyfél a számlát a számlázási időszak, mint tárgyhót követő hónap utolsó napjáig nem kapja kézhez, úgy ezt az ügyfélkapcsolati helyen jeleznie kell. Az e-nett Kft. napra készen mennyiségi nyilvántartást vezet az Ügyfél számára végzett szolgáltatásról. Ügyfél a számlát a feltüntetett fizetési határidőn belül kifogásolhatja meg, a számlán feltüntetett ügyfélkapcsolati helyen személyesen vagy írásban. Amennyiben a reklamáció megalapozott, az e-nett Kft. a vitatott összeg jóváírásáról intézkedik a következő számlázási időszakok forgalmi számláiban. Ha a Költségviselő egy már megfizetett számla összege ellen szólal fel, és az e-nett Kft. a díjreklamációnak helyt ad, a következő havi elszámolás alkalmával az esetlegesen visszafizetendő díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Ügyfél számláján egy összegben jóváírja, vagy az Ügyfél részére egy összegben visszafizeti. A kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat. 6.5. Eljárás késedelem esetén Ügyfél késedelmes fizetése esetén az e-nett Kft. késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A késedelem számítás szempontjából minden megkezdett nap egész késedelmes napnak minősül. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat. Díjfizetés elmulasztása esetén az e-nett Kft. a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. Amennyiben a Költségviselő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követő 8 napon belül sem egyenlítette ki, az e-nett Kft. a Költségviselő részére a szolgáltatást korlátozhatja, egészen a megszüntetésig, mindezek kapcsán felmerülő költségek kiterhelésével. (Pannon GSM ZRT ÁSZF vonatkozó pontjának megfelelően) A késedelmes fizetés miatt felmerülő bármely szintű szolgáltatás korlátozás ill. annak feloldása esetén e-nett Kft. jogosult az eljárás Pannon Üzletszabályzat szerinti ill. annak e-nett Kft. felé mindenkor érvényesített díját 10% adminisztrációs díjjal terhelten Ügyfél részére kiszámlázni. Vállalkozó jogosult a Pannon GSM ZRT ÁSZF vonatkozó pontjának megfelelően Ügyfél fizetőképességét vizsgálni, megítélése szerinti előleget kérni. Késedelmes fizetésből adódó hívás korlátozás során az akciós havi díjon felül igényelt opciós havi díjas szolgáltatások is törlésre kerülnek. A hívószám korlátozásainak feloldását követően az opciós szolgáltatások nem kerülnek automatikusan visszaaktiválásra. Amennyiben a visszaaktiválásra van igény, az opciós szolgáltatás ismételt igénylése írásban szükséges.7. AlvállalkozókAz e-nett Kft. jogosult bármely szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.8. Egyéb feltételek ӀVállalkozó a SIM kártyát jelen szerződés teljes időtartamára Ügyfélnek használatba adja.Készülék vásárlás: A kedvezményes készülékvásárlás részletes feltételeit a 2.sz. melléklet tartalmazza.Készülék javítás:Az Ügyfél által vásárolt meghibásodott készülék garanciális és garancián túli szervizeléséről az Ügyfél gondoskodik. Garanciális szervizesetén a szervizeléshez a mobil szolgáltató (Pannon GSM ZRT.) által kiállított garanciajegy felmutatása szükséges.Volumen változás:Felek megállapodnak abban, hogy az ügyféltől írásban érkező, további szogáltatások igénybevételével járó megrendeléseket,aktiválás/deaktiválás igényt szerződésmódosításként fogadják el.9. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslatA szerződő felek a szerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. Vállalkozó az Ügyfél szolgáltatássalkapcsolatos - az ügyfélszolgálat felé írásban közölt - észrevételeit, reklamációit kivizsgálja, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet. ASzerződésben nem szabályozott kérdésekben, az 2003. évi C. törvény, és a Pannon Általános Szerződési Feltételei, valamint a PTK idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ha nem születik megállapodás, akkor a SiófokiVárosi Bírósághoz fordulnakEgyéb távközlési szolgáltatások:A jelen szerződés nem érinti a felek között más – már meglévő, vagy később megkötendő - szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokatés kötelezettségeket. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen szerződéstőlfüggetlenül teljesíteni kell. A jelen szerződésben nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a Pannon GSM ZRT. mindenkorérvényes Általános Szerződési Feltételei valamint a jelen szerződés mellékleteiben foglaltak az irányadók.Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen Szerződésnek elválaszthatatlan részét képező 1., 2.sz. és 3. sz. mellékletek tartalmátmegismerte és elfogadta.Kelt.:A csatlakozás díjtalan, nincs adminisztrációs díja, és szerződésenként 5 hívószámig letéti díj nem kerül felszámításra! Ügyfél ill. Költségviselő Vállalkozó e-nett Kft.szignó: E-00200 oldal: 5/8.
 6. 6. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft1/1. sz. melléklet „m-flott 2009” szolgáltatás csomag díjak Alap szolgáltatások díjai Díjtételek ettó díjak ettó díjakBelépési díj nincs ** Fő kártya Társ kártyaTeljes havi alapdíj: 3.100.-Ft/hó 1.700.-Ft/hó ebből Pannon Team havi díj 300.-Ft/hó 300.-Ft/hó ebből Le nem beszélhető havi díj 1.400.-Ft/hó 1.400.-Ft/hó ebből Lebeszélhető keret (Belföldi teljes díjas beszéd forgalommal) * 1.400.-Ft/hó nem tartalmaze-nett m-flott adott partnerkörön belüli hívás (belföldön) Minden időszakban 0,00.-Ft/perc 0,00.-Ft/percKedvenc vezetékes körzet hívás opció *** Minden időszakban 6,60.-Ft/perc 6,60.-Ft/percMULTIKÖRZET minden vezetékes körzet hívás opció *** Minden időszakban 8,80.-Ft/perc 8,80.-Ft/percBelföldről Pannon hálózatán belüli és Pannon hangposta hívás Minden időszakban 14,00.-Ft/perc 14,00.-Ft/percBelföldről belföldi vezetékes hálózatba hívás Minden időszakban 14,00.-Ft/perc 14,00.-Ft/percBelföldről belföldi, más mobil hálózatba hívás Minden időszakban 14,00.-Ft/perc 14,00.-Ft/perc*Az m-flott üzleti fő kártya nettó 1.400,-Ft/hó teljes díjas belföldi hívásokra felhasználható lebeszélhető forgalmi keretet tartalmaz.A fő kártyához rendelt társkártya havi alapdíja nem tartalmaz lebeszélhető összeget. Az adott partnerkörben az üzleti és atárskártya szolgáltatás csomag valamennyi aktív hívószáma között a hívás díja belföldön 0,-Ft/perc.** 5 hívószám fölötti igény esetén 6.000,-Ft/SIM, 10 hívószám fölötti igény esetén 12.000,-Ft/SIM letéti díjként kezelve, a 6.havi számlától kezdődően a teljes összeg jóváírásra kerül a forgalmi díjból.*** A havidíj köteles opció megrendelése esetén. Lásd értéknövelt szolgáltatások havi díjai táblázat és Pannon ÁSZF.Minden egyéb szolgáltatás a mindenkori Pannon GSM ZRT Általános Szerződési Feltételek szerint.A feltüntetett belföldi forgalmi díjak másodperc alapú számlázási egységgel kerülnek elszámolásra.Minden egyes hívószámon minden egyes havi számlázási időszakban a havi első 60 db belföldi SMS küldése ingyenes,kivéve a PannonIndex, a W@p, az Emelt díjas és a nemzetközi hálózatokba küldött SMS-t.Megjegyzés: A szerződésen minden egyes fő kártyáhozᑠ‫ ق‬társkártya igényelhető ill. rendelhető hozzá. egySMS díjak a havonta díjmentesen küldhetőeken felül irányonként: SMS díj / db Pannon hálózaton belül 20 .-Ft Pannon hálózatról T-Mobile (HU) ill. belföldi vezetékes hálózatba 26 .-Ft Pannon hálózatról Vodafone (HU) hálózatba 29.-FtBelföldi átirányított hívások díja irányonként: csúcsidőben csúcsidőn kívül és hétvégénÜgyfélszámon belül (belföldön) 0.-Ft/perc 0.-Ft/perc havi első 50 perc 0.-Ft/perc, havi első 50 perc 0.-Ft/perc,Pannon hálózaton belül ezen felül 9,6.-Ft/perc ezen felül 9,6.-Ft/percBelföldi vezetékes hálózatba 6,65 .-Ft/perc 6,65 .-Ft/percT-Mobile (HU) hálózatba 48,00 .-Ft/perc 30,00 .-Ft/percVodafone (HU) hálózatba 48,00 .-Ft/perc 30,00 .-Ft/percCsúcsidő: hétköznap 08:00 – 19:00 ; Csúcsidőn kívül: 19:00 – 08:00 ; Hétvége: munkaszüneti és ünnepnap, valamint vasárnap.Számlázás kerekítési egysége hívás irányonként: Belföldi hívások esetében másodperc (!) Külföldre irányuló hívás kezdeményezés másodperc (!) Külföldön hívás fogadás és Az adott ország GSM szolgáltatója és a Pannon GSM ZRT kezdeményezés közötti nemzetközi megegyezés szerint. lásd Pannon ÁSZF A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák!szignó: E-00200 oldal: 6/8.
 7. 7. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft1/2. sz. melléklet A feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák Szolgáltatások díja Sorszám Lemond Igényel Szolgáltatás típusa Kedvezményes Teljes díj díj 1 Kedvenc vezetékes körzet (6.60.-Ft/perc) : 300 Ft/hó ∗3 360 Ft/hó 2 MULTIKÖRZET minden belföldi vezetékes körzet (8.80.-Ft/perc) 690 Ft/hó ∗3 728 Ft/hó 3 3 Belföldi Pannon hívásnál 5 perc után 0 Ft (60. percnél bontás) 690 Ft/hó ∗ 728 Ft/hó 4 Pannon TOP3 (kedvezmény -25%) 300 Ft/hó 5 Hívás részletezés lekérdezése Interneten 0 Ft/hó 6 Eseti papír alapú hívásrészletezés 1050 Ft/hó 7 Rendszeres papír alapú hívásrészletezés 492 Ft/hó 3 8 Hívásrészletezés megküldése e-mail üzenetben 260 Ft/hó ∗ 312 Ft/hó ∗3 3 9 Hívásértesítés 100 Ft/hó ∗ 120 Ft/hó 10 Hívásposta 200 Ft/hó ∗3 240 Ft/hó 11 Roaming bejövő hívás szűrés 500 Ft/hó ∗3 600 Ft/hó 12 Nemzetközi hívástiltás ∗7 242 Ft/hó 13 Partnerország ( -20% ) 250 Ft/hó 14 X (60 db/hó) 5 Belföldi SMS ∗1 ∗ 17 Plusz Nulla ∗1 (kedvezmény 10-15 %) 0 Ft/hó 18 GPRSENETT m-flott alap tarifa ∗1 0 Ft/hó 19 Hívás várakoztatás ∗1 0 Ft/hó 20 Hívás átirányítás ∗1∗6 0 Ft/hó 21 Hívó fél azonosítás ∗1 0 Ft/hó 22 Hívás tartás ∗1 0 Ft/hó 23 Pannon Team (havi alap díj tartalmazza) 300 Ft/hó 24 Foglaltság jelzés ∗1 0 Ft/hó 25 Pannon Wap ∗1 0 Ft/hó 26 Hívószámküldés tiltás ∗1 0 Ft/hó 27 MMS ∗1 0 Ft/hó 28 EmailStudio (e-mail cím + 40MB tárhely) ∗4 0 Ft/hó 29 DataSzám 500 Ft/hó 30 FaxSzám 400 Ft/hó 31 DataFaxSzámok 800 Ft/hó 32 Üzleti Hangposta ∗1 0 Ft/hó 33 Nemzetközi hívástiltás ∗7 242 Ft/hó 34 Egyedi hívószám ∗7 X ∗7 35 Konferencia hívás ∗1 0 Ft/hó 36 Kimenő hívás tiltás 2000 Ft/alkalom 2400 Ft/alkalom 37 Pannonindex ∗1 0 Ft/hó 38 Hívószám csere 4500 Ft/alkalom 4500 Ft/alkalom 1 2∗ Automatikusan nyújtott szolgáltatás. Az Ügyfélnek a lemondást jeleznie kell, amennyiben nem kíván élni vele. ∗ Szolgáltatói reklám üzenetek fogadásánakvállalásával jár. Az előfizetés e-nett tarifába sorolásakor automatikusan feljogosításra kerül. A jelzett szolgáltatások beépített szolgáltatásként díjmentesek, nemtilthatóak le, de a díjmentességi feltételek vállalásának elutasítása esetén a ∗2 jelölt szolgáltatások teljes áron díjkötelessé válnak. ∗3 Szolgáltatói reklám üzenetekfogadásának vállalásával kedvezményes díjas, különben teljes díjas. ∗4 Automatikus regisztrálás helyett az Ügyfél által igényelt egyedi Pannon EmailStudio címazonosító hozható létre. Az azonosító legfeljebb 25 karakter hosszúságú lehet, és a következőket tartalmazhatja: ékezet nélküli betűk, számok, „.” (pont), „-„(kötőjel), „_” (aláhúzás). ∗5 Az értéknövelt szolgáltatások használatának, forgalmának díjai a Pannon Általános Szerződési Feltételek szerint kerülnek számlázásra.∗6 m-flott csomagon belül díjmentes, bővebben lásd az 1.1. sz. melléklet és egyéb irányú átirányítás szolgáltatások a mindenkori Pannon Általános SzerződésiFeltételek szerint. Általában magasabb, mint a jelen tarifa szerinti közvetlen hívás. ∗7 Egyedi eljárás szerint.1/3. sz. melléklet Adminisztrációs díjak Megnevezés Egyszeri nettó díjSzerződés módosítások adminisztrációs díja alkalmanként 1.000.-Ft / alkalomA számla befizetési határidejét, mint tárgyhónapot, követő megkérés esetén a számlamásolat díja számlánként 300,- Ft / alkalomMásodik szerződésmásolat egyéb adatszolgáltatások soron kívüli, hóközi megküldésének adminisztrációs díja 500,- Ft / alkalomKimenő hívás korlátozás aktiválása hívószámonként: pl. Költségviselő kérésére vagy számla kiegyenlítés 30 2.000,- Ft/alkalomnapos késedelme esetén a költség korlátozás díja.SIM kártya pótlása ill. forgalom teljes korlátozása: 4.000,- Ft/alkalompl. Költségviselő kérésére vagy fizetési felszólítás ellenére késedelmes számla kiegyenlítés esetén.Ügyfélszámról kilépés ill. hívószám megszüntetés adminisztrációs díja hívószámonként 5.000,- Ft/alkalomszignó: E-00200 oldal: 7/8.
 8. 8. m-flott mobil infokommunikációs csomag e-nett Kft Belföldi GPRS díjak (Akkor érvényes amennyiben nincs aktiválva havi átalánydíjas csomag!)GPRS m-flott tarifa belföldi hálózat: Minden időszakban: 0,03.-Ft/1KBGPRS m-flott tarifa külföldi hálózat Minden időszak: (15 percenként 2.-Ft/1KB(roaming): számlázási egységre kerekítéssel)Átalány díjas belföldi GPRS csomagok tarifái (csomagkapcsolt adatátvitel 1/2. sz. melléklet Ingyenes Forgalmi díjak a havidíjban foglalt Megnevezés Havi díj Forgalmi díjak 10 kilobyte-onként forgalom forgalmi keret fölött 1 MB-onkéntInternet 100 MB 1658, 3 Ft 100 MB 8, 33 Ft 25,- Ft/MBInternet 5G 4992 Ft 5 GB 0, 1 Ft 1,5.-Ft/MBInternet 10 GB 9992 Ft 10 GB 0, 1 Ft 1,5.-Ft/MBPannon GSM ZRT üzletszabályzata szerinti elszámolással. Átalány díjas csomag aktiválásával a GPRS m-flott tarifaszolgáltatásai (lásd előbbiekben) érvényüket veszítik. Ilyen esetben a tarifálás a mindenkori Pannon GSM ZRTüzletszabályzata szerint és az abban foglalt elszámolás egységgel és feltételekkel történik. A Pannon hirdetményeibenteszi közzé az ÁSZF szerinti átalánydíjas akciók feltételének változásait.A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák! SZÁMLA BEFIZETÉSI MÓDOK Kérjük minden esetben kiemelt odafigyelését a konkrét számla sorszámának ill. a szerződés azonosító közleményként feltüntetésére. Ez biztosítja a befizetés egyértelmű azonosítását. 1. Banki átutalás - bankszámláról átutalással.2. Készpénz befizetési bizonylattal- KH Bankfiókban vagy ERSTE Bankfiókban pénztári befizetéssel az e-nett Kft. bankszámlaszámára. Abefizetőnek nem merül fel költsége.3. Postai befizetéssel (rózsaszín csekk)- Belföldi postautalványon, a címzettnek az e-nett Kft. székhelyének címét feltüntetve.4. Postai befizetéssel (befizetési azonosítóval ellátott sárga csekk). A befizetőnek nem merül fel költsége.Valamennyi befizetési mód esetében a számlaszám(ok) ill. a szerződés azonosító közleményként feltüntetése biztosítja a befizetés egyértelmű azonosítását. KH Bank (10403923-00005387-00000003) ill. Erste Bank (11992505-06294155-10000018) számlára utalás kényelmes módja a számla kiegyenlítésnek.Számla kiegyenlítéssel késedelembe esés esetén a befizetés igazolásának leggyorsabb módja a 2. befizetési mód választása vagy a többi befizetési mód választása esetén a befizetési bizonylat faxolásával 0618776707 ill. 0684506707 számra ill. szkennelve megküldése info@e-nett.info címre.szignó: E-00200 oldal: 8/8.

×