Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloqlar və reklam

868 views

Published on

Bloqosfer 2010-dan təqdimat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bloqlar və reklam

 1. 1. BLOQLAR VƏ REKLAM Bloqosfer 2010 forumunun müzakirələr hesabatı
 2. 2. Bloqlar məqsədlərinə görə <ul><li>Şəxsi bloq </li></ul><ul><li>Psevdoanonim bloq </li></ul><ul><li>Saxta blog </li></ul><ul><li>Kollektiv bloq </li></ul><ul><li>Korporativ bloq </li></ul><ul><li>Reklam (PR) bloqu </li></ul>
 3. 3. Bloqlar məzmununa görə <ul><li>Kontent bloqu </li></ul><ul><li>Monitorinq bloqu </li></ul><ul><li>Sitat bloqu </li></ul><ul><li>Tamblebloq </li></ul><ul><li>Spam bloq </li></ul><ul><li>Foto / Video bloq </li></ul><ul><li>Podkast / bloqkast </li></ul>
 4. 4. Problemlərimiz <ul><li>Bloq lar pul üçün yaz ılmır </li></ul><ul><li>Reklam verən bloqlara etibar etmir </li></ul><ul><li>Bloqlarda originallı q çatışmır </li></ul><ul><li>Reklamverənləri miz səviyyəsiz dir </li></ul><ul><li>Blogerlə reklamverən arasındaki vasitəçi lər yoxdur/ passiv dir </li></ul>
 5. 5. Problemlərimiz II <ul><li>Bloqu mükəmməl səviyyəyə çatdır ilmır </li></ul><ul><li>Bloqların gücü barədə məlumatı azdır </li></ul><ul><li>Reklamverənlər bloq mühitindən uzaqdır </li></ul><ul><li>Bloq ların oxucu auditoriyası azdır </li></ul><ul><li>Bloqlardan qorxurlar (!?) </li></ul>
 6. 6. Problemlərimiz III <ul><li>Blogerlər tənbəl dir </li></ul><ul><li>Blogerlərin rəsmiyyəti (qeydiyyatı) yoxdur </li></ul><ul><li>Reklamverənlər ş ərhlərdən qorxurlar </li></ul><ul><li>Dünya təcrübəsindən istifadə etmir ik </li></ul><ul><li>Bloqçular gözütoxdur, pul qazanmaq istəmir </li></ul>
 7. 7. Qazanalar necə qazanır? <ul><li>AdSense kodu yerləşdirərək (50-60 $ ) </li></ul><ul><li>Mənt linklərini yerləşdirədək (100-150$) </li></ul><ul><li>Banner yerl əşdirərək (200-250 $) </li></ul><ul><li>Sifari şlə yazı yazırıq (300-400 $) </li></ul><ul><li>Bloqunda aksiya keçirdərək (500-600 $) </li></ul><ul><li>Bloqundan xidmət sataraq (800-900 $) </li></ul>
 8. 8. Biz necə qazanaq? <ul><li>PROBLEMLƏRİ aradan qaldıraraq... </li></ul>
 9. 9. Problemlərimiz <ul><li>Bloq lar pul üçün yaz ılmır </li></ul><ul><li>Reklam verən bloqlara etibar etmir </li></ul><ul><li>Bloqlarda originallı q çatışmır </li></ul><ul><li>Reklamverənləri miz səviyyəsiz dir </li></ul><ul><li>Blogerlə reklamverən arasındaki vasitəçi lər yoxudur/ passiv dir </li></ul>
 10. 10. Problemlərimiz II <ul><li>Bloqu mükəmməl səviyyəyə çatdır ilmır </li></ul><ul><li>Bloqların gücü barədə məlumatı azdır </li></ul><ul><li>Reklamverənlər bloq mühitindən uzaqdır </li></ul><ul><li>Bloq ların oxucu auditoriyası azdır </li></ul><ul><li>Bloqlardan qorxurlar (!?) </li></ul>
 11. 11. Problemlərimiz III <ul><li>Blogerlər tənbəl dir </li></ul><ul><li>Blogerlərin rəsmiyyəti (qeydiyyatı) yoxdur </li></ul><ul><li>Reklamverənlər ş ərhlərdən qorxurlar </li></ul><ul><li>Dünya təcrübəsindən istifadə etmir ik </li></ul><ul><li>Bloqçular gözütoxdur, pul qazanmaq istəmir </li></ul>
 12. 12. Biz necə qazanaq? <ul><li>PROBLEMLƏRİ aradan qaldıraraq </li></ul><ul><li>BÜTÜL YOLLARA baş vuraraq </li></ul>
 13. 13. Qazanalar necə qazanır? <ul><li>AdSense kodu yerləşdirərək (50-60 $ ) </li></ul><ul><li>Mənt linklərini yerləşdirədək (100-150$) </li></ul><ul><li>Banner yerl əşdirərək (200-250 $) </li></ul><ul><li>Sifari şlə yazı yazıraq (300-400 $) </li></ul><ul><li>Bloqunda aksiya keçirdərək (500-600 $) </li></ul><ul><li>Bloqundan xidmət sataraq (800-900 $) </li></ul>CƏMİ: 2000-2300 $
 14. 14. Biz necə qazanaq? <ul><li>PROBLEMLƏRİ aradan qaldıraraq </li></ul><ul><li>BÜTÜL YOLLARA baş vuraraq </li></ul><ul><li>VƏ... </li></ul>
 15. 15. Bloqunuzu reklam edin <ul><li>Hamıya söyləyin </li></ul><ul><li>Sosial şəbəkələrdə re-post edin </li></ul><ul><li>Messenger statuslarında yazın </li></ul><ul><li>Banner/link mübadiləsi vasitəsi ilə edin </li></ul><ul><li>Aksiyalar keçirdin </li></ul><ul><li>Şəxsi aktivliyinizlə insanları cəlb edin </li></ul><ul><li>İmkan daxilində pullu reklamlar verin </li></ul><ul><li>Outdoor reklamlarına baş vurun </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Bloqunuzu reklam edin </li></ul><ul><li>Reklamınız bol olsun! </li></ul><ul><li>Amin! </li></ul>

×