Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie raak schalkhaar

379 views

Published on

Raak methodiek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie raak schalkhaar

 1. 1. Effectieve Communicatie van informeren tot co-creëren
 2. 2. ’ Hoe communiceer ik in de ontwikkeling en uitvoering van beleid zo effectief mogelijk met mijn burgers en andere belanghebbenden en welke communicatie-middelen en methoden zet ik daarvoor in?’
 3. 3. Waarom Wij hebben uit de krant moeten vernemen dat de gemeente door wil gaan met het kappen terwijl in eerdere gesprekken met de gemeente werd aangegeven dat de waarde van het groene karakter van de wijk werd ingezien
 4. 4. Misschien waren er wel voorstanders aanwezig in de bomvolle zaal maar zij lieten zich niet horen. Applaus vulde keer op keer de ruimte zodra er weer een argument tegen de nieuwbouw was opgesomd.
 5. 5. ‘ Dit is gebeurd zonder overleg en zonder de gevolgen voor de stad bij de financiering in te calculeren’. ‘ Er had toch ten minste met ons over gepraat moeten worden’, vindt wethouder Marc Jan Ahne van de Gemeente Deventer. ‘Maar wij zitten niet aan tafel
 6. 6. We willen in elk project maximale participatie van onze burgers citaat college Hof van Twente
 7. 7. Hyves Water schap 2.0 Twitter
 8. 9. <ul><li>‘ Verder luister ik niet naar RTV Gelderland en die krant van de provincie gaat altijd linea recta bij het oud papier. </li></ul><ul><li>Ik vind het arrogant van de overheid dat zij de media kiezen waar ik de informatie tot mij kan nemen. Dat is echt niet meer van deze tijd. </li></ul><ul><li>Kom naar de netwerken waarop ik sowieso al actief ben’ </li></ul><ul><li>Citaat Menno Lanting </li></ul>
 9. 10. Vind de burger dat ze voldoende wordt betrokken bij de plannen van de gemeente?
 10. 11. <ul><li>39,6 procent van de ondervraagden vindt dat ze als burger onvoldoende worden betrokken bij de plannen van de gemeente. </li></ul><ul><li>Met name ondervraagden onder de 30 jaar is deze mening toegedaan </li></ul><ul><ul><li>46,1 % vindt dat ze als burger te weinig worden betrokken </li></ul></ul><ul><li>23,2 procent vindt dat ze voldoende wordt betrokken. </li></ul><ul><ul><li>Marktonderzoek van B&N in januari 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>N=523 </li></ul></ul>
 11. 12. Een Goed begin, het halve werk
 12. 13. Het kiezen van een Rake communicatie strategie
 13. 14. De stappen (de RAAK-methode) <ul><li>Wat is de aanleiding en situatie? </li></ul><ul><li>Wat is de overall basisstrategie (mate van participatie) en de communicatiedoelstelling? </li></ul><ul><li>Wat zijn de communicatie-doelgroepen? </li></ul><ul><li>Wat is een passende communicatiestrategie per doelgroep? </li></ul><ul><li>Wat zijn de passende communicatiemethoden en instrumenten? </li></ul><ul><li>Wat is de planning en wie doet wat? </li></ul>
 14. 15. De stappen <ul><li>Wat is de aanleiding en situatie? </li></ul>
 15. 16. Hoe beoordeelt het publiek <ul><li>resultaat (Wat krijg ik) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>proces (Hoe krijg ik het) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>emotie (Wat voel ik erbij) </li></ul><ul><li>prijs (Wat kost deze instantie) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>moeite (Wat moet ik ervoor doen </li></ul>
 16. 17. De stappen <ul><li>2. Wat is de overall basisstrategie en de communicatiedoelstelling? </li></ul>Hoe kies je een passende communicatiestrategie?
 17. 18. Het model
 18. 19. Het model - Veel betrokken spelers - Verschillende perspectieven/belangen. - ‘Next practice’- oplossingen zijn nodig. - Gevoelig onderwerp - Een lange voorgeschiedenis
 19. 20. Het model <ul><li>- Serieuze belangen (het is echt een issue). </li></ul><ul><li>- Invloed op directe leefomgeving </li></ul><ul><li>- Het belang is groot genoeg om er energie in willen steken </li></ul><ul><li>- Het issue is voldoende concreet en op dit moment relevant </li></ul><ul><li>Er is gelooft dat de inbreng serieus wordt genomen </li></ul><ul><li>Gebruik van kennis van belanghebbenden maakt de </li></ul><ul><li>oplossing beter </li></ul>
 20. 21. Het model <ul><li>Er is geen echte ruimte (meer)voor de inbreng en invloed </li></ul><ul><li>VB landelijk besluit (zonder veel vrijheidsgraden in zowel wat </li></ul><ul><li>als hoe </li></ul><ul><li>- Er is een politiek besluit noodzakelijk (Vb not in my backyard). </li></ul><ul><li>- Coproductie of cocreatie passen niet in de politieke agenda </li></ul><ul><li>- Er bestaat geen politiek committent voor zo’n proces? </li></ul>
 21. 22. Het model <ul><li>Het probleem is helder en de oplossing is duidelijk </li></ul><ul><li>De (beleids)keuzes is in feite al gemaakt, en het besluit is voorspelbaar </li></ul><ul><li>- Er is geen tegenstand te verwachten op de oplossing </li></ul><ul><li>- De betrokkenheid bij het issue is niet groot (te abstract, te ver van mijn bed). </li></ul>
 22. 23. Praktijkcases Woonruimte voor GGZ-cliënten in twee wijken
 23. 24. 3-Wat zijn de communicatie-doelgroepen?
 24. 25. De stappen <ul><li>4- Wat is een passende communicatiestrategie per doelgroep? </li></ul><ul><li>5- Wat zijn de passende communicatiemethoden en instrumenten? </li></ul><ul><li>6- Wat is de planning en wie doet wat? </li></ul>
 25. 26. 5-Wat zijn de passende communicatie-methoden en instrumenten?
 26. 27. Wil “de burger” eigenlijk wel bijdragen?
 27. 29. <ul><li>69,6 procent van de ondervraagden zou graag meewerken als de gemeente 1 keer per maand de mening zou vragen over diverse projecten. </li></ul><ul><li>Bij burgers onder de 30 jaar is het percentage het hoogst. </li></ul>
 28. 30. Wanneer wil “de burger” bijdragen?
 29. 31. <ul><li>Het issue is belangrijk voor de betreffende burgers </li></ul><ul><li>Het issue is voldoende concreet en op dit moment relevant </li></ul><ul><li>Er is gelooft dat de inbreng serieus wordt genomen. </li></ul><ul><li>Ligt op hun kennisgebied. </li></ul>
 30. 32. <ul><li>‘ En neem van mij aan. </li></ul><ul><li>Mensen die ergens verstand van hebben, </li></ul><ul><li>vinden het leuk om gevraagd te worden.’ </li></ul><ul><li>Citaat Erwin Blom </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Social Media: </li></ul><ul><li>veel nieuwe mogelijkheden </li></ul><ul><li>Open </li></ul><ul><li>Transparant </li></ul><ul><li>Toegankelijk </li></ul><ul><li>Uitwisseling </li></ul><ul><li>De mens centraal </li></ul><ul><li>Empoweren </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>(Bron: Ambtenaar 2.0) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Netwerken </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>Verbinden </li></ul>
 32. 43. <ul><li>Het gebruik van Social Media </li></ul><ul><li>‘ bukken en wachten tot het over waait, heeft geen zin ’ </li></ul><ul><li>Citaat Menno Lantink </li></ul>
 33. 44. <ul><li>Gemeente houdt de rol als hoeder van het algemeen belang. </li></ul><ul><li>Zij moet de belangen bewaken van degenen die niet aan het interactieve proces deelnemen, maar bij de uitkomst ervan wel belang hebben </li></ul>
 34. 45. Vragen?
 35. 46. Participatie is een middel, geen doel!
 36. 47. Motieven voor participatie <ul><li>Versnellen besluitvorming </li></ul><ul><li>Vergroten kwaliteit van een plan </li></ul><ul><li>Vergroten betrokkenheid tussen belanghebbenden </li></ul><ul><li>Vergroten begrip bij belanghebbenden voor uiteindelijke plan </li></ul><ul><li>……… .. </li></ul>
 37. 48. Mate van participatie <ul><li>1. Informeren </li></ul><ul><ul><li>Politiek bepaalt de agenda en houden de betrokkenen hiervan op de hoogte. </li></ul></ul><ul><li>2. Raadplegen </li></ul><ul><ul><li>Politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar raadpleegt betrokkenen. </li></ul></ul><ul><ul><li>De politiek verbindt zich echter niet aan de resultaten </li></ul></ul><ul><li>3. Adviseren </li></ul><ul><ul><li>Politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven betrokkenen de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. </li></ul></ul><ul><ul><li>De politiek verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan hier bij de uiteindelijke besluitvorming (beargumenteerd) van afwijken. </li></ul></ul>
 38. 49. Mate van participatie <ul><li>4. Coproduceren </li></ul><ul><ul><li>Politiek, bestuur en betrokkenen stellen gezamenlijk een probleemagenda op, waarna ook gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. </li></ul></ul><ul><ul><li>De politiek verbindt zich met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming aan deze oplossingen, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. </li></ul></ul><ul><li>  5. Meebeslissen </li></ul><ul><ul><li>Politiek en bestuur leggen de ontwikkeling van en de besluitvorming over het beleid bij de betrokkenen neer, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. </li></ul></ul><ul><ul><li>De politiek neemt de resultaten over. Resultaten uit het proces hebben een spontaan bindende werking. </li></ul></ul>
 39. 50. Coproduceren en meebeslissen vereist lef van projectleider en de politiek Durf jij je nek uit te steken?

×