Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen

1,225 views

Published on

Public procurement of agile software development.

Published in: Law

Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen

 1. 1. Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen näkökulma Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 1
 2. 2. Julkisten hankintojen erityispiirteet  Hankintamenettelyt määritelty laissa  Kilpailutusvelvollisuus  Etupainotteisuus: hankinnan kohde ja pisteytysperusteet tarjouspyynnössä  Sopimusehdot tarjouspyynnön liitteenä  Tarjousten vertailukelpoisuus / tarjouspyynnönmukaisuus  Syrjinnän ja tinkimisen kielto, tasapuolinen kohtelu  Syrjimättömät ja objektiiviset vertailukriteerit  Tarjousta ei voi tarjousajan jälkeen parantaa  Ei neuvotteluja (avoin ja rajoitettu menettely), tietopyyntö, tekninen vuoropuhelu  Hankintasopimus vrt. puitejärjestely  Valitusmahdollisuus Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 2
 3. 3. Kaksi– tai oikeastaan kolmivaiheisuus: 1.Erotetaan toimittajan soveltuvuus hankinnan kohteen arvioinnista 2.Toteutettavat vähimmäisvaatimukset selkeästi esiin 3.Erotetaan vähimmäisvaatimukset vertailtavista (”vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ja ammattitaitoa”) Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 3
 4. 4. Miten ketterää kehitystä kilpailutetaan?  Huolehditaan vertailukelpoisuudesta ja toimittajien tasapuolisesta kohtelusta  Neuvottelumenettelyllä? Rajoitetulla menettelyllä? Avoimella menettelyllä?  Menetelmäneutraalius: kilpailun mahdollistaminen ja ketterien yhteensovittaminen Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 4
 5. 5. Hankinnan kohteen laajuus ja vaikeus esiin  Hankinnan jakaminen toiminnallisiin osiin?  Laaja vs. suppea järjestelmä?  Erityisosaamisen tarve?  Junior vai senior – tarjottujen henkilöiden kiinnittäminen sopimukseen, sanktiointi? Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 5
 6. 6. Vertailuperusteet  Vertaillaan aikaperusteista hintaa  Mahdollisesti myös kiinteän osan hinta vertailuun  Laadulle (vrt. hinnalle) suuri painoarvo Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 6
 7. 7. Tiimin valinta  Eri tasoiset asiantuntijat  Ketterä toteutustiimi vrt. yksittäiset henkilöt  Tiimin yhteentoimivuus ja aikaansaavuus – POC pisteytysperusteena?  Osaaminen: ehdottomat vaatimukset ja pisteytettävät tekijät  Koulutus: MAO-käytäntö huomioon  Osaamisen todennettavuus: tekninen haastattelu, CV-pohja, Copyright Hansel Oy osaamislomake, POC, koodaustehtävä?  Skaalautuvuus  Ydintiimistä vrt. muista asioista saatavat pisteet  Hyvien resurssien houkuttelu 9.12.2014 Outi Jousi 7
 8. 8. ”Hankinnan kohde muuttuu”  Liian tarkka vaatimusmäärittely: ketteryys vaarantuu  Tiedettävä kuitenkin mitä ollaan ostamassa: vaarassa tarjousten vertailukelpoisuus, kilpailuttamisvelvollisuuden noudattaminen, tarjoajien tasapuolinen kohtelu...  Epic apuna? Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 8
 9. 9. Hybridimallit ja kilpailuttaminen Esim.  Ketteryyden elementtejä vesiputousmallisessa sopimuksessa  Inkrementaalinen kehitysmalli  Ketterämpi muutoshallinta  Osittain tarkasti määritelty kiinteähintainen projekti, osittain tuntiveloitteista jatkuvaa kehittämistä Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 9
 10. 10. Lisähuomioita  Dokumentointitarve: klassinen ketteryys vs. julkishallinnon tarpeet  Toimittajan vaihtuminen: perehtyminen tietojärjestelmiin, dokumentaation ja koodin siirto… Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 10
 11. 11. Vältettäviä ongelmia  Hankintalain vastainen kilpailutus  Vesiputousmallinen sopimus ketterässä projektissa  Asiakkaan ja toimittajan resurssien riittämättömyys  Palvelua ostaessasi määrittele vain pakolliset asiat, muu on toimittajan ratkaistavissa  Ei riittäviä immateriaalioikeuksia toimittajaa vaihdettaessa  Hintojen nousu sopimuskaudella (kevennetyt kilpailutukset, hinnankorotuslausekkeet) Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 11
 12. 12. Tapauskohtaiset ketterät sopimusehdot  Ketteryys vaikuttaa hankintasopimukseen laajasti  Merkittävä vaikutus hintaan, hankinnan kohteen sisältöön ja tarjoamismahdollisuuksiin tai - halukkuuteen Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 12
 13. 13. Saa ottaa yhteyttä! Outi Jousi Lakimies Hansel Oy outi.jousi@hansel.fi p. +358 40 563 7343 For English speaking readers: my apologies, the slide show is not available in English, but do contact me concerning agile contracts and public procurement of agile software development. Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 13

×