Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
avg-presentatie-yoostock
avg-presentatie-yoostock
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Gdpr (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Gdpr

 1. 1. De invloed van de General Data Protection Regulation (GDPR) op uw facility en ICT-beheer 17 januari 2017
 2. 2. Wat is de GDPR? De General Data Protection Regulation is de huidige Europese Regelgeving m.b.t. de data privacy of beveiliging van vertrouwelijke gegevens. Deze regelgeving is een overeenkomst tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad die op 15 december 2015 werd bereikt.
 3. 3. Inhoud van de GDPR De GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).
 4. 4. Van kracht vanaf De effectieve werking zal van kracht zijn vanaf mei 2018, wat betekent dat vanaf dat moment, de lokale autoriteiten (van België en van Nederland) boetes kunnen opleggen aan bedrijven en organisaties die deze regelgeving niet naleven. Hiervoor zijn maximale geldboetes vastgesteld die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie of 20 miljoen euro (wanneer dit hoger is).
 5. 5. Bereid u voor! Het is daarom de hoogste tijd om u hierop voor te bereiden door de nodigde processen, documentatie en IT-tools te implementeren om de naleving van deze nieuwe regelgeving te waarborgen.
 6. 6. Databeschermingsauthoriteiten bestaan in elk land In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. In Belgie is dit de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de Privacycommissie.
 7. 7. De 6 voornaamste principes van deze regelgeving 1. Toepasbaarheid Deze wetgeving is voor elke organisatie van toepassing, dus zowel voor data collectors als voor data processors, voor overheid en voor privé-bedrijven, en dit onafhankelijk van de grootte van de organisatie. 2. Het recht om “vergeten” te worden Elke persoon heeft het recht om te vragen dat zijn/haar persoonlijke gegevens verwijderd moeten worden. Een dergelijke aanvraag dient zonder verwijl uitgevoerd te worden.
 8. 8. De 6 voornaamste principes van deze regelgeving 3. Toestemming terugtrekken Data eigenaars moeten in eerste instantie expliciet of impliciet toestemming geven voor de verwerking van hun eigen gegevens. Deze toestemming moet op elk moment kunnen teruggetrokken worden, ook al werd eerder de toestemming expliciet gegeven. Het is de plicht van de organisatie om de data eigenaars over deze mogelijkheid te informeren. 4. Kennisgeving van elke inbreuk Elke inbreuk op de data privacy moet aan de authoriteit van uw land gemeld worden, en dit binnen 72 uur. Tevens moeten alle individuën die geïmpacteerd werden onmiddellijk over de inbreuk en de mogelijke gevolgen geïnformeerd worden.
 9. 9. De 6 voornaamste principes van deze regelgeving 5. Toestemming van ouders Ouderlijke toestemming moet geverifieerd worden voor minderjarigen. Het volstaat dus niet dat een minderjarige toestemming geeft ; dit moet door een ouder bevestigd worden. 6. Boetes Bij ingebrekestelling kan de autoriteit een boete opleggen van 4% van de wereldwijde omzet, met een maximum van 20 miljoen euro.
 10. 10. Hoe zich voorbereiden? Elke organisatie kan best een stappenplannen uitwerken om de naleving van de regelgeving te waarborgen, om de juiste maatregelen tijdig te treffen en dus om geldboetes te vermijden Dit omvat de benodigde policies & procedures, documentatie en ondersteunende IT-Tools. Het vraagt de nodige voorbereiding dus wacht niet af en leg vandaag uw stappenplan vast.
 11. 11. De 14 voornaamste stappen: 1. Bewustmaking: informeer sleutelfiguren en beleidsmakers 2. Organiseer een interne audit: breng in kaart welke persoonsgegevens je registreert 3. Communicatie: ontwikkel de juiste schriftelijke documenten voor de privacyverklaring 4. Data verwijderen: ga na of data op een veilige manier verwijderd kunnen worden 5. Bewijsvoering: zorg dat je kan aantonen dat de data veilig verwijderd werden 6. Verzoek tot toegang: update je bestaande toegangsprocedures 7. Wettelijke grondslag: identificeer voor elk type gegevensverwerking de wettelijke grondslag 8. Toestemming: evalueer de wijze waarop je toestemming vraagt, verkrijgt en registreert 9. Kinderen: ontwikkel systemen die de leeftijd nagaan en toestemming van ouders vragen 10. Datalekken: voorzie procedures die datalekken opsporen 11. Ga na hoe je ‘Gegevensbescherming door ontwerp’ en ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ kan implementeren 12. DPO: benoem een Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming 13. Bestaande contracten: wijzig je contracten met onderaannemers 14. Crisis management plan: werk een plan uit om te antwoorden op eventuele incidenten
 12. 12. Specifieke impact of maatregelen voor facilitair en ICT beheer Het zijn vooral de stappen 4 & 5 waar facilitair en/of ICT een rol zal spelen, nl. voor het verwijderen van de gegevensdragers. Afhankelijk van de situatie is hergebruik van de dragers (devices) al dan niet toegelaten. Mogelijke oplossing wanneer hergebruik is toegelaten is een softwarematige datawiping (x 7) waarbij een rapport met details per datadrager wordt afgeleverd én een certificaat van vernietiging.
 13. 13. Specifieke impact of maatregelen voor facilitair en ICT beheer Wanneer hergebruik niet is toegelaten, worden de volgende technieken toegepast op de gegevensdragers: - Mechanische perforatie - Degaussing en/of - Shredding
 14. 14. Specifieke impact of maatregelen voor facilitair en ICT beheer Degaussing is het demagnetiserend proces om een hard disk of tape te wissen.
 15. 15. Specifieke impact of maatregelen voor facilitair en ICT beheer Shredding is het vermalen van de harde schijf tot op 300 mm2, Conform DIN66399 klasse H5.
 16. 16. Voor meer informatie over deze technieken van gegevensverwijdering, neemt u contact op met: Mark Adriaenssens CEO mark@outofuse.com T: 011 27 10 78 - M: 0478 305 873 Out Of Use nv Lochtemanweg 40 - 3580 Beringen www.outofuse.com

×