Owi toimialabarometri 2012

985 views

Published on

Oulun hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometri 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Owi toimialabarometri 2012

 1. 1. Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometri 2012 Tutkimus toimialan yritysten tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä Oulussa 2012 5.12.2012 Oulu Wellness Instituuttisäätiö© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 0
 2. 2. TiivistelmäHyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin on vuosittain tehtäväkyselytutkimus. Barometrin tavoitteena on selvittää hyvinvointi-, terveys- ja bioalanyritysten tilannetta ja tulevaisuuden haasteita Oulun seudulla.Vuoden 2012 barometrissä keskityttiin erityisesti yritysten kasvuun, kansainväliseenliiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena yritysten toimitusjohtajille. Vastaajiksikutsuttiin 150 hyvinvointi-, terveys- ja biotoimialan yritystä Oulun alueella.Vastauksia saatiin 38 kpl. Vastausprosentti oli 25,3 %.Tutkimuksen mukaan alan yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen.Rahoituksen puute näkyy haasteena niin kasvulle, kansainvälistymiselle kuin muulleliiketoiminnan kehittämiselle.Rahoituksen hankinnassa merkittävimpiä haasteita ovat puutteellinenrahoitusmenetelmien tuntemus ja rahoittajien puutteellinen toimialan tuntemus,yrityksen oman tuotekonseptin keskeneräisyys, kaupallisen näytön jaomarahoitusosuuden puutteet sekä rahoitusprosessia koskevan osaamisen puute.© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 1
 3. 3. Sisällys1. Tutkimuksen taustat ja tarkoitus ............................................................................32. Toteuttajat ..............................................................................................................33. Tutkimusmenetelmät ............................................................................................. 34. Tutkimuksen tulokset ............................................................................................. 45. Tulosten arviointia ..................................................................................................66. Lisätietoja................................................................................................................7Liite 1. Kyselyn saatekirje ............................................................................................... 8Liite 2. Vastausten yhteenveto, erillinen PDF© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 2
 4. 4. 1. Tutkimuksen taustat ja tarkoitusHyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometri on Oulu WellnessInstituuttisäätiön vuosittain toteuttama kyselytutkimus. Tutkimuksen tarkoituksenaon selvittää Oulun alueella toimivien hyvinvointi-, terveys ja bioalan yritystennykytilannetta, kasvuhalukkuutta, kansainvälistymistä, rahoitusta sekätulevaisuudennäkymiä.Tutkimuksen perusteella osataan toimialan edistämistoimenpiteet kohdistaa siten,että ne vastaavat mahdollisimman hyvin kohdeyritysten tarpeita.2. ToteuttajatTutkimus toteutettiin Oulu Wellness Instituuttisäätiön (OWI) toimesta yhteistyössäBusinessOulun kanssa. Selvityksen toteuttamiseen osallistuivat seuraavat henkilöt:Vastuullinen toteuttaja: OWI - Projektin vastuuhenkilö, toiminnanjohtaja Eeva Kiuru: projektin johto, projektin suunnittelu, kysymysten laadinta, kohdeyritysten valinta, tulosten analysointi, loppuraportin laadinta - Assistentti Veera Virta: kysymysten laadinta, kohdeyritysten valinta, tulosten analysointi, loppuraportin laadintaToteutuksessa mukana BusinessOulusta: - LifeScience asiakkuusjohtaja Tuula Palmén - HealthBio-ohjelmajohtaja Mari Leppilampi - Toimialakoordinaattori Mari Koskinen3. TutkimusmenetelmätTutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toimialan yrittäjille/toimitusjohtajille.Sähköinen kyselylomake toteutettiin Google Driven lomaketyökalun avulla.Kysymykset laadittiin edellisvuoden toimialatutkimuksen sekä ajankohtaisentoimialatuntemuksen perusteella. Barometrissä keskityttiin yritysten kasvuun,kansainväliseen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin sekä näitäkoskeviin haasteisiin. Lisäksi haluttiin selvittää mm. toimialan rahoittajatuntemusta.© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 3
 5. 5. Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2012. Kyselytutkimus lähetettiinsähköpostilla Oulun alueen hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivien yritystentoimitusjohtajille. Osoitetiedot saatiin OWI:n ja BusinessOulun asiakasrekistereistä.Kyselytutkimus lähetettiin 150:lle kohderyhmän edustajalle. Kyselyyn vastasiyhteensä 38 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli 25,3 %.Tutkimuksen saatekirje on liitteenä 1 ja vastausten yhteenveto liitteellä 2.4. Tutkimuksen tuloksetHyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten kasvun esteenä rahoituksen puuteYhteensä 63 % barometriin vastanneista yrityksistä hakee kasvua kotimaasta ja/taiulkomailta. Heistä 24 % hakee kasvua vain kotimaan markkinoilta ja 29 % hakee sitäkotimaan lisäksi myös kansainvälisiltä markkinoilta. Voimakasta kansainvälistäkasvua hakee 8 % vastanneista. 26 % vastanneista on liiketoiminnankäynnistämisvaiheessa olevia yrityksiä. Selkeästi suurin kasvun este toimialalla onrahoituksen puute (54 %). Muita kasvun esteitä ovat asiakkaiden (22 %) ja osaamisenpuute (14 %). 19 % vastanneista ei näe merkittäviä esteitä kasvulle.Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten rahoittajatuntemus on puutteellinen –yrittäjien mukaan myös rahoittajilla vähän tietoa toimialastaHyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten rahoituksen hankinnan suurimmathaasteet ovat riittämätön tuntemus rahoitusmahdollisuuksista (34 %), omantuotekonseptin keskeneräisyys (32 %), rahoittajan toimialatuntemuksen puute (29%), kaupallisen näytön puute (29 %) ja omarahoitusosuuden puute (21 %). Yrityksetkokevat myös rahoituksen hakemisen prosessin itselle haastavaksi, sillä vastanneista16 % kertoi kokevansa haasteeksi riittävän osaamisen puutteen hyvänrahoitusesityksen tekemiseen ja 13 % rahoitusprosessin läpivientiin.Julkiset rahoituslähteet tunnetaan hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjienkeskuudessa hyvin, mutta alan pääomasijoittajia tunnetaan vasta vähänRahoittajista tunnetuimpia ovat barometriin vastanneiden keskuudessa julkisetrahoittajat ELY-keskus (95 % tunsi), Tekes (95 %) ja Finnvera (92 %). Yksityiset alanpääomasijoittajat puolestaan ovat alan yrittäjien keskuudessa vielä melkotuntemattomia. Tunnetuimmat yksityiset pääomasijoittajat olivat Head Invest (61 %tunsi), Teknoventure (42 %), Hyvinvointirahasto (58 %) ja Northern StartupFund/Butterfly Ventures (34 %). Monia yksityisiä alan pääomasijoittajia barometrinkyselytutkimukseen vastanneet eivät tunteneet lainkaan.© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 4
 6. 6. Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjät hakevat kansainvälistä liiketoimintaamutta tarvitsevat lisää rahoitusta ja kansainvälisiä verkostoja34 % vastanneista yrityksistä harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja 32 %suunnittelee kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista 1-2 vuoden sisällä. 13 %vastanneista ei suunnittele harjoittavansa kansainvälistä liiketoimintaatulevaisuudessa lainkaan. Tärkeimpiä kansainvälisiä liiketoiminta-alueita barometriinvastanneiden perusteella ovat Ruotsi ja muut Pohjoismaat, saksankielinen alue(Saksa, Sveitsi, Itävalta), Iso-Britannia ja Irlanti sekä Pohjois-Amerikka.Merkittävimmät kansainvälisen liiketoiminnan haasteet ovat rahoituksen puute (46%) ja kansainvälisten verkostojen puute (35 %).Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjien tulevaisuuden näkymät positiivisia –myyntiosaaminen useimmille yrittäjille suurin sisäinen haasteBarometrikyselyssä tiedusteltiin yritysten tulevaisuuden näkymiä seuraavien 2-5vuodan ajanjaksolla, ja 56 % vastaajista koki yrityksensä tulevaisuuden näkymäthyviksi tai erittäin hyviksi. 39 % vastanneista näkivät tulevaisuuden näkymänsäneutraaleiksi. Vain 3 % oli huolissaan yrityksensä tulevaisuudesta. Liiketoiminnankehittämisen merkittävimpinä sisäisinä haasteina pidettiin myyntiosaamista (54 %vastaajista) sekä liiketoimintaosaamista, kansainvälistä, viestinnän ja markkinoinninosaamista. Tulevaisuuden ulkoisista haasteista merkittävimmäksi nousikasvurahoituksen puutteen (46 %) ohella ja alalle tyypillisesti myös asiakkaidenhankinta- ja ostoprosessien haasteet (43 %).Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritykset haluavat hyödyntää uusinta teknologiaaomassa liiketoiminnassaanKaikkiaan 95 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ovat kiinnostuneita erilaistenteknologisten sovellusten hyödyntämisestä. Internet, mobiiliteknologiat jasosiaalinen media koetaan kiinnostavimmaksi. Myös pilvipalveluista sekä 3D- japeliteknologioista ollaan kiinnostuneita (32 %).Hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla paljon pieniä yrityksiäToimialalle on tyypillistä yritysten pieni koko. Tämä näkyi myös tässä tutkimuksessa.Huomattava osa barometriin vastaajista oli pieniä yrityksiä: 2-5 työntekijän yrityksiä(26 %), 6-20 työntekijän yrityksiä (18 %) tai yksinyrittäjiä (29 %). Vastaajien joukossaoli myös muutama suurempi 101–200 henkeä työllistävä (8 %) ja yli 200 henkeätyöllistävä (8 %) yritys. Vuoden 2012 arvioidulla liikevaihdolla mitattunavastaajajoukko jakaantui tasaisesti: 37 % vastanneista yrityksistä sijoittuu alle 50 000€ kokoluokkaan.© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 5
 7. 7. 5. Tulosten arviointia ja ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksiHyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritykset ovat pieniä. Kasvuhalukkaita yrityksiä on,mutta kasvua hidastaa rahoituksen ja rahoitusmekanismien puute tai niidenpuutteellinen tuntemus. Myös toimialan erityishaasteet, kuten asiakkaidenhaastavat hankintaprosessit, hidastavat asiakkaiden hankintaa ja siten yritystenkasvua.Yritysten kasvuponnisteluita voisi edistää perusasioilla, kuten lisäämällä yritystentietoisuutta rahoitusvaihtoehdoista. Myös rahoittajat itse voisivat nykyistä enemmäntuoda omia rahoitusmahdollisuuksia esille esimerkiksi jalkautumalla yritystentilaisuuksiin ja kohtaamisiin sekä tuotteistamalla palveluitaan selkeämmäksi.Luottamuksellisen yhteistyökulttuurin luominen rahoittajien ja yritysten välille ontärkeä osa teemaan liittyvän osaamisen kehittämistä. Erityisesti matalan kynnyksenluottamukselliset keskustelut ”hulluistakin” ideoista ovat tärkeitä ja rakentavatymmärrystä ja luottamusta. Varhaisen vaiheen mentoroivat tunnustelut voisivatedistää kumppanuussuhteen muodostumista rahoittajan ja yrittäjän välille.Useille alan yrityksille erityisesti yksityinen pääomarahoitus on uutta, ja alaninvestorit ja business enkelit alueellamme vasta suhteellisen pienessä piirissätunnettuja. Yrittäjiä voitaisiin nykyistä laajemmin tutustuttaa heihin. Alalle tuleejatkuvasti myös uusia nuoria yrittäjiä, joten tunnettuuden ja toimintamekanismientutuksi tekeminen varhaisessa vaiheessa olisi hyödyllistä. Yhtä lailla myöspuutteelliseksi koettu rahoittajien toimialatuntemus lisääntyisi.Pelkkä rahoittajatuntemus ei yksin riitä, vaan yrityksiä tulisi myös auttaa niidenrahoitettavuuden parantamiseksi. Barometrin tulosten perusteella neuvoja tarvitaaneniten oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessia koskevanosaamisen kehittämiseen ja koko prosessin kulmakiveen: hyvän rahoitusesityksentekemiseen.Kaupallisen näytön puutetta voitaisiin parantaa järjestämällä nykyistä parempiapilotointimahdollisuuksia esimerkiksi sairaaloissa tai hoitokodeissa. Näinedistettäisiin uusimpien innovaatioiden käyttöä yrityksen kotipaikkakunnalla.Kotikentältä hankitut pilotti- ja referenssiasiakkuudet voisivat edistää merkittävästiyrityksen myyntityötä muualla kotimaassa sekä ulkomailla ja vastaavasti houkutellayrityksiä käynnistämään alan liiketoimintaa juuri Oulussa.© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 6
 8. 8. Julkisen sektorin organisaatiot ovat asiakkaana haastavia ja niiden hankintaprosessitovat pitkiä. Tämä näkyy ongelmallisena erityisesti pienille yrityksille. Mitä pienempiyritys, sitä uuvuttavampi hankintaprosessi usein on, ja yrityksen on vaikeaa päästäkasvu-uralle. Kaikki kokeilut, joilla tätä prosessia voidaan nopeuttaa, ovat yrittäjienkeskuudessa tervetulleita ja edistävät alan uusien innovaatioiden kaupallistamista.Kansainvälisen kaupan edistämiseksi tulisi käynnistää konkreettisia kauppaaedistäviä toimia, esimerkiksi yhteisiä vientirengas-tyyppisiä aktiviteettejäasiakkuuksien hankkimiseksi yritysten päämarkkina-alueilta.Alan yritysten kiinnostus teknologisten sovellusten käyttöön on tärkeä tietotoimialan ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi ict-alan yrityksille ja osaajille, jotkahakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointi-, terveys- ja bioalalta.Tämän barometrin tulosten perusteella on käynnistetty kaksi konkreettistatoimenpidettä. OWI kokoaa alan rahoitusta hakevat yritykset yhtenäiseksiportfolioksi, jota voidaan esitellä rahoittajille. OWI myös kokoaa yhteen hyvinvointi-,terveys- ja bioalalla toimivat rahoittajat tietopankiksi alan yrittäjille.6. LisätietojaLisätietoja selvityksestä voi tiedustella:Eeva Kiurutoiminnanjohtajaeeva.kiuru@owi.fi040-5886237www.owi.fiTwitter: @eevakiuru© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 7
 9. 9. Liite 1. Kyselyn saatekirjeTerve,Hyvinvointi-, terveys- ja bioala (life science) on voimakkaasti kehittymässä olevatoimiala Oulun seudulla.Toimialabarometri on vuosittain toteutettava kyselytutkimus, jolla selvitetään alanyritysten tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyn tulosten perusteella voimmekohdentaa toimintaamme vastaamaan yritysten tarpeita.Pyydämme teitä osallistumaan kyselyymme, johon vastaaminen kestää n. 5 min.Vastaamisen voitte aloittaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla linkinInternet-selaimen osoiterivillehttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFU1QmRPT2RXeVlTUjZkRzBkaVVNemc6MQ#gid=0Kyselyn toteuttaa Oulu Wellness Instituuttisäätiö yhteistyössä BusinessOulun kanssa.Osoitelähde: OWI ja Business OuluLisätietoja kyselytutkimuksesta antaa eeva.kiuru@owi.fi (040-5886237)Kiitos ja terveisin,Eeva Kiuru, toiminnanjohtaja, Oulu Wellness InstituuttisäätiöTuula Palmen, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu, LifeScience© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 8

×