Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta

Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppalan esitys Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta

 1. 1. Luonnontieteellinen tiedekunta KOULUTUS- TILAISUUS OPETTAJILLE 03.03.2010 Heikki Kuoppala Vuonna 2010
 2. 2. Luonnontieteellinen tiedekunta Yleistä Tiedekunta on yksi monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset alat ovat laajasti edustettuina. Luonnontieteellisen opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteen-alansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi koulutus antaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja valmiuden jatkuvaan opiskeluun sekä tieteelliseen viestintään. Opiskelu on pitkäjänteistä työtä. Luonnontieteissä perusasioiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kunkin koulutusohjelman ensimmäisten opintovuosien peruskurssien merkitys on suuri - näiden sisällöt ovat kunkin aineen keskeisintä materiaalia, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat.
 3. 3. Luonnontieteellinen tiedekunta Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 34 suuntautumisvaihtoehtoa * 24 oppiainetta * Tutkinnot: LuK, FM, FL ja FT
 4. 4. Luonnontieteellinen tiedekunta Aloituspaikat 2010 Biokemian koulutusohjelma 30 Biologian ko 50+1* Fysikaalisten tieteiden ko 95 Geotieteiden ko 20 Kemian ko 65 Maantieteen ko 35+1* Matemaattisten tieteiden ko 100 Matemaattisten tiet. ko, tilastotiede 15 Tietojenkäsittelytieteiden ko, Oulu 120 Yhteensä 530+2 * saamelaiskiintiö
 5. 5. Luonnontieteellinen tiedekunta Pisteytys 1) Suoravalinnalla (yo-todistuksen arvosanalla / arvosanoilla esim. matematiikan laudatur / eximia); 2) Valintakokeella. Valintakoe on useimmiten pakollinen 3) Valintakokeen ja ylioppilastodistuksesta laskettujen yhteispisteiden perusteella siten, että koulutusohjelmat voivat soveltaa valinnoissaan joko kaikkia tai vain osaa kohtien 1) - 3) vaihtoehdoista.
 6. 6. Luonnontieteellinen tiedekunta Pisteytys <ul><li>Ylioppilastodistuksen arvosanoista voidaan huomioida: </li></ul><ul><li>matematiikan koe (eri pisteet pitkä / lyhyt); </li></ul><ul><li>äidinkielenkoe; </li></ul><ul><li>soveltuva ainereaalikoe / soveltuvat ainereaalikokeet tai reaalikoe joko kokeena ja / tai siitä eroteltuina ainekohtaisina pisteinä. Jos hakija on suorittanut sekä vanhan reaalikokeen että uuden ainereaalikokeen, huomioidaan paras vaihtoehto; </li></ul><ul><li>vieraan kielen koe (eri pisteet pitkästä A-kieli tai lyhyt kieli). Jos vieraan kielen kokeita enemmän niin huomioidaan arvosana, joka antaa parhaimmat pisteet (Huom! Ruotsin / suomenkieli ei ole vieras kieli); </li></ul><ul><li>lukion päästötodistuksen fysiikan arvosanasta annetaan pisteitä vain fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa. Painotukset eri arvosanoista annettavista pisteistä ovat koulutusohjelmakohtaiset. </li></ul>
 7. 7. Luonnontieteellinen tiedekunta Suoravalintaa Biokemian ko, Biologian ko, Maantieteen ko ja Tietojenkäsittelytieteiden ko: Ei suoravalintaa, vaan valinta yhteispisteillä ja/ tai valintakokeella Geotieteiden ko : Suoravalinta joilla fysiikan tai kemian (parempi) ainereaalikokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur .
 8. 8. Luonnontieteellinen tiedekunta Suoravalintaa Fysikaalisten tieteiden ko : Ainakin yksi seuraavista ehdoista on voimassa: 1) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur , 2) vanhamuotoisessa reaalikokeessa fysiikan ja kemian vastausten yhteispistemäärä on vähintään 30 , 3) ainereaalikokeessa fysiikan arvosana on laudatur, eximia cum laude approbatur tai magna cum laude approbatur , 4 ) ainereaalikokeessa fysiikan arvosana on cum laude approbatur ja matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on vähintään magna cum laude approbatur ,
 9. 9. Luonnontieteellinen tiedekunta Suoravalintaa Kemian ko : Suoravalinta kun seuraava ehto on voimassa: * joilla kemian ainereaalikokeesta on arvosana laudatur, eximia cum laude approbatur tai magna cum laude approbatur * Kemian koulutusohjelmaan vai joko suoravalinnalla tai valintakokeella. Ns. yhteispistevalintaa (valintakoe + todistuspisteet) ei enää ole.
 10. 10. Luonnontieteellinen tiedekunta Suoravalintaa Matemaattisten tieteiden ko : Suoravalinta, kun ainakin toinen seuraavista ehdoista on voimassa: 1 ) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur ; 2 ) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on magna cum laude approbatur sekä sen lisäksi äidinkielen tai joko ennen vuotta 2006 suoritetun reaalikokeen tai vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetun ainereaalikokeen (paras koe) arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur .
 11. 11. Luonnontieteellinen tiedekunta Suoravalintaa Matemaattisten tieteiden ko, tilastotieteen linja : Suoravalinta, kun ainakin toinen seuraavista ehdoista on voimassa: 1 ) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur ; 2 ) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on magna cum laude approbatur sekä sen lisäksi äidinkielen tai joko ennen vuotta 2006 suoritetun reaalikokeen tai vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetun ainereaalikokeen (paras koe) arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur .
 12. 12. Luonnontieteellinen tiedekunta Ainereaalin huomioiminen <ul><li>Biokemian ko : </li></ul><ul><li>mikäli hakijalla on arvosana joko biologian tai fysiikan kokeesta, valitaan se koe, joka antaa parhaan pistemäärän sekä </li></ul><ul><li>Mikäli hakijalla on ainereaalikokeen arvosana kemian kokeesta, voi hän korvata sillä kemian valintakokeen. Mikäli hakijalla on suoritettuna ainereaalikoe kemiasta, hän voi osallistua myös kemian valintakokeeseen. Tällöin valitaan se koe, joka antaa parhaan pistemäärän. Kemian valintakoe on pakollinen silloin, mikäli hakijalla ei ole suoritettuna ainereaalikoetta kemiassa. </li></ul><ul><li>Biologian ko : pisteitä saa kahdesta ainereaalikokeen arvosanasta erikseen määritellyllä tavalla </li></ul>
 13. 13. Luonnontieteellinen tiedekunta Ainereaalin huomioiminen * Fysikaalisten tieteiden ko : Ainereaalikokeen fysiikan arvosana * Geotieteiden ko : Biologian tai maantieteen ainereaalikoe (parempi) sekä fysiikan tai kemian ainereaalikoe (parempi) * Kemian ko : suoravalinnassa * Maantieteen ko : maantiedon (paremmat pisteet) tai muun ainereaalikokeen (paras) arvosanasta * Matemaattisten tieteiden ko : Fysiikan tai kemian ainereaalikokeen arvosana (parempi) * Matemaattisten tieteiden ko tilastotieteen linja : paras ainereaalikoe * Tietojenkäsittelytieteiden ko : paras ainereaalikoe
 14. 14. Luonnontieteellinen tiedekunta Valintakoeajat 2010 (ennakkotieto) tietojenkäsittelytieteen yhteisvalintakoe pe 21.5. klo 9 – 13 maantieteen koe ma 24.5. klo 9 – 13 fysiikan koe ma 24.5. klo 14 – 17 kemian koe ti 25.5. klo 9 – 12 biokemian koe ti 25.5. klo 13 – 16 biologian yht.val.koe to 27.5. klo 9 – 13 tilastotieteen koe to 27.5. klo 14 - 17 matematiikan koe ma 31.5. klo 14 – 17 geologian koe ma 31.5. klo 10 – 13
 15. 15. Luonnontieteellinen tiedekunta TILASTOTIETOJA VUODEN 2009 OPISKELIJAVALINNASTA Hakemuksia ensisijaisia hyväk- alin hyväksymis- yhteensä hakemuksia sytty pistemäärä (1) Biokemian ko 192 154 51 59,25 / 120.00 Biologian ko (2) 1671 262 64 120 / 225 Fysik. tiet. ko 330 215 189 38,00 / 120.00 Geotieteiden ko 100 70 25 38,00 / 120.00 Kemian ko 441 319 220 69.00 / 120.00 Maantieteen ko 271 256 47 64.00 / 105.00 Matemaatt. tiet. ko 356 238 190 59.00 / 120.00 Matemaatt. tiet. ko, tilastotiede 58 32 30 xx / 120.00 Tietojenkäs.tieteiden ko (Oulu) 278 255 143 28.00 / 120.00 Tietojenkäs.tieteiden ko (Kaj) 19 18 3 52.00 / 120.00 (1) Valintakokeen ja todistuspisteiden (yhteispisteiden) perusteella hyväksytyt. (2) Biologian yhteisvalinnan kaikkien hakemusten määrä sekä ensisijaisten hakemusten määrä Oulun yliopistoon. Biokemian, geotieteiden (geologiapainotteinen), kemian, maantieteen tai tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmiin suoraan valintakokeella hyväksyttyjen alin valintakoepistemäärä (suluissa ylin mahdollinen pistemäärä): biokemian koe 25 (45) geologian koe 42 (60) kemian valintakoe 37 (60) maantieteen valintakoe 35 (60) tietojenkäsittelytiet. valintakoe (Oulu) 45 (60) tietojenkäsittelytiet. valintakoe (Kajaani) 57 (60) Tilastoa 2009 valinnasta
 16. 16. Luonnontieteellinen tiedekunta Ammattinimikkeitä Biokemia Assistentti Kemisti Post doc tutkija Tutkija Tutkija/ Assistentti Tutkija-väitöskirjantekijä Tutkimusapulainen Tutkimusavustaja Väitöskirjantekijä Biologia Assistentti Atk-neuvoja Biologian ja maantiedon opettaja Luokanopettajan vs. Luontokouluavustaja Projektikoordinaattori Research Biologist Sivutoiminen tuntiopettaja Tuntiopettaja Tutkija Tutkimusapulainen Väitöskirjantekijä Yliopettaja
 17. 17. Luonnontieteellinen tiedekunta Ammattinimikkeitä Fysikaaliset tieteet Assistentti Opintoneuvoja Erikoistutkija Käyttöliittymäsuunnittelija Lennonvarmistusvirkailija Patenttikäsittelijä Projektipäällikkö RF-designer engineer Sairaalafyysikko Suunnittelija Sw Design Engineer Tutkija / -koulutettava Geotieteet Geologi Harjoittelija Mitta-apulainen Projektigeologi Projektipäällikkö Tutkija Ympäristösihteeri
 18. 18. Luonnontieteellinen tiedekunta Ammattinimikkeitä Kemia Assistentti Associate Scientist Atk-suunnittelija Matem. aineiden lehtori Ohjelmistosuunnittelija Puutarhatyöntekijä Toimitusjohtaja Tutkija Tutkimus- ja tuotekehityskemisti Tutkimusapulainen Tutkimuskemisti Ympäristöpäällikkö Maantiede Aineenopettaja Arkistoapulainen Lehtori Maantiedon ja biologian opettaja Opetuspaketin laatija Projektiassistentti/opettaja Projektipäällikkö Projektisihteeri Projektisuunnittelija Päätoiminen tuntiopettaja Tutkija Tutkimusapulainen
 19. 19. Luonnontieteellinen tiedekunta Ammattinimikkeitä Matemaattiset aineet Aineenopettaja Assistentti Design Engineer Matem. aineiden lehtori Matematiikan lehtorin vs. Ohjelmistosuunnittelija Patentti-insinööri Peruskoulun opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Systeemisuunnittelija Tietotekniikan lehtorin vs. Tutkija Tutkijakoulutettava Tietojenkäsittelytiede Assistentti Atk-päällikkö Chief Specialist Design Engineer Development Manager Ohjelmistoasiantuntija Opettaja Projektipäällikkö Release Manager Sovellussuunnittelija Suunnittelija SW Designer

×