Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen Opiskelijapalvelun päällikkö Sakari Jussi-Pekka
Tietolähteet <ul><li>Valmistuneiden lähtökysely - Tiedekunnittain kerätty tieto valmistuvien työllisyydestä tutkinnon ant...
1. työpaikka Nykyinen työpaikka Työssäoloaika Koulutusta vastaava työkokemus Työttömyysjaksojen lkm Työttömyyden kesto Jat...
Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (1) <ul><li>AKATEEMINEN TYÖTTÖMYYS KASVAA </li></ul><ul><li>O...
 
Työttömien määrän kehitys eräillä akateemisilla aloilla (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)
Oulun yliopistossa v. 2002 tutkinnon suorittaneiden asuinmaakunta vuoden 2006 lopussa Ylempi korkeakoulututkinto. Oulun yl...
Eri yliopistoista Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuneet. Ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritusvuosi 2002, tilanne vuo...
Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (2) KESKIARVOLUVUT EIVÄT KERRO TOTUUTTA – TYÖLLISYYDEN SUHTEE...
Työttömien osuus (%) Oulun yliopistossa viiden vuoden aikana tutkinnon suorittaneista Tilanne vuosina 2005, 2006 & 2007 ...
Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (3) <ul><li>TUORE TUTKINTO TYÖLLISTÄÄ </li></ul><ul><li>Oulun...
Oulun yliopistosta v. 2003 valmistuneiden työnantaja 2008 Nykyinen päätyönantaja   Lkm % yksityinen yritys tai valtionyhti...
Oulun yliopistosta v. 2005 valmistuneiden työnantaja 2010 Nykyinen päätyönantaja   Lkm % Yksityinen yritys tai valtionyhti...
Uraseuranta. Eräitä tunnuslukuja. Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työuran laatua kuvaavia tunnuslukuja viisi ...
Yleisimmät työantajat Nokia Oyj Oulun yliopisto Oulun kaupunki Oulun kaupungin opetustoimi Nokia Siemens Networks Oy Valti...
Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 2919 € 1300 € 5754 € min max Humanistinen koulutusala tunti...
Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 2799 € 1400 € 4500 € min max Kasvatustieteellinen koulutusa...
Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 4898 € 2500 € 15000 € min max Lääketieteellinen koulutusala...
Ka 3321 € 1300 € 6000 € min max Luonnontieteellinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseurant...
Ka 3826 € 1800 € 8000 € min max Kauppatieteellinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta...
Ka 3732 € 1750 € 7000 € min max Teknillinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta projek...
Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Humanistiset tieteet Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Tekniikka Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Luonnontieteet Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
Työura Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2004, kyselyajankohta: marraskuu 2009 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan o...
Työmarkkinatilanne syksyllä 2009 Työsuhteen muoto syksyllä 2009 Työmarkkinatilanne syksyllä 2009 <ul><li>*Perhevapaa, päät...
Koulutus kehitti Merkitys työssä Työelämätaitojen kehittyminen yliopistossa Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuoti...
Mihin kiinnitettävä huomiota? <ul><li>Ennakointityö; koulutuksen mitoituksessa ja sisällöissä tulee huomioida nykyistä par...
Osaaminen työelämässä YDINOSAAMINEN Erityispätevyydet, tiedot, valmiudet, työprosessien hallinta TOIMIALAN JA TOIMINTAYMP...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen

1,725 views

Published on

Oulun yliopiston opiskelijapalvelun päällikkö Sakari Jussi-Pekka kertoi akateemisesta työllisyydestä opinto-ohjaajien koulutuspäivässä 28.1.2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen

 1. 1. Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen Opiskelijapalvelun päällikkö Sakari Jussi-Pekka
 2. 2. Tietolähteet <ul><li>Valmistuneiden lähtökysely - Tiedekunnittain kerätty tieto valmistuvien työllisyydestä tutkinnon antohetkellä. </li></ul><ul><li>Valmistuneiden uraseuranta - Vuosittain toteutettava kyselytutkimus viisi vuotta sitten tutkinnon suorittaneille. </li></ul><ul><li>Tohtoreiden uraseuranta - Määräajoin toteutettava kyselytutkimus 2-3 vuotta sitten tohtoritutkinnon suorittaneille </li></ul><ul><li>TE-tilastot (jatkuva) </li></ul><ul><li>Tilastokeskus/sijoittumispalvelu (vuosittain) </li></ul>http://www.oulu.fi/careerservices/tyollistyminen/index.html
 3. 3. 1. työpaikka Nykyinen työpaikka Työssäoloaika Koulutusta vastaava työkokemus Työttömyysjaksojen lkm Työttömyyden kesto Jatko-/lisäkoulutus Työantajien lkm/ Työsuhteiden määrä <ul><li>Vakituisuus </li></ul><ul><li>Sijainti </li></ul><ul><li>Sektori </li></ul><ul><li>Tehtävänkuva </li></ul><ul><li>Laatu/koulutusvastaavuus </li></ul><ul><li>Vakituisuus </li></ul><ul><li>Sijainti </li></ul><ul><li>Sektori </li></ul><ul><li>Tehtävänkuva </li></ul><ul><li>Laatu/koulutusvastaavuus </li></ul>Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Työura: 5 vuotta työmarkkinoilla Tyytyväisyys yo-kulutuksen sisältöön ja laatuun Koulutuksen työelämärelevanssi (tieto-taito –arviot) Uraseurantamalli
 4. 4. Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (1) <ul><li>AKATEEMINEN TYÖTTÖMYYS KASVAA </li></ul><ul><li>Oulun yliopistosta valmistuneiden pääasiallisella sijoittumisalueella (Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu – Lappi) on akateemisten työttömien määrä jatkuvassa kasvussa. Vuoden 2002 lopussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli työttömänä 594, vuoden 2010 lopussa heitä oli 1157 (kasvua lähes 95 %). Dia 5. </li></ul><ul><li>Työttömyyden kasvu on ollut suurinta kasvatustieteissä (ml. opettajankoulutus), kielitieteissä, biologiassa, historia-aineissa sekä myös kauppatieteissä. Useimmissa näissä pääaineissa on aineenopettajakoulutus vahva suuntautumisvaihtoehto, mikä näkyy selvästi työttömien määrässä (kausityöttömyys). Dia 6. </li></ul><ul><li>Vaikka Oulun yliopiston vaikutusalue on Pohjois-Pohjanmaata laajempi, totuus on, että suurin osa valmistuneista sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle ja suhteellisen vähän akateemista työvoimaa tulee maakuntaan muista korkeakouluista. Diat 7 ja 8. </li></ul>
 5. 6. Työttömien määrän kehitys eräillä akateemisilla aloilla (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)
 6. 7. Oulun yliopistossa v. 2002 tutkinnon suorittaneiden asuinmaakunta vuoden 2006 lopussa Ylempi korkeakoulututkinto. Oulun yliopistosta v. 2004-2008 valmistuneiden asuinmaakunta v.2008 lopussa
 7. 8. Eri yliopistoista Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuneet. Ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritusvuosi 2002, tilanne vuoden 2006 lopussa.
 8. 9. Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (2) KESKIARVOLUVUT EIVÄT KERRO TOTUUTTA – TYÖLLISYYDEN SUHTEEN VOIMAKAS POLARISOITUMINEN ERI PÄÄAINEIDEN VÄLILLÄ Tilastokeskuksen seurantatiedot Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneiden pääasiallisesta toiminnasta osoittaa selvästi yliopiston koulutuksen jakautuvan hyvin työllistäviin koulutusohjelmiin ja ohjelmiin, joista tutkinnon suorittaneilla on suhteessa enemmän työttömyyttä Dia 10 Ne pääaineet, joissa esiintyy eniten työttömyyttä, ovat pääosin samoja, jotka nostavat em. alueellisia työttömyyslukuja (historia,. biologia, kemia, kasvatustieteet, kielet) Lääketieteissä ja osassa tekniikan koulutusohjelmia työttömyyttä ei ole esiintynyt tai se on ollut hyvin vähäistä. Tekniikan ala on näistä kahdesta on selvästi suhdanneherkempi. Tarkasteltaessa keskiarvolukuja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta, työttömien osuudessa ei ole tapahtunut huolestuttavaa kehitystä ja Oulun yliopiston seurantaluvut ovat hyvin lähellä valtakunnallista keskiarvoa (Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista n. 5 %). Monialaisessa yliopistossa, jossa on vahva edustus hyvin työllistävillä aloilla, keskiarvoluku ei kerro kuitenkaan koko totuutta.
 9. 10. Työttömien osuus (%) Oulun yliopistossa viiden vuoden aikana tutkinnon suorittaneista Tilanne vuosina 2005, 2006 & 2007 Lähde: Tilastokeskus Oulun yliopistossa tutkinnon 2001 - 2005 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2005 Oulun yliopistossa tutkinnon 2002 - 2006 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2006 Oulun yliopistossa tutkinnon 2003 - 2007 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2007 http://www.oulu.fi/careerservices/dokumentit/paaas08.xls Oulun yliopisto 2005 2006 2007 Ylempi korkeakouluaste yht. 5,2 4,8 4,9 726302 FM, arkeologia 30,4 13,3 22,6 742501 FM, geologia 13,8 5,0 15,5 726301 FM, historia 11,1 10,0 13,6 742701 FM, biologia 14,2 13,9 12,9 726601 FM, viestintät., inf.tutkimus 4,9 7,6 12,1 712201 KM, kasvatustiede 7,9 5,9 11,2 742401 FM, kemia 12,3 11,7 10,9 742601 FM, maantiede 10,6 10,4 10,3 726102 FM, ruotsin kieli 7,8 9,7 9,4 742302 FM, geofysiikka 10,0 11,1 9,1 726401 FM, kirjallisuuden tutkimus 12,3 10,2 8,9 726103 FM, englannin kieli 7,3 7,9 8,7 742102 FM, tilastotiede (luonnont.) 16,7 4,0 8,0 726402 FM, kulttuurien tutkimus 8,6 10,8 7,7 712109 KM, musiikinopettaja 3,6 3,4 7,5 742101 FM, matematiikka 9,3 9,9 7,0 732105 KTM, yhteiskuntatieteet 13,3 3,7 6,8 726101 FM, suomen kieli 2,5 3,2 6,6 712101 KM, luokanopettaja 4,7 3,5 5,9 2005 2006 2007 751402 DI, prosessitekniikka 5,9 9,7 5,6 726104 FM, saksan kieli 8,2 7,4 5,1 772501 Terveystieteiden maisteri 1,4 1,3 4,7 732101 KTM, liiketaloustieteet 7,9 5,7 4,6 712204 KM, varhaiskasvatus 4,8 9,1 4,6 751403 DI, ympäristötekniikka 9,3 2,8 4,2 742702 FM, biotieteet 8,3 5,0 3,8 742201 FM, tietojenkäsittelytiede 3,7 3,4 3,3 742301 FM, fysiikka 4,0 6,9 3,3 726404 FM, puhetieteet 2,2 2,9 2,8 751601 DI, tuotantotalous 1,8 0,9 2,0 751101 DI, konetekniikka 3,1 4,0 1,2 751301 DI, tietotekniikka 1,3 1,2 1,2 751201 DI, sähkötekniikka 1,5 1,1 1,0 754101 Arkkitehti 5,4 0,8 0,9 772101 Lääketieteen lisensiaatti 0,0 0,2 0,2 742304 FM, tähtitiede 0,0 11,1 0,0 751302 DI, tietoliikennetekn.   0,0 0,0 772201 Hammaslääketieteen lis. 0,9 0,0 0,0 775101 Erikoislääkäri 0,0 0,0 0,0 775201 Erikoishammaslääkäri 0,0 0,0 0,0 726109 FM, saamen kieli 0,0 10,0 0,0
 10. 11. Huomioita Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä (3) <ul><li>TUORE TUTKINTO TYÖLLISTÄÄ </li></ul><ul><li>Oulun yliopistosta valmistuneet ovat työllistyneet pääsääntöisesti julkisen sektorin palvelukseen sekä isoihin, väh. 250 henkeä työllistäviin yrityksiin. Vain hyvin pieni osa sijoittuu pk-sektrorille, kolmannelle sektorille tai työllistää itsensä ammatinharjoittajana. Dia 12. </li></ul><ul><li>Vuosina 2005 – 2009 toteutetut valmistuneille osoitetut uraseurantakyselyt osoittavat toisaalta uran alkuvaiheeseen liittyvää epävakautta, mutta toisaalta suhteellisen hyvää työllistymistä. Dia 13. </li></ul><ul><ul><li>Työttömänä viiden vuoden aikana olleiden osuus 32 % - 36 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Työuran aikaisten yksittäisten työ-/virkasuhteiden määrä 4-5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakituiseen työsuhteeseen päätyneiden määrä n. 60 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Työttömien osuus n. 2-3 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulutustasoa vastaavassa työssä > 75 % </li></ul></ul><ul><ul><li>(em. luvut ovat keskiarvoja kaikista koulutusohjelmista, alakohtaiset erot voivat olla huomattavia) </li></ul></ul>
 11. 12. Oulun yliopistosta v. 2003 valmistuneiden työnantaja 2008 Nykyinen päätyönantaja   Lkm % yksityinen yritys tai valtionyhtiö, yli 249 työntekijää 135 21 yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 250 ja yli 49 työntekijää 35 6 yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää 34 5 kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos, ammattikorkeakoulu 292 46 valtio, valtion liikelaitos 91 14 järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö 20 3 oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. 16 3 muu työnantaja 7 1 Yht. 630 100
 12. 13. Oulun yliopistosta v. 2005 valmistuneiden työnantaja 2010 Nykyinen päätyönantaja   Lkm % Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, yli 249 työntekijää 129 22 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 250 ja yli 49 työntekijää 29 5 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää 38 6 Kunta, kuntayhtymä, kuntien liikelaitos (esim. sairaanhoitopiiri) 257 43 Ammattikorkeakoulu 16 3 Valtio, valtion liikelaitos 31 5 Yliopisto 61 10 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava 12 2 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. 17 3 Muu työnantaja 3 1 Yht. 593 100
 13. 14. Uraseuranta. Eräitä tunnuslukuja. Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työuran laatua kuvaavia tunnuslukuja viisi vuotta valmistumisesta (seurantatutkimukset v. 2006–2009) 2006 2007 2008 2009 2010 v. 2001 valmistu-neet n=592 v. 2002 valmistu-neet n=621 v. 2003 valmistu-neet n=670 v. 2004 valmistu-neet n=545 v. 2005 valmistu-neet n=635 Koulutusta vastaava keskimääräinen työssäolo­aika (v) 4,4 4,4 4,2 4,6 4,4 Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä (ka/lkm) 4,2 4,9 4,4 4,4 4,3 Työuran aikana työttömänä olleiden osuus % 32 34 37 36 37 Työuran aikainen keskimääräinen työttömyysaika yhteensä (v) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 Työttömien osuus kyselyhetkellä (%) 3 2 3 2 2 Vakituisessa työssä kyselyhetkellä (%) 61 56 57 60 58 Niiden osuus, jotka toimivat tehtävissä joihin edellytyksenä on ollut korkeakoulututkinto (%) 77 83 75 77 77 Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5
 14. 15. Yleisimmät työantajat Nokia Oyj Oulun yliopisto Oulun kaupunki Oulun kaupungin opetustoimi Nokia Siemens Networks Oy Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus Rautaruukki Oyj Helsingin yliopisto Oulun kaupungin opetustoimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /OYS Elektrobit Oyj Kokkolan kaupunki Limingan kunta Digia Oyj Espoon kaupunki Iin kunta Kiimingin kunta Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulunsalon kunta Outokumpu Stainless Oy OYS
 15. 16. Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 2919 € 1300 € 5754 € min max Humanistinen koulutusala tuntiopettaja Media-assistentti tutkija informaatikko puheterapeutti kirjastonjohtaja tohtorikoulutettava content manager kirjastosihteeri tutkijakoulutus englannin ja ranskan lehtori (aineenopettaja) toimistopäällikkö kulttuuritoimenjohtaja creative director kirjastotoimenjohtaja koordinaattori uskonnon ja historian lehtori työelämävalmentaja pedagoginen informaatikko puheterapeutti system analyst koordinaattori historian ja yhteiskuntaopin lehtori koulutussuunnittelija, kouluttaja puheterapeutti luokanopettaja päätoiminen tuntiopettaja (äidinkielenopettaja) palvelupäällikkö pääkirjaaja projektipäällikkö tuotteistaja, valmentaja puheterapeutti vastaava puheterapeutti uskonnon ja historian lehtori customs compliance specialist logoped yliopisto-opettaja äidinkielen tuntiopettaja vs. opinto-ohjaaja puheterapeutti projektipäällikkö administrative assistant puheterapeutti museonjohtaja lehtori vs. englannin lehtori information architect lehtori lehtori puheterapeutti ruotsin kielen lehtori projektipäällikkö päätoiminen tuntiopettaja ylitarkastaja business controller toimittaja-toimitussihteeri perusopetuksen lehtori, vs. ammatinharj. puheterapeutti customer documentation specialist lehtori lehtori asiamies lehtori, englanti viestintäpäällikkö lukion ja peruskoulun yhteinen saksan ja englannin lehtori. myyntipäällikkö
 16. 17. Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 2799 € 1400 € 4500 € min max Kasvatustieteellinen koulutusala tutkija lastentarhanopettaja tohtorikoulutettava musiikin lehtori lastentarhanopettaja lastentarhanopettaja lastentarhanopettaja päiväkodin johtaja luokanopettaja erityisluokanopettaja lastentarhanopettaja va luokanopettaja lastentarhanopettaja/ esiopetus lastentarhanopettaja luokanopettaja luokanopettaja lehtori lastentarhanopettaja lastentarhanopettaja teknisen työn lehtori luokanopettaja luokanopettaja opintoneuvoja projektisuunnittelija kansainvälisten asioiden sihteeri luokanopettaja   kouluttaja erityisopettaja luokanopettaja luokanopettaja koulukuraattori luokanopettaja         luokanopettaja viransijainen   laaja-alainen erityisopettaja maahanmuuttajakouluttaja luokanopettaja musiikinopettaja luokanopettaja   luokanopettaja, apulaisjohtaja päätoiminen tuntiopettaja psykologi   luokanopettaja koulutussuunnittelija liikunnan- ja terveystiedon opettaja päivähoidon johtaja luokanopettaja erityisluokanopettaja luokanopettaja/liikunnanopettaja projektipäällikkö luokanopettaja   luokanopettaja erityisopettaja / erityisluokanopettaja erityisopettaja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja koulunjohtaja päätoiminen tuntiopettaja henkilöstön kehittämisasiantuntija vs. rehtori erityisluokanopettaja (tyhjä) opettaja, tutkinnosta vastaava projektipalvelupäällikkö hr manager erityisluokanopettaja
 17. 18. Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta Ka 4898 € 2500 € 15000 € min max Lääketieteellinen koulutusala hammaslääkäri terveyskeskuslääkäri lehtori, hoitotyö osastonhoitaja/ylihoitaja osastonhoitaja palveluesimies terveyskeskuslääkäri opettaja lehtori erikoistuva lääkäri erikoistuva lääkäri osastonhoitaja lehtori kliininen asiantuntija projektipäällikkö erikoistuva lääkäri erikoistuva lääkäri työterveyslääkäri lehtori hml erikoistuva lääkäri ylihoitaja kouluttaja suunnittelija sairaalalääkäri erikoistuva lääkäri osastonlääkäri sovellusasiantuntija terveyskeskuslääkäri erikoistuva lääkäri vs. erikoistuva lääkäri työterveyslääkäri terveyslääkäri   erikoistuva lääkäri päällikkölääkäri väestövastuulääkäri tutkijatohtori kirurgiaan erikoistuva lääkäri erikoistuva lääkäri erikoislääkäri erikoistuva lääkäri hammaslääkäri erikoistuva lääkäri työterveyslääkäri työterveyslääkäri
 18. 19. Ka 3321 € 1300 € 6000 € min max Luonnontieteellinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta sairaalageneetikko assistentti projektipäällikkö tohtorikoulutettava tutkijakoulutettava suunnittelija projektitutkija assistentti tutkija interaction designer farmaseutti amanuenssi lehtori perusopetuksen lehtori paikkatietosuunnittelija tutkijatohtori suunnittelija ohjelmistosuunnittelija tutkija pt tuntiopettaja, laboratorioala cm engineer geofyysikko luonnonhistorian ja maantiedon lehtori tuotekehittäjä tutkija biologian ja maantieteen tuntiopettaja (lukio) matematiikan ja tietotekniikan lehtori matemaattisten aineiden lehtori tutkija toiminnanjohtaja+toimitusjohtaja tietoturva-asiantuntija tutkijatohtori lehtori lehtori hydrogeologi ohjelmistosuunnittelija asiakastukihenkilö kemisti bg-ge-opettajan sijainen(toistaiseksi voimassa oleva) ylitarkastaja matemaattisten aineiden lehtori portfolio manager   tuntiopettaja aineenopettaja ohjelmistosuunnittelija (tyhjä) vanhempi ohjelmistosuunnittelija pääsuunnittelija laboratorioesimies lehtori matemaattisten aineiden lehtori lehtorin viransijainen matemaattisten aineiden lehtori integration engineer senior researcher, user euperience ohjelmistoarkkitehti tutkija senior engineer, sw palvelupäällikkö opettaja yksikönjohtaja lehtori toiminnallinen arkkitehti projektipäällikkö kaivosgeologi yksikönpäällikkö tuotepäällikkö senior architect lehtori, koulutusohjelmavastaava director, sales & business development projektipäällikkö toimitusjohtaja specialist, verification product manager kemisti ylitarkastaja matemaattisten aineiden lehtori integration engineer senior researcher, user euperience ohjelmistoarkkitehti tutkija senior engineer, sw palvelupäällikkö opettaja yksikönjohtaja lehtori toiminnallinen arkkitehti projektipäällikkö kaivosgeologi yksikönpäällikkö tuotepäällikkö senior architect lehtori, koulutusohjelmavastaava director, sales & business development projektipäällikkö toimitusjohtaja specialist, verification product manager lehtori toiminnallinen arkkitehti projektipäällikkö kaivosgeologi yksikönpäällikkö tuotepäällikkö senior architect lehtori, koulutusohjelmavastaava director, sales & business development projektipäällikkö toimitusjohtaja specialist, verification product manager
 19. 20. Ka 3826 € 1800 € 8000 € min max Kauppatieteellinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta business manager cross trade huolitsija menetelmäneuvoja työnjohtaja specialist/ training services rekrytointikouluttaja verotarkastaja controller erikoissuunnittelija markkinointipäällikkö koulutussuunnittelija toimistopäällikkö verotarkastaja controller vientijohtaja assistant manager (avustava tilintarkastaja) tilintarkastus assistentti kamreeri manager, ict solution services talouspäällikkö mill controller toimitusjohtaja koulutuspäällikkö tilintarkastaja ebusiness development manager kiinteistöpäällikkö lehtori (logistiikka) sales manager salkunhoitaja ostopäällikkö hankeseurantapäällikkö group controller toimitusjohtaja konsernilaskennan senior manager arvopaperipäällikkö
 20. 21. Ka 3732 € 1750 € 7000 € min max Teknillinen koulutusala Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta projektitutkija kehitysinsinööri tutkija projektikoordinaattori tohtorikoulutettava senior rf design engineer suunnittelija automaatioinsinööri senior engineer, sw tutkija suunnittelija design engineer tuotantopäällikkö tutkija tutkijatohtori software engineer ympäristöinsinööri kehitysinsinööri kehityspäällikkö tutkija suunnittelija senior design engineer spesialisti software engineer osastoinsinööri teollisuustalouden assistentti kehityspäällikkö ohjelmistosuunnittelija ohjelmistoasiantuntija   tuntiopettaja diplomi-insinööri team leader ostopäällikkö senior software designer vanhempi ohjelmistosuunnittelija suunnittelupäällikkö specialist, mechanics senior sw integrator laatupäällikkö tutkimusinsinööri projektipäällikkö mekaniikkasuunnittelija tutkimusinsinööri tutkimusinsinööri senior sw specialist team leader ostopäällikkö senior software designer vanhempi ohjelmistosuunnittelija suunnittelupäällikkö specialist, mechanics senior sw integrator laatupäällikkö tutkimusinsinööri projektipäällikkö mekaniikkasuunnittelija tutkimusinsinööri senior sw specialist ohjelmistoarkkitehti/spesialisti ostopäällikkö (tyhjä) rakenneinsinööri senior design engineer logistics planning manager tuotejohtaja kehityspäällikkö business controller tuotantojohtaja contract manager project manager tehdaspäällikkö
 21. 22. Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Humanistiset tieteet Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
 22. 23. Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Tekniikka Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
 23. 24. Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Luonnontieteet Viisivuotisuraseuranta; 2004 valmistuneet
 24. 25. Työura Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2004, kyselyajankohta: marraskuu 2009 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan osuus valmistumisen jälkeen v.2004 -2009 TTK Koulutusta vastaava työssäoloaika* Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä Työttömänä olleiden osuus Työttömyysaika   keskiarvo % keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Arkkitehtuuri 92,9 4,6 0,0 0,0 Konetekniikka 96,0 3,2 26,3 1,5 Prosessi- ja ympäristötekniikka 88,1 3,2 46,9 0,4 Sähkö- ja tietotekniikka 96,6 2,4 11,6 1,1 Tuotantotalous 92,7 2,5 23,1 0,4 Tdk yhteensä 94,0 2,8 22,5 0,7
 25. 26. Työmarkkinatilanne syksyllä 2009 Työsuhteen muoto syksyllä 2009 Työmarkkinatilanne syksyllä 2009 <ul><li>*Perhevapaa, päätoiminen opiskelu tms </li></ul>TTK Työssä Työtön työnhakija Muu tilanne* Yht. Arkkitehtuuri 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Konetekniikka 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Prosessi- ja ympäristötekniikka 87,9 % 0,0 % 12,1 % 100,0 % Sähkö- ja tietotekniikka 95,7 % 0,0 % 4,3 % 100,0 % Tuotantotalous 92,3 % 7,7 % 0,0 % 100,0 % Tdk yhteensä 94,2 % 0,7 % 5,0 % 100,0 % TTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Yht. Arkkitehtuuri 60,0 % 40,0 % 0,0 % 100,0 % Konetekniikka 94,7 % 0,0 % 5,3 % 100,0 % Prosessi- ja ympäristötekniikka 86,2 % 13,8 % 0,0 % 100,0 % Sähkö- ja tietotekniikka 86,2 % 12,3 % 1,5 % 100,0 % Tuotantotalous 83,3 % 16,7 % 0,0 % 100,0 % Tdk yhteensä 86,2 % 12,3 % 1,5 % 100,0 %
 26. 27. Koulutus kehitti Merkitys työssä Työelämätaitojen kehittyminen yliopistossa Lähde: Oulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta 2009 Erotus
 27. 28. Mihin kiinnitettävä huomiota? <ul><li>Ennakointityö; koulutuksen mitoituksessa ja sisällöissä tulee huomioida nykyistä paremmin työllisyyden kehitys, alueen työmarkkinat ja väestönkehitys. Esim. opettajankoulutuksen volyymia tulee tarkastella kriittisesti. </li></ul><ul><li>Aloituspaikkojen määrät </li></ul><ul><li>Yrittäjyys / yhteistyö pk-sektorin kanssa </li></ul><ul><li>Opiskeluaikainen työelämäyhteistyö </li></ul><ul><li>Yksilön valintoihin vaikuttaminen </li></ul><ul><li>Yliopiston monialaisuuden hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Koulutuksen kaksiportaisuuden hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Koulutuksen volyymin ja sisältöjen uudelleen suuntaaminen </li></ul><ul><li>(henkilökohtaisiin) opintosuunnitelmiin vaikuttaminen </li></ul><ul><li> irti perinteisistä toimintatavoista </li></ul>
 28. 29. Osaaminen työelämässä YDINOSAAMINEN Erityispätevyydet, tiedot, valmiudet, työprosessien hallinta TOIMIALAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN OSAAMINEN VÄLINEOSAAMINEN Työelämän yleiset taidot Moniammatillinen soveltaminen Sosiaaliset taidot OMA TYÖMINÄ Yksilölliset ominaisuudet Käsitys itsestä, ammatti-identiteetti Muutosvalmis Kognitiivinen toiminta Sosiaalinen toimintakyky Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices

×