Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia. Tulevaisuustyöpaja. Uusikaupunki 6.5.2019

770 views

Published on

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tulevaisuustyöpajassa Uudessakaupungisssa 6.5.2019 pidetty esitys. Näkökulmina Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos ja työmarkkinat. Tekijä Otto Kanervo

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia. Tulevaisuustyöpaja. Uusikaupunki 6.5.2019

 1. 1. TULEVAISUUSTYÖPAJA UUSIKAUPUNKI 06.05.2019 https://ennakointiakatemia.fi/ Otto Kanervo Tilastoasiantuntija, VTT Varsinais-Suomen liitto
 2. 2. FOREDATA ▪ Työmarkkinadata muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan työpaikkailmoitusaineistosta (te-palvelut.fi). Vuosien 2015-2019 historia-aineisto sisältää Varsinais-Suomen osalta yli 100000 ilmoitusta. ▪ TE-toimiston käyttöosuus työntekijöiden hankinnassa vaihtelee toimialoittain. (Lähde: VM). ▪ Datassa mukana myös avoimet vuokratyöpaikat TE-toimiston sopimusyhteistyökumppaneilta, joka parantaa kattavuutta. ▪ Data kattaa selvästi yli puolet avoimista työpaikoista ▪ Työpaikkailmoitusaineisto sisältää seuraavat tiedot työpaikkailmoituksista: • ilmoituksen jättöpäivämäärä • paikkalukumäärä • ammatti • työpaikan kunta • ilmoituksen jättänyt taho • osoite • vuokratyöpaikka vai ei • toimiala • työ alkaa • työaika • työn kesto • haku päättyy
 3. 3. PORE-AMMATIT ▪ Pore-ammatit ovat ammattinimikkeitä, joiden osaajien kysyntä työmarkkinoilla on kasvanut tai kasvussa positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Luokituksen perusteella ammatit on lajiteltu kasvualojen alle ja jaettu asiantuntijatason ja suorittavan tason ammatteihin. Positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta niin sanotut poreammatit ovat seuraavat: ▪ Kone- ja metalliteollisuuden asiantuntijataso ▪ Kone- ja metalliteollisuuden suorittavataso ▪ ICT-alan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan suorittava taso ▪ Rakentamisen asiantuntijataso ja arkkitehtuuri ▪ Rakentamisen suorittava taso ▪ Lääkekehityksen erityisasiantuntijat ja asiantuntijat LISÄÄ PORETIETOA: https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
 4. 4. POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS VAKKA-SUOMESSA TYÖPAIKKADATAN VALOSSA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 TYÖPAIKKAILMOITUSTENLUKUMÄÄRÄ Työntekijöiden kysyntä pore-ammateissa. Työpaikkailmoitusten määrän muutos verrattuna vuoden takaiseen 2015-2019. Kone- ja metalliteollisuus Sähkö, automaatio ja robotiikka ICT Rakentaminen Lääkekehitys Valmet Automotive Oy n=50 Valmet Automotive n=150
 5. 5. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVASSA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUDESSA VARSINAIS-SUOMI (suorittava taso) ▪ Koulutus: esim. tekninen, metalli, sähkö ▪ Kokemus/osaaminen: metalli, konetekniikka, tuotanto, prosessi, asennus, kunnossapito, huolto, automaatio, diagnostiikka, kalibrointi, laatu, dokumentointi ▪ Asenne: työmotivaatio, innostus, ahkeruus, tiimityö, halu oppia, oma-aloitteinen, aktiivinen, itsenäinen ▪ Ammattimaisuus ja huolellisuus ▪ Tarkkuus ja vastuu ▪ Joustavuus: vuorotyö ▪ Fyysinen kunto ▪ Työturvallisuus ▪ Kielitaito: suomi, englanti Osaamiset poimittu Varsinais-Suomen työpaikkailmoituksista ajalla 01-03/2019 (n=75)
 6. 6. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUS VARSINAIS-SUOMI (asiantuntijat) ▪ Koulutus: Insinööri (DI/AMK) ▪ Kokemus/osaaminen: suunnittelu, automaatio, autocad, dokumentaatio, hydrauliikka, projektit- ja projektijohto, järjestelmät, kokonaisuuksien hallinta, koordinointi, kunnossapito, käyttöönotto, laatutyö, laskenta, mallinnus, mekaniikka, ohjelmistot, organisointi, prosessit, tuotanto, valmistus, raportointi, tutkimus, aikataulutus ▪ Asenteet: oma-aloitteisuus, aktiivisuus, asiakaslähtöisyys, positiivisuus, ennakkoluulottomuus, oppimis- ja kehittymishalu, vastuunkanto, innovatiivisuus, ongelmanratkaisu, järjestelmällisyys, paineensietokyky, päätöksentekokyky, sopeutumiskyky, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, tiimityö. ▪ Kielitaito: suomi ja/tai englanti, suullinen ja kirjallinen taito Osaamiset poimittu Varsinais-Suomen työpaikkailmoituksista ajalla 01-03/2019 (n=75)
 7. 7. TULEVAISUUDEN OSAAMISIA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUDESSA Digiosaaminen Teknologiat ja järjestelmät Liiketoiminta- osaaminen Asiakkuus- osaaminen Johtaminen Tekniikka- osaaminen Ohjelmointiosaaminen Digitalisointi Järjestelmien integrointi Data-analytiikka Tietokantaosaaminen Virtualisointi Konenäkö Tietomallintaminen Tekoäly Koneoppiminen Neuroverkot Tietoturvallisuus Sensoriteknologiat Pilviteknologiat 5G IoT Toiminnanohjaus- järjestelmät (ERP) CAM-ja CAD- järjestelmät Uudet liiketoimintamallit Arvoverkkojen hallinta Alustatalouden liiketoimintamallit Tuoteideoiden tunnistaminen Tuotteistamis-ja kaupallistamis- osaaminen Nopea tuotekehitys Kiertotalous Skaalautuvuuden hallinta eBusiness Some-viestintä Asiakkuushallinta Palvelumuotoilu SaaS (software as a service) Aftersalesosaaminen Myynti ja markkinointi Vienti-ja kv- osaaminen Ihmisten johtaminen Strateginen johtaminen Työn johtaminen Tuotannonohjaus Henkilöstöjohtaminen Riskien hallinta Toimitusketjun ja logistiikan hallinta Automaatio Robotiikka Valmistusmenetelmät 3D-tulostus (metallit) Prosessitekniikka Hydrauliikka Energiatehokkuus Akkuteknologiat Uusiutuvat polttoaineet Ympäristöasioiden tuntemus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n yrityskysely (n=341)
 8. 8. PALVELUALAN TYÖPAIKKAKEHITYS VAKKA-SUOMESSA 0 50 100 150 200 250 300 Työntekijöiden kysyntä palvelualan ammateissa. Työpaikkailmoitusten määrän muutos vuoden takaiseen verrattuna 2015-2019 Palvelutyöntekijät Myyjät Hoivapalveluiden työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät
 9. 9. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA PALVELUALALLA VARSINAIS-SUOMI ▪ Koulutus ja ammattitaito: oman alan koulutus ▪ Kokemus/osaaminen: myynti, asiakaspalvelu, keittiö jne. ▪ Asenne: innostus, ahkeruus, tiimityö, halu oppia, oma-aloitteinen, aktiivinen, itsenäinen, luotettava, motivoitunut, energinen ▪ Monipuolisuus, monien asioiden yhtäaikainen hallinta ▪ Joustavuus: vuorotyö, tarvittaessa paikalle kutsuttava ▪ Erilaiset passit (esim. hygienia). Siisteys. ▪ Palvelualan toivotut ”erityisosaamiset”: hymy, iloisuus, ”rokkaus ja rollaus” ▪ Kielitaito: suomi, englanti Osaamiset poimittu Varsinais-Suomen työpaikkailmoituksista ajalla 01-03/2019 (n=75)
 10. 10. Yleiset työelämäosaamiset Merkitys kasvaa tulevaisuudessa paljon ▪ Ongelmanratkaisukyky ▪ Itseohjautuvuus ▪ Kokonaisuuksien hallinta ▪ Luovuus ▪ Oppimiskyky ▪ Joustavuus ▪ Monikulttuurisuustaidot ▪ Ajanhallintaidot ▪ Yhteistyötaidot Merkitys kasvaa tulevaisuudessa vähemmän ▪ Fyysinen vahvuus ▪ Sorminäppäryys ▪ Sitoutuneisuus ▪ Määrätietoisuus ▪ Järjestelmällisyys ▪ Vastuuntuntoisuus ▪ Keskittymiskyky ▪ Esiintymistaidot Lähde: Opetushallitus: Osaaminen 2035 (2019)
 11. 11. KIITOS! HYVÄÄ ENNAKOINTI-ILTAPÄIVÄN JATKOA!

×