Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ennakointitiedon hyodyntamismallin kuvaus 2020

59 views

Published on

Miten ennakointitietoa hyödynnetään ammatillisessa koulutuksessa? Novidan malli 2020

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ennakointitiedon hyodyntamismallin kuvaus 2020

 1. 1. Ennakointitiedon hyödyntämismalli Ammatillinen koulutus Paula Kairinen & Jarkko Kantola 24.6.2020
 2. 2. Yleistä • Kaksi kertaa vuodessa raportit: toukokuu ja syyskuu • Työkalu: – Johdolle ja koulutuspäälliköille koulutustarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen (strategia, aloituspaikat, ops-työ) – Opettajille ja opinto-ohjaajille opetuksen kehittämiseen sekä oman osaamisen tueksi – Markkinointiin ja viestintään
 3. 3. Alueelliset koulutusratkaisut Oppilaitostason koulutusratkaisut Järjestämisluvat Määrällinen ennakointi-aineisto Kansainvälinen Valtakunnallinen Maakunnallinen Alueellinen Koulutusalakohtainen Laadullinen ennakointiaineisto Osaamisen ennakointifoorumit Ennakointiakatemian tulevaisuustyöpajat Laakerin top-ohjaaja koulutukset Neuvottelukunnat Henkilöhaastattelut /yrityskäynnit Opiskelijapalautteet
 4. 4. Megatrendit ja signaalit Väestö- kehitys/ maahan- muutto Ilmaston - muutos Tekoäly ja robotiikka Ruoka- tuotanto Globaalit ilmiöt Työn sisältöjen ja ajattelutavan muutos Alueelliset tilastot ja trendit Elinkeino- rakenne Asukasluvun ja ikäluokkien kehitys Työttömät työnhakijat Ikä, koulutustaso, ammattiryhmä Työvoimatarve ja ennustettu kehitys eri aloilla Koulutusalakohtaiset tilastot ja raportit Alakohtainen työvoimatarve ja ennustettu kehitys Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus Alan vetovoimaisuus Alan suurimmat työllistäjät Uuden työvoiman tarve Omat opiskelija- kyselyt, yrityskyselyt
 5. 5. Olemassa olevaa tietoa • Megatrendit – Huomioitavat tulevaisuuden trendit ja signaalit (Sitra, World Economic Forum, Talouselämä, 2050.earth, Tekoja Suomelle) • Alueellista – Alueellinen väestökehitys (syntyvyys, ikäluokkaennusteet, eläköityvät alat, maahanmuuttajat ja muutto maan sisällä) – Alueen elinkeinorakenne ja sen muutokset (TEM toimialojen näkymät ja tilannekatsaukset sekä EK) – Alueelliset kehitysnäkymät (TEM, ELY, VATT 2025 ja Kauppakamari) – Työllisten määrä eri toimialoittain/työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin (VATT ja ELY) – Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysnäkymät (Vipunen, OPH ja ForeAmmatti)
 6. 6. • Alueellista jatkuu… – Sijoittuminen eri koulutusaloilla (ELY) – Alan vetovoimaisuus (Opintopolku.fi ja AMIS-tutkimus) – 7-9.luokkalaisten määrä alueittain (Tilastokeskus) – Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa alueittain (Tilastokeskus)
 7. 7. • Opinto-/koulutusalakohtaista – Ikäluokat alueella ja kehitys (Tilastokeskus ja VATT) – Ikärakenne toimialalla, työttömyys, koulutustaso (Tilastokeskus ja VATT) – Alan työpaikat alueella ja ennustettu kehitys (Tilastokeskus ja VATT) – Alan vetovoimaisuus (Opintopolku) – Alan työllisten koulutustausta (Tilastokeskus) – Jatko-opintojen määrä – Suurimmat työnantajat (Kauppakamari)
 8. 8. • Oppilaitoskohtaista – Toiminta-alue – Strategia, toiminta-ajatus ja visio – Koulutustarjonta (kuka tarjoaa mitäkin tutkintoja mukaan lukien at:t ja eat:t sekä tarjoajien www-sivut) – Tilinpäätös, tuloslaskelma (kehitys viime vuosina sekä toimintakertomukset) – Henkilömäärä (kehitys viime vuosina, miten opettajakunta jakautunut ja toimintakertomukset)
 9. 9. Laadullinen tieto • Yrityskyselyt (esim. työpaikkaohjaajakoulutuksen yhtenä osana) • Opetushallituksen ennakointifoorumit eri aloilla Oef • Tulevaisuustyöpajat (neuvottelukunnan hyödyntäminen) • Opettajien näkemykset kentältä kootaan systemaattisesti esim. tiimien yhteydessä vähintään kaksi kertaa vuodessa. • Eri koulutusalojen foorumit Varsinais-Suomessa (rakennus- ja kiinteistöala, logistiikka, matkailu, marata-verkosto, soten Loukkotyöryhmä, kaupanala sekä ict)

×