SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Батлав: ОЦ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд проф
Хичээлийн төлөвлөгөө
Хичээлийн ангилал
Хичээлийн нэр
Хариуцсан багш

Б.Отгонсайхан

Хичээлийн зорилго,
ерөнхий агуулга

Ойжуулалт,
Цэцэрлэгжүүлэлт
Улирал 2013- 2014 оны
2-р семестр

Тэнхим
МШЗ
Ландшафтын
график

Д.Чанцалням

Анги
Гарын
үсэг

ХЧД-I,
ОЦИ- I

Кредит

3

7 хоногт
орох
цаг

Л-2
С-2

Зорилго: График дизайны анхан шатны мэдлэг олгож
ногоон байгууламжийн төсөл хийхэд бэлтгэх
Агуулга: Ландшафтын графикын үндсэн элемент болох
үсгийн шрифт, графикь хүний график, модны
графикуудтай танилцах

Ном, сурах бичиг: Кудрящев В. Архитектурная
графика,
Бархин
Б.Г
Основы
архитектурного
проектирования, Пүрэв-Эрдэнэ Н. Перспектив зурах
Сурах бичиг, хичээлийн арга, Болдбаатар Ш., Болдбаатар С. Зураг болон дизайн
материал
2006.
А.

Шалгалт, дүгнэх журам
Долоо Хичээлийн
хоног сэдэв
1-р

2-р

Б. Нэмэлт материал: Ландшафтын дизайны ном, сэтгүүл,
вэб сайтууд, үзүүлэнгүүд
Ирц 20, Явц 20, Бие даалт 30, Батлах шалгалт 30
Гэрийн даалгавар

Ландшафтын
тухай ойлголт
Ландшафтын
хөгжил

3-р

Ландшафт
графикын
тухай ойлголт

4- р

Үсгийн шрифт

Үсгийн шрифт зурах

Бие даалт
Үсгийн график
5-р

Үсгийн 2 ш график зурах
Модны 5 ш график зурах

6-р

Хүний ба модны
график

1-р бие даалт: “мод,
хүний график” зурах

Явцын шалгалттай

7-р

8-р

Цэгэн график

Цэгэн 5 ш график зурах

9-р

10-р

Өнгийн аажим
уусалт ба
ялгаралт

2-р бие даалт: "

Самбарын зохиомж”
зурах

11-р

12-р

13- р
14- р

15- р
16-р

Өнгө хүнд
нөлөөлөх
нөлөө
Ландшафтын
дизайн ба
өнгийн
харьцаа,
зохицол

Явцын шалгалттай

3-р бие даалт: “Өнгийн
ялгарал, уусалтыг
харуулсан дүрсийн
зохиомж” зурах

Амины орон
сууцны фасад
зураг
Шалгалт, дүн гаргах
Дүнг нэгтгэн улирлын дүнг гаргана

Батлах шалгалттай

More Related Content

Viewers also liked (11)

Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
Lekts 5
Lekts 5Lekts 5
Lekts 5
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Lekts 6
Lekts 6Lekts 6
Lekts 6
 
Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 
Lekts 2
Lekts 2Lekts 2
Lekts 2
 
Lekts 3
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
 
Lekts 1-design-2016
Lekts 1-design-2016Lekts 1-design-2016
Lekts 1-design-2016
 
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаадипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Lecture v
Lecture vLecture v
Lecture v
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 

Hicheeliin tolovlogoo

 • 1. Батлав: ОЦ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд проф Хичээлийн төлөвлөгөө Хичээлийн ангилал Хичээлийн нэр Хариуцсан багш Б.Отгонсайхан Хичээлийн зорилго, ерөнхий агуулга Ойжуулалт, Цэцэрлэгжүүлэлт Улирал 2013- 2014 оны 2-р семестр Тэнхим МШЗ Ландшафтын график Д.Чанцалням Анги Гарын үсэг ХЧД-I, ОЦИ- I Кредит 3 7 хоногт орох цаг Л-2 С-2 Зорилго: График дизайны анхан шатны мэдлэг олгож ногоон байгууламжийн төсөл хийхэд бэлтгэх Агуулга: Ландшафтын графикын үндсэн элемент болох үсгийн шрифт, графикь хүний график, модны графикуудтай танилцах Ном, сурах бичиг: Кудрящев В. Архитектурная графика, Бархин Б.Г Основы архитектурного проектирования, Пүрэв-Эрдэнэ Н. Перспектив зурах Сурах бичиг, хичээлийн арга, Болдбаатар Ш., Болдбаатар С. Зураг болон дизайн материал 2006. А. Шалгалт, дүгнэх журам Долоо Хичээлийн хоног сэдэв 1-р 2-р Б. Нэмэлт материал: Ландшафтын дизайны ном, сэтгүүл, вэб сайтууд, үзүүлэнгүүд Ирц 20, Явц 20, Бие даалт 30, Батлах шалгалт 30 Гэрийн даалгавар Ландшафтын тухай ойлголт Ландшафтын хөгжил 3-р Ландшафт графикын тухай ойлголт 4- р Үсгийн шрифт Үсгийн шрифт зурах Бие даалт
 • 2. Үсгийн график 5-р Үсгийн 2 ш график зурах Модны 5 ш график зурах 6-р Хүний ба модны график 1-р бие даалт: “мод, хүний график” зурах Явцын шалгалттай 7-р 8-р Цэгэн график Цэгэн 5 ш график зурах 9-р 10-р Өнгийн аажим уусалт ба ялгаралт 2-р бие даалт: " Самбарын зохиомж” зурах 11-р 12-р 13- р 14- р 15- р 16-р Өнгө хүнд нөлөөлөх нөлөө Ландшафтын дизайн ба өнгийн харьцаа, зохицол Явцын шалгалттай 3-р бие даалт: “Өнгийн ялгарал, уусалтыг харуулсан дүрсийн зохиомж” зурах Амины орон сууцны фасад зураг Шалгалт, дүн гаргах Дүнг нэгтгэн улирлын дүнг гаргана Батлах шалгалттай