бие даалт 1

1,212 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

бие даалт 1

  1. 1. МЭДЭЭЛЭЛ – МЭДЛЭГ - ХЭРЭГЛЭЭ Лекц, семинар: (хичээлээс олж авсан мэдээллээ мэдлэг болгох, мэдлэгээ хэрэглээ болгох)  Энэ өдрийн хичээлээ (мэдээллээ) 5R-ийн аргаар уншиж мэдлэг болгоно  Энэ хичээлээс юуг өөртөө хэрэгжүүлэх вэ? Лекцийн дэвтрийн 1/3 зайд жагсааж бичих (хэрэглээ)
  2. 2. Чээж бичгийн алдааг засаж, гурван удаа хуулж бичих Мөн алдаатай бичсэн үг тус бүрийг гурав гурван мөр бичнэ.
  3. 3. Эссэ бичих: (өөрийн бодол санаагаа бичгээр илэрхийлдэг чадвар эзэмших)  Сэдэв: “БИ ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭЭД УСАА ХЭМНЭНЭ” (200 үгтэй)  Эссэ хэрхэн бичих тухай сургуулийн вэб болон ѐс зүйн хичээлийн блогоос сайтар уншиж, эссэгээ “Эссэ бичих дэвтэр’’-тээ бичих
  4. 4. Унших материал: (унших явцдаа өөртөө хэрэгтэй санааг олж сонгох чадвар эзэмших)  “2070 оноос ирсэн захиа” өгүүллэгийг анхаарлаа төвлөрүүлж уншаад, өөрт хэрэгтэй санааг сонгоно  “Уншсан ном, үзсэн киноны тэмдэглэл” А4 дэвтэртээ Номын зохиогчийн нэр Номын нэр Өөрийнхөө үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхээр олж авсан санааг жагсааж бичнэ.
  5. 5. Хуулан бичлэг: (үг, үсгийн алдаагүй, утга найруулга сайтай, цэвэр бичдэг чадвар эзэмших):  “2070 оноос ирсэн захиа” өгүүллэгийг А4 хэмжээтэй “Хуулан бичлэгийн дэвтэр”-тээ цэвэр, нямбай хуулж бичнэ.  Хуулан бичлэг хийх явцдаа бичгийн хэв, үг үсгийн зөв бичгийн дүрэм, өгүүлбэрийн найруулга, утгын илэрхийлэл зэрэгт онц анхаарна.
  6. 6. Кино үзэх: (үзсэн киноноосоо өөрт хэрэгтэй санааг олж сонгох чадвар эзэмших):  Үзэх киноны нэр: “Benjamin Button” УСК  Кино үзэж байхдаа үзэг, ноорог цаас бэлдэж, хэрэгтэй гэж үзсэн санаа, сэдлийг тухай бүр нь тэмдэглэж авна.  Киноны дараа ноорог дээрх тэмдэглэлээ уншиж дахин бодож,дүгнэж үзээд“Уншсан ном, үзсэн киноны тэмдэглэлийн дэвтэр”-тээ  киноны найруулагч  киноны нэр  киноноос өөрийнхөө үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхээр сонгож авсан санааг жагсааж бичнэ.
  7. 7. English: (Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах):  Афоризм цээжлэх  Утга агуулгыг сайтар ойлгож , хэрэглэх It is like drinking a glass of water “It is very easy to do”
  8. 8.  Facebook хаяг : Spritual universe1  Блог хаяг: etugen_yoszui.blog.gogo.mn

×