Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Міжнародне законодавство
в сфері якості та
безпечності харчових
продуктів, зокрема води і
напоїв
Лекція 1-2, тема 1
доц., ...
Регламенти ЄС
178/2002: загальний закон про харчові продукти, Європейське агентство з
безпечності харчових продуктів (EFSA...
Директиви ЄС
96/22: заборона певних речовин
96/23: моніторинг речовин та залишків
98/83: Вимоги стосовно якості води та во...
25 березня 1957 рік, м. Рим25 березня 1957 рік, м. Рим
Договір про створенняДоговір про створення
Європейського Економічно...
ПРОДОВОЛЬЧЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ`
55
ПЕРЕВАГИПЕРЕВАГИ
європейські правила добре пропрацьованієвропейські правила добр...
В даний час є більше 1700
Регламентів, Директив, Рішень і
поправок до них
Огляд законодавства Європейського Союзу
Законодавчі документи (регламенти,
директиви, рішення)
умовно розділені на групи на групи:
«Здоров'я людей» - включені Дир...
СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОГО ПРАВАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОГО ПРАВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
88
««Горизонтальні» регл...
Законодавство ЄС про продукти харчування
– «Горизонтальне» законодавство, яке встановлює
загальні аспекти для всіх продукт...
Горизонтальне законодавство
Горизонтальне законодавство - законодавчі акти, які
стосуються частини або цілого ланцюга виро...
«Горизонтальні» законодавчі акти
Регламент 178/2002/ЄС Загальні принципи і вимоги
законодавства в галузі харчових продукті...
Новий підхід в законодавстві ЄС
«ГІГІЄНІЧНИЙ ПАКЕТ» - вводить єдиний
прозорий механізм управління гігієною
харчових продук...
Основні принципи
«горизонтального» законодавства
Застосування в політиці гігієни принципу «від
ферми до столу»
Пряма відпо...
Якість і безпека нероздільні складові при
виробництві ХП
Регламент 178/2002 /ЄС/
Загальні принципи і вимоги
законодавства ...
Регламент 178/2002 /ЄС/ Загальні принципи і
вимоги законодавства в галузі харчових
продуктів
Установлює:
Загальні принципи...
Область поширення:
Установлює вимоги до всіх етапів харчового ланцюга.
Застосовується до всіх стадій виробництва, обробки ...
Регламент 178/2002/ЕС
Мета включає:
Захист інтересів споживача
Забезпечення високого ступеню захисту здоров'я
людей
Попере...
Регламент 178/2002/ЕС
Загальні принципи і вимоги харчового
законодавств
Аналіз ризиків (стаття 6)
Принцип превентивності (...
Регламент 178/2002/ЕС
Загальні принципи
Принцип прозорості
З громадськістю необхідно радитися
безпосередньо і через предст...
Регламент 178/2002/ЕС
Загальні принципи
Оператори харчового бізнесу повинні
Забезпечувати простежуваність харчових продукт...
Регламент
178/2002/ЕС
Відповідальність операторів
харчового бізнесу
Оператори харчового бізнесу повинні
забезпечувати:
щоб...
Регламент 178/2002/ЕС
Простежуваність
Оператори харчового бізнесу повинні:
мати в розпорядженні системи і процедури,
що до...
Регламент 178/2002/ЕС
Загальні зобов'язання в торгівлі
продуктами харчування
Продукти харчування, які імпортуються в ЄС:
п...
Регламент 178/2002/ЕС
Вимоги до безпеки продуктів харчування
Продукти не можна допускати на ринок, якщо
вони небезпечні
Пр...
“ Харчові продукти ” (чи "їжа") означає будь-яку
речовину або товар, незалежно від того
оброблені або ні, частково обробле...
"Харчовий продукт" не включає:
корма
живих тварин, якщо вони не підготовлені до
розміщення на ринку для споживання людиною...
Інші визначення
"Суб’єкт господарювання, чия діяльність пов’язана із
харчовими продуктами" - означає будь-яке підприємство...
ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕРМІНИ
Атестація – перевірка уповноваженим органом відповідності
вимогам регламенту
Простежуваність - здатніст...
"Оцінка ризику" -
означає науково-
обґрунтований процес,
що складається з
чотирьох етапів:
З метою досягнення загального завдання високого рівня захисту
здоров'я і життя людини, законодавство про харчові
продукти ...
Відповідальність
Оператори, чия діяльність,
пов'язана із харчовими
продуктами (зокрема вода
питна та напої), на всіх
стаді...
Заходи стосовно покарань за порушення
харчового законодавства
лекція 1 2, тема 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

лекція 1 2, тема 1

Download to read offline

міжнародне законодавство

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

лекція 1 2, тема 1

 1. 1. Міжнародне законодавство в сфері якості та безпечності харчових продуктів, зокрема води і напоїв Лекція 1-2, тема 1 доц., к.т.н. В.В. Остапенко
 2. 2. Регламенти ЄС 178/2002: загальний закон про харчові продукти, Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (EFSA), тощо 882/2004: офіційні заходи контролю 1881/2006 , 199/2006 та 565/2008 : максимальні рівні забруднювачів у харчових продуктах (в т.ч. діоксини) 1441/2007, що вносить поправки в Регламент 2073/2005 396/2005: максимальні рівні залишків пестицидів 258/97: нові харчові продукти 1333/2008: харчові добавки 629/2008: стосовно хімічних забруднювачів
 3. 3. Директиви ЄС 96/22: заборона певних речовин 96/23: моніторинг речовин та залишків 98/83: Вимоги стосовно якості води та водопровідної мережі 95/2, 96/85 и 98/72/ЕС: стосовно харчових добавок 2009/54: стосовно використання та розміщення на ринку природних мінеральних вод 2003/40: про визначення переліку, лімітів концентрацій, вимог до маркування відносно елементів, що входять до складу природної мінеральної води та використання збагаченого озоном повітря для мінеральної та джерельної води
 4. 4. 25 березня 1957 рік, м. Рим25 березня 1957 рік, м. Рим Договір про створенняДоговір про створення Європейського Економічного СоюзуЄвропейського Економічного Союзу свобода переміщення товарів свобода переміщення послуг свобода переміщення осіб свобода переміщення капиталу
 5. 5. ПРОДОВОЛЬЧЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ` 55 ПЕРЕВАГИПЕРЕВАГИ європейські правила добре пропрацьованієвропейські правила добре пропрацьовані випробовані на практицівипробовані на практиці можуть бути адаптовані без серйознихможуть бути адаптовані без серйозних додаткових затратдодаткових затрат стимулюютьстимулюють ріст економіки і нововведенняріст економіки і нововведення шляхом зняття неоправданих обмеженьшляхом зняття неоправданих обмежень Негативні сторони надзвичайно громіздка система документів різногонадзвичайно громіздка система документів різного рівня, багато з яких відносяться не до сфери технічногорівня, багато з яких відносяться не до сфери технічного регулювання, а до сфери організації ринкурегулювання, а до сфери організації ринку
 6. 6. В даний час є більше 1700 Регламентів, Директив, Рішень і поправок до них Огляд законодавства Європейського Союзу
 7. 7. Законодавчі документи (регламенти, директиви, рішення) умовно розділені на групи на групи: «Здоров'я людей» - включені Директиви, які регламентують вимоги до рубаного м'яса і м'ясних наборів, виробництву та реалізації: свіжого м'яса, яєчних продуктів, рибних продуктів, риби і молюсків, м'ясних продуктів, гормональних і іншим речовин, які мають гормональне дію; «Зоотехнічні проблеми» - включає розведення тварин чистих порід і облік поголів'я; «Здоров'я людей і тварин» - включені Директиви, що стосуються частини або цілого ланцюга виробництва по відношенню до регламентування вимог до підприємств, продуктів або до організації офіційного державного контролю; «Здоров'я тварин» - група Директив, що регламентують: ветеринарний контроль тварин в ЄС з метою їх вільного руху, включаючи торгівлю; ветеринарний та зоотехнічний контроль живих тварин і продуктів з них; турботу про здоров'я тварин під час транспортування;«Ветеринарний контроль і захист тварин»; «Імпорт тварин і продуктів»
 8. 8. СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОГО ПРАВАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 88 ««Горизонтальні» регламенти і директивиГоризонтальні» регламенти і директиви»» Європейські керівництваЄвропейські керівництва що встановлюють належну гігієнічну практикущо встановлюють належну гігієнічну практику «Вертикальні» Регламенти і директиви на конкретні види (групи) продукції Європейські стандарти
 9. 9. Законодавство ЄС про продукти харчування – «Горизонтальне» законодавство, яке встановлює загальні аспекти для всіх продуктів харчування (добавки, маркування, гігієна, НАССР тощо) – «Вертикальне» законодавство – по конкретним продуктам (наприклад, риба, какао, шоколад, цукор, мед тощо)
 10. 10. Горизонтальне законодавство Горизонтальне законодавство - законодавчі акти, які стосуються частини або цілого ланцюга виробництва по відношенню до регламентування вимог до підприємств, продуктів або до організацій по офіційному державному контролю, що стосуються забезпечення безпечності харчових продуктів. Горизонтальне законодавство в більшості випадків регламентує основні вимоги, яких повинні дотримуватись всі учасники виробничого ланцюга. Частина горизонтальних законодавчих актів регламентує норми хімічного і бактеріологічного забруднення, а також вимоги до упаковки і маркування продукції
 11. 11. «Горизонтальні» законодавчі акти Регламент 178/2002/ЄС Загальні принципи і вимоги законодавства в галузі харчових продуктів Регламент 852/2004/ЄС Про санітарно-гігієнічні правила виробництва харчових продуктів і кормів Регламент 882/2004/ЄС Контроль харчових продуктів і кормів
 12. 12. Новий підхід в законодавстві ЄС «ГІГІЄНІЧНИЙ ПАКЕТ» - вводить єдиний прозорий механізм управління гігієною харчових продуктів, в основі якого лежать ефективні елементи управління безпечністю і ризиками на основі принципів НАССР на всіх етапах ланцюга виробництва і постачання харчових продуктів. Система простежуваності.
 13. 13. Основні принципи «горизонтального» законодавства Застосування в політиці гігієни принципу «від ферми до столу» Пряма відповідальність виробників харчових продуктів (через застосування самоконтролю і сучасних засобів аналізу ризику) простежуванність всіх продуктів і їх компонентів дотримання основних правил гігієни (вимоги до приміщень і обладнання, особистої гігієни персоналу тощо)
 14. 14. Якість і безпека нероздільні складові при виробництві ХП Регламент 178/2002 /ЄС/ Загальні принципи і вимоги законодавства в галузі харчових продуктів
 15. 15. Регламент 178/2002 /ЄС/ Загальні принципи і вимоги законодавства в галузі харчових продуктів Установлює: Загальні принципи і вимоги законодавства в галузі харчових продуктів Затверджує Європейський орган з безпечності харчових продуктів Визначає вимоги в сфері безпечності ХП
 16. 16. Область поширення: Установлює вимоги до всіх етапів харчового ланцюга. Застосовується до всіх стадій виробництва, обробки і поширення харчових продуктів. Не поширюється На вимоги, що відносяться до виробництва сировини для домашнього використання. На приготування, роботу з харчовими продуктами або їх зберігання в домашніх умовах для домашнього споживання. На лікарські засоби, косметику, табачні вироби, наркотичні та психотропні речовини. Регламент 178/2002 /ЄС/ Загальні принципи і вимоги законодавства в галузі харчових продуктів
 17. 17. Регламент 178/2002/ЕС Мета включає: Захист інтересів споживача Забезпечення високого ступеню захисту здоров'я людей Попередження шахрайства й обману, підробки продуктів харчування, введення споживача в оману Задоволення потреб споживача в інформації Забезпечити наявність на продуктах харчування адекватної інформації, щоб допомогти споживачу вибрати продукти харчування, які підходять їх індивідуальним вимогам
 18. 18. Регламент 178/2002/ЕС Загальні принципи і вимоги харчового законодавств Аналіз ризиків (стаття 6) Принцип превентивності (стаття 7)) Захист інтересів споживачів (стаття 8) Принцип прозорості (стаття 9, 10) Відповідальність операторів харчового бізнесу (стаття 17.19) Простежуваність (стаття 18)
 19. 19. Регламент 178/2002/ЕС Загальні принципи Принцип прозорості З громадськістю необхідно радитися безпосередньо і через представницькі органи під час підготовки, оцінки і перегляду закону про продукти харчування Громадськість буде проінформована про будь- який ризик для здоров'я, причиною якого є продукти харчування або корм
 20. 20. Регламент 178/2002/ЕС Загальні принципи Оператори харчового бізнесу повинні Забезпечувати простежуваність харчових продуктів по усьому харчовому ланцюгу. Забезпечувати ідентифікацію постачальників сировини, напівфабрикатів, харчових добавок, харчових продуктів. Мати в розпорядженні системи і процедури, що дозволяють надавати цю інформацію уповноваженим органам на їх вимогу.
 21. 21. Регламент 178/2002/ЕС Відповідальність операторів харчового бізнесу Оператори харчового бізнесу повинні забезпечувати: щоб харчові продукти відповідали вимогам харчового законодавства; перевірку і підтвердження відповідності цим вимогам
 22. 22. Регламент 178/2002/ЕС Простежуваність Оператори харчового бізнесу повинні: мати в розпорядженні системи і процедури, що дозволяють ідентифікувати підприємство, яким була поставлена їх продукція і надавати уповноваженим органам відповідну інформацію.; забезпечувати відповідну ідентифікацію і маркування продукції
 23. 23. Регламент 178/2002/ЕС Загальні зобов'язання в торгівлі продуктами харчування Продукти харчування, які імпортуються в ЄС: повинні відповідати Закону ЄС про Продукти харчування і корми або еквівалентній угоді, якщо така існує між ЄС і країною-експортером Продукти харчування, експортуються з ЄС: Повинні відповідати Закону ЄС про Продукти харчування і корми, крім випадків, коли країна-імпортер вимагає іншого; Міжнародним стандартам ЄС; Сприяти використанню міжнародних технічних стандартів для продуктів харчування і кормів і фітосанітарних стандартів
 24. 24. Регламент 178/2002/ЕС Вимоги до безпеки продуктів харчування Продукти не можна допускати на ринок, якщо вони небезпечні Продукти вважаються небезпечними, якщо вони шкідливі для здоров'я і не підлягають споживанню
 25. 25. “ Харчові продукти ” (чи "їжа") означає будь-яку речовину або товар, незалежно від того оброблені або ні, частково оброблені або ні, та призначені до споживання людиною або очікуються, що будуть спожитими людиною. "Харчові продукти" включають питну воду, напої, жувальну гумку та будь-які речовини, включаючи воду, що навмисно включена до харчового продукту під час його виробництва, підготовки чи обробки. Цей термін також включає в себе воду після пункту про відповідність, як визначено в Статті 6 Директиви 98/83/ЄC
 26. 26. "Харчовий продукт" не включає: корма живих тварин, якщо вони не підготовлені до розміщення на ринку для споживання людиною рослини до збору врожаю лікарські препарати тютюн і тютюнові вироби наркотичні чи психотропні речовини в межах значення Єдиної конвенції ООН про наркотичні речовини, 1961, та Конвенції ООН про психотропні речовини, 1971; залишки і забруднюючі речовини.
 27. 27. Інші визначення "Суб’єкт господарювання, чия діяльність пов’язана із харчовими продуктами" - означає будь-яке підприємство, будь-то комерційне чи ні, державне чи приватне, що здійснює будь-яку діяльність, пов'язану із будь-якою стадією виробництва, обробки і розповсюдження харчових продуктів. "Оператор ринку харчових продуктів ”- означає приватну чи юридичну особу, відповідальну за дотримання вимог законодавства про харчові продукти в межах підприємницької діяльності пов’язаної з харчовими продуктами, що перебуває під його контролем. "Ризик" - означає факт можливого шкідливого впливу на здоров'я, а також серйозність цього впливу, що випливає з небезпечного фактору.
 28. 28. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНИ Атестація – перевірка уповноваженим органом відповідності вимогам регламенту Простежуваність - здатність відстежувати і супроводжувати харчовий продукт, сировину, з якої роблять харчові продукти, або речовини, які призначаються або припускають включати в харчові продукти, упродовж усіх етапів виробництва, обробки і розподілу; ; Реєстрація - процедура виконання в письмовій, електронній або іншій прийнятній формі уповноваженим органом ідентифікації харчових підприємств з метою забезпечення простежуваності виробництва харчових продуктів
 29. 29. "Оцінка ризику" - означає науково- обґрунтований процес, що складається з чотирьох етапів:
 30. 30. З метою досягнення загального завдання високого рівня захисту здоров'я і життя людини, законодавство про харчові продукти ґрунтуватиметься на аналізі ризику, крім випадків, коли це не відповідає обставинам чи характеру заходу Оцінка ризику повинна ґрунтуватись на наявних наукових даних і повинна здійснюватись незалежним, об'єктивним і прозорим способом “ Керування (управління ризиком)" - означає процес, відмінний від оцінки ризику, зваження стратегічних альтернатив та консультацій з зацікавленими сторонами, зважаючи на оцінку ризику та інші обґрунтовані фактори, та, якщо існує потреба, вибір доречних можливостей запобігання і контролю Управління ризиком повинно враховувати результати оцінки ризику, та зокрема, висновки Органу, зазначеного у статті 22, інші обґрунтовані фактори, а також принцип попередження, з метою досягнення загальних завдань законодавства про харчові продукти
 31. 31. Відповідальність Оператори, чия діяльність, пов'язана із харчовими продуктами (зокрема вода питна та напої), на всіх стадіях виробництва, обробки та розповсюдження в межах діяльності, що знаходиться під їх контролем, повинні забезпечити відповідність харчових продуктів вимогам законодавства про харчові продукти, яке стосуються їхньої діяльності, і повинні перевіряти відповідність таким вимогам. Держави-члени повинні посилити виконання законодавства про харчові продукти; здійснювати моніторинг і перевірку виконання відповідних вимог законодавства про харчові продукти операторами ринку, чия діяльність пов'язана з харчовими продуктами, на всіх стадіях виробництва, обробки та розповсюдження
 32. 32. Заходи стосовно покарань за порушення харчового законодавства

міжнародне законодавство

Views

Total views

4,576

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,467

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×