Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy

Analysis by Yaroslav Sydorovhych, ANTS Board Member and expert

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy

 1. 1. Верховна РадаУкраїни IX скликання Підсумки першого року роботи НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ День четвертий: Захист та охорона довкілля – на шляху до тіснішої співпраці з ЄС European Green Deal ГО “Мережа захисту національних інтересів “АНТС”” 25-28 серпня 2020 року
 2. 2. Захист довкілля · Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів. · Запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів. · Запровадимо кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами. Зобов’язання передвиборної програми партії “Слуга народу”
 3. 3. · Закон України від 17 жовтня 2019 року №208-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами” · Закон України від 30 жовтня 2019 року № 249-IX “Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)” · Закон України від 12 грудня 2019 року №376-IX “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” · Закон України від 12 грудня 2019 року №377-IX “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів” · Закон України від 2 червня 2020 року №643-IX “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів” Ухвалені Верховною Радою IX скликання закони в сфері захисту довкілля
 4. 4. Виконання Угоди про Асоціацію по напрямку “Навколишнє природне середовище та цивільний захист“ в розрізі зобов’язань по роках 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По УА Верховною Радою України 40% 88% 50% 0% 0% 50% Кабінетом Міністрів України 55% 71% 50% 29% 20% 47% ЗАГАЛОМ ПО НАПРЯМКУ “Навколишнє природне середовище та цивільний захист“ 53% 72% 50% 28% 19% 47%
 5. 5. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище Якість атмосферного повітря Генетично модифіковані організми (ГМО) Охорона природи Управління відходами та ресурсами Промислове забруднення та техногенні загрози Зміна клімату та захист озонового шару Ключові напрями Глави 6 “Навколишнє середовище” Угоди про Асоціацію
 6. 6. Екоінтеграція Водні ресурси Повітря ГМО Охорона природи Управління відходами Пром.забруднення Зміна клімату 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Б/Т Зобов’язання України згідно Угоди про Асоціацію Навколишнє природне середовище та цивільний захист
 7. 7. Екоінтеграція Водні ресурси Повітря ГМО Охорона природи Управління відходами Пром.забруднення Зміна клімату 0 1 2 3 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Б/Т Виконання зобов’язань Угоди про Асоціацію Навколишнє природне середовище та цивільний захист
 8. 8. Завдання Верховної Ради України щодо ухвалення законів на виконання Угоди про Асоціацію Для подолання відставання у виконанні зобов’язань глави “Навколишнє середовище” Угоди про Асоціацію необхідно невідкладно ухвалити ряд законів, зокрема в напрямах: - Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики - 1; - Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище – 2; - Генетично модифіковані організми (ГМО) – 2; - Охорона природи – 2; - Управління відходами та ресурсами – 2; - Промислове забруднення та техногенні загрози -2.
 9. 9. Зобов’язання: Прийняття національного законодавства щодо доступу до екологічної інформації та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері, встановлення на практиці процедури доступу громадськості до екологічної інформації та відповідних винятків Стаття Угоди: V.6.365.a Директива 2003/4/ЄC Ухвалити Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів в частині доступу до екологічної інформації" Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики
 10. 10. Зобов’язання: Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС з питань запобігання забрудненню підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел Стаття Угоди: V.6.363 Директива 91/676/ЄС Ухвалити Закон України “Про внесення змін до Водного кодексу України щодо визначення органу, що здійснює контроль у сфері охорони і раціонального використання вод та внесення змін до статті 81 Водного кодексу України щодо розширення комплексу заходів із збереження водності річок і охорони їх від забруднення” Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
 11. 11. Зобов’язання: Забезпечення дотримання вимог ЄС під час здійснення очистки міських стічних вод Стаття Угоди: V.6.363 Директива 91/271/ЄС Ухвалити Закон України “Про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів” Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
 12. 12. Зобов’язання: Визначення зобов’язань щодо вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище. Встановлення процедури транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів територією України Стаття Угоди: Додаток ХХХ Директива 2001/18/ЄС; Регламент 1946/2003 Ухвалити Закон України “Про внесення відповідних змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”” Генетично модифіковані організми (ГМО)
 13. 13. Зобов’язання: Встановлення процедури консультацій з громадськістю та відповідно до інших груп Стаття Угоди: Додаток ХХХ Директива 2001/18/ЄС; Регламент 1946/2003 Ухвалити Закон України “Про ратифікацію поправки до Орхуської конвенції щодо генетично модифікованих організмів” Генетично модифіковані організми (ГМО)
 14. 14. Зобов’язання: Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері охорони природи Стаття Угоди: V.6.363 Директива 2009/147/ЄС Ухвалити Закон України “Про внесення змін до законодавства України щодо узгодження переліків видів птахів та їх природоохоронного статусу” Охорона природи
 15. 15. Зобов’язання: Прийняття національного законодавства щодо впровадження Пташиної та Оселищної директив та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері Стаття Угоди: V.6.363 Директива 92/43/ЄС Ухвалити Закон України “Щодо впровадження Пташиної та Оселищної директив” Охорона природи
 16. 16. Зобов’язання: Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері управління відходами Стаття Угоди: V.6.365.a, Додаток ХХХ Директива 2006/21/ЄС Прийняти законопроект «Про відходи видобувної промисловості» Управління відходами та ресурсами
 17. 17. Зобов’язання: Забезпечення законодавчого закріплення вимог ЄС під час захоронення відходів – прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); класифікація місць захоронення відходів Стаття Угоди: V.6.365.a, Додаток ХХХ Директива 1999/31/ЄС Ухвалити Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про відходи» у частині захоронення відходів” Управління відходами та ресурсами
 18. 18. Зобов’язання: Прийняття національного законодавства щодо встановлення інтегрованої дозвільної системи та визначення уповноваженого органу (органів) у сфері інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення Стаття Угоди: V.6.363 Директива 2010/75/ЄС Ухвалити Закон України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення” Промислове забруднення та техногенні загрози
 19. 19. Зобов’язання: Створення прозорої та недискримінаційної процедури надання дозволів на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів Стаття Угоди: IV.11.279, Додаток XXVII Директива 94/22/ЄС Ухвалити Закон України щодо нової редакції Кодексу України про надра та про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 94/22/ЄС) Промислове забруднення та техногенні загрози
 20. 20. Дякую за увагу! Ярослав Сидорович ГО “Мережа захисту національних інтересів “АНТС”” При аналізі використано інформацію з порталів: rada.gov.ua, https://www.kmu.gov.ua/tag/yevrointegraciya https://pulse.eu-ua.org/ http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks

×