Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varhaiskasvatuksen tvt-päivä

518 views

Published on

Koulutusaineisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koulutuksesta 8.4.2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varhaiskasvatuksen tvt-päivä

 1. 1. Varhaiskasvatuk- sen TVT-päivä Tampere, 8.4. Oskari Uotinen Kouluttaja, yrittäjä
 2. 2. Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö, jota et ole tavannut / tunne entuudestaan. ’Esitelkää’ toinen toisenne vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:  Kuka olet ja mistä tulet?  Miten käytätte tvt:tä teidän päiväkodissa, tarhassa tai eskarissa?  Miten sinä hyödynnät tvt:tä arjessasi?  Mikä on parasta, mitä Sinulle on tapahtunut tällä viikolla Ota mukaan kynä ja paperia, kirjoita keskeiset asiat ylös Tutustuminen ja esittelyt 2
 3. 3. Koulutuksella on kaksi päätavoitetta: innostaa kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kasvatustyössä, sekä tätä tavoitetta tukien jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja sudenkuopista ja haasteista. 3 Päivän tavoite
 4. 4. Päivän agenda • Teknologiat ja Internet lapsen arjessa – moniluku- ja mediataitojen vaatimus korostuu varhain • Tabletit, kännykät ja netti: teknologiat ja niiden käyttökohteet – Kasvatustyö – leikki, elämyksellisyys, toimijuus, median tuottaminen ja dokumentointi – Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja osallisuus – Työyhteisön sisäinen viestintä – Kasvattajan ammatillisen osaamiseen kehittäminen • Haasteet, sudenkuopat ja erityiskysymykset • Suunnitelmallisuus, pedagogiikka ja vasu2017 4
 5. 5. Teknologiat ja Internet lapsen arjessa 5
 6. 6. • Yli 90 prosenttia 0–8-vuotiaista käyttää internetiä • Digitaalinen pelaaminen aloitetaan yleisimmin 3–4- vuotiaana • Erityisesti runsas audiovisuaalisten mediasisältöjen kulutus kuvaohjelmien ja digitaalisten pelien muodossa tulisi huomioida nykyistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa, sillä median tulkintataidot ovat tärkeitä jo alle kouluikäisille http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/575-lasten- mediabarometri-2013-internetista-on-tullut-osa-pienimpienkin-lasten- arkipaivaa6
 7. 7. http://www.youtube.com/watch?v=aXV- yaFmQNk 7
 8. 8. 8
 9. 9. Lapsille ja nuorille voi olla vaikea ymmärtää Internetin avoimuutta ja julkisuutta sekä omaa vastuuta (vrt. Rikosoikeudellinen ikäraja 15 v vs. Facebookin ikäraja 13 v) 9
 10. 10. • Lapsilla ja nuorilla aiempaa suurempi vastuu ”omistamastaan” nettipresenssistä – > jokainen on ”henkilöbrändi” • Kuinka turvallisia yksityisyysasetuksetkaan ovat? http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some 10
 11. 11. 11 https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londo ners-wi-fi-security-herod-clause
 12. 12. Mediakasvatuksen näkökulmat • Taidekasvatuksellinen näkökulma keskittyy median sisältöihin ja omaan tuottamiseen. • Teknologiakasvatuksellinen näkökulma hyödyntää kasvatustyössä tietotekniikkaa ja teknisten välineiden käyttöä joko opetuksen välineenä tai kohteena. • Yhteiskunta- ja kulttuurikriittinen näkökulma pohtii median taustoja ja rakenteita sekä analysoi sisältöjä ja niiden vaikuttavuutta. • Suojelullinen näkökulma korostaa lasten suojelua median haitallisilta vaikutuksilta. -Mediamuffinssi 12
 13. 13. 13 http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirj a.pdf
 14. 14. Tabletit, kännykät ja netti: teknologiat ja niiden käyttökohteet 14
 15. 15. 15http://www.junglerace.net
 16. 16. Mobiililaitteet (kuten tabletit, älypuhelimet) taipuvat moneen ja on vain itsestä kiinni, kuin- ka paljon niistä omassa työssään ja opetuksessaan hyötyy. Vain mielikuvitus on rajana! 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Aluksi virittäydytään kuvaamiseen maailmaan nostamalla esiin lasten omia kokemuksia ja ajatuksia. Lasten kanssa pohditaan esimerkiksi seuraavia asioita: • Onko sinua joskus kuvattu videolle? Kuka sinua kuvasi ja missä tilanteessa? • Miltä tuntui olla kuvattavana kameran edessä? • Oletko sinä kuvannut koskaan itse videoita? Tai valokuvia? • Mitä tai ketä olet kuvannut? Millä laitteella kuvasit? • Mikä kuvaamisessa oli hauskinta tai hienointa? Entä mikä tuntui vaikealta? http://www.mediataitokoulu.fi/assets/tehtavat/meidanjutustatuttu.pdf 19
 20. 20. 20
 21. 21. Applen laitteille Green Screen (Do Ink), Androidille https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextw3.greenscreen, Windows-laitteille Green Screen Photo Fx 21
 22. 22. • Lapsi kuvaa mobiililaitteen kameralla • Kuvat joko tulostetaan ja tehdään niistä palapeli, tai mennään papunetiin tekemään niistä sähköinen palapeli 22
 23. 23. 23
 24. 24. Scratch Jr 24
 25. 25. CC BY-NC-SA: http://www.slideshare.net/jaanavauh/esitys-4
 26. 26. CC BY-NC-SA: http://www.slideshare.net/jaanavauh/esitys-4
 27. 27. CC BY-NC-SA: http://www.slideshare.net/jaanavauh/esitys-4
 28. 28. Mobiilioppiminen varhaiskasvatuksessa • tullaan tietoisiksi laitteista ja niiden laajoista käyttömahdollisuuksista jo varhaiskasvatusiässä, • totutaan osallistaviin toimintatapoihin (osallisuuden kulttuuri ja jakaminen), • omaksutaan mobiililaitteiden luonteva ja luova käyttö osana leikillistä oppimista, • ymmärretään fyysisen ympäristön, ohjauksen ja välineiden vaikuttavan leikkiin, • ollaan matkalla kohti aktiivista tiedon tuottamista, • harjoitellaan opitun ja havaitun näkyväksi tekemistä, oman ja yhteisön oppimisen ja • kehittymisen havainnointia, sekä • opitaan hyödyntämään ja dokumentoimaan autenttisia tilanteita. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154779/Mobiilioppiminen_ja_leikki va_lapsi.pdf?sequence=1 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Haasteet, sudenkuopat ja erityiskysymykset, suunnitelmallisuus, pedagogiikka ja vasu2017 35
 36. 36. CC 36
 37. 37. TVT:n ja mediankäyttö, pohjapohdinta arkeen vietäväksi 1. Mikä on oma/työyhteisömme näkemys pienten lasten tvt:n ja mediankäytöstä ja mediakasvatuksesta? 2. Miten kasvatuskumppanuutta voisi toteuttaa tvt:n ja mediakasvatuksen näkökulmasta? 3. Miten haluaisimme käyttää tvt:tä ja toteuttaa mediakasvatusta ja mitä toimenpiteitä se meiltä vaatii? Ref: https://www.thl.fi/documents/732587/741077/mediakasvatus_varhaiskasvat uksessa.pdf 37
 38. 38. Suunnitelmallisuus http://www.flickr.com/photos/question_everything/4078113546/ 38
 39. 39. Ennen kaikkea: Kysy apua, ihmettele! http://www.flickr.com/photos/doctorow/2496308570/ 39
 40. 40. Kommentteja, kysymyksiä? KIITOS! 40
 41. 41. Oskari Uotinen Kouluttaja, yrittäjä 044 502 9658 oskari.uotinen@inflow.fi www.inflow.fi 41

×