Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HL7 för beslutsfattare och
upphandlare
Oskar Thunman @oskthu
Hälsoinformatiker Callista och
styrelseledamot HL7 Sverige
Agenda
• Om HL7
• HL7 Sverige
• Standarder
• Standarder för interoperabilitet
Om HL7
• Internationell standardiseringsorganisation
• Kärnverksamheten är interoperabilitet mellan applikationer
• Utveck...
Om HL7
• HL7 utvecklar inte mjukvara
– Man tillhandahåller specifikationer för att göra system interoperabla
• Internation...
Om HL7
• Konsensusdrivna standarder – medlemmar utvecklar HL7:s standarder
• Medlemmar kommer från akademi, industri, sjuk...
HL7 – what does it mean?
Function
Communication
OSI’s communication model
HL7 Sverige
• En av 36 internationella
“affiliates”, lokala utskott för
medlemsländer
• Grundades 2005 på initiativ av
Car...
HL7 Sverige
• Har idag ett 20-tal medlemmar
– Landsting/regioner, sjukhus, IT-företag
– Stor tillväxt av medlemmar under d...
HL7 Sverige
• Har som mål att
– Stötta våra medlemmar att förstå och tillämpa HL7 International
standarder samt bidra till...
Syftet med standarder
• Kostsamt att inte ha rätt information vid rätt tillfälle
• Standarder erbjuder sätt att säkerställ...
Standarder – ett axplock
• HL7 v2
• HL7 v3
• CDA
• FHIR
• CCOW
• System Functional Model
• DSS
• Arden Syntax
• …
”semanti...
HL7 International’s Work Groups
HL7 Work Groups:
• Affiliate Due Diligence
• Anatomic Pathology
• Anesthesia
• Application...
Definition av interoperabilitet
• Interoperability is the ability of two or more systems or
components to exchange informa...
Standarder – ett axplock
• HL7 v2
• HL7 v3
• CDA
• FHIR
• CCOW
• System Functional Model
• DSS
• Arden Syntax
• …
”semanti...
Tidslinje
v2
• Standardmeddelanden för definierade användningsfall
– Remiss/svar
– Recept/expedition
• Envägskommunikation
• Utan ge...
v2-exempel
v3
• XML-baserat, stödjer SOAP/WSDL
• Mer uttömmande standardiseringsansats än v2
– v2 är mer av ett underlag att förhandl...
v3
• Centrala beständiga modeller
– Skapar konsistens och kompatibilitet
• Utformad för att vara globalt applicerbar
– Glo...
The development method
D-MIM R-MIM
Storyboards
&
interactions
HMD XSD
CDA
• Del av v3, modell för kliniska dokument
• Består av
– Metadata
– Mänskligt läsbart innehåll
– Samt stödjer strukture...
FHIR
• Fast Healt Interoperable Resources
– Fokus på implementerare/konsumenter
– Baserat på dagens webbteknologier så som...
Standardiseringens dilemma
Låg kostnad
FlexibelInteroperabel
FHIR
• 100-150 resurser
• Stödjer REST
(mobilappar, social-
web)
• Men även
• Meddelanden (v2)
• WS (v3)
• Dokument (CDA)
...
Sammanfattning
• Utväxling inom en organisation
• Back-end systems
• Regionalt informationsutbyte
• Nationellt utbyte/riks...
IHE kontra HL7
• IHE standardiserar användningsfall/processer
• Profiler/tillämpningar av standarder
– Däribland HL7 v2, v...
Slutligen
• Interoperabilitet handlar om människor
• Standarder tar inte bort komplexiteten
– Källa till kunskap
– Styr fo...
Slutligen
• Bli medlemmar i HL7 Sverige
– Tillgång till standarder
– Stöd vid implementering
– Rabatter på kurser/utbildni...
HL7 för beslutsfattare
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HL7 för beslutsfattare

570 views

Published on

Introduktion till HL7:s standarder för beslutsfattare och upphandlare

Published in: Health & Medicine
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

HL7 för beslutsfattare

 1. 1. HL7 för beslutsfattare och upphandlare Oskar Thunman @oskthu Hälsoinformatiker Callista och styrelseledamot HL7 Sverige
 2. 2. Agenda • Om HL7 • HL7 Sverige • Standarder • Standarder för interoperabilitet
 3. 3. Om HL7 • Internationell standardiseringsorganisation • Kärnverksamheten är interoperabilitet mellan applikationer • Utvecklar standarder för utbyte, hantering och integrering av elektronisk hälso- och sjukvårdsinformation • Tar fram specifikationer www.hl7.org
 4. 4. Om HL7 • HL7 utvecklar inte mjukvara – Man tillhandahåller specifikationer för att göra system interoperabla • Internationell närvaro • Håller utbildningar för verksamma i hälso- och sjukvårds- segmentet • Samlar experter från hälso- och sjukvården för att utveckla standarder – 1600 medlemmar från 50 länder
 5. 5. Om HL7 • Konsensusdrivna standarder – medlemmar utvecklar HL7:s standarder • Medlemmar kommer från akademi, industri, sjukvård, standardiseringsorganisationer • Arbete organiseras i kommittéer och utskott: – Administrative committees • Education, tools, marketing – Technical committees • Creates and maintains specifications – Special Interest Groups (SIG) • I.e.: – Imaging integration – Laboratory – …
 6. 6. HL7 – what does it mean? Function Communication OSI’s communication model
 7. 7. HL7 Sverige • En av 36 internationella “affiliates”, lokala utskott för medlemsländer • Grundades 2005 på initiativ av Carelink • Medlemsdriven och medlemsfinansierad förening • Har möjlighet att förvalta nationella anpassningar
 8. 8. HL7 Sverige • Har idag ett 20-tal medlemmar – Landsting/regioner, sjukhus, IT-företag – Stor tillväxt av medlemmar under de senaste åren – Framför allt ett ökat intresse för HL7 och dess standarder! www.hl7.se
 9. 9. HL7 Sverige • Har som mål att – Stötta våra medlemmar att förstå och tillämpa HL7 International standarder samt bidra till att svenska synpunkter på den generella utvecklingen kan föras fram till den internationella organisationen. – Erbjuda ett forum för samarbete kring HL7:s standarder med diskussioner och erfarenhetsutbyte – Hålla årliga utbildningar i HL7:s standarder
 10. 10. Syftet med standarder • Kostsamt att inte ha rätt information vid rätt tillfälle • Standarder erbjuder sätt att säkerställa interoperabilitet både inom och mellan organisationer – Tekniskt - överföra data mellan system – Semantiskt - säkerställa att systemen förstår och behandlar data på rätt sätt – Processmässigt - säkerställa att processerna hos de inblandade organisationerna är interoperabla
 11. 11. Standarder – ett axplock • HL7 v2 • HL7 v3 • CDA • FHIR • CCOW • System Functional Model • DSS • Arden Syntax • … ”semantisk interoperabilitet” - mellan system Kontexthantering i användargränssnitt respektive EHR/PHR funktionalitet Utbyte av regler och riktlinjer, representation av beslutsstödsregler
 12. 12. HL7 International’s Work Groups HL7 Work Groups: • Affiliate Due Diligence • Anatomic Pathology • Anesthesia • Application Implementation and Design • Architecture Board • Arden Syntax • Attachments • Child Health • Clinical Decision Support • Clinical Genomics • Clinical Interoperability Council • Clinical Quality Information • Clinical Statement • Community Based Collaborative Care • Conformance & Guidance for Implementation/Testing • Education • Electronic Health Record s • Electronic Services • Emergency Care • Financial Management • Governance and Operations • Health Care Devices • Imaging Integration • Implementable Technology Specifications • Infrastructure and Messaging • International Council • International Mentoring • Marketing • Mobile Health • Modeling and Methodology • Nomination • Orders and Observations • Organizational Relations • Outreach Committee for Clinical Research • Patient Administration • Patient Care • Patient Safety Updated: 01/14 53 Total • Pharmacy • Policy Advisory • Process Improvement • Project Services • Public Health and Emergency Response • Publishing • Recognition and Awards • Regulated Clinical Research Information Management (RCRIM) • Security • Services Oriented Architecture • Strategic Initiative Committee • Structured Documents • Technical Steering Committee • Templates • Tooling • Vocabulary
 13. 13. Definition av interoperabilitet • Interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged – IEEE 1990 “Use” has many connotations
 14. 14. Standarder – ett axplock • HL7 v2 • HL7 v3 • CDA • FHIR • CCOW • System Functional Model • DSS • Arden Syntax • … ”semantisk interoperabilitet” - mellan system Kontexthantering i användargränssnitt respektive EHR/PHR funktionalitet Utbyte av regler och riktlinjer, representation av beslutsstödsregler
 15. 15. Tidslinje
 16. 16. v2 • Standardmeddelanden för definierade användningsfall – Remiss/svar – Recept/expedition • Envägskommunikation • Utan gemensam informationsmodell/processmodell • Till stor del ostrukturerad text, ett barn av sin tid
 17. 17. v2-exempel
 18. 18. v3 • XML-baserat, stödjer SOAP/WSDL • Mer uttömmande standardiseringsansats än v2 – v2 är mer av ett underlag att förhandla kring • Mer beständig modell i syfte av att ge låg kostnad för underhåll, på bekostnad av kostsammare implementation
 19. 19. v3 • Centrala beständiga modeller – Skapar konsistens och kompatibilitet • Utformad för att vara globalt applicerbar – Global standard med möjlighet till lokala behov • Referensmodell i botten och domänmodeller – Utformat efter en formell objektorienterad design-metodik
 20. 20. The development method D-MIM R-MIM Storyboards & interactions HMD XSD
 21. 21. CDA • Del av v3, modell för kliniska dokument • Består av – Metadata – Mänskligt läsbart innehåll – Samt stödjer strukturerad data, enligt v3. • Adresserar flera av svagheterna i v2 vid många-till-många scenarier.
 22. 22. FHIR • Fast Healt Interoperable Resources – Fokus på implementerare/konsumenter – Baserat på dagens webbteknologier så som REST, JSON/XML – Syftar till att vara ett öppet API-format – Fokus på fingranuaritet och filtrering/sökning av data. – Standarden är inte en uttömmande modell utan de ”vanligaste 80%” bland deltagande leverantörer och organisationer.
 23. 23. Standardiseringens dilemma Låg kostnad FlexibelInteroperabel
 24. 24. FHIR • 100-150 resurser • Stödjer REST (mobilappar, social- web) • Men även • Meddelanden (v2) • WS (v3) • Dokument (CDA) • Stabilt tidigast 2017
 25. 25. Sammanfattning • Utväxling inom en organisation • Back-end systems • Regionalt informationsutbyte • Nationellt utbyte/rikstäckande system • Sociala/patientorienterade system • Mobilappar v2 ✔ ? v3/CDA ✔ ✔ ✔ ✔ FHIR ✔ ✔ ? ? ? ?
 26. 26. IHE kontra HL7 • IHE standardiserar användningsfall/processer • Profiler/tillämpningar av standarder – Däribland HL7 v2, v3, CDA, FHIR • Huvudområden är – IT infrastruktur: autentisering, loggning, lagring, transportprotokoll – Kliniska domäner: Radiologi, kardiologi, farmakologi, laboratoriemedicin m fl
 27. 27. Slutligen • Interoperabilitet handlar om människor • Standarder tar inte bort komplexiteten – Källa till kunskap – Styr fokus/avgränsar – Kan dölja komplexitet för utvecklare/kunder
 28. 28. Slutligen • Bli medlemmar i HL7 Sverige – Tillgång till standarder – Stöd vid implementering – Rabatter på kurser/utbildningar – Möjlighet att påverka! • Utse någon som bevakar standarder • Åk på ett connectathon

×