Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nie tylko tekst, czyli jak ogarnąć video i podcasty?

2,842 views

Published on

Prezentacja przygotowana na warsztaty "Nie tylko tekst, czyli jak ogarnąć video i podcasty?" na BCP 2017. Prezentacja zawiera podstawową wiedzę na temat podcastingu oraz nagrywania video. :)

Published in: Marketing
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ★★★ http://ishbv.com/tedsplans/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ♣♣♣ http://tinyurl.com/y3hc8gpw
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nie tylko tekst, czyli jak ogarnąć video i podcasty?

 1. 1. 1
 2. 2. 2 KILKA SŁÓW O MNIE
 3. 3. 3 AKTUALNE PROJEKTY Z G R U B E J R U R Y Show rozrywkowo-newsowe podsumowywujące bieżące wydarzenia w Internetach P A T R Z Y M Y S Z E R Z E J Projekt poświęcony biznesowi, marketingowi i organizacji w formie wideo oraz podcastów G O O D K L O O Agencja pomagająca markom w odnalezieniu się w świecie marketingu cyfrowego
 4. 4. 4 JAKIE MACIE OCZEKIWANIA?
 5. 5. 5 JEST GOOGLE
 6. 6. 6 BEZ PITU PITU
 7. 7. 7 PYTANIA NA KONIEC
 8. 8. 8 NIE TYLKO TEKST W A R S Z T A T Y C Z Y L I J A K O G A R N Ą Ć V I D E O I P O D C A S T Y
 9. 9. 9 NA POCZĄTEK
 10. 10. 10 ZACZNIJ OD… P O M Y S Ł U N A P O D C A S T L U B K A N A Ł D O B R E G O P L A N U R O Z W O J U N A Z W Y O R A Z I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J
 11. 11. 11 PODCASTY
 12. 12. 12 DLACZEGO PODCASTING? ŹRÓDŁO: The infinite dial 2016 & Spider’s web
 13. 13. 13 DLACZEGO PODCASTING? ŹRÓDŁO: iTunes 07.01.2016 r.
 14. 14. 14 NOWE TWARZE W PODCASTACH
 15. 15. 15 CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ NA START? Nazwę podcastu Prostą identyfikacje wizualną i muzykę Scenariusz i materiały Opis podcastu, intro, outro Kanał RSS i social media Podstawowy zestaw do podcastów
 16. 16. 16 M I K R O F O N Najważniejsza część układki. Tutaj wybór jest prosty Blue Yeti. O P R O G R A M O W A N I E Po podłączeniu mikrofonu do komputera można używać różnych programów. Polecam Audacity lub Garage band. P O P F I L T E R Filtr, który niweluje podmuchy powietrza powstające przy mówieniu. S Ł U C H A W K I Odsłuch w trakcie nagrań jest niesamowicie ważny. Najlepiej sprawdzają się tutaj studyjne słuchawki zamknięte. KONFIGURACJA STUDIA NAGRAŃ BASIC
 17. 17. 17 S T A T Y W Zapewnia mobilość mikrofonu i oszczędza miejsce na biurku. P A N E L E A K U S T Y C Z N E Idealnie wygłuszają pomieszczenie, jeżeli mamy problem z echem. K O S Z Y K Zapobiega wstrząsom mikrofonu, które mogą się pojawić w trakcie nagrania. R E J E S T R A T O R Rejestruje cały dźwięk niezależnie od komputera. Bardzo niezawodny. KONFIGURACJA STUDIA NAGRAŃ PRO
 18. 18. 18 Z A R Z Ą D Z A N I E Z A D A N I A M I ( T r e l l o ) S C E N A R I U S Z O D C I N K A ( E v e r n o t e , G o o g l e D o c s ) M A T E R I A Ł Y I N O T A T K I D O N A G R A Ń ( P o c k e t ) I N T R O I O U T R O ( E v e r n o t e , G o o g l e D o c s ) PRZYGOTOWANIE DO NAGRAŃ
 19. 19. 19 NAGRANIE P R Z Y G O T U J W S Z Y S T K I E M A T E R I A Ł Y S P R A W D Ź S P R Z Ę T I W Y C I S Z W S Z Y S T K O C O S I Ę D A R O Z G R Z E J A P A R A T M O W Y Z R Ó B N A G R A N I E T E S T O W E N A G R Y W A J ! Możesz teraz spokojnie zacząć nagrywać. ;) Sprawdź wszystkie kable, zasilacze i telefony. Postaraj się wyciszyć co się da, aby nic Ci nie przeszkadzało podczas nagrania. Rozgrzej swój aparat mowy. Podstawowe rozciąganie mięśni twarzy oraz ćwiczenia z korkiem od wina. Zrób testowe nagranie i sprawdź wszystkie ustawienia. Otwórz wszystkie pliki, notatki i inne rzeczy potrzebne aplikacje. Ogólnie polecam notatki na papierze. ;) T E S T
 20. 20. 20 OBRÓBKA MATERIAŁU R E D U K C J A S Z U M Ó W Podczas obróbki naszego materiału pierwszą czynność jaką powinniśmy wykonać jest odszumianie przy pomocy profilu szumu. P O D B I C I E B A S Ó W Aby nasz dźwięk brzmiał bardziej radiowo należy zmienić jego barwę za pomocą podbicia basu. N O R M A L I Z A C J A Mówiąc zdarza nam się zmieniać głośność naszego głosu. W celu wyrównania go używamy normalizacji. Z A P I S M A T E R I A Ł U Po pocięciu, podłożeniu muzyki oraz dopasowaniu wszystkiego możemy już zapisać gotowy podcast w formacie .wav oraz mp3 128kb/s oraz uzupełnić metadane.
 21. 21. 21 HOSTING I PUBLIKACJA S O U N D C L O U D Bezproblemowy I darmowy hosting naszych nagrań razem z kanałem RSS. S T I C H E R Jedna z najpopularniejszych aplikacji obsługująca podcasty na telefony z zielonym robotem. W O R D P R E S S + F T P Druga opcja, z której możemy skorzystać do własny hosting i wykorzystanie Wordpressa z odpowiednią wtyczką. I T U N E S Chyba obowiązkowe miejsce dla każdego podcastu, czyli iTunes.
 22. 22. 22 WIDEO
 23. 23. 23 V I D E O N I E T A K I E S T R A S Z N E J A K J E M A L U J Ą !
 24. 24. 24 1/3A K T Y W N O Ś C I W S I E C I T O O G L Ą D A N I E V I D E O
 25. 25. 25 5,5 MLNW Y Ś W I E T L E Ń F I L M Ó W N A Y O U T U B E W 1 M I N
 26. 26. 26 64%O S Ó B P O O B E J R Z E N I U W I D E O J E S T S K Ł O N N A Z A U F A Ć M A R C E
 27. 27. 27 80%W I Ę C E J K O N W E R S J I N A S T R O N I E P R Z Y W Y K O R Z Y S T A N I U V I D E O
 28. 28. 28 92%O S Ó B C H Ę T N I E D Z I E L I S I Ę V I D E O , K T Ó R E I M S I Ę P O D O B A
 29. 29. 29 DLACZEGO WARTO PRODUKOWAĆ WIDEO? ŹRÓDŁO: YouTube 09.01.2016 r.
 30. 30. 30 CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ NA START? Nazwę kanału Prostą identyfikacje wizualną i muzykę Scenariusz odcinków i materiały Opis i czołówka kanału Kanał/Profil na YouTube, Vimeo lub Facebooku Podstawowy zestaw do wideo
 31. 31. 31 S M A R T F O N Na początek polecam do nagrywania dobrego smartfona z obiektywem min. 2.2F oraz opcją nagrywania w Full HD. O P R O G R A M O W A N I E Na początek wystarczy Windows Movie Maker albo iMovie. M I K R O F O N I S T A T Y W Dobry dźwięk i stabilny obraz to podstawa każdego wideo. Firma Rode ma dedykowany sprzęt właśnie do amatorom używających smartfonów. B L E N D A I L A M P A Bez światła nie da rady, ale nie musisz kupować od razu całego zestawu. Zainwestuj w blednę i zarówki do lamp o temp. 5500K. KONFIGURACJA ZESTAWU DO NAGRAŃ BASIC
 32. 32. 32 D S L R Jeżeli chcesz kręcić materiały lepszej jakości nie pozostaje nic innego jak kupić aparat z wymienną optyką. O P R O G R A M O W A N I E W chwili obecnej cały świat korzysta z 2 programów: Final Cut Pro lub Adobe Premiere. M I K R O F O N I S T A T Y W Tak jak poprzednio polecam produkty RODE, ale przeznaczone już do aparatów DSLR. S T U D I O Własne studio to rarytas, na który mogą sobie pozwolić nie liczni, lecz można je urządzić nie dużym kosztem. KONFIGURACJA ZESTAWU DO NAGRAŃ PRO
 33. 33. 33 Z A R Z Ą D Z A N I E Z A D A N I A M I ( T r e l l o ) S C E N A R I U S Z O D C I N K A ( E v e r n o t e , G o o g l e D o c s ) M A T E R I A Ł Y I N O T A T K I D O N A G R A Ń ( P o c k e t ) C Z O Ł Ó W K A ( N a g r a n i e , T h e m e f o r e s t , D e d y k o w a n e . ) PRZYGOTOWANIE DO NAGRAŃ
 34. 34. 34 JAK ZROBIĆ CZOŁÓWKĘ? ŹRÓDŁO: videohive.com
 35. 35. 35 USTAWIENIE OŚWIETLENIA S T A T Y W Y Lampy, których będziemy używać nie mogą leżeć na ziemi, dlatego też warto zaopatrzyć się w statywy. B L E N D Y Blendy fotograficzne służącą doświetleniu i uzyskaniu lepszego efektu w studio lub plenerze. M O D Y F I K A T O R Y Ś W I A T Ł A Nadają światłu odpowiedni kształt oraz kierunek. Najpopularniejsze to parasolki oraz softboxy. T E M P E R A T U R A Ś W I A T Ł A Temperatura barwna światła zależy od różnych źródeł. Może być zimna, neutralna lub ciepła. Trzeba wiedzieć jak ją kontrolować.
 36. 36. 36 USTAWIENIE KAMERY P R Ę D K O Ś Ć N A G R Y W A N I A W zależności od nagrywanego materiału trzeba zdecydować się na odpowiednią prędkość rejestracji pojedynczej klatki. 24, 25, 30, 60. 120, …kl./s. A U T O F O C U S I G Ł Ę B I A O S T R O Ś C I Ostrość naszego obrazu zależy właśnie od tych dwóch ustawień, które możemy regulować za pomocą przysłony i ustawień AF. I S O Jakość naszego nagrania w głównej mierze zależy od światła wpadającego do obiektywu. Tutaj zasada jest prosta im mniejsze ISO tym lepiej. O P R O G R A M O W A N I E Przy wykorzystaniu smartfonów mamy do dyspozycji szereg aplikacji: ProCam, Camera Plus, FiLMiC Pro. Do aparatów Canon można zainstalować oprogramowanie Magic Lantern.
 37. 37. 37 NAGRYWANIE NA GREEN SCREENIE T Ł O Jak sama nazwa wskazuje będziemy potrzebować zielonego tła z systemem mocowania do ściany lub na statywach. O Ś W I E T L E N I E Aby wykorzystać green screen potrzebujemy co najmniej 2 lamp, aby dobrze doświetlić nasze tło. Z A S A D Y Przy nagrywaniu z wykorzystaniem green screena mamy jedną podstawową zasadę. Nie ubieramy koloru zielonego. ;) O B R Ó B K A W praktycznie każdym programie do obróbki wideo mamy w pełni automatyczną funkcję wycinania tła przy pomocy green screeningu.
 38. 38. 38 NAGRANIE P R Z Y G O T U J W S Z Y S T K I E M A T E R I A Ł Y S P R A W D Ź S P R Z Ę T I W Y C I S Z W S Z Y S T K O C O S I Ę D A R O Z G R Z E J A P A R A T M O W Y Z R Ó B N A G R A N I E T E S T O W E I K O R E K T Y N A G R Y W A J ! Możesz do roboty!Sprawdź wszystkie kable, zasilacze i telefony. Postaraj się wyciszyć co się da, aby nic Ci nie przeszkadzało podczas nagrania. Rozgrzej swój aparat mowy. Podstawowe rozciąganie mięśni twarzy oraz ćwiczenia z korkiem od wina. Zrób testowe nagranie i wprowadź korekty w ustawieniach aparatu, światła, itd.. Otwórz wszystkie pliki, notatki i inne rzeczy potrzebne aplikacje. Ogólnie polecam notatki na papierze. ;) T E S T
 39. 39. 39 OBRÓBKA MATERIAŁU WIDEO
 40. 40. 40 Y O U T U B E Najpopularniejszy serwis wideo na świecie, którego chyba nie trzeba przedstawiać. F A C E B O O K Idealne miejsce dla wszystkich treści, które się przedawniają i mają aspiracje na virale. V I M E O Serwis, który jest uważany za miejsce dla artystów. Przeciwieństwo YouTuba w wielu kwestiach. L I V E S T E A M Dodatek, który świetnie buduje zaangażowanie z społecznością. Tutaj mamy masę kanałów: YouTube, Facebook, Pericope, Snapchat, itd. PUBLIKACJA
 41. 41. 41 h t t p : / / b i t . l y / m a r k e t i n g t u b e h t t p : / / b i t . l y / s i e k r e c i POLECANE DO NAUKI
 42. 42. 42 PODSUMOWANIE
 43. 43. 43 Zacznij działać! Nie czekaj na dobry moment” “
 44. 44. 44
 45. 45. 45 MATERIAŁY http://bit.ly/rakbcp2017
 46. 46. 46 KONTAKT DO MNIE S O C I A L @oscar.rak @patrzymy.szerzej E M A I L kontakt@oscarrak.pl S T R O N A www.oscarrak.pl

×