Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezantim esteret

Nje prezantim per Esteret i cili flet per forminin strukturen . Flet per perdorimin ne industri

  • Be the first to comment

Prezantim esteret

  1. 1. Esteret Orven Bregu
  2. 2. C’fare jane Esteret  Esteret jane nje perberje kimike qe perftohen nga reagimi I nje oksiacidi me nje hidroksil si nje alkol ose nje fenol  Ato jane te formuara nga nje acid organik ose jo organik ne te cilen grupi hidroksil (-OH) zevendesohet nga nje grup oksid-alkili (-O-alkil)  Esteret kane aftesine e te qenurit prezent ne cdo vend dhe ne te njejten kohe  Esteret formohen duke kondesuar nej acid me nje alkol
  3. 3. Formimi I Estereve
  4. 4. Struktura dhe lidhja  Esteret kane nje qender karbonil I cili jep nje kend prej 120 grade C- C-O  Esteret jane struktura funksionale fleksible  Fleksibilitetit dhe polariteti I ulet I tyre dallohet tek vetite fizike duke tentuar te kene nje pike vlimi sa me te ulet dhe pike shtrirje te ulet
  5. 5. Vetite Fizike  Jane me shume polare se eteret por me pak polare se alkolet  Marrin pjese ne lidhje hidrogjenore por si pranoues (jo si dhenes) ndryshe nga alkolet  Jane te trethshme ne uje  Jane me te tentuara drejt vlimit se sa acidet karboksilike
  6. 6. Ku gjenden  Esteret jane te perhapura ne natyre . Ato gjenden ne bime dhe ne kafshe  Estere te vogla , te kombinuara me perberje te tjera prodhojne aroma te kendshme tek frutat .  Esteret gjithashtu perdoren edhe ne industri ku kane nje game te madhe perdorimi
  7. 7. Perdorimi ne Industri  Pleksiglasi- nje material plastik I ngurte dhe transparent I ndertuar nga nje zinxhir I gjate esteresh  Dakroni- eshte nje fiber e perdorur nga fabrikat per prodhimin e veshjeve mbushjen e jastrikeve
  8. 8. Trigliceridet  Esteret marrin pjese ne pergatitjen e triglicerideve (triester) dhe tri acideve yndyrore. Trigliceridet jane perberit kryesore te vajit vegjetal dhe yndyrna shtazore. Ato jane gjithashtu nje komponent I rendesishem I vajrave te lekures njerezore
  9. 9. Sapunet  Sapunizimi I triglicerideve me hidroksid natriumi (majtas) per te dhene sapun dhe glicerine (djaththas)

×