Successfully reported this slideshow.

Konvertimi analog ne dixhital

8

Share

Upcoming SlideShare
Arduino Albania - History
Arduino Albania - History
Loading in …3
×
1 of 25
1 of 25

Konvertimi analog ne dixhital

8

Share

Projekt per Konvertimin Analog ne Dixhital
1- Ku dhe si perdoret
2- Teknikat qe perdorin keto konvertime
3- Karakterisika / Skema

Projekt per Konvertimin Analog ne Dixhital
1- Ku dhe si perdoret
2- Teknikat qe perdorin keto konvertime
3- Karakterisika / Skema

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Konvertimi analog ne dixhital

 1. 1. Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates Konvertimi Analog ne Dixhital Orven Bregu
 2. 2. Powerpoint Templates Page 2 C’kuptojme me sinjal Analog sinjal Dixhital Me sinjal Analog kuptojme ate sinjal vlerat e te cilit jane te ndryshueshme ne funksion te kohes . (Disa shembuj jane si vlerat e zerit , temperatures , shpejtesise etj) Me sinjal Dixhital kuptojme ate sinjal vlerat e te cilit jane diskrete pra 0 dhe 1 (Kod Binar) Pajisjet e sotme punojne me te dyja sinjalet . Pra duhet qe te kemi nje konvertim nga Analog – Dixhital qe nje pasisje te funksionoje . Ose konvertim te anasjellte Dixhital - Analog
 3. 3. Powerpoint Templates Page 3 C’kuptojme me nje konvertues A/D C Nje konvertues analog ne dixhital eshte nje pajisje qe konverton sinjalet analoge ne dixhitale. Informacioni Analog trasmetohet nga modulimi i sinjalit te vazhduar nga amplifikimi i fuqise se sinjalit ose duke ndryshuar frekuencen e vet per ti shtuar ose hequr te dhena. Informacioni dixhital pershkruan nje sistem te bazuar ne te dhenat e nderprera. Kompjuterat te cilet marrin te dhena ne forme dixhitale , kerkojne nje konvertues A/D te per te kthyer sinjalet nga A/D perpara se te lexohet.
 4. 4. Powerpoint Templates Page 4 Perdorimet • Rregjistrim audio Konvertursit analog ne dixhital jane thelbesor per industrine e muzikes.Njerezit krijojne muzike ne kompjuter duket perdorur rregjistruesa analog dhe keshtu konvertuesit A/D perdoren per te krijuar pulse-code modulation (PCM) data streams qe kalohen ne cd ose ruhen ne file. • Procesimi I sinjalit dixhital Konvertimi A/D perdoret edhe ne procesimin , ruajtjen ose transportimin e nje sinjali analog ne forme dixhitale (mikrokontrollerat, oshiloskopet me ruajtje dixhitale) • Instrumentet shkencore Systemet te figures dixhitale zakonisht perdorin konvertuesit A/D ne dixhitalizimin e pikselave. Disa sisteme radaresh perdorin konvertusin A/D per te konvertuar fuqine e sinjalit ne vlera dixhitale for procesim te sakte te sinjalit.
 5. 5. Powerpoint Templates Page 5 Konvertimi Analog ne Dixhital Te dhenat qe mikrofoni merr kthehen ne te dhena dixhitale nepermjet kartes se zerit . Pra keto te dhena kthehet nga sinjal me vlera te ndryshueshme ne sinjal me vlera diskrete
 6. 6. Powerpoint Templates Page 6 Shembull : Modemi Modemi i kthen sinjalet nga dixhital ne analog perpara se te trasmetohen keto sinjale ne linjat e komunikimit si « linjat e telefonit » qe mbajne vetem sinjale analoge. Keto sinjale kthehen nga forma dixhitale (demodulohen) ne pjesen e perdoruesit ne menyre qe kompjuteri te procesoje te dhenen ne formatin e saj dixhital
 7. 7. Powerpoint Templates Page 7 Teknikat qe perdorin keto Skema per konvertim Per te kthyer nje sinjal nga Analog ne Dixhital ndiqen keto 3 hapa 1.Kampionimi 2.Kuantizim i sinjalit 3.Enkodim
 8. 8. Powerpoint Templates Page 8 Kampionimi Ben te mundur kapjen e kampionit per te vazhduar kuantizimin. Kjo ndodh ne nje kohe te caktuar ose Periode E kunderta e intervalit sampling do te quhet Sampling Rate ose Sampling frequency dhe do te percaktohet si interval IS=I/IS
 9. 9. Powerpoint Templates Page 9 Metodat e Kampionimit 1- Kampion Ideal – Kapja e kampionit dhe implementimi 2- Kampion Natyral – Kampioni futet ne trasmetin me shpejtesi te madhe 3- Kampioni Flat Top – Konsiston ne kapjen e kampionit dhe mbajtjen e tij
 10. 10. Powerpoint Templates Page 10
 11. 11. Powerpoint Templates Page 11 Kuantizimi • Rezultati i kampionit te marre eshte seria e pulsimeve me vlere ne amplituden perkatese midis minimum dhe maksimum. Grupi i amplitudave mund te integral midis vlerave ne infinit • Keto nuk mund te deshifrohen • Eshte e nevojshme nje BandWidth
 12. 12. Powerpoint Templates Page 12 Kuantizimi
 13. 13. Powerpoint Templates Page 13
 14. 14. Powerpoint Templates Page 14 Enkodimi Per cdo kampion te enkoduar dhe numrin e biteve per cdo kampion te vendosur ne trasmetim do te ndryshoje nje kod te percaktuar
 15. 15. Powerpoint Templates Page 15 Kodi Mors Kodi Mors eshte metode trasmetimi per informacione me tekst ne nje seri ndiz- fik me tone , drita ose klikimet qe mund te kuptohen direkt nga nje degjues i afte ose vezhgues pa pajisje speciale ku secili karakter (leter ose numeror) perfaqesohet nga nje sekuence unike me pike ose vija . Ku kohezgjatja e nje vije eshte 3 here me shume se nje pike
 16. 16. Powerpoint Templates Page 16
 17. 17. Powerpoint Templates Page 17 Metoda ASCII Kodi Standart Amerikan per Shkembimin e Informacionit (American Standard Code for Information Interchange ) Eshte nje skeme enkoduese e bazuar ne alfabetin e Anglishtes Kodi ASCII prezanton karakteret ne komunikimet e kompjuterit me pajisjet qe perdorin karaktere. Shumica e skemave te enkoduesve te karaktereve jane te bazuara ne ASCII ,edhe pse ata mbeshtesin me shume karaktere se kod ASCII
 18. 18. Powerpoint Templates Page 18
 19. 19. Powerpoint Templates Page 19 Modulimi i kodit te Pulsit PCM • Teknika me e zakonshme per sinjalet Audio , vecanerisht per telefonatat • Qellimi i tij eshte per te kthyer pa problem rrjedhen audio ne sinjal me rrjedhe dixhitale nepermjet pulseve. Kjo eshte menyra se pak nga muzika qe ju degjoni eshte e koduar ne menyren qe cdo linje telefonike realizohet nepermjet botes publike qe ndryshon brenda rrjetit telefonik • Me Pas BW filtrohet poshte 4 KHz dhe shnderrohet ne shifra
 20. 20. Powerpoint Templates Page 20 PCM • Eshte nje metode qe perdoret per prezantuar kampionet e sinjaleve analoge ne menyre dixhitale . Eshte forma standarte per formatet dixhitale te Audio-s ne kompjutera dhe ne formatet e CD & DVD. Gjithashtu edhe ato qe perdorin sistemet e telefonave dixhitla
 21. 21. Powerpoint Templates Page 21 Skema A/D C • 1. Tensionet analoge te hyrjeve Vin vendosen ne Track / Hold • 2. Rregjistri me N-Bot vendoset per here te pare ne MidScale (100….00 ku MSB vendoset ne 1) • 3. Kjo ben qe dalja e DAC (VDAC) te jete VREF /2. Nje krahasim behet nese Vin eshte me pak ose me e madhe se VDAC. • 4. Nese VIN eshte me e madhe se VDAC , dalja e krahasuesit llogjik eshte 1 dhe MSB qendron ne 1 • 5. Në anën tjetër, në qoftë se VIN është më pak se VDAC, dalja e krahasuesit eshte 0
 22. 22. Powerpoint Templates Page 22
 23. 23. Powerpoint Templates Page 23 R2R Konvertues 3 Bit Amplifikator Operacional
 24. 24. Powerpoint Templates Page 24 Konvertues Analog ne Dixhital duke perdorur nje DAC Kapacitiv
 25. 25. Powerpoint Templates Page 25 MPC555 QADC64 QADC64 – Ne rradhe per konvertuesin A/D Module- 64 • 16 kanale analoge me multipleksim te brendshem • 10-bit ADC rezolucion • Konverton tensionin ne nje vlere integer (0-1023) • Kanale te programueshme AN0-ANx

×