Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A Biblia.pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

A Biblia.pdf

  1. 1. A Biblia az irodalomban
  2. 2. Hogyan kapcsolódik a témához?
  3. 3. Mi is a Biblia? A zsidó és keresztény hívo ̋ emberek számára szent könyv, a hit alapja. A kereszténység, mint világvallás alapmu ̋ ve, a kultúra alapköve: a mu ̋ vészetek, irodalom, erköcsiség, a mindennapjaink szerves része. Aki nem vallásos, az is a keresztény kultúrkörbe, értékrendbe nevelo ̋ dik bele Európaszerte. Emellett: irodalmi mu ̋ . Nem szépirodalmi célú szövegekkel, de van közte olyan is.
  4. 4. Mibo ̋ l áll a Biblia? A biblia, görög eredetű biblion =könyvecske kifejezésből származik, jelentése "könyvecskék". Arra utal, hogy régen valóban papírusznád-tekercsekből állt össze. Ha ma megnézitek, a Biblia könyvek-re tagolódik, nem fejezetekre. Két fő része van: Az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetség az Isten a zsidó néppel kötött szövetségére utal Az Újszövetség Istennek Jézus által kötött szövetsége az emberiséggel.
  5. 5. Nevezzük o ̋ ket testamentumnak is. Ez a szó hagyaték-ot, végrendelet-et jelent, mint Isten hagyatéka az embereknek. A zsidó vallásúak számára csak az Ószövetség szent könyv, a Tóra része. A Biblia valójában egy válogatás eredménye. A kanonizálás során válogatták ki a sok irat közül azokat, amik végül a Biblia alkotói lettek. (kánon: gr. vonalzó, méro ̋ bot, mérce)
  6. 6. Az Ószövetség Nyelve: héber többféle mu ̋ fajú könyveket tartalmaz; Az emberiség o ̋ si teremtésmítoszával kezdo ̋ dik, majd az o ̋ satyák és a zsidó nép történetei követik, a vándorláson át a letelepedésig. Majd, tanító és törtvénykönyvek és zsoltárok, és egyéb könyvek következnek. Felosztásuk: történeti, tanító és prófétai könyvek. A protestáns és a katolikus Biblia felépítése eltér, a protestánsból kivettek könyveket.
  7. 7. A Bibliára való hivatkozáskor általában fejezetet és verset nevezünk meg. pl. 1. Móz. 2,4 = Mózes elso ̋ könyve, második fejezet, 4. verse Ez a felosztás a XVI. sz-tól kezdve terjedt el. Az Ószövetség része Mózes öt könyvét egyben a Tóra néven is szokták nevezni. Ami "törvényt" jelent, hiszen ezekben fekteti le az életet meghatározó alapelveket.
  8. 8. Az Isten szavát megtaláljuk leírva A Bibliában szép sorban: Mózes öt könyvét az Ótestamentumban, Józsué, Bírák, Ruth követik nyomban. Sámuel, Királyok, Krónikák utánuk, Két-két könyvre lévén felosztva mindhármuk. Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób sorára Következik Dávid százötven zsoltára. A bölcs Salamon Példabeszédjeire Jön a Prédikátor és Énekek éneke. Ézsaiás, Jeremiás mennek, Siralmai jövén mindjárt ugyanennek. Ezékiel, Dániel, Hóseás és Jóel, Ámós, Abdiás és Jónás, Mikeástól Náhumhoz, majd Habakkukhoz érünk, Zofóniásról Haggeusra térünk. Mégcsak Zakariás és Malakiás jönnek, És vége van az Ószövetség könyvének.
  9. 9. Melyik történetre ismersz rá?
  10. 10. Olvasni: 1.Móz.1-3. rész. Az Okostankönyvön is fent van. Házi feladat

×