Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietsooko media ilmastohysteriaa? Ilmastonmuutoksen käsittely uutisoinnissa

340 views

Published on

Jari Lyytimäki

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lietsooko media ilmastohysteriaa? Ilmastonmuutoksen käsittely uutisoinnissa

 1. 1. Ikääntyvien yliopisto, Hamina 20.11.2019 Lietsooko media ilmastohysteriaa? Ilmastonmuutoksen käsittely uutisoinnissa Jari Lyytimäki, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus SYKE Sp: jari.lyytimaki@ymparisto.fi Twitter: @lyytimaki
 2. 2. ●Miksi julkinen keskustelu ilmastosta on oleellista? ●Miten paljon ilmastosta puhutaan? ●Millä tavoin ilmastosta puhutaan? ●Miten ilmastosta kannattaisi puhua? ●Aluksi: oma näkemykseni siitä, millainen ongelma ilmastonmuutos on Hysteerisen luennon aiheita Kuva:Shutterstock
 3. 3. Lähtökohta: ilmastonmuutos ei ole pelkkä ympäristöongelma Ilmastonmuutos on kaiken ongelma, mutta ennen muuta ongelma ihmisten hyvinvoinnille
 4. 4. https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
 5. 5. Hiilidioksidin kertyminen ilmakehään https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
 6. 6. Globaali ilmastonmuutos näkyy jo BioScience, biz088, https://doi.org/10.1093/biosci/biz088
 7. 7. Syyllistääkö ilmastokeskustelu suomalaisia turhaan? Nissinen & Savolainen 2019, Tilastokeskus 2019
 8. 8. ●Viime vuosina Suomen CO2- päästöt fossiilisista polttoaineista vähentyneet nopeasti! Hyvinvointimme hintaa maksetaan ilmastossa, velka erääntyy tavalla tai toisella Lähde: Tilastokeskus; tiedot ennen 1970 suuntaa-antavia ?
 9. 9. Ja varsinainen haaste on globaalilla tasolla Lähde: IEA World Energy Outlook /Carbon brief
 10. 10. Miten ilmastosta puhutaan julkisuudessa? Photo by Pero Kalimero on Unsplash
 11. 11. Ilmastokeskustelun historia ●Ilmastotutkimuksen juuret 1800-luvulla ●Tutkijoiden kiinnostuksen viriäminen 1900-luvun puolivälin jälkeen ●Varhainen ilmastohuoli kylmyydestä, tulevasta ”jääkaudesta” ja ”ydintalven” riskistä ●1980-luvun lopulla huoli lämpenemisestä ja kasvihuoneilmiöstä ●1990-luvulla ilmastoneuvottelut ●2000-luvulla keskustelun laajentuminen ●2010-luvulla laantuminen ja uusi vilkastuminen
 12. 12. Miksi ilmastonmuutos on huono uutisaihe? Kuva: Arto Tiainen Muutos on ●Hitaasti etenevä ●Kaukainen ●Epävarma ●Monimutkainen ●Abstrakti, aistien ulkopuolella
 13. 13. Miksi ilmastonmuutos on myös hyvä uutisaihe? ●Sää kiinnostaa, erityisesti myrskyt, tulvat, kuivuudet ●Tietoa tuotetaan koko ajan lisää ●Politiikka puhuttaa, kiistanaiheita riittää Kuvat: Dan Gold/Unsplash & Timo Newton-Syms/Wikimedia commons
 14. 14. https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/ Esimerkki: ilmastonmuutoksen mittakaavaa vaikea hahmottaa…
 15. 15. Planeetan liikkeet Auringon aktiivisuus Asteroidien törmäykset Mannerten liikkeet Yläilmakehä Alailmakehä Valtameret, pintavesi Maaeko- systeemit Valtameret, syvä vesi Merenpohja Tulivuorten toiminta Ihmisen toiminta Kasvihuonekaasut Hiukkaspäästöt Metsien hakkuut ja muu maankäyttö, merien kuormitus Otsonikerrosta tuhoavat kaasutJäätiköt Yksilölliset ja yhteiskunnalliset taustatekijät Yksilölliset mielipiteet Yhteisölliset arvot Peritty kulttuuri Tulevaisuuden toiveet ja pelot Hallussa oleva tieto Tekniset taidot Taloudelliset tekijät Maa- ja kallioperä Kivihiili, metaani, öljy …ja monet vaikeasti hahmotettavat tekijät vaikuttavat… Rapautuminen
 16. 16. …mutta muutoksen oireet ovat hyvinkin konkreettisia uutisaiheita Lähde: The Atlantic 6.8.2015
 17. 17. Ympäristökeskustelu ei etene suoraviivaisesti eikä suoraan heijasta ympäristön muutoksia Ympäristökeskustelun huomiosyklimalli (Downs 1972) 1. Uinuminen: Aihe esillä asiantuntijakeskustelussa 2. Ryöpsähdys: Keskustelun käynnistävä kriittinen tapahtuma (esim. onnettomuus tai kampanjointi) 3. Laajentuminen: Julkisen keskustelun näkökulmien laajentuminen, ratkaisuyritysten vaatimat uhraukset 4. Vähentyminen: Yleisön kyllästyminen, uudet aiheet. 5. Hiipuminen ja vakiintuminen: Yleensä sykliä edeltävää tasoa korkeammalle Lähde: Downs 1972
 18. 18. Ilmastouutisisointi Helsingin Sanomissa Talous- vaikeudetIlmastokokous Lämpimät talvet Ilmastokokous IPCC, Stern, Gore, Ollila Lähde: Lyytimäki 2012; 2015, päivitetty
 19. 19. Kansainvälinen ilmastouutisointi https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
 20. 20. Viimeaikainen ilmastokeskustelu: jotakin uutta? Photo by Olivier Miche on Uns
 21. 21. Toimijoiden kirjo laajentunut, ilmastopuheen sävy tiukentunut? Aamuposti 27.10.2018
 22. 22. ● Englanninkielisessä uutisoinnissa ilmastotieteen epäily on perinteisesti korostunut ● Syynä mm. öljy-yhtiöiden propaganda ja lobbaus sekä journalistien halu ”tasapainoiseen” uutisointiin ● Suomessa uutisointi tiedelähtöistä, skeptikoiden näkyvyys perinteisissä medioissa ollut vähäinen ● Pienikin joukko skeptikoita voi olla näkyvä sosiaalisessa mediassa Saavatko skeptikot sanansijaa Suomessakin?
 23. 23. Otsikot uusiksi: Kuka liioittelee mitä ja miksi?
 24. 24. “Tapa, jolla media käsittelee ilmastonmuutosta, ei vieläkään vastaa ilmastokriisin vakavuutta. ” Vihreä Lanka 21.10.2019 “the media, especially in the US, has been either silence or, worse, getting the story wrong. Reporters and their news organizations sidelined climate stories as too technical or too political or too depressing. Spun by the fossil-fuel industry and vexed by their own business problems, media outlets often leaned on a false balance between the views of genuine scientists and those of paid corporate mouthpieces. The media’s minimization of the looming disaster is one of our great journalistic failures.” Columbia Journalism Review 16.9.2019 Onko ilmastonmuutoksesta vaikeneminen median “eeppinen epäonnistuminen“?
 25. 25. Uutisointi Helsingin Sanomissa 1990-2014 Ilmasto ei aina ole ykkösaihe Lähde: Lyytimäki 2015
 26. 26. Ympäristökysymysten mittasuhteet Eli saavatko pahimmat ongelmat eniten huomiota? Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevät jutut Helsingin Sanomissa
 27. 27. Tilanne ei ole aivan toivoton Photo by nikko macaspac on Unsplash
 28. 28. Suomi voi päästä hiilineutraaliksi vuonna 2035, mutta ripeämpiä toimia tarvitaan Ilmastopaneeli 2019 Energiantuotannon päästöt rajusti alas Hiilinielut nykyistä suuremmiksi
 29. 29. Miten päästään sopuun keinojen toteutuksesta?
 30. 30. Tarvitsemme rakentavaa keskustelua tehokkaimpien keinojen reilusta toteutuksesta Photo by Chang Duong on Unsplash
 31. 31. http://ilmasto-opas.fi/fi/ www.ilmastopaneeli.fi/ www.ecowelfare.fi Kiitos

×