Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jalanjälkilaskurit Suomessa, paikka uudelle keskustelufoorumille?

ORSI-seminaari 9.6.2020: Ruoka-aika – Kokemuksia ja ajatuksia ruuan jalanjälkidatan tuottamisesta ja käyttämisestä. Sanna Tiilikainen: Jalanjälkilaskurit Suomessa, paikka uudelle keskustelufoorumille?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jalanjälkilaskurit Suomessa, paikka uudelle keskustelufoorumille?

  1. 1. Jalanjälkilaskurit Suomessa, paikka uudelle keskustelufoorumille? Sanna Tiilikainen, PhD (econ.), Tutkijatohtori, ORSI-hanke sanna.tiilikainen(at)aalto.fi
  2. 2. Taustaa: 12.2.20 ORSI -tapaamisessa kuultua: Jalanjälkilaskurit ovat suosittuja, mutta suunnittelu ja ylläpito on haastavaa: • Alalla ei yhtenäisiä standardeja → laskentatavat ja datapohja vaihtelevat → tulokset vaihtelevat → käyttäjät hämmentyvät saadessaan eri tuloksia eri mittareista → tuloksiin luottaminen ja käyttäytymisen muuttaminen vaikeutuu • Pienten toimijoiden on haastavaa saada ajantasaista dataa laskennan pohjaksi • On tahoja, joilla on dataa ja halua jakaa sitä • Eri toimijat eivät tunne toisiaan → Idea yhteisestä keskustelufoorumista: • Verkostoitumista, keskustelua, datan jakamista 1
  3. 3. ORSI-selvitys: Millainen foorumin tulisi olla? • ORSI antoi keskustelufoorumin suunnittelun “haasteeksi” Aallon johtamisen laitoksen opiskelijoille, jotka tutkivat asiaa ja tekivät ehdotuksen foorumin organisoimiseksi 2
  4. 4. Tutkimus: • Kartoitus: – Millaisia ratkaisuja on olemassa sekä Suomessa että ulkomailla, miten ne toimivat • Haastattelut: – Mitä suomalaisten mittarien kehittäjät ja datan tarjoajat toivovat 3
  5. 5. Tulokset: Toivotut yhteistyön muodot Mahdollisuudet sitoutua ja jakaa dataa eri tavoin: • Osa pystyy tekemään tiivistä yhteistyötä ja saa jakaa dataa • Osa haluaa päästä mukaan aina kun ehtii, myös ilman datan jakamista Monipuoliset tapaamistavat: • Sekä digitaalisia että fyysisen maailman tapaamisia • Fasilitaattori vetämässä toimintaa 4
  6. 6. Toimenpide-ehdotus: Keskustelufoorumi jaetaan kahteen osaan: • Avoin foorumi • Kaikki pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä! • Ei vaatimusta datan jakamisesta • Toiminta keskittyy keskusteluun, verkostoitumiseen ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen • Impact group • Aktiivisille osallistujille, jotka haluavat vaikuttaa jalanjälkilaskennan kehityssuuntiin ja jakaa dataa keskenään • Toiminta tähtää alan kehittämiseen ja aktiiviseen vaikuttamiseen • Tuottaa myös tietoa avoimelle foorumille 5
  7. 7. Ilmoittaudu haastateltavaksi tai lähetä ajatuksia ja toiveita osoitteeseen: Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? Haastattelemme parhaillaan laskurien kehittäjiä, tule mukaan vaikuttamaan alan tulevaisuuteen! sanna.tiilikainen(at)aalto.fi 6

×