Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test

307 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1. Språkdebatten Av: Georg Mathias Og Geir Arne
  2. 2. Info  I 1814 hadde vi fått ei eiga grunnlov men, språket var forsatt dansk og det var ein del nordmenn som ville ha eit anna skriftspråk og der starta språkdebatten.
  3. 3. Bokmål  Den første ideen var å fornorske dansken og dette var ein ide av Henrik Wergeland og fleire samtykka med han og ein lærar, Knud Knudsen var ein av dei som samtykka med han og han starta med jobben og resultatet blei skriftspråket Bokmål.
  4. 4. Nynorsk  Det var ein del andre folk som ville istadenfor å fornorske Dansken heller ville bytte rett over til eit norsk språk med ord i frå forskjellege dialekter.  Forkjemperene for dette var P.A Munch som kom opp med ideen og personen som fulførte dette var Ivar Aasen.
  5. 5. Dansk?  Ja, det var og ein del personer som ville behalde Dansken men dei var ikkje mangen nok så dei fekk ikkje viljen sin.
  6. 6. Kjelder  Kontekst 8-10 ,Gyldendal AS 2006 ,Birgitte Larsen

×