Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Udaleku Irekiak Ormaiztegin 2015 / Colonias abiertas en Ormaiztegi 2015

2,084 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Udaleku Irekiak Ormaiztegin 2015 / Colonias abiertas en Ormaiztegi 2015

  1. 1. Izena Nombre……………………………………………………………………………………………............... Abizenak Apellidos………………………………………………………………………………………………………… Jaioteguna Fecha de nacimiento……………………………………..…………………………………………………… Helbidea Dirección……………………………………………………………………………………………………….. Herria P.K. Telefonoa Población …………………………………C.P……………..Teléfono…………………….……………………. Ikastetxea Maila Colegio……………………………………………………………………………..……...……..Curso………..……………………… Aitaren izena edo tutorearena Euskara ulertzen du? Nombre del padre o tutor……………………………………………..………. ……..………. Amaren izena edo tutorearena Euskara ulertzen du? Nombre de la madre o tutora………………………………………. …………… e.mail:……………………………………………………………………………………………………………. Udalarekin erlazioa / Relación con el Ayuntamiento eusk. cast. Igeriketan daki? Alergiak ¿Sabe nadar?.....................................Alergias…………………………………………………………. Oharrak Observaciones………………..………………………………………………………………………………….. Izen-ematefitxa/HojadeinscripciónUdalekuirekiak2015 Nik, ………………………………………N.A.N. zenbakidunak………………………………….. Yo con DNI nº Kuota ordaindu dut nere seme/alaba Ormaiztegiko udalak antolatu dituen udaleku irekietan izena emateko. He abonado la cuota para inscribir a mi hijo/a en las colonias abiertas que durante el mes de julio organiza el Ayuntamiento de Ormaiztegi. Zigilua / Sello Nik, …………………………………………………...N.A.N. zenbakidunak…….…………….. Yo con DNI nº Baimena ematen diot seme / alabari Autorizo a mi hijo / a ………………………………………………………………………………………………….……………...... Ormaiztegiko udalak uztailerako antolatu dituzten udaleku irekietan parte har dezan. A participar en las colonias abiertas que organizan el Ayuntamiento de Ormaiztegi durante julio. Ama, aita, tutorearen sinadura Firma de la madre, padre o tutor/a Seme-alabei argazkirik ateratzerik nahi ez baduzu, jarri “X”a. Si no de sea que se saquen fotos a su hijo/a marque con una “X”. Opor garaian aisialdia modu dibertigarri, hezitzaile, aberats eta euskarazkoa eskeintzea. Ofrecer un ocio divertido, educativo, enriquecedor y en euskera durante el período vacacional. Ekainaren 29tik Uztailaren 17ra / Del 29 de junio al 17 de julio Ordutegia / Horario 10:00 – 13:00 astelehenetik ostiralera / de lunes a viernes Aldez aurretik jakinaraziko zaie partaideei euren topagunea. El punto de encuentro se comunicará con antelación a los/as participantes. 10-16urte bitarteko gaztetxoentzako: Naturarekin erlazionatutako ekintzak eta bestelako kirolak 4-9 urteko umeentzako udalekuak Udalekus para niñ@ de 4 a 9 años
  2. 2. “ UDALEKU IREKIAK “ Colonias abiertas de verano Izen-ematea betetzeko Para formalizar la inscripción Epea/ Días: Ekainaren 22a azken eguna / Ultimo dia el 22 de junio Ordutegi eta lekuak / Horarios y lugares: 8:00 – 14:00 Ormaiztegiko udaletxean / En el ayuntamiento de Ormaiztegi Eraman beharrekoa / Requisitos: • Izen emate orria guztiz beteta Hoja de inscripción debidamente cumplimentada • Kuota: Izena ematen den momentuan ordaindu behar da. Hay que abonar la cuota en el momento de realizar la inscripción. • Osakidetzako txartelaren fotokopia Fotocopia de la tarjeta de Osakidetza www.ormaiztegi.org www.ormaiztegi.net Seme-alaba kopurua / Numero de Hij@s Kuota / Cuota Haur 1 50€ 2 haur 40€ 3 haur 35€

×