Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Short training wellness (version july2012)

1,159 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Short training wellness (version july2012)

 1. 1. HUẤN LUYỆN WELLNESSĐanh th ức ve ̉ đe ̣p n ội th ể ́ D u ng m ao tu yệt đe p , C am giac tu yệt vời ̣ ̣ ̉ ́
 2. 2. C H ƯƠN G TR IN H ̀ Giới thiệu T ại s ao b ạn n ên s ử d ụng TP BS d inh d ưỡng? We llne s s b y O riflam e la g ì? We llne s s P ack N atu ral Balance s h ake S ản p h ẩm m ới 201 2 H ỏi & Đáp
 3. 3. Thông Điệ p c ủ a nhà s á ng lậ p Oriflame“V ới nô ̃ l c không ng ừng, h ơn 40 n ăm qua O rifl e ự amđa ̃ giới thiê u đê n b an d ong san p hâ m ch ăm soc s ắc ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́đe p hoan chinh châ t l ng cao từ thiê n nhiê n. Trong ̣ ̀ ̉ ́ ượnh ững n ăm đo ́ gia đinh tôi va ̀ tôi cung đa ̃ hô ̃ trợ trực ̀ ̃tiê p nh ững ch ương trinh nghiê n cứu vê ̀ y hoc va ̀ d inh ́ ̀ ̣d ưỡng cung nh ư nh ững nghiê n cứu vê ̀ s ức khoe . ̃ ̉C hung tôi đa ̃ nhâ n ra gia ́ trị quan trong cua d inh ́ ̣ ̣ ̉d ưỡng trong viê c nuôi d ưỡng va ̀ d uy trì s ắc đe p cung ̣ ̣ ̃nh ư s ức khoe cua b an. Đo ́ chinh l ̀ l ́ d o hiê n nay ̉ ̉ ̣ ́ a y ̣chung tôi kê t h ợp những kinh nghiê m chuyê n sâ u vê ̀ ́ ́ ̣ch ăm soc s ắc đe p v ới nh ững nghiê n cứu vê ̀ d inh ́ ̣d ưỡng; cung cac chuyê n gia hang đâ u vê ̀ d inh ̀ ́ ̀ ̀d ưỡng va ̀ cac nha ̀ khoa hoc hang đâ u Thuy Điê n – ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉đê ̉ phat triê n thanh công san p hâ m We lne ss – đanh ́ ̉ ̀ ̉ ̉ l ́th ức ve ̉ đe p nôi thê ̉ trong b an. ” ̣ ̣ ̣ R ob e rt af Joch nick Đồng s ang lập và C h u ̉ tich c ôn g ty Mỹ p h ẩm O riflam e ́ ̣ ̉ WE LLNE S S C U A O R IF LAM E
 4. 4. Mang đê ́ n ve ̉ đe ̣ p hoan thiê ̣ n ̀ S an p h ẩm ch ăm s oc s ắc ̉ ́ S an p h ẩm ch ăm s oc s ắc ̉ ́ đe p từ ngoaị th ể ̣ đe p từ n ội th ể ̣40 năm chuyê n môn trong lĩ nh vự c chăm s o ́ c s ắ c đ ep – nay phat ̣ ́ triê ̉ n lĩ nh vự c chăm s o ́ c s ắ c đ ep tiê ̀ m ân từ nộ i thê ̉ ! ̣ ̉ ̉ WE LLNE S S C U A O R IF LAM E
 5. 5. Tại sao bạn lại nên sử dụng TPBSWellness by Oriflame?
 6. 6. Tìm kiếm Dung mạo tuyệt đẹp,Cảm giác tuyệt vời• Xu hướng hiện nay “Đánh thức vẻđẹp nội thể”• Dung mạo xinh đẹp và khỏe mạnh• Đẹp và khỏe có mối liên hệ mật thiếtvà có quan hệ chặt chẽ với chế độ dinhdưỡng cân bằng hợp lý
 7. 7. Thói quen ăn uống không tốt & chất lượng thức ăn không đảm bảo Copyright ©2009 by Oriflame Cosmetics SA
 8. 8. Không co ́ nhiê u th ờ i g ian vâ n đông? Thoi que n ăn uông tệ ? Th ường xuyê n căng thăng ? ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉
 9. 9. Tiếp x úc h àng ng ày với cac yếu tố g ây h aị ch o d a và c ơ th ể ́* C hê ́ đ ộ dinh dưỡ ng không phu ̀ hợ p S ản s inh ra cac g ốc tự d o ́* C uộ c s ố ng c ăng thẳ ng* Hú t thuố c* C hât cồ n ́ - Gố c tự do là cá c phân tử tự do và phan ̉ ứ ng cao gây hai cho tê ́ bào kho ̉ e manh và ̣ ̣* S ự ô nhiê ̃ m dân đ ê ́ n quá trình lã o hóa nô ̣ i thê ̉ cu ̃ ng như ̃* B ứ c xạ tia UV nhữ ng dâu hiê ̣ u lao hóa bê n ngoài. Lã o hóa ́ ̃* L ố i s ố ng không năng độ ng, ít vậ n độ ng là cá c mô bị xơ dai, không còn mề m mạ i. LÔ ́ I S Ô ́ NG & DINH DƯỠNG
 10. 10. Áp lực cao với việc duy trì sự năng động và khỏe đẹp?
 11. 11. Cơ thể cân bằng –Tế bào được thay mới tốt ưuCân bằng giữa gốc tự do (chất oxy hóa ) và chất chống lại gốc tự do (chất chống oxy hóa)Cơ thể mất cân bằng – Tế bào không được thay mới thường xuyên Gốc tự do chiếm ưu thế, trong khi chất chống oxy hóa bị giảm.
 12. 12. là gì?
 13. 13. Vị thế sản phẩm độc đáo Mang đến cơ hội Xinh đẹp và Khỏe mạnh• Đánh thức vẻ đẹp nội thể, mang lạivóc dáng thon đẹp, cơ thể khỏe mạnh.• Là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏeđộc đáo có chất lượng cao• Được nghiên cứu và sản xuất tạiThụy Điển và Đức với công nghệ tiêntiến.• Là sự kết hợp tuyệt vời giữa tinh túythiên nhiên và thành tựu khoa học• Sản phẩm dành cho mọi giới, mọi lứatuổi. ̉ WE LLNE S S C U A O R IF LAM E
 14. 14. Dòng sản phẩm an toàn được khoa học nghiên cứu• Các thành phần hiệu quả với côngthứcsáng tạo hoàn toàn được chiết xuất vàlấy cảm hứng từ thiên nhiên• Sản xuất và phát triển theo tiêu chuẩnchất lượng cao được kiểm nghiệmchặt chẽ tại Thụy Điển• Dựa trên những bằng chứng mới nhấtcủa nghiên cứu khoa học• Chức nhận của các cơ quan chức năngđẳng cấp thế giới: có chuyên môn lâuđời trong lĩnh vực thẩm mỹ, y tế và dinhdưỡng.
 15. 15. Các cố vấn khoa học của Oriflame Giáo sư Sven-Olof Isacsson • Chuyên gia nguyên cứu trong lĩnh vực phòng bệnh và sức khỏe gia đình • Trưởng khoa ngành Khoa học Sức khỏe Cộng đồng về thuốc phòng bệnh, dinh dưỡng tăng cường sức khỏe và chống lão hóa Giáo sư Jørgen Serup • Chuyên gia về da liễu và dinh dưỡng bổ sung cho da • Trưởng ban Phát triển sản phẩm Da liễu trong ngành dược phẩm và được công nhận là một trong những nhà nghiên cứu về da liệu giỏi nhất Châu Âu Giáo sư Stig Steen • Một trong những nhà phát triển dòng sản phẩm Wellness của Oriflame • Giáo sư Phẫu thuật Tim mạch và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng • Một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cấy ghép tim phổi và hồi sức
 16. 16. Ige lös a – C ộng đồng K h oa h oc Đời s ống ̣• C o ́ cac th iết b ị ngh iên c ứu và p h ong ́ ̀th í ngh iệm h ang đầu trên th ế giới về ̀d inh d ưỡng và th ực p h ẩm• H ỗ trợ s ự p h at triển d ong s an p h ẩm ́ ̀ ̉ ̉We llne s s cu a O riflam e• Th ực h iện th ử ngh iệm cac m ức độ ́anh h ưởng và độ an toan cu a cac s an ̉ ̀ ̉ ́ ̉p h ẩm We llne s s ̉ WE LLNE S S C U A O R IF LAM E
 17. 17. Igelosa movie
 18. 18. Các sản phẩm Wellness:Dinh dưỡng cơ bản Bột dinh dưỡng cân bằng tự nhiên –Natural Balance shake Dinh dưỡng Bổ sung Wellness Pack Man & woman
 19. 19. 1. Dinh dưỡng bổ sungWellness Pack Nam & Nữ
 20. 20. Wellness Pack Woman – gồm 21 gói đơn tiện dụng uống hàng ngàyHỗ trợ cuộc chiến chống dấuhiệu lão hóa• Làm mềm mại làn da và cải thiệnđộ ẩm cho da từ bên trong• Cung cấp vitamin và khoáng chấtthiết yếu cho cơ thể• Hỗ trợ chức năng não bộ và sứckhỏe hệ tim mạch• Gói đơn tiện dụng
 21. 21. Wellness Pack Man – gồm 21 gói đơn tiện dụng uống hàng ngàyCho một cơ thể cườngtráng, khỏe mạnh• Tăng cường hoạt động cơ bắp vàduy trì sự dẻo dai• Cung cấp vitamin và khoángchất thiết yếu cho cơ thể• Hỗ trợ chức năng não bộ và sứckhỏe hệ tim mạch• Gói đơn tiện dụng
 22. 22. We llne s s P ack21 Gói đơn tiện dụng Wellness cho sức khỏevà vẻ đẹp của bạn M ột goí đơn g ồm : • 1 Phứ c hợ p lam đ ep Thuỵ Điê ̉ n – ch ứa th anh ̀ ̣ ̀ p h ần ch ống oxi h oá h ữu h iệu as taxanthin • 2 viê n Omega 3 – giau cac axit b e ́o th iết yếu ̀ ́ nh ư E P A và D H A • 1 viê n vitamin tô ̉ ng hợ p & khoang chât –́ ́ được đặc ch ế p h u ̀ h ợp với nh u c ầu riêng b iệt cu ̉a p h u ̣ n ữ và nam giới. Liều lượng khuyên dùng hàng ngày được thiết kế cho hiệu quả tối ưu và giúp tăng cường sức khỏe và vẻ đẹp của bạn C A ́ C S A ̉ N PHÂ ̉ M WE LLNE S S
 23. 23. 1. Phức hợp Làm đẹp Thụy Điển(Swedish Beauty Complex)Astaxanthin – 1 loại tảo biển với những đặc tính độc đáo TỰ NHIÊN HIỆU QUẢ MẠNH ĐỘC ĐÁO đến từ quần đảo HƠN 100 LẦN Hiệu quả tăng cường hoạt động Stockholm, Thụy Điển cơ thể & mang lại vẻ đẹp tuyệt so với các chất chống oxi hóa vời thông thường
 24. 24. Tác động hiệu quả lên tế bào da Astaxanthin (Phức hợp Làm đẹp Thụy Điển) là 1 chất chống oxi hóa cótác động mạnh (gấp 100 lần chất chống oxi hóa thông thường khác. Bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do và bức xạ của tia UV Không có Astaxanthin Với Astaxanthin
 25. 25. 1. Phức hợp Làm đẹp Thụy Điển(Swedish Beauty Complex) P h ức h ợp lam đe ̣p Th u ̣y Điển là ngu ồn cu ng c ấp h oat ̀ ̣ ch ất as taxanth in d u y nh ất đã qu a kiểm ch ứng lâm s ang về h iệu qu ả lam đe ̣p và cai th iện s ức kh oe : ̀ ̀ ̉ ̉ • G iam h iệu qu ả cac n ếp nh ăn ̉ ́ • C aỉ th iện độ đan h ồi ̀ • G iam tinh trang kh ô d a ̉ ̀ ̣ • T ăng c ường s ự d e ̉o d ai cu ̉a c ơ b ắp Ban co ́ biê ́ t ngay khi s ử d ung viê n P h ức hợp Lam đe p ̣ ̣ ̀ ̣ Thuy Điê n, hoat châ t astaxanthin se ̃ được chuyê n đê n m oi ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̣ tê ́ b ao trong cơ thê ̉ b an đê ̉ b ao vê ̣ tê ́ b ao khoi cac gôc tự d o. ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́
 26. 26. 2. Omega 3• Làm mịn da• Cải thiện độ ẩm cho da• Hỗ trợ chức năng não bộ• Bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch
 27. 27. We llne s s P ack – Th anh p h ần ch inh ̀ ́ O m e ga 3 An toan và tinh kh iết ̀ Được b ao vệ tu yệt đối kh oi qu á trinh oxi h oa ̉ ̉ ̀ ́ nh ờ cac ch ất ch ống oxi h oa c ực m anh ́ ́ ̣ Đã q u a qu á trinh th u ần h oa h ấp c ực p h ân tử ̀ ́ th e o đu ́ng tiêu ch u ẩn y tế Được ch iết xu ất từ th it cá giau D H A và E P A ̣ ̀ Đã được tẩy s ach kim loaị n ặng và nh ững tap ̣ ̣ ch ất kh ac ́ Viên d ầu cá tinh kh iết – kh ông ch ứa d ầu m ỡ từ động vật C h ứa axit b e o O m e ga 3 tự nh iên, đam b ao ́ ̉ ̉ độ tinh kh iết và giu ́p qu á trinh h ấp th u cac ̀ ́ aixit b e o d iễn ra tốt nh ất. ́ C A ́ C S A ̉ N PHÂ ̉ M WE LLNE S S
 28. 28. 3. Vitamin Tổng hợp & Khoáng chất• Đáp ứng nhu cầu hấp thu vitamin hàng ngày của cơ thể• Bảo vệ sức khỏe• Tăng cường hệ thống miễn dịch• Thích hợp cho phụ nữ và nam giới
 29. 29. Vitam in– tối q u an trong ch o q u á trinh s ống và p h at triển cu a c ơ th ể ̣ ̀ ́ ̉• G iu p tao x ương và m ô ́ ̣• G iu p ch u yển h oa ch ất b ột đường và ch ất ́ ́b e ́o trở th anh n ăng lượng ̀• G iu p p h ong b ệnh ch o c ơ th ể ́ ̀- V itamins tan trong ch ấ t béo :Vitam in A – D – E – K- V itamins tan trong n ướ c :Vitam in C và vitam in nh óm B LÔ ́ I S Ô ́ NG & D IN H D ƯỠN G
 30. 30. K h oang ch ất ́ – c ần th iết ch o h oat động cu ̉a c ơ th ể ̣• G iu p điều h oa cac h oat động trong c ơ th ể từ s ự ́ ̀ ́ ̣h inh th anh m au , h ệ th ống x ương ̀ ̀ ́• Q u an trong ch o c ấu tru ́c c ơ th ể ̣ LÔ ́ I S Ô ́ NG & D IN H D ƯỠN G
 31. 31. • S ắ t • S elen • C anxi • Iodide • Ma-nhê • kẽ m • đ ô ̀ ng
 32. 32. K h oang ch ất c ần th iết ch o c ơ th ể nam và n ữ ́• Đô ́ i vớ i nữ • Đô ́ i vớ i nam S ắt, Axit F olic và canxi S e le n và M a-nh ê
 33. 33. Wellness pack movie
 34. 34. 2. Bột dinh dưỡng cân bằng tự nhiên Natural Balance shake
 35. 35. N atu ral Balance S h ake N e ́t độc đao cu a s an p h ẩm ́ ̉ ̉ Na tu r C ac th anh p h ần d inh d ưỡng ngu yên ch ất ́ ̀ và tự nh iên c ân b ằng h oan h ao ̀ ̉ W al B 3 ngu ồn p rote in tối ưu ch o s ự tổng h ợp IN ala nc axit am in vượt trội Được kiểm ch ứng h iệu qu ả h ỗ trợ giam c ân lanh ̉ ̀ NE eS ha m anh tự nh iên ̣ N gu ồn O m e ga 3 cao R! ke G I th ấp C ông th ức được c ấp b ằng s ang ch ế ́ H ương vi tự nh iên C A ́ C S A ̉ N PHÂ ̉ M WE LLNE S S
 36. 36. Natural Balance S hake – ̀ ̀ ́Thanh phân chinh C ac ngu ồn P rote in ́ C ac th anh p h ần d inh d ưỡng ngu yên ́ ̀ ch ất và tự nh iên c ân b ằng tối ưu Protein từ đ âu Hà Lan ̣ • 3 ngu ồn cu ng c ấp p rote in tốt nh ất: từ Protein từ whey (s ữ a) đ ậ u , whey (s ữ a) và trứ ng • C hât xơ từ rễ cu ̉ cai đường, quả tầm ́ ̉ xu ân và tao ́ • Đườ ng phứ c từ tao, quả tầm xu ân ́ và wh e y (s ữa) Protein từ trứ ng C A ́ C S A ̉ N PHÂ ̉ M WE LLNE S S
 37. 37. Công dụng:1. Tăng cường năng lượng & sự tập trung – bổ sung nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và chất lượng cao ợng g lư ng! năn tru & tập Uống 1 ly bột dinh dưỡng khi cảm thấy đói!
 38. 38. Thích hợp cho các đối tượng sử dụng:- Người già yếu, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém- Người bệnh cần phục hồi sức khỏe- Người suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng- Người có cuộc sống bận rộn, không có thời gian ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hay bỏ bữa.
 39. 39. Công dụng:2. Hỗ trợ hiệu quả giảm cân tự nhiên lành mạnh câ n G iảm ̣nh! ma l ành Uống một ly Bột dinh dưỡng cân bằng tự nhiên 30 phút trước bữa ăn chính (2 lần/ngày ).
 40. 40. N atu ral Balance S h ake C ông cu ̣ h ỗ trợ hiệu quả cho qu á trinh giam c ân tự nh iên lanh m anh ̀ ̉ ̀ ̣1 . G iu p b an co ́ cam giac no và giam cam giac đoí tự ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ nh iên G iam câ n tự nhiê n hiê u ̉ ̣2. G iu p b an co ́ th ể giam b ớt kh ẩu p h ần ăn nh ưng ́ ̣ ̉ qua, tâ p trung h ơn va ̀ l ̉ ̣ uôn vẫn co ́ th ể cu ng c ấp đu ̉ lượng d inh d ưỡng tối ưu tran đâ y năng l ng ̀ ̀ ượ ch o c ơ th ể3. G iam cam giac th e m ngot m ột cach tự nh i ên ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ Vai thí dụ vê ̀ lượ ng GI ̀ Tấ t c ả c á c hiê ̣ u quả tuyê ̣ t vờ i nay nhờ và o c ông thứ c ̀ c hứ a lượ ng GI thấ p và dinh d ưỡ ng cân b ằ ng tô ́ i ư u. • G ao trắng và b anh m ì n ướn g ̣ ́ G I cao (70 trở lên) P h an ứng cu a đường glu cos e • K h o ai tây và m ì s p agh e tti GI ̀ tru ng binh (56-69) ̉ trong m aú Natu • Ban h m ì và m ì ́ r B al a al G I th ấp ̉ lam từ lu ́a m ì ̀ nc (55 s ha k e trở xu ống) G ốc Th ời gian (1 20p h u ́t) e Đinh điểm cu ̉a lượng ̉ G I th ấp và ổn đinh tương tac với b ột ̣ ́ G I=2 đường trong m au ́ natu ral B alance S h ake để giam th iểu s ự ̉ 8 b iến đổi cu a lượng đường tro ng m au ̉ ́ C A ́ C S A ̉ N PHÂ ̉ M WE LLNE S S
 41. 41. Thích hợp cho các đối tượng sử dụng sau:- Người hiểu biết về dinh dưỡng và không tin vào phương pháp giảm cân thần kỳ, không lành mạnh.- Người muốn giảm cân khoa học và hiệu quả.- Người muốn giảm cân nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe.- Phụ nữ muốn giảm cân sau khi sinh con (đã ngưng cho con bú).
 42. 42. Tóc & BÊN NGOÀIBÊN TRONG móng chắc khoẻ
 43. 43. Một công thức độc đáo giúp cung cấpdưỡng chất thiết yếu cho mái tóc và bộmóng chắc khỏe.Dành cho cả nam lẫn nữ, giúp cải thiệncác vấn đề:Rụng tócTóc khô và dễ gãyMóng dễ gãyTrong trường hợp do :Nội tiết tố: có thai, cho con bú, thời kỳmãn kinhLối sống: hút thuốc, căng thẳng, thóiquen biếng ăn, hoặc sút cân
 44. 44. Thành Phần:• Procyanidin từ Táo tăng độ dày và độ chắc khỏecủa tóc.• L-cysteine giúp tóc và móng cứng và đàn hồi hơn.• Sắt ngăn chặn rụng tóc và giúp tăng cường quátrình phát triển sợi tóc của những người thiếu chất sắt• L-lysine thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt từ thựcphẩm và chất bổ sung và đồng thời giúp ngăn chặnmột loại enzim gây rụng tóc.• Vitamin C cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt
 45. 45. • Cuộc nghiên cứu: 100 người trong độ tuổi 30 – 65,tất cả đều gặp tình trạng rụng tóc nhẹ.• 3 tháng sử dụng Hair & Nail NutriComplex• Nơi thử nghiệm: Anh QuốcKết quả:Cải thiện vẻ đẹp và độ chắc khỏe của tóc và móng: 78%Giảm rụng tóc: 68%
 46. 46. • 2 viên mỗi ngày• Sử dụng trong vòng 12 tuần/chu kỳ• Có thể sử dụng đồng thời với Wellness Pack• Dừng uống 3 tuần giữa các chu kỳ
 47. 47. Q: Tôi đang uống Wellness Pack. Vậy tôi có thể uống cùng lúc hai loại?A: Vâng. Wellness Pack cũng chứa những dưỡng chất cơ bản thiết yếu cho mái tóc và bộ móng chắc khỏe như biotin, đồng, selen, i-ốt, kẽm.Q: Nhưng như vậy lượng Sắt sẽ thừa khi dùng cả hai sản phẩm cùng lúc?A: Hầu hết mọi người đều gặp phải tình trạng thiếu chất sắt nhẹ và điều này cần phải được khắc phục để có mái tóc và bộ móng khỏe đẹp. Các thực phẩm từ sữa như phô mai, sữa tươi sẽ ngăn cản việc hấp thụ chất Sắt, và hầu như chúng ta đều thường xuyên dùng những thực phẩm như vậy, vì thế mà chúng ta cần lượng chất Sắt dồi dào cho cơ thể.Q: Bao lâu thì tôi mới nhận thấy kết quả?A: Vì tóc chỉ dài thêm khoảng 1 cm mỗi tháng và móng thì khoảng 3 mm, nên bạn cần phải kiên nhẫn chờ kết quả; hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ 2 viên mỗi ngày và uống liên tục ít nhất là ba tháng. Đừng chỉ uống 1 viên mỗi ngày – bạn cần phải dùng đủ liều lượng để mang lại hiệu quả cao.Q: Tôi không hiểu về thành phần của nó. Chúng là gì? Chúng có an toàn không?A: Chúng là những chất chống oxy hóa từ quả táo xanh non, axit amin (một lượng nhỏ protein), vitamin C và Sắt. Chúng hoàn toàn tự nhiên và là dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tổng hợp của chất sừng (một loại protein giúp hình thành nên móng và tóc) và giúp mái tóc chắc khỏe ngay từ bên trong da đầu
 48. 48. Q: Tôi là một người đàn ông và tôi bị hói. Liệu nó có thể giúp ích cho tôi?A: Nó sẽ không giúp bạn phục hồi lại những phần tóc đã mất, nhưng nó sẽ giúp ngăn chặn tình trạng rụng tóc nếu bạn uống thường xuyên. Dùng TPBS này song song với những loại thuốc đặc trị được bác sỹ da liễu kê toa, thì điều này đôi khi dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn.Q: Tôi có thể dùng lâu hơn 3 tháng?A: Hãy ngưng thuốc 3 tuần và sau đó bắt đầu lại với chu kỳ thuốc kế tiếp.Q: Tôi nên uống 2 viên cùng lúc hay chia ra uống 1viên vào buổi sáng , 1 viên vào buổi tối?A: Tốt nhất bạn nên uống 2 viên cùng một lúc. Bạn cũng có thể uống 2 viên đó vào buổi sáng (hoặc có thể uống cùng với Wellness Pack) để hình thành thói quen uống viên TPBS này. Tình trang quên uống thuốc cũng khá phổ biến trừ khi bạn biến nó thành thói quen hàng ngày của mình.Q: Tôi có nên uống chúng cùng với những thức ăn khác?A: Không cần thiết phải làm thế để viên TPBS ngấm vào cơ thể. Vì tất cả các thành phần đều hóa tan trong nướcQ: Viên TPBS Hair & Nail NutriComplex có kích thích quá trình tăng trường của các vùng lông khác của cơ thể không?A: Không! Chỉ những kích thích tố mới làm được điều đó. Procyanidin kích thích da đầu để duy trì giai đoạn anagen (sự tăng trưởng) hoặc telogen (sự nghỉ ngơi)
 49. 49. Giới thiệu nhà cố vấn khoa học mới:Giáo sư Tor LindbergGiáo sư, Bác sỹ khoa Nhi của Khoa Nhi và Thiếuniên, Bệnh viện Đại học Norrland, Umeå• Là tác giả và người biên soạn sách giáo khoa Nhikhoa cho: sinh viên Y khoa; y tá về chăm sóc trẻem; các bậc cha mẹ.• “Nhà sáng lập và là cựu tổng biên tập của trangwebsite về thông tin nuôi dạy con và sức khỏe trẻem: www.growingpeople.se giờ đây trang web thuộc quyền sở hữu củachính phủ Thụy Điển và là trang web chính thức vềphương pháp nuôi dạy con và sức khỏe trẻ em tạiThụy Điển. “Tor Lindberg is bác sỹ Nhi khoa danh tiếng nhất của Thụy Điển –Stig Steen
 50. 50. “Dựa trên các nghiên cứu cũng như kinh nghiệm sống của tôi, tình trạng trẻ khôngthích ăn rau củ và thịt cá là khá phổ biến.Hãy đảm bảo rằng bạn luôn chuẩn bị những bữa ăn linh hoạt cho trẻ, và sử dụngWellnessKids như một phần trong khẩu phần ăn của trẻ để giúp đảm bảo đầy đủdinh dưỡng vi lượng cho bé.” Tor Lindberg Dòng sản phẩm WellnessKids được phát triển bởi Giáo sư Professor Tor Lindberg.
 51. 51. Vâng, bởi vì:•Hầu hết trẻ con đều ít ăn cá và rau củ.•Trẻ con từ 4 đến 10 tuổi cần ăn 400 gram trái cây vàrau củ mỗi ngày, và ăn cá 3 lần một tuầnTHỰC TẾ:•Trung bình các trẻ em ăn 200 gram trái cây và rau củmỗi ngày, và cá thì chỉ ăn 1 đến 2 lần một tuần.•25% ca-lo mà trẻ nạp vào từ “những thức ăn vặt” nhưkẹo, nước ngọt, bánh quy, đồ ăn vặt, bánh ngọt. Điều đó có nghĩa là lượng calo bé nạp vào khôngchứa chất dinh dưỡng vi lượng nào. Bổ sung WELLNESS KIDS hàng ngày giúp đảm bảocác chất dinh dưỡng vi lượng cho sự tăng trưởng, pháttriển và hệ miễn dịch khỏe mạnh của trẻ
 52. 52. Dựa trên nền tảng khoa học và an toàn cho sức khỏe:•Viên Vitamin tổng hợp & khoáng chất được Tổ chức y tế thế giới WHOkhuyên dùng mỗi ngày 1 viên đối với trẻ từ 4-9 tuổi và 2 viên cho trẻ từ 10 tuổitrở lên.•Viên dầu Omega 3 tự nhiên tinh khiết và an toàn giúp cung cấp cung cấp đầyđủ dưỡng chất chứa trong axit béo có lợi được tìm thấy trong dầu cá.Chất lượng cao•Sản phẩm được sản xuất tại Thụy Điển trong nhà máy được chứng nhận đạtchuẩn GMP và sử dụng những thành phần chất lượng cao nhất.• Dầu cá được lấy từ nguồn gốc rõ rang từ Thái Bình Dương, trước khi chúngđược thanh lọc qua năm công đoạn theo công nghệ tiên tiến nhất.Tự Nhiên• Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo hay chất bảo quản, đường,phẩm màu, gelatine hay bất cứ chất có nguồn gốc từ các loài sinh vật gâybiến đổi gen.• Vị ngọt trong viên Vitamin tổng hợp và khoáng chất WellnessKids là xylitolvà an toàn cho răng và tinh dầu chanh tinh khiết được dùng tạo hương choviên dầu cá Omega 3.
 53. 53. • Dạng viên kẹo - Cung cấp tất cả các Vitaminvà khoáng chất cần thiết mỗi ngày cho bé• Hương vị tự nhiên chiết xuất từ chanh và cam• Vị ngọt của xylitol (tốt cho răng)Lợi ích• Hỗ trợ các chức năng quan trọng của hệmiễn dịch, giúp tăng cường thể lực cho bé• Tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh cho cáccơ quan trong cơ thể trẻ như trí não, xương,răng, cơ bắp.• Giúp phòng tránh thiếu vi chất dinh dưỡngcho trẻ, đặc biết đối với trẻ biếng ănCách sử dụng• 4-9 tuổi: 1 viên (nhai hoặc nuốt)• 10 tuổi trở lên: 2 viên• Uống vào buổi sáng, hiệu quả hơn khi uốngsau uống dầu cá omega 3
 54. 54. • Dầu cá dạng sirô nguyên chất và tinh khiết• Hương tự nhiên từ tinh dầu chanh• Vitamin E được bổ sung để ngăn ngừa quá trình oxy hóaLợi ích• Các axit béo omega 3 như EPA và DHA được tìm thấy trong cá đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển của hệ thần kinh, tim mạch và mắt.• Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung dinh dưỡng giúp cải thiện khả năng tư duy, tập trung, đọc và đánh vần của trẻ.Cách sử dụng• Uống một muỗng (5ml) mỗi ngày.• Có thể uống trực tiếp, hoặc hòa vào thức ăn của bé• Có thể cho bé nhai viên vitamin & khoáng chất sau khi bé uống dầu cá.
 55. 55. Bán như thế nào?Đặt những câu hỏi đúng đắn để dẫn đến nhu cầu của khách hàng:“Con bạn có ăn thịt cá tươi sạch hai đến ba lần một tuần không?”“Con bạn có ăn 400gr rau củ và trái cây mỗi ngày không?”“Con bạn có ăn nhiều loại trái cây và rau củ khác nhau hay chỉ ăn cố định một số loại?”Giải thích về sản phẩm:“Omega 3 và viên vitamin tổng hợp và khoáng chất được phát triển và sản xuất tại Thụy Điển dựa theo những lời khuyên về sức khỏe của tổ chức Y tế thế giới WHO đưa ra. Chúng đảm bảo nguồn dinh dưỡng tối ưu cho nhu cầu phát triển của trẻ”Đặt hàng:Thu tiền, hoặc đề nghị khách hàng dùng thử trong một thời gian khoảng ba tuần?Bạn có bao nhiều người con?
 56. 56. Những câu hỏi thường gặpH: Con tôi không thích mùi vị đó. Tôi phải làm sao bây giờ?Đ: Sẽ mất một thời gian trước khi trẻ quen với mùi vị của viên dầu và viên Vitamin tổng hợp và khoáng chất – thường là đến ba tuần.• Khi lần đầu tiên cho trẻ uống, bạn nên tạo không khí vui nhộn và kết hợp uống 2 thứ cùng lúc. Hãy làm ra vẻ “thật ngon miệng” qua âm thanh và biểu cảm trên gương mặt bạn!• Liều lượng uống rất quan trọng, bạn nên bắt đầu với một thìa (muỗng) dầu và tiếp theo sau đó là viên nhai.• Hãy cho bé uống vào trước hoặc sau bữa ăn sáng. Bạn còn có thể hòa vào canh trước khi cho bé ăn, trộn với rau hoặc dùng với bánh mì cùng một ít muối.H: Thực phẩm bổ sung có an toàn cho trẻ em?Đ: Vâng, cả hai đều an toàn và có lợi cho sức khỏe. Thực phẩm bổ sung WellnessKids chứa nguồn dinh dưỡng cần thiết cho trẻ được khuyên dùng hàng ngày bởi tổ chức Y Tế Thế giới và thành phần đạt mức chuẩn để sử dụng an toàn cho sức khỏe của trẻ.H: Tôi có thể cho bé dùng thực phẩm bổ sung liên tục hay không?Đ: Vâng, bạn hoàn toàn có thể. Tất cả dinh dưỡng đều ở mức an toàn.
 57. 57. Những câu hỏi thường gặpQ: Dầu cá Omega 3 và viên Vitamin tổng hợp và khoáng chất có lợi gì cho trẻ?A: Các axit béo omega 3 như EPA và DHA là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trí não, mắt và thị lực. Vitamin tổng hợp và khoáng chất hỗ trợ cho chức năng thông thường của hệ miễn dịch, cơ, sản sinh năng lượng và mức tăng trường bình thường của tất cả các mô như xương, răng, trí não và mắt.Q: Con tôi đang mắc bệnh và đang dùng thuốc trị bệnh. Liệu bé có thể cùng lúc dùng thực phẩm bổ sung?A: Vâng, để con trẻ có được nguồn dinh dưỡng tốt là điều rất quan trọng cho dù thể trạng của bé như thế nào. Hãy tư vấn với bác sỹ nếu bạn có thắc mắc.Q: Con tôi đang dùng viên vitamin và/hoặc viên khoáng chất khác. Tôi có thể cho chúng dùng đồng thời với thực phẩm bổ sung của Oriflame được không?A: Không. Không phải là ý hay khi cùng lúc sử dụng nhiều sản phẩm cùng loại khác nhau; điều này sẽ dần đến việc dùng quá liều lượng các khoáng chất và vitamin hòa tan (A,D,E,K). Vitamin là trường hợp ngoại lệ - nó an toàn khi dùng với vài gram và bạn có thể tăng thêm lượng vitamin C nữa.
 58. 58. Tại sao các bạn nên kinh doanh Wellness? • Sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả tốt. • Điểm BP cao (trung bình gần 60 BP/ sản phẩm) • Lợi nhuận cao • Đạt chức danh mới nhanh hơn • Nhanh chóng hòan thành 100-200 BP cá nhân mỗi tháng (chỉ với 2-3 sản phẩm Wellness) • Có thêm nguồn khách hàng và mối quan hệ mới • Có thêm sản phẩm mới cho khách hàng lựa chọn. • Nắm bắt được xu thế “đánh thức vẻ đẹp nội thể” và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

×