Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huan luyen so do tra thuongversion 2

1,596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huan luyen so do tra thuongversion 2

 1. 1. Sơ Đồ Trả Thưởng - Oriflame
 2. 2. Hoa Hồng Trực Tiếp Hoa Hồng Gián Tiếp BoNus %
 3. 3. Hoa Hồng Trực Tiếp 10000 trỡ lên 21 % 6600- 9999 18% 4000 - 6599 15% 2.400 - 3999 12% 1200 - 2.399 9% 600 - 1.199 6% 200 - 599 3%
 4. 4. Công Thức Tính Tiền <ul><li>1 Bp ( Business Point ) = 8.500 VnĐ </li></ul><ul><li>= 9.400 VNĐ </li></ul><ul><li>+ TVV chưa có tuyến dưới : </li></ul><ul><li>CT = Bp * 8500 * Mức Ck </li></ul><ul><li>+TVV có nhóm : </li></ul><ul><li>_ Tính tổng điểm Bp nhóm </li></ul><ul><li>_ Xem mức ck nhóm và tìm mức ck </li></ul><ul><li>_ Lấy Ck nhóm trên trừ Ck nhóm dưới </li></ul><ul><li>_ Tính % từng nhóm và cá nhân </li></ul>
 5. 5. 150 BP 250 BP 350 BP 450 BP 50 BP B C D E Minh Họa
 6. 6. Thu nhập <ul><li>Thu nhập A : </li></ul><ul><li>Bạn A : 1250 Bp ( 9 % ) </li></ul><ul><li> B : (9% -0 %)*8500*50 BP= 38.250 </li></ul><ul><li> C : (9%-3 % ) *8500*250 BP =127.500 </li></ul><ul><li> D : (9% - 3%)*8500*350 BP= 178.500 </li></ul><ul><li> E : ( 9%-3 %)*8500*450 BP= 229.500 </li></ul><ul><li> A : 9%*8500*150 BP =114.750 </li></ul><ul><li> Thu nhập : 688.500 VNĐ </li></ul>
 7. 7. Vận Hành Sơ Đồ Phát Triển nhóm Và thu nhập ?  Phát Triển Hàng Ngang Và Hàng Sâu
 8. 8. A D E F G B C A B C D
 9. 9. 10.000 BP 2400 BP 4000 BP 250 Bp ???
 10. 10. <ul><li>Oriflame Bonus : 4% </li></ul><ul><li>Gold BoNus : 1% </li></ul><ul><li>Saphire Bonus : 0.5 % </li></ul><ul><li>Diamond Bonus: 0.25 % </li></ul><ul><li>Double Diamond Bonus: 0.125 % </li></ul><ul><li>………… .vô tận </li></ul>BoNus%
 11. 12. Xin chúc mừng!
 12. 13. Xin chúc mừng!
 13. 15. Thu nhập bình quân 10.000.000 đ/tháng!
 14. 24. If they can do it.... YOU can do it!
 15. 25. Advance to Gold
 16. 27. Thu nhập bình quân 18.000.000 đ/tháng!
 17. 33. 35 TVV từ Việt Nam
 18. 34. ` 35 to Rome 60 to Stockholm! If they can do it.... YOU can do it!
 19. 35. Become Sr Gold
 20. 37. Thu nhập bình quân 26.000.000 đ/tháng!
 21. 42. Thu nhập bình quân 35.000.000 đ/tháng!
 22. 44. Top 15 Vietnam
 23. 45. If they can do it.... YOU can do it! Nguyen Hai Chau hien 1 Ngo Thi Banh 2 Nguyen Thi Hieu 3 Pham Thi Thuy Hang 4 Pham Quoc Viet 5 Tran Vy Nha Khanh 8 Vo Van Dung 10 6 Pham Ngoc Anh Huynh Nguyen Huu Huy 11 7 Duong Hai Son Nguyen Thi Thu Lan 12 Nguyen Anh Bac 13 9 Tran Thu Huong Tran Huynh Cam Ni 14 Tran Thi Hong Van 15
 24. 49. <ul><li>Vé mới hạng VIP cho hội nghị Director & Manager </li></ul><ul><li>Gala Dinner dành cho khách VIP </li></ul><ul><li>2 vé đi đến hội nghị Gold </li></ul><ul><li>2 vé đi đến hội nghị Diamond </li></ul><ul><li>Được phỏng vấn trên tạp chí thời trang </li></ul><ul><li>Vé mời đặc biệt dành cho khách VIP tới các sự kiện trên khắp Việt Nam </li></ul><ul><li>Bữa tối sang trọng với Ban lãnh đạo </li></ul>
 25. 51. Thu nhập bình quân 50.000.000 đ/tháng!
 26. 52. Diamond Team
 27. 54. Thu nhập bình quân 100.000.000 đ/tháng!
 28. 55. If they can do it.... YOU can do it!
 29. 58. Thu nhập bình quân 120.000.000 đ/tháng!
 30. 59. If they can do it.... YOU can do it!
 31. 60. Cách Tính Như Thế nào ??? <ul><li> Các Bạn Cố Gắng Lên 9 % sẽ được tìm hiểu thêm nhé </li></ul>Còn Tiếp

×