Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 yeryuzunun sekillenmesi

142 views

Published on

Environmental Geology

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12 yeryuzunun sekillenmesi

  1. 1. Bu sununun hazırlanmasında; Prof.Dr. Kadir DİRİK’in ders notlarından yararlanılmıştır
  2. 2. Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan en önemli etmenleri; Akarsular Rüzgarlar ve Buzullar olarak üç ana kategoride inceleyebiliriz
  3. 3. Harita Yorumlama Haritaya baktığınızda bölgeyi üçboyutlu zihninizde oluşturabilmeniz en önemli noktadır. Bunu haritadaki eşyükselti çizgileri sayesinde yapabilirsiniz.
  4. 4. Topoğrafik Harita
  5. 5. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya belirli bir kısmının bir takım çizgi, işaret, renk ve simgelerle kuşbakışı ve belirli bir ölçeğe göre küçültülmüş olarak bir düzlem üzerine çizilmiş şeklidir

×